Test:

Budowa „Trylogii” opiera się na zasadzie:
a) „dzielenia gatunków”
b) „zborczej”
c) „sumy zdarzeń”
d) „sumy gatunków”
Rozwiązanie

Oleńka Andrzeja Kmicica przed pierwszym spotkaniem w Wodoktach widziała przed:
a) dziesięciu laty
b) sześciu laty
c) piętnastu laty
d) ośmiu laty
Rozwiązanie

„Potop” nie miał:
a) zwiększyć znajomość historii Polski
b) ukazać momentów bohaterstwa narodu polskiego
c) przybliżyć znajomość czasów, gdy Polska była obiektem ataków silniejszych mocarstw
d) oczernić polskich zaborców
Rozwiązanie

Michała przebywającego w Szczuczynie poinformował o nadchodzącym zagrożeniu i przekazał mu list od Kmicica:
a) Kiemlicz
b) Soroka
c) Skrzetuski
d) Rzędzian
Rozwiązanie

W „Potopie”:
a) mamy do czynienia z subiektywną oceną faktów przez Sienkiwicza
b) Sienkiewicz jest w 100% obiektywny
c) Sienkiewicz nie ujawnia swoich historycznych sympatii
d) Sienkiewicz oczernia postaci, których nie darzył sympatią
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) guwernera
b) antykwariusza
c) zarządcy
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Pierwsze książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku:
a) 1888 roku
b) 1885 roku
c) 1886 roku
d) 1884 roku
Rozwiązanie

Gdy król zatrzymał się na odpoczynek pod Karpatami, w jego obozie wybuchła panika wskutek widoku:
a) palonego przez Szwedów Żywca
b) wbitych na pal głów oficerów polskich
c) nieprzejezdnego wąwozu
d) dymu unoszącego się ze strony Lwowa
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Tunezji
b) Kenii
c) Egiptu
d) Maroka
Rozwiązanie

Pierwotna nazwa powieści Ogniem i mieczem to:
a) Wilcze gniazdo
b) Kukułcze gniazdo
c) Orle gniazdo
d) Jastrzębie gniazdo
Rozwiązanie


Kolubryny to:
a) zbiorniki do przechowywania prochu
b) pojazdy bojowe
c) katapulty
d) działa burzące
Rozwiązanie

Na znak odpuszczenia win przez króla Kmicic otrzymał:
a) pierścień
b) oddział tatarski
c) szablę
d) glejt
Rozwiązanie

Gdy książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów żołnierze wyrazili swe oburzenie, rzucając:
a) przekleństwa
b) szable
c) rękawice
d) buławy
Rozwiązanie

W „Potopie” nie występuje stylizacja:
a) „na” Krasińskiego
b) biblijna
c) Mickiewiczowska
d) eposowa
Rozwiązanie

Strażnikiem trójkąta Wisła-San-szańce po naradzie Czarnieckiego, Lubomirskiego i Sapiehy został:
a) Sapieha
b) Lubomirski
c) Zagłoba
d) Czarniecki
Rozwiązanie

Sienkiewicz korzystał przy konstruowaniu „Potopu” ze schematu powieści:
a) George'a Byrona
b) Mickiewicza
c) Waltera Scotta
d) Kraszewskiego
Rozwiązanie

Dwa główne w „Potopie” wątki to wątki:
a) historyczno-polityczny i romansowy
b) przygodowy i miłosny
c) historyczny i podróżniczy
d) wojenny i batalistyczny
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Cyprian Bolesław Benedykt
b) Henryk Juliusz Antoni Karol
c) Henryk Zygmunt Mikołaj Jan
d) Henryk Adam Aleksander Pius
Rozwiązanie

Oskierko podłożył petardę pod bramę zamku w:
a) Kiejdanach
b) Tykocinie
c) Raciążu
d) Lubiężu
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie wymyślił:
a) rozsadzenia kolubryny przez Kmicica podczas obrony Jasnej Góry
b) służby Kmicica u Janusza Radziwiłła
c) służby Kmicica w wojsku litewskim pod Sapiehą
d) miłości Kmicica do Aleksandry Billewiczówny
Rozwiązanie

Zagłoba sprowadził chorągwie Wołodyjowskiego dzięki okazaniu:
a) pierścienia Michała
b) chorągwi Michała
c) listu Michała
d) szabli Michała
Rozwiązanie

Aby wiernie odwzorować panujące w epoce obyczaje czy charakter walk, pisarz korzystał z korespondencji hetmana:
a) Jana Chodkiewicza
b) Janusza Radziwiłła
c) Pawła Sapiehy
d) Stanisława Czarnieckiego
Rozwiązanie

Podczas kolejnego postoju Karola Gustawa – tym razem na plebanii w Rudniku – w bitwie wsławił się nastoletni chłopiec:
a) Miłosz
b) Mietek
c) Michałko
d) Maćko
Rozwiązanie

Soroka opiekuje się Kmicicem:
a) w leśniczówce
b) w rybakówce
c) w domu bartnika
d) w chacie smolarza
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie twierdził, że „Potop”:
a) ochotę do życia zagrzewa
b) nadzieję wlewa
c) sił dodaje
d) ma zniechęcić i zrozpaczyć
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Głogowej Kmicic przypadkiem spotkał polskiego króla:
a) w kościele
b) w ogrodzie
c) na przejażdżce
d) na spacerze
Rozwiązanie

Do przystąpienia w szeregi szwedzkie namawiał Andrzeja pod Częstochową:
a) Radziwiłł
b) Kuklinowski
c) Miller
d) Wrzeszczowicz
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Wileńskiego
c) Lwowskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie

Za szwedzkim królem udał się w pościg:
a) Kmicic
b) Onufry Zagłoba
c) Wołodyjowski
d) Roch Kowalski
Rozwiązanie

Kiemlicze – dawni towarzysze broni Kmicica zajmowali się:
a) kłusownictwem
b) kradzieżą koni
c) wypasem bydła
d) myślistwem
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Norwida
b) Słowackiego
c) Kopernika
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów:
a) w południe
b) o szóstej
c) o północy
d) o dwudziestej
Rozwiązanie

W „Potopie” nie ma pierwiastka:
a) powieści przygodowej
b) powieści kryminalnej
c) apokryfu średniowiecznego
d) legendy
Rozwiązanie

Akcja „Potopu” trwa:
a) od maja 1655 do wiosny 1657 roku
b) od marca 1656 do końca 1657 roku
c) od kwietnia 1655 do końca 1657 roku
d) od stycznia 1655 do jesieni 1657 roku
Rozwiązanie

Kmicic przeszedł duchową przemianę po rozmowie z:
a) księdzem Kordeckim
b) królem Janem Kazimierzem
c) Oleńką
d) Wołodyjowskim
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) lubelskim
b) podkarpackim
c) świętokrzyskim
d) małopolskim
Rozwiązanie

Szlachta laudańska planowała zeswatać Oleńkę z:
a) Kmicicem
b) Wołodyjowskim
c) Kieniewiczem
d) Radziwiłłem
Rozwiązanie

Możny ród Billewiczów żył na:
a) Mazowszu
b) Polesiu
c) Żmudzi
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Anusia Borzobohata-Krasieńska to niedoszła małżonka:
a) Jana Zamoyskiego
b) Longinusa Podbipięty
c) Jana Skrzetuskiego
d) Andrzeja Kmicica
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Gajos
b) Białos
c) Litwos
d) Wilnos
Rozwiązanie

Gawędy szlacheckiej nie cechuje:
a) dygresyjność
b) anegdotyzm
c) amorfizm, czyli luźna, często bezładna budowa fabuły
d) koncentracja
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) siedemnaście lat
b) szesnaście lat
c) piętnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 28 listopada 1904 roku
b) 23 listopada 1905
c) 12 grudnia 1904 roku
d) 10 grudnia 1905 roku
Rozwiązanie

Charłamp to:
a) poważny i cnotliwy pułkownik, biegły i doświadczony żołnierz
b) łowczy królewski
c) starosta dzierżawiący od wojewody mazowieckiego Wąsoczę
d) porucznik piatyhorskiej chorągwi litewskiej i dowódca dragonów Janusza Radziwiłła
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez "Gazetę Polską" pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Francji
b) Stanów Zjednoczonych
c) Afryki
d) Chin
Rozwiązanie

Najobszerniejszą częścią cyklu „Trylogia” jest:
a) „Potop”
b) wszystkie części mają zbliżoną objętość
c) „Ogniem i mieczem”
d) „Pan Wołodyjowski”
Rozwiązanie

O odpowiedzialnych za masakrę swojej kompanii Kmicic dowiedział się od:
a) Oleńki
b) Kiemlicza
c) Soroki
d) Rekucia
Rozwiązanie

Pisanie drugiej części Trylogii Henryk Sienkiewicz rozpoczął:
a) 1886 roku w Warszawie
b) 1884 roku w Warszawie
c) 1884 roku w Wiedniu
d) 1886 roku w Wiedniu
Rozwiązanie

Michał, Zagłoba oraz Skrzetuski mieli być wywiezieni do obozu szwedzkiego do:
a) Kolna
b) Ujścia
c) Szczecina
d) Birż
Rozwiązanie

Do cech powieści walterskotowskiej, nazywanej też klasyczną nie należy:
a) realizm jako podstawowa kategoria estetyczna
b) otwarty i dygresyjny układ zdarzeń
c) nawiązanie w kompozycji do powieści gotyckiej czy romansu grozy
d) zbeletryzowanie historii i włączenie jej w obręb literackiej fabuły
Rozwiązanie

Kapitulacja wojsk szlacheckich (pospolite ruszenie) nastąpiła:
a) pod Płowcami
b) w Raciążu
c) w Kiejdanach
d) pod Ujściem
Rozwiązanie

Sienkiewicz:
a) skrupulatnie przedstawia dzieje każdej z nowych postaci
b) nie uznaje poprzedzania wystąpienia postaci podawaniem jej historii
c) nie wspomina o przeszłości bohaterów
d) wyłącznie w partiach dialogowych wspomina o przeszłości bohaterów
Rozwiązanie

Sakowicz to wierny sługa:
a) Janusza Radziwiłła
b) Kmicica
c) Zagłoby
d) Bogusława Radziwiłła
Rozwiązanie

Na Litwie podczas wojny domowej wojska podzieliły się między Radziwiłła i:
a) Czarnieckiego
b) Wiśniowieckiego
c) Lubomirskiego
d) Sapiehę
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Krakowie
b) Lublinie
c) Lwowie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Helena Skrzetuska z synami, schronili się u znajomego łowczego w:
a) Puszczy Kampinoskiej
b) Borach Tucholskich
c) Puszczy Białowieskiej
d) Lasach Napiwodzko-Romuckich
Rozwiązanie

Gdzie Zagłoba został mianowany tymczasowym dowódcą nad obozami:
a) pod Białymstokiem
b) pod Ujściem
c) pod Warszawą
d) pod Tykocinem
Rozwiązanie

Kmicic odziedziczył po podkomorzym Billewiczu majątek:
a) Wodokty
b) Lubicz
c) Mitruny
d) Wołmontowicze
Rozwiązanie

Bójka kmicicowej kompanii z Butrymami nastąpiła w:
a) Lubiczu
b) Wodoktach
c) Upicie
d) Wołmontowiczach
Rozwiązanie

Aleksandra nie mając wieści o Kmicicu postanowiła:
a) wysłać list do króla
b) wstąpić do klasztoru
c) opuścić Litwę
d) udać się na dwór hetmański
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Kujawach
b) Podlasiu
c) Śląsku
d) Mazowszu
Rozwiązanie

Oleńkę Bogusław wywiózł do:
a) Królewca
b) Wodoktów
c) Taurogów
d) Tykocina
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) W pustyni i w puszczy
b) Wiry
c) Legiony
d) Wspomnienie
Rozwiązanie

„Potop” rozpoczyna się trzecioosobową relacją narracyjną, stylizowaną na:
a) szlachecki herbarz
b) baśń
c) legendę
d) balladę
Rozwiązanie

„Kmicic” i „Zagłoba” to chyba najpopularniejsze:
a) partyzanckie pseudonimy
b) nazwy akcji powstańczych
c) polskie marki
d) nazwy polskich wódek
Rozwiązanie

Król Rzeczypospolitej obietnicę poprawy losu wiejskiego ludu złożył:
a) we Lwowie
b) w Głogowie
c) w Krakowie
d) w Warszawie
Rozwiązanie

Czytelnik otrzymuje od Sienkiewicza mało opisów przyrody, których miejsce zajmują:
a) opisy ubiorów i zwyczajów szlacheckich
b) opisy batalistyczne
c) opisy zewnętrzne postaci
d) opisy rezydencji i zamków
Rozwiązanie

Ustęp „Przywilejów i konstytucji za panowania Jego Królewskiej Mości Michała I roku Pańskiego 1670” wspomina:
a) Jana Kmicica
b) Stefana Kmicica
c) Samuela Kmicica
d) Andrzeja Kmicica
Rozwiązanie

W Warce nad Pilicą dochodzi do bitwy Czarnieckiego z margrabią:
a) saskim
b) badeńskim
c) brandenburskim
d) szwedzkim
Rozwiązanie

Bitwa pod Prostkami miała miejsce 8 października:
a) 1655 roku
b) 1654 roku
c) 1656 roku
d) 1657 roku
Rozwiązanie

Najbogatszym słownictwem Sienkiewicz obdarzył:
a) Jana Onufrego Zagłobę
b) króla Jana Kazimierza
c) Rocha Kowalskiego
d) Michała Wołodyjowskiego
Rozwiązanie

Szwedzcy posłańcy od Wrzeszczowicza, przybyli wzywając do poddania się klasztoru
a) 8 stycznia
b) 8 lutego
c) 8 listopada
d) 8 grudnia
Rozwiązanie

Karol Gustaw:
a) zdobył i spalił Zamość
b) po kilku dniach oblężenia zrezygnował z planów przejęcia Zamościa
c) przyjechał do Zamościa na zaproszenie Jana Zamoyskiego
d) nigdy nie usiłował zdobyć Zamościa
Rozwiązanie

Po ślubie Andrzej został starostą:
a) kiejdańskim
b) upickim
c) laudańskim
d) żmudzkim
Rozwiązanie

W „Potopie” występuje nagromadzenie:
a) przysłówków
b) czasowników
c) przymiotników
d) rzeczowników
Rozwiązanie

Kmicic na swą prośbę podjął się dostarczenia korespondencji od Janusza Radziwiłła do:
a) Harasimowicza
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) króla szwedzkiego
d) marszałka koronnego Lubomirskiego
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) historycznym
b) lekarskim
c) filologicznym
d) prawnym
Rozwiązanie

Stary Kiemlicz zginął:
a) podczas obrony Częstochowy
b) w bitwie pod Prostkami
c) podczas walk o Warszawę
d) podczas starcia ze Szwedami w wąwozie
Rozwiązanie

Oleńka i Andrzej wyznali sobie miłość podczas wspólnego kuligu do:
a) Upity
b) Wodoktów
c) Mitrunów
d) Lubicza
Rozwiązanie

Strażnikiem Billewiczów w Taurogach był:
a) Soroka
b) Ketling
c) Sakowicz
d) Bogusław
Rozwiązanie

Z rąk Kuklinowskiego Kmicica:
a) uratowali Kiemlicze
b) uratował Ketling
c) uratował Wołodyjowski
d) uratował Soroka
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies