Tadeusz Soplica - charakterystyka

Tytułowa postać utworu. Nadano mu imię na cześć Tadeusza Kościuszki. W chwili rozpoczęcia akcji mężczyzna, ma około dwudziestu lat. Jego rodzicami byli Jacek Soplica i dziewczyna, którą ten poślubił z rozpaczy po tym, jak Stolnik nie wyraził zgody na jego ślub z Ewą Stolnikówną. Nie wie, że jego ojciec żyje i ma wpływ na jego wychowanie. Synowiec Sędziego, któremu Jacek przed ucieczką za granicę powierzył wychowanie chłopca. Od wielu lat mieszkał w Wilnie, pod opieką surowego księdza, który wypełniał wolę ojca chłopaka. Dzięki temu Tadeusz... więcej

* * *

Sędzia Soplica - charakterystyka

Nie znamy jego imienia. W młodości zaręczony z córką Wojskiego, która umiera przed ich ślubem. Sędzia do końca pozostaje wiernym swej młodzieńczej miłości i sam siebie nazywa wdowcem. Nigdy wcześniej nie poznał osobiście starszego brata, Jacka. Najpierw przebywał w szkole jezuickiej, a potem przez dziesięć lat służył na dworze ojca Podkomorzego, Wojewody. Prawdopodobnie dzięki niemu objął swój urząd. Po ucieczce Jacka za granicę, obejmuje Soplicowo i sprawuje opiekę nad jedynym synem brata. Po Targowicy otrzymuje również część ziem, należących niegdyś do Horeszków.

Jest dobrym gospoda... więcej

* * *

Telimena - charakterystyka

To niezwykła postać – jedyna w pełni ukształtowana postać kobieca. Trudno wręcz uwierzyć, iż postaci tak barwnej początkowo Mickiewicz nie planował. Jednak ostatecznie stwierdził, że byłaby to figura bardzo przydatna. Wprowadzenie jej do utworu motywował potrzebą kontrastu. I rzeczywiście, Telimena funkcjonuje w utworze głównie na zasadzie przeciwieństwa. Przy czym zasada ta nie odnosi się tylko do porównania jej z Zosią, bowiem jest ona ostro skontrastowana praktycznie ze wszystkimi poza Hrabią.

Już pierwsze pojawienie się jej w utworze jest „wielkim wejściem” – jesteśmy niemal pewni, że spóźn... więcej

* * *

Zosia - charakterystyka

Córka Ewy Horeszkówny i wojewody, wnuczka Stolnika Horeszki. Osierocona we wczesnym dzieciństwie, została oddana pod opiekę Telimenie. Przez wiele lat mieszkała w Petersburgu. Na dwa lata przed powrotem Tadeusza do Soplicowa, zamieszkała ze swoją opiekunką we dworze Sędziego. W chwili rozpoczęcia akcji utworu ma czternaście lat – Telimena mówi jej w dniu łowów na niedźwiedzia, że właśnie zaczyna czternasty rok życia. Wychowywana w ukryciu, wedle przykazań Telimeny, która nie chciała przyzwyczajać ludzi do widoku dziewczyny, by w odpowiednim momencie wprowadzić ją w towarzystwo. Zajmowała się og... więcej

* * *

Jacek Soplica/ksiądz Robak – charakterystyka postaci

Starszy syn podczaszego ziemskiego, brat Sędziego, ojciec Tadeusza. W czasach swej młodości słynął z warcholstwa i był znanym na całą okolicę awanturnikiem. Od sumiastych wąsów, nazywany „Wąsalem”. Biedny szlachcic, posiadający jedynie skrawek ziemi. Pomimo tego miał duże poparcie wśród szlachty i 300 głosów na sejmikach. Wyborowy strzelec. Poparcie Jacka u szlachty wykorzystywał Stolnik Horeszko, często goszcząc go na zamku i nazywając swoim przyjacielem.

Jacek zakochał się w jedynej córce Stolnika, Ewie, lecz na jej prośbę ukrywali swoje uczucia. Nie słuchał rad inn... więcej

* * *

Pozostali bohaterowie „Pana Tadeusza”

Bartek Brzytewka – bierze udział w zajeździe na Soplicowo, łupiąc oborę Sędziego. Zostaje ranny już na samym początku bitwy z Moskalami, walczy jednak mężnie, dając przykład innym. Po bitwie ucieka wraz za Niemen i wraca w szeregach armii z nowym pseudonimem „Brzytwa”.

Maciej Dobrzyński – zwany Chrzcicielem bądź Kropicielem od swojej wielkiej maczugi, którą pieszczotliwie nazywał „Kropidełkiem”. Ulubionym jego zawołaniem jest „kropić, kropić, kropić i kwita”. Żołnierz powstania Jasińskiego. Uczestnik zajazdu na Soplicowo. Prosił Sędziego o ręk... więcej

* * *

Hrabia – charakterystyka

Hrabia należał do dalekich krewnych Stolnika Horeszki w linii żeńskiej (”po kądzieli”). Jako potomek rodu Horeszków był stroną w porze z Soplicami o zamek. Był przedstawicielem warstwy magnackiej. Hrabia był przystojny, twarz miał pociągłą, , niebieskie łagodne oczy oraz białawe, długie włosy.

Po upadku Rzeczpospolitej opuścił ojczyznę. Otrzymał dobre wykształcenie i był obyty w świecie. W życiu poszukiwał przygód. Za najszczęśliwszą uważał chwilę, gdy mógł uratować damy od rozbójników w bitwie pod Birbante Rocca na Sycylii.

Po powrocie do kraju był lubiany przez poddanych. Dobrze odnosi... więcej

* * *

Stolnik Horeszko – charakterystyka

Stolnik Horeszko był jednym ze znaczniejszych magnatów na Litwie, „pierwszym panem w powiecie”. Swoją siedzibę miał w gotyckim zamku. Jego ród sięgał starożytnych czasów. Posługiwał się herbem Półkozic. Miał jedno dziecko – piękną córkę Ewę.

Zabiegał o uznanie szlachcica zaściankowego – Jacka Soplicy. Liczył na jego głosy w ważnych sprawach. Chętnie zapraszał go do siebie na uczty. Szczególnie wystawne były zjazdy sejmików powiatowych i imieniny gospodarza. Wiwatowano wówczas na cześć króla, prymasa, szlachty i Rzeczpospolitej.

Stolnik, według słów Gerwazego, był potężnym, prawym ... więcej

* * *

Kim był Jacek Soplica?

Jacek Soplica był zaściankowym szlachcicem. Z powodu wielkich wąsów zwany był Wąsalem. Był to typ awanturnika i kłótnika.

Jacek był wysokim, przystojnym młodzieńcem. Był sprawny fizycznie – świetnie strzelał oraz władał szablą. Cieszył się powodzeniem u kobiet. Uważany był za ważną osobę w powiecie. Miał wpływy polityczne w cały m województwie, dlatego zwano go „wojewodą”.

Soplica miał porywczy charakter. W swych wyborach nie kierował się rozwagą. Działał pod wpływem impulsu. Panowie zabiegali o jego poparcie, ponieważ rozporządzał głosami ponad trzystu szlachciców. Jednym z nich ... więcej

* * *

Spowiedź Jacka Soplicy

Swoją spowiedź Jacek Soplica wyznaje w obecności brata i Klucznika Gerwazego. Najpierw wyjawia swą prawdziwą tożsamość. Gerwazym targają silne emocje. Chce rzucić się na Księdza i dokonać przyrzeczonej nad ciałem Stolnika zemsty. Jacek jest jednak świadomy, że umiera i prosi na łożu śmierci o przebaczenie. Pragnie, by sługa Horeszków wysłuchał jego spowiedzi, a potem zrobił z nim, co zechce. Jego wypowiedź była często bezładna.

Najpierw Robak wspomina, że często był zapraszany do Stolnika na biesiady. Słyszał wówczas, że jest jego najlepszym przyjacielem. Szlachta jednak drwiła z jego starań o ręk... więcej

* * *Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies