Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pan Tadeusz

Jak doszło do zajazdu na Soplicowo?

Autor: Jakub Rudnicki

Powodem zajazdu na Soplicowo był spór Horeszków z Soplicami o zamek. Zamek był pierwotnie rodową siedzibą stolnika Horeszki. Właściciel zginął podczas napadu wojsk rosyjskich od śmiertelnego postrzału Jacka Soplicy. Po zakończeniu wojny rząd odebrał dobra Horeszkom i część wraz z zamkiem przekazał w dowód wdzięczności Soplicom. Zamek od tego czasu niszczał, a jedynym jego opiekunem był dawny sługa Stolnika – klucznik Gerwazy. On opowiedział Hrabiemu całą historię zamku. Hrabia postanowił odzyskać nieprawnie zagrabione dobra. Do kłótni z Soplicami dochodzi podczas wieczerzy na zamku, którą przygotował Protazy, sługa Sędziego. Protazy chciał w ten sposób przekonać wszystkich, że dawna siedziba Horeszków jest we władaniu Sopliców. Po kłótni doszło do bijatyki. Po jednej stronie był Klucznik z Hrabią, po drugiej Podkomorzy, Wojski i inni goście Sędziego. Gdy goście opuścili zamek Gerwazy przedstawia ostatniemu z rodu Horeszków plan zajazdu. Tłumaczy, że na pomoc trzeba wezwać szlachtę z zaścianka w Dobrzyniu i innych miejscowościach, gdzie mieszkańcy są przychylni Horeszkom. Obiecuje zebrać „trzystu wąsatych szlachciców”.

Klucznik organizuje zajazd na Soplicowo, czyli zbrojne zajęcie dworu. Podczas rady w zaścianku Maćka Dobrzyńskiego wspomina dawny szlachecki obyczaj zajazdu oraz słowa księdza Robaka o tym, że najpierw należy „oczyścić swój dom”. Wykorzystał także drobne zatargi, które Dobrzyńscy mieli z dworem w Soplicowie. Mimo sprzeciwu Maćka nad Maćkami przybycie Hrabiego daje impuls do zajazdu.

Szlachta atakuje i zajmuje dwór w Soplicowie. Do walki przyłączają się Rosjanie i pomagają Sędziemu pokonać szlachtę zaściankową, która brała udział w zajeździe. Dochodzi do walki szlachty litewskiej z wojskami rosyjskimi. Szlachta w obliczu wspólnego wroga godzi się i pokonuje wojska zaborcze. Ci, którzy biorą udział w walkach muszą zbiegać do Księstwa Warszawskiego. Powracają do Soplicowa na wiosnę wraz z wojskami Napoleona.


Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Pan Tadeusz” - streszczenie szczegółowe z testem
Dzieje Jacka Soplicy
Dzieje Jacka Soplicy w punktach
„Pan Tadeusz” - wiadomości wstępne
Pan Tadeusz – podstawowe informacje
Soplicowo jako centrum polszczyzny
Soplicowo - arkadyjski obraz szlacheckiego dworku
Biografia Adama Mickiewicza
Obyczaje i zwyczaje w „Panu Tadeuszu”
Okoliczności powstania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
Inwokacja w „Panu Tadeuszu”
Cechy epopei
Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”
Środki stylistyczne w inwokacji „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa
Czas i miejsce akcji „Pana Tadeusza”
Opis zajazdu w „Panu Tadeuszu”
Jacek Soplica – bohater romantyczny
Spór Horeszków z Soplicami o zamek
Spór Asesora z Rejentem
Zwyczaje szlacheckie w domu Sędziego
Najważniejsze problemy w „Panu Tadeuszu”
Tematyka „Pana Tadeusza”
Kompozycja i styl „Pana Tadeusza”
Opis zaścianka w Dobrzyniu
Porównanie opowieści Gerwazego (Księga II) ze spowiedzią Jacka Soplicy (Księga X)
Opis zamku Horeszków w „Panu Tadeuszu”
Opis Soplicowa
Gatunki literackie w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie koncertu Jankiela
Plan wydarzeń koncertu Jankiela
Wydarzenia historyczne w koncercie Jankiela („Pan Tadeusz”)
Interpretacja koncertu Jankiela
Kogo przedstawiają portrety na ścianach Soplicowa?
Poetyka „Pana Tadeusza”
Szlachta w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza
Opis polowania na niedźwiedzia w „Panu Tadeuszu”
Opisy przyrody w „Panu Tadeuszu”
Jak doszło do zajazdu na Soplicowo?
Narrator w „Panu Tadeuszu” – jego rola i miejsce
Opis grzybobrania w „Panu Tadeuszu”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie sadu w „Panu Tadeuszu”
Opis sadu w „Panu Tadeuszu”
Opis serwisu obiadowego w „Panu Tadeuszu”
Pojęcie „zajazd” w „Panu Tadeuszu”
Dyplomatyka i łowy – pytania i odpowiedzi
Intertekstekstualność w „Panu Tadeuszu”
Romans Telimeny i Tadeusza
Spotkanie Tadeusza i Telimeny w „Świątyni dumania”
O co spierali się Telimena z Sędzią? Argumenty każdej ze stron
Pierwsze spotkanie Tadeusza i Zosi
Kogo zabił Jacek Soplica?
Epilog „Pana Tadeusza”- interpretacja
Plan koncertu Wojskiego
Bibliografia
Co to jest czarna polewka?
Czytanie ze zrozumieniem fragmentu książki Aliny Witkowskiej „Mickiewicz, słowo i czyn” - odpowiedzi
Bohaterowie
Hrabia – charakterystyka
Spowiedź Jacka Soplicy
Kim był Jacek Soplica?
Stolnik Horeszko – charakterystyka
Jacek Soplica/ksiądz Robak – charakterystyka postaci
Zosia - charakterystyka
Telimena - charakterystyka
Sędzia Soplica - charakterystyka
Tadeusz Soplica - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Pana Tadeusza”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies