Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pan Tadeusz

Kogo przedstawiają portrety na ścianach Soplicowa?

Autor: Jakub Rudnicki

Soplicowo poznajemy oczami Tadeusza, który przyjeżdża do swojego wuja Sędziego ze studiów. We wnętrzu domu przygląda się ścianom, na których wiszą portrety polskich patriotów. Tadeusz Kościuszko, na którego cześć młody Soplica otrzymał imię, przedstawiony jest w czamarce (sukmanie) krakowskiej. Oczy zwraca ku niebu, a w rękach trzyma oburącz szablę.

Na następnym obrazie widzimy Tadeusza Rejtana z nożem zwróconym w swoją stronę. Przed nim leżą dzieła: „Fedon” - dialog Platona o nieśmiertelności duszy i opis życia Katona, Rzymianina znanego z prawości i nieugiętego charakteru. Kolejne obrazy przedstawiają Jasińskiego i Korsaka – obrońców Pragi, którzy bohatersko odpierali atak wojsk rosyjskich an Warszawę w 1794 roku. Obaj polegli w boju.

Bohaterowie na obrazach to:

Tadeusz Kościuszko - generał, Najwyższy Naczelnik Sił Zbrojnych Narodowych podczas insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku. Ukończył Szkołę Rycerską. W 1775 roku wziął udział w walkach o niepodległość Stanów Zjednoczonych, podczas której uzyskał stopień generała brygady. Podczas wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku odznaczył się w walkach armii koronnej. Wybrany na przywódcę powstania ogłosił jego wybuch 24 marca 1794 roku. Odniósł zwycięstwo pod Racławicami, wydał uniwersał połaniecki, znosząc poddaństwo osobiste chłopów. Poniósł klęskę pod Szczekocinami, latem 1794 roku skutecznie bronił ufortyfikowanej Warszawy. W klęsce pod Maciejowicami został ranny i dostał się do niewoli. Uczestniczył w tworzeniu legionów polskich we Włoszech.

Tadeusz Rejtan - poseł na sejm rozbiorowy w 1773 roku jako reprezentant Nowogródczyzny, nie wyraził zgody na rozbiór. Jego protest uznania konfederacji i marszałka Adama Ponińskiego nie dał skutku. Akt zasłonięcia swoim ciałem wejścia do sali obrad uwiecznił na swoim obrazie Jan Matejko. Rejtan popełnił samobójstwo.

Tadeusz Korsak - podczaszy i skarbnik połocki, sędzia ziemski wileński. Uczestnik i poseł na Sejm Wielki. Podczas insurekcji kościuszkowskiej dowodził pospolitym ruszeniem ziemi wileńskiej. Zginął bohatersko 4 listopada 1794 roku podczas rzezi Pragi.
Jakub Jasiński - polski jakobin, poeta, działacz polityczny, bohaterski generał, dowódca wojsk litewskich podczas insurekcji kościuszkowskiej. Zginął bohatersko 4 listopada 1794 roku podczas rzezi Pragi, broniąc szańca „Zwierzyniec”.

Zbieżność imion trzech bohaterów narodowych i młodego Soplicy nie jest przypadkowa. To właśnie na ich cześć została nazwana jedna z głównych postaci w „Panu Tadeuszu”.

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Pan Tadeusz” - streszczenie szczegółowe z testem
Dzieje Jacka Soplicy
Dzieje Jacka Soplicy w punktach
„Pan Tadeusz” - wiadomości wstępne
Pan Tadeusz – podstawowe informacje
Soplicowo jako centrum polszczyzny
Soplicowo - arkadyjski obraz szlacheckiego dworku
Biografia Adama Mickiewicza
Obyczaje i zwyczaje w „Panu Tadeuszu”
Okoliczności powstania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
Inwokacja w „Panu Tadeuszu”
Cechy epopei
Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”
Środki stylistyczne w inwokacji „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa
Czas i miejsce akcji „Pana Tadeusza”
Opis zajazdu w „Panu Tadeuszu”
Jacek Soplica – bohater romantyczny
Spór Horeszków z Soplicami o zamek
Spór Asesora z Rejentem
Zwyczaje szlacheckie w domu Sędziego
Najważniejsze problemy w „Panu Tadeuszu”
Tematyka „Pana Tadeusza”
Kompozycja i styl „Pana Tadeusza”
Opis zaścianka w Dobrzyniu
Porównanie opowieści Gerwazego (Księga II) ze spowiedzią Jacka Soplicy (Księga X)
Opis zamku Horeszków w „Panu Tadeuszu”
Opis Soplicowa
Gatunki literackie w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie koncertu Jankiela
Plan wydarzeń koncertu Jankiela
Wydarzenia historyczne w koncercie Jankiela („Pan Tadeusz”)
Interpretacja koncertu Jankiela
Kogo przedstawiają portrety na ścianach Soplicowa?
Poetyka „Pana Tadeusza”
Szlachta w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza
Opis polowania na niedźwiedzia w „Panu Tadeuszu”
Opisy przyrody w „Panu Tadeuszu”
Jak doszło do zajazdu na Soplicowo?
Narrator w „Panu Tadeuszu” – jego rola i miejsce
Opis grzybobrania w „Panu Tadeuszu”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie sadu w „Panu Tadeuszu”
Opis sadu w „Panu Tadeuszu”
Opis serwisu obiadowego w „Panu Tadeuszu”
Pojęcie „zajazd” w „Panu Tadeuszu”
Dyplomatyka i łowy – pytania i odpowiedzi
Intertekstekstualność w „Panu Tadeuszu”
Romans Telimeny i Tadeusza
Spotkanie Tadeusza i Telimeny w „Świątyni dumania”
O co spierali się Telimena z Sędzią? Argumenty każdej ze stron
Pierwsze spotkanie Tadeusza i Zosi
Kogo zabił Jacek Soplica?
Epilog „Pana Tadeusza”- interpretacja
Plan koncertu Wojskiego
Bibliografia
Co to jest czarna polewka?
Czytanie ze zrozumieniem fragmentu książki Aliny Witkowskiej „Mickiewicz, słowo i czyn” - odpowiedzi
Bohaterowie
Hrabia – charakterystyka
Spowiedź Jacka Soplicy
Kim był Jacek Soplica?
Stolnik Horeszko – charakterystyka
Jacek Soplica/ksiądz Robak – charakterystyka postaci
Zosia - charakterystyka
Telimena - charakterystyka
Sędzia Soplica - charakterystyka
Tadeusz Soplica - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Pana Tadeusza”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies