Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pan Tadeusz

Hrabia – charakterystyka

Autor: Jakub Rudnicki

Hrabia należał do dalekich krewnych Stolnika Horeszki w linii żeńskiej (”po kądzieli”). Jako potomek rodu Horeszków był stroną w porze z Soplicami o zamek. Był przedstawicielem warstwy magnackiej. Hrabia był przystojny, twarz miał pociągłą, , niebieskie łagodne oczy oraz białawe, długie włosy.

Po upadku Rzeczpospolitej opuścił ojczyznę. Otrzymał dobre wykształcenie i był obyty w świecie. W życiu poszukiwał przygód. Za najszczęśliwszą uważał chwilę, gdy mógł uratować damy od rozbójników w bitwie pod Birbante Rocca na Sycylii.

Po powrocie do kraju był lubiany przez poddanych. Dobrze odnosił się do sąsiadów, chłopów oraz Żydów. Przedstawiony został jako dziwak i modniś. Często się zamyślał, błąkał się bez celu po okolicy. Cechowała go romantyczna i sentymentalna uczuciowość. Umiał się pięknie wyrażać, o czym świadczy scena jego rozmowy z Zosią w sadzie. Fascynował się kulturą i sztuką angielską. Ubierał się na styl angielski, m.in. nosił długi, biały surdut. Miał także modne wówczas kolczyki. W przejażdżkach towarzyszyli mu dżokeje.

Obce zwyczaje przedkładał nad wzorce polskie. Uważał, że nawet przyroda na Zachodzie jest piękniejsza. Jest artystą – zna się na malarstwie, potrafi szkicować, jednak jego wiedza jest powierzchowna. Lubił romansować, mawiał o sobie, że ma „romansową głowę”. Świadczą o tym jego zaloty do Telimeny i zachwyt nad urodą Zosi. Hrabia znany był ze swej niepunktualności i roztargnienia: „...nie może / Nigdy nigdzie stawić się w naznaczonej porze.” Spóźnia się na polowanie na zająca.

Mimo swego marzycielstwa miał cechy rycerza. Nie stchórzył na polowaniu podczas spotkania z niedźwiedziem. Wobec Sopliców także był stanowczy. Swego męstwa dowiódł podczas bitwy z Moskalami w Soplicowie. W życiu cenił honor, między innymi dlatego zmienia zdanie i postanawia nie oddawać zamku Soplicom. Wstąpił do wojsk Księstwa Warszawskiego i wraz z nimi wyruszył na wojnę. Za własne pieniądze wystawił dla Polski cały pułk i stanął na jego czele.


Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Pan Tadeusz” - streszczenie szczegółowe z testem
Dzieje Jacka Soplicy
Dzieje Jacka Soplicy w punktach
Pan Tadeusz – podstawowe informacje
„Pan Tadeusz” - wiadomości wstępne
Soplicowo jako centrum polszczyzny
Inwokacja w „Panu Tadeuszu”
Cechy epopei
Soplicowo - arkadyjski obraz szlacheckiego dworku
Biografia Adama Mickiewicza
Obyczaje i zwyczaje w „Panu Tadeuszu”
Okoliczności powstania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
Środki stylistyczne w inwokacji „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa
Czas i miejsce akcji „Pana Tadeusza”
Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”
Najważniejsze problemy w „Panu Tadeuszu”
Tematyka „Pana Tadeusza”
Kompozycja i styl „Pana Tadeusza”
Opis zajazdu w „Panu Tadeuszu”
Jacek Soplica – bohater romantyczny
Spór Horeszków z Soplicami o zamek
Spór Asesora z Rejentem
Zwyczaje szlacheckie w domu Sędziego
Gatunki literackie w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie koncertu Jankiela
Plan wydarzeń koncertu Jankiela
Wydarzenia historyczne w koncercie Jankiela („Pan Tadeusz”)
Interpretacja koncertu Jankiela
Opis zaścianka w Dobrzyniu
Porównanie opowieści Gerwazego (Księga II) ze spowiedzią Jacka Soplicy (Księga X)
Opis zamku Horeszków w „Panu Tadeuszu”
Opis Soplicowa
Kogo przedstawiają portrety na ścianach Soplicowa?
Poetyka „Pana Tadeusza”
Szlachta w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza
Opis polowania na niedźwiedzia w „Panu Tadeuszu”
Opisy przyrody w „Panu Tadeuszu”
Opis serwisu obiadowego w „Panu Tadeuszu”
Jak doszło do zajazdu na Soplicowo?
Narrator w „Panu Tadeuszu” – jego rola i miejsce
Opis grzybobrania w „Panu Tadeuszu”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie sadu w „Panu Tadeuszu”
Opis sadu w „Panu Tadeuszu”
Kogo zabił Jacek Soplica?
Epilog „Pana Tadeusza”- interpretacja
Pojęcie „zajazd” w „Panu Tadeuszu”
Dyplomatyka i łowy – pytania i odpowiedzi
Intertekstekstualność w „Panu Tadeuszu”
Romans Telimeny i Tadeusza
Spotkanie Tadeusza i Telimeny w „Świątyni dumania”
O co spierali się Telimena z Sędzią? Argumenty każdej ze stron
Pierwsze spotkanie Tadeusza i Zosi
Co to jest czarna polewka?
Czytanie ze zrozumieniem fragmentu książki Aliny Witkowskiej „Mickiewicz, słowo i czyn” - odpowiedzi
Plan koncertu Wojskiego
Bibliografia
Bohaterowie
Hrabia – charakterystyka
Spowiedź Jacka Soplicy
Kim był Jacek Soplica?
Stolnik Horeszko – charakterystyka
Jacek Soplica/ksiądz Robak – charakterystyka postaci
Zosia - charakterystyka
Telimena - charakterystyka
Sędzia Soplica - charakterystyka
Tadeusz Soplica - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Pana Tadeusza”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies