Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pan Tadeusz

Pozostali bohaterowie „Pana Tadeusza”

Autor: Dorota Blednicka

Bartek Brzytewka – bierze udział w zajeździe na Soplicowo, łupiąc oborę Sędziego. Zostaje ranny już na samym początku bitwy z Moskalami, walczy jednak mężnie, dając przykład innym. Po bitwie ucieka wraz za Niemen i wraca w szeregach armii z nowym pseudonimem „Brzytwa”.

Maciej Dobrzyński – zwany Chrzcicielem bądź Kropicielem od swojej wielkiej maczugi, którą pieszczotliwie nazywał „Kropidełkiem”. Ulubionym jego zawołaniem jest „kropić, kropić, kropić i kwita”. Żołnierz powstania Jasińskiego. Uczestnik zajazdu na Soplicowo. Prosił Sędziego o rękę Zosi dla swojego syna, Saka, lecz Sędzia się nie zgodził. Jako pierwszy budzi się po pijackiej uczcie na zamku i krzyczy „zdrada”. Ucieka do Księstwa i powraca jako wachmistrz w legionach polskich.

Sak Dobrzyński – syn Kropiciela, zakochany w Zosi. Podczas zajazdu czyni spustoszenie wśród drobiu dziewczyny.

Maciej Dobrzyński – zwany Konewką. Znany w powiecie pijaczyna. Ma żal do Soplicy, ze nie zaszczycił swoją obecnością ślubu jego córki, co staje się głównym powodem jego uczestnictwa w zajeździe na Soplicowo. Po oblężeniu Soplicowa zajmuje się winami z piwnicy Sędziego. Jako jedyny daje oznaki życia po pijackiej uczcie na zamku. Dzięki jego waleczności podczas bitwy z Moskalami, szala zwycięstwa ostatecznie przechyla się na stronę Polaków. Podobnie jak inni, ucieka za Niemen i wraca z wojskami Napoleona.

Róża i Anna – córki Podkomorzego, powabne i posażne, najlepsze partie w powiecie, ale nie mają szczęścia, jeśli chodzi o adoratorów. Ostatecznie jedną z nich adoruje Hrabia, mszcząc się w ten sposób na niestałej w uczuciach Telimenie.

Ewa Horeszkówna – jedyna córka Stolnika. Wielka i niespełniona miłość Jacka Soplicy, który wspomina ją nawet na łożu śmierci. Chociaż odwzajemniała uczucia Jacka, postąpiła zgodnie z wolą rodziców i została żoną kasztelana. Razem zostają wywiezieni na Sybir. Osieroca córeczkę, Zosię.

Podkomorzyna – żona Podkomorzego. Po bitwie z Moskalami wyjeżdża do Wilna, zabierając ze sobą Zosię.

Tekla Hreczeszanka – młodsza córka Wojskiego. Zajmuje się domową apteczką, zna się na zielarstwie. Ostatecznie zostaje żoną Asesora.

Żona Stolnika – matka Ewy, bierze udział w obronie zamku. Zajmuje się ładowaniem strzelb. Prawdopodobnie umiera wkrótce po śmierci męża.


Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Pan Tadeusz” - streszczenie szczegółowe z testem
Dzieje Jacka Soplicy
Dzieje Jacka Soplicy w punktach
„Pan Tadeusz” - wiadomości wstępne
Pan Tadeusz – podstawowe informacje
Soplicowo jako centrum polszczyzny
Soplicowo - arkadyjski obraz szlacheckiego dworku
Biografia Adama Mickiewicza
Obyczaje i zwyczaje w „Panu Tadeuszu”
Okoliczności powstania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
Inwokacja w „Panu Tadeuszu”
Cechy epopei
Czas i miejsce akcji „Pana Tadeusza”
Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”
Środki stylistyczne w inwokacji „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa
Kompozycja i styl „Pana Tadeusza”
Opis zajazdu w „Panu Tadeuszu”
Jacek Soplica – bohater romantyczny
Spór Horeszków z Soplicami o zamek
Spór Asesora z Rejentem
Zwyczaje szlacheckie w domu Sędziego
Najważniejsze problemy w „Panu Tadeuszu”
Tematyka „Pana Tadeusza”
Interpretacja koncertu Jankiela
Opis zaścianka w Dobrzyniu
Porównanie opowieści Gerwazego (Księga II) ze spowiedzią Jacka Soplicy (Księga X)
Opis zamku Horeszków w „Panu Tadeuszu”
Opis Soplicowa
Gatunki literackie w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie koncertu Jankiela
Plan wydarzeń koncertu Jankiela
Wydarzenia historyczne w koncercie Jankiela („Pan Tadeusz”)
Kogo przedstawiają portrety na ścianach Soplicowa?
Poetyka „Pana Tadeusza”
Szlachta w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza
Opis polowania na niedźwiedzia w „Panu Tadeuszu”
Opisy przyrody w „Panu Tadeuszu”
Opis serwisu obiadowego w „Panu Tadeuszu”
Jak doszło do zajazdu na Soplicowo?
Narrator w „Panu Tadeuszu” – jego rola i miejsce
Opis grzybobrania w „Panu Tadeuszu”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie sadu w „Panu Tadeuszu”
Opis sadu w „Panu Tadeuszu”
Pojęcie „zajazd” w „Panu Tadeuszu”
Dyplomatyka i łowy – pytania i odpowiedzi
Intertekstekstualność w „Panu Tadeuszu”
Romans Telimeny i Tadeusza
Spotkanie Tadeusza i Telimeny w „Świątyni dumania”
O co spierali się Telimena z Sędzią? Argumenty każdej ze stron
Pierwsze spotkanie Tadeusza i Zosi
Kogo zabił Jacek Soplica?
Epilog „Pana Tadeusza”- interpretacja
Plan koncertu Wojskiego
Bibliografia
Co to jest czarna polewka?
Czytanie ze zrozumieniem fragmentu książki Aliny Witkowskiej „Mickiewicz, słowo i czyn” - odpowiedzi
Bohaterowie
Hrabia – charakterystyka
Spowiedź Jacka Soplicy
Kim był Jacek Soplica?
Stolnik Horeszko – charakterystyka
Jacek Soplica/ksiądz Robak – charakterystyka postaci
Zosia - charakterystyka
Telimena - charakterystyka
Sędzia Soplica - charakterystyka
Tadeusz Soplica - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Pana Tadeusza”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies