Test:

Ryków ceni Polaków za:
a) nieustępliwość
b) odwagę
c) męstwo
d) waleczność
Rozwiązanie

Otwartość bramy dworu świadczy o:
a) braku lęku przed złodziejami
b) dniu świątecznym
c) oczekiwaniu na gości
d) gościnności właściciela
Rozwiązanie

Hrabia zachwyca się nad niebem:
a) hiszpańskim
b) włoskim
c) francuskim
d) angielskim
Rozwiązanie

Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
a) dwadzieścia lat
b) osiemnaście lat
c) dwadzieścia jeden lat
d) dziewiętnaście lat
Rozwiązanie

Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
a) strzelając do siebie
b) wieszając się
c) zażywając truciznę
d) topiąc się
Rozwiązanie

Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody:
a) francuskiej
b) polskiej
c) angielskiej
d) włoskiej
Rozwiązanie

Maćkiem nad Maćkami zwany był
a) Matyjasz
b) Mikołaj
c) Mojżesz
d) Marian
Rozwiązanie

Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
a) rydza
b) borowika
c) koźlarza
d) muchomora
Rozwiązanie

Hrabiego wyzwał na pojedynek:
a) Wojski
b) Sędzia
c) Podkomorzy
d) Tadeusz
Rozwiązanie

Na serwisie, który podziwiał Dąbrowski, widać było sceny:
a) prezentujące największych polskich dowódców
b) przedstawiające chwałę polskiego oręża
c) z polskiego sejmu
d) prezentujące królów polskich
Rozwiązanie


Hrabia, gdy po raz pierwszy widzi Zosię nazywa ją:
a) nimfą
b) zjawą
c) boginią
d) gęślarką
Rozwiązanie

Na powitanie Tadeusza w Soplicowie wychodzi:
a) Wojski
b) Sędzia
c) ksiądz Robak
d) Telimena
Rozwiązanie

Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
a) zapowiedź wojny
b) oznakę gwałtownych zmian
c) zły znak
d) zapowiedź dobrobytu
Rozwiązanie

Kłótnie między Domeyką i Doweyką brały się z:
a) sporów granicznych
b) sporów o psy myśliwskie
c) nieudanych polowań
d) podobieństwa nazwisk
Rozwiązanie

Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był:
a) Kurkiem
b) Mopankiem
c) Prusakiem
d) Klucznikiem
Rozwiązanie

Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
a) do Francji
b) na Ukrainę
c) do Petersburga
d) na Sybir
Rozwiązanie

Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
a) Częstochowy
b) Paryża
c) Rzymu
d) Wilna
Rozwiązanie

Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
a) Wojski
b) Gerwazy
c) ksiądz Robak
d) Rejent
Rozwiązanie

Sędzia wychowywany był u ojca Podkomorzego:
a) dwadzieścia lat
b) dziesięć lat
c) pięć lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

Okazało się, że zając uciekł psom Rejena i Asesora:
a) do sadu
b) w jarzyny
c) do lasu
d) na pole gryki
Rozwiązanie

Podkomorzy częstuje Wojskiego tabaką z pięknej starej, złotej tabakiery, którą jego ojciec dostał od:
a) króla Stanisława
b) Tadeusza Kościuszki
c) Kołłątaja
d) Napoleona Bonaparte
Rozwiązanie

Trzecią parę narzeczonych stanowili:
a) Asesor i Tekla
b) Zosia i Podkomorzy
c) Tadeusz i Zosia
d) Rejent i Telimena
Rozwiązanie

Ksiądz Robak był:
a) bernardynem
b) jezuitą
c) dominikaninem
d) kamedułą
Rozwiązanie

Zosia daje Tadeuszowi obrazek świętego:
a) Andrzeja
b) Apostazego
c) Genowefa
d) Brunona
Rozwiązanie

Protazy jest:
a) woźnym
b) sędzią
c) starostą
d) klucznikiem
Rozwiązanie

Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku:
a) uchwalenia konstytucji
b) I rozbioru Polski
c) reform carskich
d) Targowicy
Rozwiązanie

Płuta był:
a) marszałkiem
b) generałem
c) majorem
d) kapitanem
Rozwiązanie

Kusy to chart:
a) Rejenta
b) nikogo z wymienionych
c) Wojskiego
d) Asesora
Rozwiązanie

Sędzia oddaje zabitego niedźwiedzia:
a) Tadeuszowi
b) dla klasztoru
c) księdzu Robakowi
d) Hrabiemu
Rozwiązanie

Telimena górkę, gdzie odnajduje strumyk nazywa:
a) „Świątynią Milczenia”
b) „Świątynią Dumania”
c) „Świątynią Melancholii”
d) „Świątynią Rozmyślań”
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies