Test:

Strażnikiem trójkąta Wisła-San-szańce po naradzie Czarnieckiego, Lubomirskiego i Sapiehy został:
a) Lubomirski
b) Sapieha
c) Czarniecki
d) Zagłoba
Rozwiązanie

Karol Gustaw:
a) przyjechał do Zamościa na zaproszenie Jana Zamoyskiego
b) po kilku dniach oblężenia zrezygnował z planów przejęcia Zamościa
c) nigdy nie usiłował zdobyć Zamościa
d) zdobył i spalił Zamość
Rozwiązanie

Podczas kolejnego postoju Karola Gustawa – tym razem na plebanii w Rudniku – w bitwie wsławił się nastoletni chłopiec:
a) Michałko
b) Mietek
c) Maćko
d) Miłosz
Rozwiązanie

W Warce nad Pilicą dochodzi do bitwy Czarnieckiego z margrabią:
a) badeńskim
b) saskim
c) brandenburskim
d) szwedzkim
Rozwiązanie

Po ślubie Andrzej został starostą:
a) laudańskim
b) żmudzkim
c) kiejdańskim
d) upickim
Rozwiązanie

Strażnikiem Billewiczów w Taurogach był:
a) Soroka
b) Bogusław
c) Sakowicz
d) Ketling
Rozwiązanie

Aleksandra nie mając wieści o Kmicicu postanowiła:
a) wstąpić do klasztoru
b) wysłać list do króla
c) opuścić Litwę
d) udać się na dwór hetmański
Rozwiązanie

Sakowicz to wierny sługa:
a) Bogusława Radziwiłła
b) Kmicica
c) Zagłoby
d) Janusza Radziwiłła
Rozwiązanie

Za szwedzkim królem udał się w pościg:
a) Wołodyjowski
b) Roch Kowalski
c) Onufry Zagłoba
d) Kmicic
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies