Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pan Tadeusz

Opis serwisu obiadowego w „Panu Tadeuszu”

Autor: Jakub Rudnicki

Serwis z drogiego kruszcu zostaje zaprezentowany gościom, którzy przybyli na zaręczyny Tadeusza i Zosi. Oprócz Marszałka – Podkomorzego, który przewodzi uczcie obecni są generałowie wojska polskiego: Kniaziewicz, Pac, Małachowski. Zgodnie z przekazami serwis powstał na zamówienie księcia Radziwiłła w Wenecji, ale ozdobiony motywami polskimi. Następnie został wywieziony przez Szwedów i w nieznanych okolicznościach odnalazł się w dworku szlacheckim w Soplicowie. Serwis rozstawiony został na stole na kształt koła. Zmieniając w nim potrawy symbolicznie następowała zmiana pór roku.

Początkowo serwis był napełniony po brzegi piankami i białymi cukierkami. Przypominał zimowy krajobraz. Na środku, niczym bór znajdowały się konfitury i otoczone były piankami jak domkami. Wokół naczynia znajdowało się niewielkie porcelanowe naczynia w strojach polskich. Wojski wspomniał, że scena to przypominają o historii polskiego sejmiku, narad i głosowań. Zwycięstw i politycznych klęsk.

Po prawej stronie widać liczne grono szlachty, które nie zajmuje swoich miejsc. Gromadzi się wokół mówców, którzy gestami i słowami przekonują do swoich racji. Poszczególne W drugiej grupie figury-osoby „kręcą wąsa, trzymają dłoń przy uchu, zatykają ręce za pas”, zaś w trzecim gronie słuchacze nie zgadzają się z przemawiającym, a nawet mu grożą, „wznoszą ręce, biorą się za szable”. Tylko jeden z mówców stoi samotnie i składając palce do siebie zastanawia się komu oddać głos.

Po lewej stronie widnieje scena niczym z klasztornego refektarza. Starsi siedzą na ławach, a młodsi stoją. Pośrodku widać sylwetkę marszałka, który trzyma wazon w ręku. Liczy głosy, a woźni ogłaszają wynik wyborów urzędnika. Jeden szlachcic nie przygląda się głosoweaniu i z otwartymi ustami wygląda przez okno. Krzyczy słowo „veto”. Rozpoczyna się kłótnia. Łagodzi ją stary ksiądz, który idzie korytarzem. Szlachta chowa szable i klęka. Podkomorzy przerywa opowieść Wojskiego karząc wnosić potrawy. Hreczecha dopowiada ostatnią scenkę – wyniesienie na rękach marszałka i wiwaty na jego cześć. Z boku stoi przegrany kandydat, jego żona także domyśla się klęski i omdlewa.
Serwis zmienia barwę na zieloną. Piana lodu się roztopiła i odkryła dno. Krajobraz zaczął przedstawiać nową porę roku – wiosnę, która przechodzi w dojrzałe lato. Zazieleniły się zboża, widać złote kłosy pszenicy, srebro żyta, grykę z czekolady i kwitnące grusze oraz jabłonie. Kolejną porą jest jesień. – zboża są złote, trawy żółkną, a liście czerwienieją. Drzewa stają się nagie – to laski cynamonu i gałązki wawrzynu przyozdobione ziarnami kminku.

Generał Dąbrowski podziwia kunszt Wojskiego w wykorzystaniu serwisu i podawaniu kolejnych dań. Porównuje zabawę z serwisem do chińskiego teatru cieni oraz sztuki znanego wówczas kuglarza i magika – Pinettiego. Mówi, że to pamiątka po staropolskich biesiadach, które organizowano za czasów potęgi Polski.

Mimo że serwis przypominał dziecięcą zabawkę, na gościach wywarł wielkie wrażenie.

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Pan Tadeusz” - streszczenie szczegółowe z testem
Dzieje Jacka Soplicy
Dzieje Jacka Soplicy w punktach
„Pan Tadeusz” - wiadomości wstępne
Pan Tadeusz – podstawowe informacje
Soplicowo jako centrum polszczyzny
Soplicowo - arkadyjski obraz szlacheckiego dworku
Biografia Adama Mickiewicza
Obyczaje i zwyczaje w „Panu Tadeuszu”
Okoliczności powstania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
Inwokacja w „Panu Tadeuszu”
Cechy epopei
Czas i miejsce akcji „Pana Tadeusza”
Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”
Środki stylistyczne w inwokacji „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa
Kompozycja i styl „Pana Tadeusza”
Opis zajazdu w „Panu Tadeuszu”
Jacek Soplica – bohater romantyczny
Spór Horeszków z Soplicami o zamek
Spór Asesora z Rejentem
Zwyczaje szlacheckie w domu Sędziego
Najważniejsze problemy w „Panu Tadeuszu”
Tematyka „Pana Tadeusza”
Interpretacja koncertu Jankiela
Opis zaścianka w Dobrzyniu
Porównanie opowieści Gerwazego (Księga II) ze spowiedzią Jacka Soplicy (Księga X)
Opis zamku Horeszków w „Panu Tadeuszu”
Opis Soplicowa
Gatunki literackie w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie koncertu Jankiela
Plan wydarzeń koncertu Jankiela
Wydarzenia historyczne w koncercie Jankiela („Pan Tadeusz”)
Kogo przedstawiają portrety na ścianach Soplicowa?
Poetyka „Pana Tadeusza”
Szlachta w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza
Opis polowania na niedźwiedzia w „Panu Tadeuszu”
Opisy przyrody w „Panu Tadeuszu”
Opis serwisu obiadowego w „Panu Tadeuszu”
Jak doszło do zajazdu na Soplicowo?
Narrator w „Panu Tadeuszu” – jego rola i miejsce
Opis grzybobrania w „Panu Tadeuszu”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie sadu w „Panu Tadeuszu”
Opis sadu w „Panu Tadeuszu”
Pojęcie „zajazd” w „Panu Tadeuszu”
Dyplomatyka i łowy – pytania i odpowiedzi
Intertekstekstualność w „Panu Tadeuszu”
Romans Telimeny i Tadeusza
Spotkanie Tadeusza i Telimeny w „Świątyni dumania”
O co spierali się Telimena z Sędzią? Argumenty każdej ze stron
Pierwsze spotkanie Tadeusza i Zosi
Kogo zabił Jacek Soplica?
Epilog „Pana Tadeusza”- interpretacja
Plan koncertu Wojskiego
Bibliografia
Co to jest czarna polewka?
Czytanie ze zrozumieniem fragmentu książki Aliny Witkowskiej „Mickiewicz, słowo i czyn” - odpowiedzi
Bohaterowie
Hrabia – charakterystyka
Spowiedź Jacka Soplicy
Kim był Jacek Soplica?
Stolnik Horeszko – charakterystyka
Jacek Soplica/ksiądz Robak – charakterystyka postaci
Zosia - charakterystyka
Telimena - charakterystyka
Sędzia Soplica - charakterystyka
Tadeusz Soplica - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Pana Tadeusza”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies