Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pan Tadeusz

Najważniejsze problemy w „Panu Tadeuszu”

Autor: Jakub Rudnicki

spór między rodami – osią fabuły jest spór Horeszków i Sopliców o zamek. Niegdyś własność Stolnika została po konfederacji przyznana przez Moskali Soplicom w zamian za rzekomą lojalność Jacka, który zastrzelił Horeszkę broniącego się przed nieprzyjacielem. Zniewagi tej nie może zapomnieć sługa dawnych właścicieli – Gerwazy, który przypomina tragiczna historię młodemu Hrabiemu. Spór ozywa na nowo, a szlachta dzieli się między zwolenników jednej i drugiej strony. Zamiast jednoczyć się przeciw wspólnemu wrogowi bohaterowie dokonują zajazdu i dochodzi do bratobójczej walki. Spór kończy ślub potomków obu rodów - Tadeusza i Zosi.

tradycja narodowa i tożsamość – w Soplicowie („sercu ojczyzny”) rządzą stare polskie obyczaje szlacheckie, grzeczność i dobre wychowanie każdy zna swoje miejsce, a porządek planowany jest nie tylko podczas uroczystości czy posiłków przy stole, ale także podczas spacerów czy grzybobrania. Stare zasady wprowadzają w życiu człowieka ład, a troska o ich przestrzeganie to patriotyczny obowiązek. Kultura sarmacka bogata jest w ceremoniały, zasady przestrzegane w towarzystwie, kulturę rozmowy. Esencją polskości jest zachowanie hierarchii, gościnność, kultura stołu, ceremonie zaręczyn, polowania, rady szlacheckie i zajazdy. Jednak Mickiewicz dostrzega, że świat ten powoli odchodzi, a jednym z zagrożeń dlań są zagraniczne mody.

obraz przyrody - pełnoprawnym bohaterem utworu jest przyroda, tworzy jego klimat, harmonizuje się z wydarzeniami i stanem emocjonalnym bohaterów(wieczór przed burzą, pojawienie się komety). Przyroda wyznacza rytm dnia, czasem sprawia groźne wrażenie, choć zazwyczaj opasywana jest sielska i swojska. Mickiewicz, jak nikt przed nim, namalował litewskie krajobrazy, kreśląc szeroka perspektywę (chmury, rozgwieżdżone niebo), skupiając się na zjawiskach meteorologicznych (burza, wschód słońca), czy szczegółach naturalnego pejzażu (ogród, sad, dwa stawy).

przemiana – dotyczy głównie przemiany romantycznego bohatera Jacka Soplicy, który z porywczego kochanka zmienia się w skromnego emisariusza walczącego o Polskę na wielu frontach księdza Robaka (zmiana imienia), dojrzewają Tadeusz i Zosia, zmienia się także całe polskie społeczeństwo szlachcie, stad w utworze po wielokroć pojawia się określenie „ostatni”.

historia – jest obecna we wspomnieniach (konfederacja barska i targowicka , powstanie kościuszkowskie, konstytucja 3 Maja), w kulcie narodowych pamiątek (portrety bohaterów narodowych na ścianach, tabakiera), w budowie fabuły – koncert Jankiela. Utwór kończy się przybyciem w 1812 roku na Litwę wojsk generała Dąbrowskiego, do którego już wcześniej przyłączyli się uczestnicy krwawej potyczki z Moskalami (Tadeusz, Hrabia, Dobrzyńscy). Historię współtworzą głównie członkowie warstwy szlacheckiej.
miłość – w epopei ma wiele obliczy – uczucie łączące Jacka Soplicę z Ewą kończy się tragicznie, miłość fizyczną odzwierciedlają liczne romanse Telimeny, powierzchowne uczucie łączy Hrabiego z Telimeną, zaś głęboki i spełniony afekt, choć nie bez przeszkód, łączy Tadeusza i Zosię. Inny y rodzaj miłości to patriotyzm uosobiony głównie w postaci księdza Robaka.

dom – ostoja polskości – arkadyjski dom w Soplicowie, to miejsce bezpieczne, uporządkowane, gościnne, panują tu dawne obyczaje i tradycje będące podstawa patriotyzmu. Wyidealizowane na wzór baśniowego raju Soplicowo to centrum polszczyzny, które jak w soczewce pokazuje obraz Polski i Polaków.

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Pan Tadeusz” - streszczenie szczegółowe z testem
Dzieje Jacka Soplicy
Dzieje Jacka Soplicy w punktach
„Pan Tadeusz” - wiadomości wstępne
Pan Tadeusz – podstawowe informacje
Soplicowo jako centrum polszczyzny
Soplicowo - arkadyjski obraz szlacheckiego dworku
Biografia Adama Mickiewicza
Obyczaje i zwyczaje w „Panu Tadeuszu”
Okoliczności powstania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
Inwokacja w „Panu Tadeuszu”
Cechy epopei
Czas i miejsce akcji „Pana Tadeusza”
Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”
Środki stylistyczne w inwokacji „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa
Kompozycja i styl „Pana Tadeusza”
Opis zajazdu w „Panu Tadeuszu”
Jacek Soplica – bohater romantyczny
Spór Horeszków z Soplicami o zamek
Spór Asesora z Rejentem
Zwyczaje szlacheckie w domu Sędziego
Najważniejsze problemy w „Panu Tadeuszu”
Tematyka „Pana Tadeusza”
Interpretacja koncertu Jankiela
Opis zaścianka w Dobrzyniu
Porównanie opowieści Gerwazego (Księga II) ze spowiedzią Jacka Soplicy (Księga X)
Opis zamku Horeszków w „Panu Tadeuszu”
Opis Soplicowa
Gatunki literackie w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie koncertu Jankiela
Plan wydarzeń koncertu Jankiela
Wydarzenia historyczne w koncercie Jankiela („Pan Tadeusz”)
Kogo przedstawiają portrety na ścianach Soplicowa?
Poetyka „Pana Tadeusza”
Szlachta w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza
Opis polowania na niedźwiedzia w „Panu Tadeuszu”
Opisy przyrody w „Panu Tadeuszu”
Opis serwisu obiadowego w „Panu Tadeuszu”
Jak doszło do zajazdu na Soplicowo?
Narrator w „Panu Tadeuszu” – jego rola i miejsce
Opis grzybobrania w „Panu Tadeuszu”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie sadu w „Panu Tadeuszu”
Opis sadu w „Panu Tadeuszu”
Pojęcie „zajazd” w „Panu Tadeuszu”
Dyplomatyka i łowy – pytania i odpowiedzi
Intertekstekstualność w „Panu Tadeuszu”
Romans Telimeny i Tadeusza
Spotkanie Tadeusza i Telimeny w „Świątyni dumania”
O co spierali się Telimena z Sędzią? Argumenty każdej ze stron
Pierwsze spotkanie Tadeusza i Zosi
Kogo zabił Jacek Soplica?
Epilog „Pana Tadeusza”- interpretacja
Plan koncertu Wojskiego
Bibliografia
Co to jest czarna polewka?
Czytanie ze zrozumieniem fragmentu książki Aliny Witkowskiej „Mickiewicz, słowo i czyn” - odpowiedzi
Bohaterowie
Hrabia – charakterystyka
Spowiedź Jacka Soplicy
Kim był Jacek Soplica?
Stolnik Horeszko – charakterystyka
Jacek Soplica/ksiądz Robak – charakterystyka postaci
Zosia - charakterystyka
Telimena - charakterystyka
Sędzia Soplica - charakterystyka
Tadeusz Soplica - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Pana Tadeusza”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies