Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pan Tadeusz

Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”

Autor: Dorota Blednicka

Księga I: Gospodarstwo

1. Inwokacja.
2. Powrót Tadeusza ze szkół do Soplicowa.
3. Pierwsze spotkanie z tajemniczą mieszkanką pokoju Tadeusza.
4. Powitanie Sędziego.
5. Uczta na zamku.
6. Przemowy Sędziego o grzeczności wobec dam i Podkomorzego o dobrym wychowaniu.
7. Początek sporu o charty Rejenta i Asesora.
8. Spóźnione wejście Telimeny.
9. Tadeusz omyłkowo bierze Telimenę za dziewczynę, którą widział wcześniej.
10. Zapowiedź polowania na zająca, które ma rozstrzygnąć spór o psy.
11. Koniec uczty.

Księga II: Zamek

12. Wyjazd na polowanie.
13. Opowieść Gerwazego o historii zamku i początkach konfliktu między Soplicami a Horeszkami.
14. Zachwyt Hrabiego nad tajemniczą dziewczyną z sadu.
15. Powrót uczestników polowania.
16. Kolejny spór Rejenta i Asesora o psy.
17. Opowiadanie Telimeny o jej piesku.
18. Bójka między Asesorem i Rejentem, zakład.
19. Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego rydza.

Księga III: Umizgi

20. Spotkanie Hrabiego i rozmowa z ogrodniczką.
21. Grzybobranie.
22. Rozmowa Telimeny i Sędziego o wyswataniu Tadeusza z Zosią.
23. Rozmowa Telimeny i Hrabiego o pięknie obcych krajobrazów.
24. Telimena daje liścik i klucz do sypialni Tadeuszowi.
25. Koniec grzybobrania i powrót do domu.
26. Pojawienie się gajowego z wiadomością o niedźwiedziu.

Księga IV: Dyplomatyka i łowy

27. Wyjazd na łowy.
28. Tadeusz zostaje obudzony przez ogrodniczkę.
29. Spotkanie drobnej szlachty z księdzem Robakiem w karczmie Jankiela.
30. Obława na niedźwiedzia.
30. Niedźwiedź atakuje Hrabiego i Tadeusza.
31. Gra Wojskiego na rogu, obwieszczająca zakończenie polowania.
32. Spór Asesora i Rejenta o to, który zabił zwierza.
33. Opowieść Wojskiego o Doweyce i Domeyce.
34. Gerwazy wyjaśnia, że niedźwiedzia zabił ksiądz Robak.
35. Uroczysta uczta po polowaniu.
36. Powrót myśliwych.
Księga V: Kłótnia

37. Telimena przedstawia Zosię w towarzystwie.
38. Tadeusz odkrywa swoją pomyłkę, dotyczącą Telimeny i Zosi.
39. Spotkanie z Telimeną w Świątyni Dumania.
40. Perypetie Telimeny z mrówkami.
41. Uczta na zamku.
42. Przemowa Wojskiego o rozmowach przy stole.
43. Przyznanie skóry niedźwiedzia Hrabiemu i jego odmowa.
44. Kłótnia i zerwanie ugody z Sędzią.
45. Tadeusz wyzywa Hrabiego na pojedynek.
46. Gerwazy namawia Hrabiego, by siłą odebrał swoje dziedzictwo – plany zajazdu.

Księga VI: Zaścianek

47. Sędzia nakazuje Protazemu zanieść pozew sądowy Hrabiemu.
48. Rozmowa Sędziego z Robakiem o wyswataniu Tadeusza i Zosi.
49. Robak wspomina o wojnie z Rosją.
50. Wyjazd Hrabiego do Dobrzyna.
51. Posłaniec przybywa do Dobrzyna z wiadomością o wojnie.

Księga VII: Rada

52. Rada szlachciców z zaścianka w domu Macieja o powstaniu przeciwko Moskalom.
53. Pojawienie się Gerwazego i jego namowy do zajazdu na Soplicowo.
54. Próby załagodzenia sporu przez Maćka i Jankiela.
55. Decyzja o zajeździe.
56. Wjazd Hrabiego do Dobrzyna.

Księga VIII: Zajazd

57. Pojawienie się komety nad dworem Sędziego.
58. Rozmowa księdza Robaka i Sędziego – wyznanie Bernardyna, że jest Jackiem Soplicą.
59. Tadeusz oznajmia stryjowi, że kocha Zosię i chce przyłączyć się do wojsk polskich.
60. Spotkanie Tadeusza z Telimeną i jej zarzuty.
61. Hrabia spotyka Tadeusza nad stawem i go pojmuje.
62. Zajazd na Soplicowo i zdobycie dworu.
63. Ucieczka Protazego.

Księga IX: Bitwa

64. Najazd Moskali i pojmanie Hrabiego oraz szlachty zaściankowej.
65. Próba załagodzenia zdarzenia przez Sędziego.

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Pan Tadeusz” - streszczenie szczegółowe z testem
Dzieje Jacka Soplicy
Dzieje Jacka Soplicy w punktach
„Pan Tadeusz” - wiadomości wstępne
Pan Tadeusz – podstawowe informacje
Soplicowo jako centrum polszczyzny
Soplicowo - arkadyjski obraz szlacheckiego dworku
Biografia Adama Mickiewicza
Obyczaje i zwyczaje w „Panu Tadeuszu”
Okoliczności powstania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
Inwokacja w „Panu Tadeuszu”
Cechy epopei
Czas i miejsce akcji „Pana Tadeusza”
Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”
Środki stylistyczne w inwokacji „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa
Kompozycja i styl „Pana Tadeusza”
Opis zajazdu w „Panu Tadeuszu”
Jacek Soplica – bohater romantyczny
Spór Horeszków z Soplicami o zamek
Spór Asesora z Rejentem
Zwyczaje szlacheckie w domu Sędziego
Najważniejsze problemy w „Panu Tadeuszu”
Tematyka „Pana Tadeusza”
Interpretacja koncertu Jankiela
Opis zaścianka w Dobrzyniu
Porównanie opowieści Gerwazego (Księga II) ze spowiedzią Jacka Soplicy (Księga X)
Opis zamku Horeszków w „Panu Tadeuszu”
Opis Soplicowa
Gatunki literackie w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie koncertu Jankiela
Plan wydarzeń koncertu Jankiela
Wydarzenia historyczne w koncercie Jankiela („Pan Tadeusz”)
Kogo przedstawiają portrety na ścianach Soplicowa?
Poetyka „Pana Tadeusza”
Szlachta w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza
Opis polowania na niedźwiedzia w „Panu Tadeuszu”
Opisy przyrody w „Panu Tadeuszu”
Opis serwisu obiadowego w „Panu Tadeuszu”
Jak doszło do zajazdu na Soplicowo?
Narrator w „Panu Tadeuszu” – jego rola i miejsce
Opis grzybobrania w „Panu Tadeuszu”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie sadu w „Panu Tadeuszu”
Opis sadu w „Panu Tadeuszu”
Pojęcie „zajazd” w „Panu Tadeuszu”
Dyplomatyka i łowy – pytania i odpowiedzi
Intertekstekstualność w „Panu Tadeuszu”
Romans Telimeny i Tadeusza
Spotkanie Tadeusza i Telimeny w „Świątyni dumania”
O co spierali się Telimena z Sędzią? Argumenty każdej ze stron
Pierwsze spotkanie Tadeusza i Zosi
Kogo zabił Jacek Soplica?
Epilog „Pana Tadeusza”- interpretacja
Plan koncertu Wojskiego
Bibliografia
Co to jest czarna polewka?
Czytanie ze zrozumieniem fragmentu książki Aliny Witkowskiej „Mickiewicz, słowo i czyn” - odpowiedzi
Bohaterowie
Hrabia – charakterystyka
Spowiedź Jacka Soplicy
Kim był Jacek Soplica?
Stolnik Horeszko – charakterystyka
Jacek Soplica/ksiądz Robak – charakterystyka postaci
Zosia - charakterystyka
Telimena - charakterystyka
Sędzia Soplica - charakterystyka
Tadeusz Soplica - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Pana Tadeusza”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies