Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pan Tadeusz

Prawda historyczna a fikcja literacka w „Panu Tadeuszu”Adam Mickiewicz traktuje historię inspiracyjnie i wybiórczo, dostosowując ją do potrzeb fabuły. Stanowi ona jedynie tło dla głównych wydarzeń dzieła. Bohaterowie wspominają o ważnych i historycznych wydarzeniach z dziejów Polski, takich jak: Sejm Czteroletni i Konstytucja 3 Maja, Targowica i rzeź Pragi.

Można również dopatrzyć się pierwowzorów postaci Pana Tadeusza. Szczególnie upatrywano podobieństwa postaci Stolnika do hrabiego Stanisława Ankwicza, a w postaci Ewy widziano Ewę Henriettę.

Badacze dzieła Mickiewicza doszukali się w utworze elementów biograficznych i przekonań poety. Potraktowanie miłości Jacka Soplicy do Ewy przez Stolnika, jest odtworzeniem stosunku rodziny Ankwiczów do uczucia, jakim Mickiewicz obdarzył Ewę Henriettę. Tadeusz jako postać był dla poety wyrazem narodowej nadziei, jaką upatrywał w przyszłych żołnierzach, którzy według niego byli najcenniejszymi członkami narodu polskiego. Maciej Rózeczka był świadectwem patriotyzmu i rozumu politycznego, wzorem obywatela w wolnej i demokratycznej Rzeczypospolitej. Natomiast w postać Jankiela i jego poczucie polskości, Mickiewicz wpisał postulat i wiarę w to, że nadejdzie czas, iż ludność żydowska zacznie sympatyzować z Polakami.

Zapewne można doszukać się prób wzniecenia powstania na Litwie w momencie, kiedy utworzone Księstwo Warszawskie obudziło na nowo idee narodowo – wyzwoleńcze. Mickiewicz nie był jednak historykiem. Wykorzystał pewne zdarzenia z dawnej świetności narodu polskiego, wprowadził wielkie rodzime postacie, by wpisać w to fikcyjny dworek Soplicowo wraz z jego życiem i mieszkańcami. Jako dobry obserwator życia i ludzi przypisał zapewne swoim fikcyjnym bohaterom niektóre wady i zalety znanych mu osobiście osób. Świat przedstawiony w dziele to jednak literacka fikcja.

Pan Tadeusz wpisał się w kanon literatury polskiej jako epopeja narodowa. W zbiorowej świadomości odbiorców jest on żywym obrazem dawnych czasów, walki o wolność oraz walki w imię ojczyzny.


Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Pan Tadeusz” - streszczenie szczegółowe z testem
Pan Tadeusz – podstawowe informacje
Biografia Adama Mickiewicza
„Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa
Czas i miejsce akcji „Pana Tadeusza”
Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”
Geneza i okoliczności powstania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
Najważniejsze problemy w „Panu Tadeuszu”
Tematyka „Pana Tadeusza”
Kompozycja i styl „Pana Tadeusza”
Jacek Soplica – bohater romantyczny
Gatunki literackie w „Panu Tadeuszu”
„Pan Tadeusz” - wiadomości wstępne
Poetyka „Pana Tadeusza”
Obyczaje i zwyczaje w „Panu Tadeuszu”
Szlachta w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza
Narrator w „Panu Tadeuszu” – jego rola i miejsce
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Panu Tadeuszu”
Intertekstekstualność w „Panu Tadeuszu”
Soplicowo jako centrum polszczyzny
Soplicowo - arkadyjski obraz szlacheckiego dworku
Bibliografia
Bohaterowie
Jacek Soplica/ksiądz Robak – charakterystyka postaci
Zosia - charakterystyka
Telimena - charakterystyka
Sędzia Soplica - charakterystyka
Tadeusz Soplica - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Pana Tadeusza”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies