Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pan Tadeusz

Wydarzenia historyczne w koncercie Jankiela („Pan Tadeusz”)

Autor: Jakub Rudnicki

Podczas koncertu Jankiela możemy usłyszeć pięć motywów muzycznych. Każdy z nich związany jest z doniosłym wydarzeniem z nieodległej przeszłości Polski.

Na początku słyszymy radosne dźwięki poloneza Konstytucji 3 Maja, następnie groźne, wywołujące trwogę tony, które na myśl przywołują Targowicę. Kolejne dźwięki nawiązują do obrony Warszawy podczas powstania kościuszkowskiego i rzezi Pragi. Następna melodia odnosi się do utworzenia legionów polskich i tułaczego losu polskiego żołnierza. Koncert kończy „Mazurek Dąbrowskiego” - dający nadzieję na odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Konstytucja 3 Maja -

Targowica - konfederacja targowicka – po przyjęciu przez Rzeczpospolitą Konstytucji III Maja sąsiednie państwa (głównie Prusy) widziały w tym zagrożenie. Także caryca Rosji, Katarzyna II, pragnęła cofnięcia reform. Część szlachty przeciwna reformom zawiązała antysejmową konfederację w Targowicy wiosną 1792 roku. Zwrócili się o pomoc do Rosji. Doprowadziło to do wybuchu wojny polsko-rosyjskiej w obronie Konstytucji 3 Maja. W trakcie walk do targowiczan przystąpił król Stanisław August Poniatowski. Wojna zakończyła się ona II rozbiorem polski. Magnaci popierający konstytucję często utracili swoje majątki (tak jak Stolnik Horeszko w „Panu Tadeuszu”) i musieli udać się na emigrację.

Rzeź Pragi - inaczej – obrona Pragi, wydarzenie z czasów powstania kościuszkowskiego. ostatnie starcie zbrojne insurekcji stoczone w obronie Warszawy w listopadzie 1794 roku. Nazwa wzięła się stąd, że Rosjanie, po przełamaniu oporu obrońców, dokonali masakry ludności cywilnej. W wyniku tego obrońcy zmuszeni byli skapitulować, a powstanie zakończyło się ostateczną porażką.

Powstanie i rola legionów polskich - w czasach porozbiorowych wielu Polaków opuściło kraj i udało się na emigrację. Zwycięstwa Napoleona i jego obietnice przywrócenia Polsce niepodległości spowodowały, że Polacy zaczęli się skupiać w formacjach zwanych legionami. Pod wodzą Dąbrowskiego legiony utworzono we Włoszech. Zanim przyszło im się bić o ojczyznę polskie wojska ginęły na wielu frontach walk toczonych przez Napoleona. Wykazywali się męstwem i odwagą. Walczyli w imię hasła „Za wolność Waszą i Naszą”. Żyli nadzieją, że w niedługiej przyszłości dotrą do granic dawnej Rzeczpospolitej i będą mogli walczyć o Polskę. W takich nastrojach postał przywołany przez Jankiela „Mazurek Dąbrowskiego” ze słowami o przyjściu polskich wojsk „z ziemi włoskiej do Polski” i „złączeniu z narodem”.


Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Pan Tadeusz” - streszczenie szczegółowe z testem
Dzieje Jacka Soplicy
Dzieje Jacka Soplicy w punktach
Pan Tadeusz – podstawowe informacje
„Pan Tadeusz” - wiadomości wstępne
Soplicowo jako centrum polszczyzny
Inwokacja w „Panu Tadeuszu”
Cechy epopei
Soplicowo - arkadyjski obraz szlacheckiego dworku
Biografia Adama Mickiewicza
Obyczaje i zwyczaje w „Panu Tadeuszu”
Okoliczności powstania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
Środki stylistyczne w inwokacji „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa
Czas i miejsce akcji „Pana Tadeusza”
Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”
Najważniejsze problemy w „Panu Tadeuszu”
Tematyka „Pana Tadeusza”
Kompozycja i styl „Pana Tadeusza”
Opis zajazdu w „Panu Tadeuszu”
Jacek Soplica – bohater romantyczny
Spór Horeszków z Soplicami o zamek
Spór Asesora z Rejentem
Zwyczaje szlacheckie w domu Sędziego
Gatunki literackie w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie koncertu Jankiela
Plan wydarzeń koncertu Jankiela
Wydarzenia historyczne w koncercie Jankiela („Pan Tadeusz”)
Interpretacja koncertu Jankiela
Opis zaścianka w Dobrzyniu
Porównanie opowieści Gerwazego (Księga II) ze spowiedzią Jacka Soplicy (Księga X)
Opis zamku Horeszków w „Panu Tadeuszu”
Opis Soplicowa
Kogo przedstawiają portrety na ścianach Soplicowa?
Poetyka „Pana Tadeusza”
Szlachta w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza
Opis polowania na niedźwiedzia w „Panu Tadeuszu”
Opisy przyrody w „Panu Tadeuszu”
Opis serwisu obiadowego w „Panu Tadeuszu”
Jak doszło do zajazdu na Soplicowo?
Narrator w „Panu Tadeuszu” – jego rola i miejsce
Opis grzybobrania w „Panu Tadeuszu”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie sadu w „Panu Tadeuszu”
Opis sadu w „Panu Tadeuszu”
Kogo zabił Jacek Soplica?
Epilog „Pana Tadeusza”- interpretacja
Pojęcie „zajazd” w „Panu Tadeuszu”
Dyplomatyka i łowy – pytania i odpowiedzi
Intertekstekstualność w „Panu Tadeuszu”
Romans Telimeny i Tadeusza
Spotkanie Tadeusza i Telimeny w „Świątyni dumania”
O co spierali się Telimena z Sędzią? Argumenty każdej ze stron
Pierwsze spotkanie Tadeusza i Zosi
Co to jest czarna polewka?
Czytanie ze zrozumieniem fragmentu książki Aliny Witkowskiej „Mickiewicz, słowo i czyn” - odpowiedzi
Plan koncertu Wojskiego
Bibliografia
Bohaterowie
Hrabia – charakterystyka
Spowiedź Jacka Soplicy
Kim był Jacek Soplica?
Stolnik Horeszko – charakterystyka
Jacek Soplica/ksiądz Robak – charakterystyka postaci
Zosia - charakterystyka
Telimena - charakterystyka
Sędzia Soplica - charakterystyka
Tadeusz Soplica - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Pana Tadeusza”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies