Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pan Tadeusz

Pan Tadeusz – podstawowe informacje„Pan Tadeusz” został wydany w Paryżu w 1834 roku. Jego treść zasygnalizował autor w dwóch podtytułach:
1) „Ostatni Zajazd na Litwie”.
2) „Historia szlachecka z roku 1811 i 1812”.

Utwór napisany wierszem trzynastozgłoskowym. Składa się z dwunastu ksiąg. Oto tytuły niektórych z nich:
1) Księga I - „Gospodarstwo”
2) Księga II - „Zamek”
3) Księga VI - „Zaścianek”
4) Księga VIII - „Zajazd”
5) Księga XII - „Kochajmy się”.

Akcja toczy się w latach 1811 i 1812. Miejscem jej jest dworek w Soplicowie. Jego mieszkańcy z całą Litwą oczekują wejścia wojsk napoleońskich.

Wątek walki narodowowyzwoleńczej splata się z takimi jak:
1) wątek miłości Tadeusza i Zosi;
2) spór o zamek między Soplicami a Horeszkami;
3) historia Jacka Soplicy.
Główne wątki akcji wzbogacone są przez epizody, np.
1) zaloty Hrabiego i Telimenny;
2) romans Tadeusza i Telimeny.

Od pierwszej księgi nasze zainteresowanie budzi postać ks. Robaka. Aż do momentu spowiedzi nie wiemy, że jest to Jacek Soplica brat Sędziego zakochany w Ewie Horeszkównie , ojciec Tadeusza, zabójca Stolnika Horeszki. Po dokonaniu zbrodni stara się okupić swą winę. Prowadzi tajną działalność polityczną. Jest emisariuszem, przygotowuje powstanie na Litwie.

Wspaniałe sceny zbiorowe:
1) polowanie na niedźwiedzia,
2) polonez
charakteryzują środowiska szlacheckie. Ale epoka szlachecka kończy się. Podkreśla to poeta używając epitetu „ostatni” np.
1) „ostatni, co tak poloneza wodzi”
2) „ostatnia uczta staropolska”
3) „ostatni woźny trybunału”.
Nowy dziedzic Tadeusz podczas uroczystości zaręczynowej dokonuje ważnego aktu uwłaszczenia chłopów.

Utwór urozmaicają wspaniałe opisy przyrody:
1) świt;
2) zachód słońca;
3) dwa stawy.
Szczególnym pięknem wyróżniają się dwa koncerty: Jankiela na cymbałach i Wojskiego na rogu . Utwór nie tylko uczy i wzrusza, ale także bawi.

Czytając „Pana Tadeusza” dokładnie poznajemy „kraj lat dziecinnych” poety. Bohaterowie lektury żegnają nas staropolskim tańcem - polonezem. Tak bogaty w treść utwór Adama Mickiewicza obrazujący dzieje narodu lub jego reprezentacyjnej warstwy na tle ważnej chwili dziejowej nazywamy epopeją narodową.


Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Pan Tadeusz” - streszczenie szczegółowe z testem
Dzieje Jacka Soplicy
Dzieje Jacka Soplicy w punktach
Pan Tadeusz – podstawowe informacje
„Pan Tadeusz” - wiadomości wstępne
Soplicowo jako centrum polszczyzny
Inwokacja w „Panu Tadeuszu”
Cechy epopei
Soplicowo - arkadyjski obraz szlacheckiego dworku
Biografia Adama Mickiewicza
Obyczaje i zwyczaje w „Panu Tadeuszu”
Okoliczności powstania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
Środki stylistyczne w inwokacji „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa
Czas i miejsce akcji „Pana Tadeusza”
Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”
Najważniejsze problemy w „Panu Tadeuszu”
Tematyka „Pana Tadeusza”
Kompozycja i styl „Pana Tadeusza”
Opis zajazdu w „Panu Tadeuszu”
Jacek Soplica – bohater romantyczny
Spór Horeszków z Soplicami o zamek
Spór Asesora z Rejentem
Zwyczaje szlacheckie w domu Sędziego
Opis Soplicowa
Gatunki literackie w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie koncertu Jankiela
Plan wydarzeń koncertu Jankiela
Wydarzenia historyczne w koncercie Jankiela („Pan Tadeusz”)
Interpretacja koncertu Jankiela
Opis zaścianka w Dobrzyniu
Porównanie opowieści Gerwazego (Księga II) ze spowiedzią Jacka Soplicy (Księga X)
Opis zamku Horeszków w „Panu Tadeuszu”
Kogo przedstawiają portrety na ścianach Soplicowa?
Poetyka „Pana Tadeusza”
Szlachta w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza
Opis polowania na niedźwiedzia w „Panu Tadeuszu”
Opisy przyrody w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie sadu w „Panu Tadeuszu”
Opis sadu w „Panu Tadeuszu”
Opis serwisu obiadowego w „Panu Tadeuszu”
Jak doszło do zajazdu na Soplicowo?
Narrator w „Panu Tadeuszu” – jego rola i miejsce
Opis grzybobrania w „Panu Tadeuszu”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Panu Tadeuszu”
Pierwsze spotkanie Tadeusza i Zosi
Kogo zabił Jacek Soplica?
Epilog „Pana Tadeusza”- interpretacja
Pojęcie „zajazd” w „Panu Tadeuszu”
Dyplomatyka i łowy – pytania i odpowiedzi
Intertekstekstualność w „Panu Tadeuszu”
Romans Telimeny i Tadeusza
Spotkanie Tadeusza i Telimeny w „Świątyni dumania”
O co spierali się Telimena z Sędzią? Argumenty każdej ze stron
Czytanie ze zrozumieniem fragmentu książki Aliny Witkowskiej „Mickiewicz, słowo i czyn” - odpowiedzi
Co to jest czarna polewka?
Plan koncertu Wojskiego
Bibliografia
Bohaterowie
Hrabia – charakterystyka
Spowiedź Jacka Soplicy
Kim był Jacek Soplica?
Stolnik Horeszko – charakterystyka
Jacek Soplica/ksiądz Robak – charakterystyka postaci
Zosia - charakterystyka
Telimena - charakterystyka
Sędzia Soplica - charakterystyka
Tadeusz Soplica - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Pana Tadeusza”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies