Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pan Tadeusz

Spowiedź Jacka Soplicy

Autor: Jakub Rudnicki

Swoją spowiedź Jacek Soplica wyznaje w obecności brata i Klucznika Gerwazego. Najpierw wyjawia swą prawdziwą tożsamość. Gerwazym targają silne emocje. Chce rzucić się na Księdza i dokonać przyrzeczonej nad ciałem Stolnika zemsty. Jacek jest jednak świadomy, że umiera i prosi na łożu śmierci o przebaczenie. Pragnie, by sługa Horeszków wysłuchał jego spowiedzi, a potem zrobił z nim, co zechce. Jego wypowiedź była często bezładna.

Najpierw Robak wspomina, że często był zapraszany do Stolnika na biesiady. Słyszał wówczas, że jest jego najlepszym przyjacielem. Szlachta jednak drwiła z jego starań o rękę Ewy Horeszkówny, mówiąc, że jest niżej urodzony i nie jest jej godny. Jacek drwił sobie z tego, uważając swoje pochodzenie za wystarczające. Jednak Stolnik był okrutny i nie zgodził się na małżeństwo młodych, co sprowadziło na niego śmierć z rąk Jacka i spowodowało, że całe życie był nieszczęśliwy.

Soplica zarzucał Horeszce, że gdyby mu w porę odmówił, to by odjechał i „odpuścił sobie” zaloty do stolnikówny. Jednak magnat świadomy jego miłości, zapraszał go jeszcze częściej, licząc na poparcie Wąsala w procesach i na sejmikach. Udawał przyjaźń, co wzbudzało w Jacku złość. Nie wybuchł jednak, bo widział zakochane oczy ukochanej. Myślał nawet o jej porwaniu, ale wiedział, że jest zbyt delikatna. Soplica czuł, że jego dusza została urażona, ale nie śmiał zbrojnie walczyć o rękę ukochanej, bo byłby to dyshonor. Diabeł podpowiadał mu inną zemstę.

Soplica przestał bywać u Horeszków. Ożenił się z pierwszą lepszą dziewczyną która go kochała. Nie mógł jednak zapomnieć o Ewie. Nie mógł skupić się na prowadzeniu gospodarstwa. Szalał ze złości i miłości. Jego żona zmarła zostawiając syna – Tadeusza. Soplica z żalu zaczął pić, jego gospodarstwo, niegdyś najlepsze w powiecie popadło w ruinę. Dręczyło uczucie pychy.

Po zaręczynach Ewy Horeszkówny z Wojewodą dziewczyna z żalu rozchorowała się. Stolnik nie przestał wydawać na zamku przyjęć. Jacek, pozbawiony wpływów, nie był mu już do niczego potrzebny. Często podjeżdżał pod zamek obserwując zabawy i pijatyki. Pewnego razu, jak wyznaje Robak, opętały go biesy, a szatan nasłał Moskali, którzy szturmowali siedzibę Horeszki. Soplica nigdy nie był z nimi w zmowie.
Cieszyło go, że Stolnik w końcu dostanie nauczkę, ale zastanawiał się czy nie pomóc magnatowi. Zwycięski Stolnik po odparciu ataku nieprzyjaciela wyszedł na ganek. Miał dumny wzrok. Soplicy wydawało się, że szydzi z niego i grozi mu. Chwycił karabin Moskala i prawie nie mierząc – wypalił. Wspomina, że Gerwazy dwukrotnie do niego strzelał, a on nie szukał ucieczki. Jednak los sprawił, że przez kolejne lata musiał jako ksiądz Robak odpokutować swoją winę.

Klucznik potwierdza, że chciał szczerze go zabić. Poprzysiągł zemstę na całym rodzie Sopliców i przez lata dokonywał jej. Jednak to ksiądz Robak ocalił życie Hrabiemu podczas polowania na niedźwiedzia, a następnie własnym ciałem zasłonił go przed strzałami Moskali. Ocalił życie także Gerwazemu, dlatego ten uznał, że są kwita. Chce wyjść, ale Robak prosi go, by został. Wzywa księdza.

Soplica wyznaje, że za swój czyn został okrzyknięty zdrajcą ojczyzny i to miano prześladowało go przez całe życie. Nie przyjął urzędu od Rosjan, choć zapewniłby mu dostatek i uważanie innych. Uciekł z kraju. Gdy dowiedział się o śmierci Ewy Horeszkówny postanowił wychować jej córkę – Zosię. Wstąpił do klasztoru i przywdział imię Robaka. Dobrymi przykładami, krwią i poświęceniem odkupił swą zdradę. Bił się za ojczyznę, nie pragnąc sławy. Nieraz pełnił rolę emisariusza i przenosił do kraju rozkazy. Trzy razy był torturowany przez Rosjan, zesłano go na Syberię, był w austriackich lochach.

Zarzuca Klucznikowi, że przez podżeganie do zajazdu na Soplicowo przyspieszył powstanie na Litwie i zniszczył wieloletnie plany narodowego zrywu. Klucznik wyznaje, że Stolnik Horeszko tuż przed śmiercią uczynił znak krzyża, przebaczając swemu zabójcy. Ze złości i chęci zemsty wierny sługa nigdy tego nie wyznał. Gdy zebrani oczekują księdza nadchodzi wiadomość, że Napoleon szykuje się do wojny z Rosją. Jacek Soplica umiera w spokoju.

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Pan Tadeusz” - streszczenie szczegółowe z testem
Dzieje Jacka Soplicy
Dzieje Jacka Soplicy w punktach
„Pan Tadeusz” - wiadomości wstępne
Pan Tadeusz – podstawowe informacje
Soplicowo jako centrum polszczyzny
Soplicowo - arkadyjski obraz szlacheckiego dworku
Biografia Adama Mickiewicza
Obyczaje i zwyczaje w „Panu Tadeuszu”
Okoliczności powstania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
Inwokacja w „Panu Tadeuszu”
Cechy epopei
Czas i miejsce akcji „Pana Tadeusza”
Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”
Środki stylistyczne w inwokacji „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa
Kompozycja i styl „Pana Tadeusza”
Opis zajazdu w „Panu Tadeuszu”
Jacek Soplica – bohater romantyczny
Spór Horeszków z Soplicami o zamek
Spór Asesora z Rejentem
Zwyczaje szlacheckie w domu Sędziego
Najważniejsze problemy w „Panu Tadeuszu”
Tematyka „Pana Tadeusza”
Interpretacja koncertu Jankiela
Opis zaścianka w Dobrzyniu
Porównanie opowieści Gerwazego (Księga II) ze spowiedzią Jacka Soplicy (Księga X)
Opis zamku Horeszków w „Panu Tadeuszu”
Opis Soplicowa
Gatunki literackie w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie koncertu Jankiela
Plan wydarzeń koncertu Jankiela
Wydarzenia historyczne w koncercie Jankiela („Pan Tadeusz”)
Kogo przedstawiają portrety na ścianach Soplicowa?
Poetyka „Pana Tadeusza”
Szlachta w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza
Opis polowania na niedźwiedzia w „Panu Tadeuszu”
Opisy przyrody w „Panu Tadeuszu”
Opis serwisu obiadowego w „Panu Tadeuszu”
Jak doszło do zajazdu na Soplicowo?
Narrator w „Panu Tadeuszu” – jego rola i miejsce
Opis grzybobrania w „Panu Tadeuszu”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie sadu w „Panu Tadeuszu”
Opis sadu w „Panu Tadeuszu”
Pojęcie „zajazd” w „Panu Tadeuszu”
Dyplomatyka i łowy – pytania i odpowiedzi
Intertekstekstualność w „Panu Tadeuszu”
Romans Telimeny i Tadeusza
Spotkanie Tadeusza i Telimeny w „Świątyni dumania”
O co spierali się Telimena z Sędzią? Argumenty każdej ze stron
Pierwsze spotkanie Tadeusza i Zosi
Kogo zabił Jacek Soplica?
Epilog „Pana Tadeusza”- interpretacja
Plan koncertu Wojskiego
Bibliografia
Co to jest czarna polewka?
Czytanie ze zrozumieniem fragmentu książki Aliny Witkowskiej „Mickiewicz, słowo i czyn” - odpowiedzi
Bohaterowie
Hrabia – charakterystyka
Spowiedź Jacka Soplicy
Kim był Jacek Soplica?
Stolnik Horeszko – charakterystyka
Jacek Soplica/ksiądz Robak – charakterystyka postaci
Zosia - charakterystyka
Telimena - charakterystyka
Sędzia Soplica - charakterystyka
Tadeusz Soplica - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Pana Tadeusza”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies