Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pan Tadeusz

Opis polowania na niedźwiedzia w „Panu Tadeuszu”

Autor: Jakub Rudnicki

Decyzja o urządzeniu polowaniu zapadła podczas obiadu w Soplicowie, gdy gajowy oznajmił wszystkim: „Niedźwiedź, Mospanie!” Zebrani szybko rozpoczęli przygotowania. Sędzia obiecał chłopom, którzy mieli uczestniczyć w nagonce obniżyć zobowiązania pańszczyźniane. Podkomorzy kazał przywieźć swoje psy, a Asesor naostrzyć długi, myśliwski nóż. Sędzia zamówił także u proboszcza mszę świętą w leśnej kaplicy w intencji udanego polowania. Dzień przed polowanie przygotowywano konie, psy i broń.

Rankiem w Soplicowie w wielkim pośpiechu przygotowywano się do wyruszenia w nadniemeński las. Szczekały psy i rżały konie. Myśliwi zebrali się w dwóch karczmach nieopodal kaplicy. Przed polowaniem rozmawiano o polityce. Głównym organizatorem polowania był Wojski. Strzelcy rozstawili się ze strzelbami wokół lasu. Spuszczono psy. Wojski przystawił ucho do ziemi i dał znać innym, że słyszy niedźwiedzia. Wszystkie psy myśliwskie zaczęły szczekać i skowyczeć. To znak, że znalazły zwierzę. Rozległy się pierwsze strzały i ryk niedźwiedzia. Towarzyszył mu „wrzask psów, krzyk strzelców, trąby dojeżdżaczy”.

Niedźwiedź zaczął się wycofywać w stronę, gdzie stali Wojski, Tadeusz, Hrabia i kilku członków obławy. Zwierz stanął na dwie nogi i zaczął bronić się przed psami i obławą. Na polu pozostali Hrabia i Tadeusz. Skierowali strzelby w stronę króla puszczy i jednocześnie wystrzelili. Obaj chybili, a niedźwiedź rzucił się w ich stronę. Gdy miał już łapą dosięgnąć Hrabiego – padł strzał. To jednocześnie wystrzelili Asesor z Rejentem oraz ksiądz Robak, który wyrwał strzelbę Gerwazemu. Niedźwiedź zatoczył się i padł martwy. W tym momencie Wojski zagrał koncert na rogu, który oznaczał zakończenie polowania.

Do celnego strzału przyznali się Asesor i Rejent. Ich spór rozstrzygnął Gerwazy, który wyjął z paszczy niedźwiedzia kulę i udowodnił, że pochodzi z jego broni. Jednak to nie on strzelał – broń w ostatniej chwili wyrwał mu ksiądz Robak i celnym strzałem powalił zwierzę. Wypito toast za świetnego strzelca. Wojski nakazał rozpalenie ognisk, na których zaczęto grzać bigos myśliwski. Gdy wszyscy się posilili, załadowano zwierzę na wóz i ruszono do dworu. Po drodze z polowania, spod nóg końskich wskoczył zając, jednak żaden z chartów, o które toczyli spór Asesor z Rejentem, nie zdoła go dogonić.


Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Pan Tadeusz” - streszczenie szczegółowe z testem
Dzieje Jacka Soplicy
Dzieje Jacka Soplicy w punktach
Pan Tadeusz – podstawowe informacje
„Pan Tadeusz” - wiadomości wstępne
Soplicowo jako centrum polszczyzny
Inwokacja w „Panu Tadeuszu”
Cechy epopei
Soplicowo - arkadyjski obraz szlacheckiego dworku
Biografia Adama Mickiewicza
Obyczaje i zwyczaje w „Panu Tadeuszu”
Okoliczności powstania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
Środki stylistyczne w inwokacji „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa
Czas i miejsce akcji „Pana Tadeusza”
Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”
Najważniejsze problemy w „Panu Tadeuszu”
Tematyka „Pana Tadeusza”
Kompozycja i styl „Pana Tadeusza”
Opis zajazdu w „Panu Tadeuszu”
Jacek Soplica – bohater romantyczny
Spór Horeszków z Soplicami o zamek
Spór Asesora z Rejentem
Zwyczaje szlacheckie w domu Sędziego
Gatunki literackie w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie koncertu Jankiela
Plan wydarzeń koncertu Jankiela
Wydarzenia historyczne w koncercie Jankiela („Pan Tadeusz”)
Interpretacja koncertu Jankiela
Opis zaścianka w Dobrzyniu
Porównanie opowieści Gerwazego (Księga II) ze spowiedzią Jacka Soplicy (Księga X)
Opis zamku Horeszków w „Panu Tadeuszu”
Opis Soplicowa
Kogo przedstawiają portrety na ścianach Soplicowa?
Poetyka „Pana Tadeusza”
Szlachta w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza
Opis polowania na niedźwiedzia w „Panu Tadeuszu”
Opisy przyrody w „Panu Tadeuszu”
Opis serwisu obiadowego w „Panu Tadeuszu”
Jak doszło do zajazdu na Soplicowo?
Narrator w „Panu Tadeuszu” – jego rola i miejsce
Opis grzybobrania w „Panu Tadeuszu”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie sadu w „Panu Tadeuszu”
Opis sadu w „Panu Tadeuszu”
Kogo zabił Jacek Soplica?
Epilog „Pana Tadeusza”- interpretacja
Pojęcie „zajazd” w „Panu Tadeuszu”
Dyplomatyka i łowy – pytania i odpowiedzi
Intertekstekstualność w „Panu Tadeuszu”
Romans Telimeny i Tadeusza
Spotkanie Tadeusza i Telimeny w „Świątyni dumania”
O co spierali się Telimena z Sędzią? Argumenty każdej ze stron
Pierwsze spotkanie Tadeusza i Zosi
Co to jest czarna polewka?
Czytanie ze zrozumieniem fragmentu książki Aliny Witkowskiej „Mickiewicz, słowo i czyn” - odpowiedzi
Plan koncertu Wojskiego
Bibliografia
Bohaterowie
Hrabia – charakterystyka
Spowiedź Jacka Soplicy
Kim był Jacek Soplica?
Stolnik Horeszko – charakterystyka
Jacek Soplica/ksiądz Robak – charakterystyka postaci
Zosia - charakterystyka
Telimena - charakterystyka
Sędzia Soplica - charakterystyka
Tadeusz Soplica - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Pana Tadeusza”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies