Test:

Budowa „Trylogii” opiera się na zasadzie:
a) „dzielenia gatunków”
b) „sumy zdarzeń”
c) „zborczej”
d) „sumy gatunków”
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Egiptu
b) Maroka
c) Kenii
d) Tunezji
Rozwiązanie

Szlachta laudańska planowała zeswatać Oleńkę z:
a) Kmicicem
b) Wołodyjowskim
c) Radziwiłłem
d) Kieniewiczem
Rozwiązanie

Szwedzcy posłańcy od Wrzeszczowicza, przybyli wzywając do poddania się klasztoru
a) 8 listopada
b) 8 lutego
c) 8 stycznia
d) 8 grudnia
Rozwiązanie

Król Rzeczypospolitej obietnicę poprawy losu wiejskiego ludu złożył:
a) w Warszawie
b) w Krakowie
c) w Głogowie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

W „Potopie” nie ma pierwiastka:
a) powieści przygodowej
b) legendy
c) apokryfu średniowiecznego
d) powieści kryminalnej
Rozwiązanie

Najbogatszym słownictwem Sienkiewicz obdarzył:
a) króla Jana Kazimierza
b) Michała Wołodyjowskiego
c) Rocha Kowalskiego
d) Jana Onufrego Zagłobę
Rozwiązanie

Oskierko podłożył petardę pod bramę zamku w:
a) Kiejdanach
b) Tykocinie
c) Raciążu
d) Lubiężu
Rozwiązanie

Pierwsze książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku:
a) 1888 roku
b) 1884 roku
c) 1886 roku
d) 1885 roku
Rozwiązanie

W „Potopie” występuje nagromadzenie:
a) przysłówków
b) rzeczowników
c) czasowników
d) przymiotników
Rozwiązanie


Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Mazowszu
b) Kujawach
c) Podlasiu
d) Śląsku
Rozwiązanie

Charłamp to:
a) łowczy królewski
b) starosta dzierżawiący od wojewody mazowieckiego Wąsoczę
c) poważny i cnotliwy pułkownik, biegły i doświadczony żołnierz
d) porucznik piatyhorskiej chorągwi litewskiej i dowódca dragonów Janusza Radziwiłła
Rozwiązanie

„Potop” rozpoczyna się trzecioosobową relacją narracyjną, stylizowaną na:
a) szlachecki herbarz
b) baśń
c) legendę
d) balladę
Rozwiązanie

Kiemlicze – dawni towarzysze broni Kmicica zajmowali się:
a) kłusownictwem
b) myślistwem
c) kradzieżą koni
d) wypasem bydła
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie wymyślił:
a) miłości Kmicica do Aleksandry Billewiczówny
b) rozsadzenia kolubryny przez Kmicica podczas obrony Jasnej Góry
c) służby Kmicica u Janusza Radziwiłła
d) służby Kmicica w wojsku litewskim pod Sapiehą
Rozwiązanie

Ustęp „Przywilejów i konstytucji za panowania Jego Królewskiej Mości Michała I roku Pańskiego 1670” wspomina:
a) Samuela Kmicica
b) Stefana Kmicica
c) Jana Kmicica
d) Andrzeja Kmicica
Rozwiązanie

Oleńka i Andrzej wyznali sobie miłość podczas wspólnego kuligu do:
a) Wodoktów
b) Lubicza
c) Upity
d) Mitrunów
Rozwiązanie

Anusia Borzobohata-Krasieńska to niedoszła małżonka:
a) Jana Skrzetuskiego
b) Longinusa Podbipięty
c) Andrzeja Kmicica
d) Jana Zamoyskiego
Rozwiązanie

Soroka opiekuje się Kmicicem:
a) w leśniczówce
b) w chacie smolarza
c) w rybakówce
d) w domu bartnika
Rozwiązanie

Gdy książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów żołnierze wyrazili swe oburzenie, rzucając:
a) przekleństwa
b) szable
c) rękawice
d) buławy
Rozwiązanie

Michała przebywającego w Szczuczynie poinformował o nadchodzącym zagrożeniu i przekazał mu list od Kmicica:
a) Skrzetuski
b) Soroka
c) Rzędzian
d) Kiemlicz
Rozwiązanie

Sienkiewicz korzystał przy konstruowaniu „Potopu” ze schematu powieści:
a) Kraszewskiego
b) Waltera Scotta
c) George'a Byrona
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Litwos
b) Wilnos
c) Białos
d) Gajos
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wiry
b) W pustyni i w puszczy
c) Legiony
d) Wspomnienie
Rozwiązanie

Do przystąpienia w szeregi szwedzkie namawiał Andrzeja pod Częstochową:
a) Wrzeszczowicz
b) Miller
c) Kuklinowski
d) Radziwiłł
Rozwiązanie

Podczas kolejnego postoju Karola Gustawa – tym razem na plebanii w Rudniku – w bitwie wsławił się nastoletni chłopiec:
a) Michałko
b) Miłosz
c) Mietek
d) Maćko
Rozwiązanie

O odpowiedzialnych za masakrę swojej kompanii Kmicic dowiedział się od:
a) Soroki
b) Oleńki
c) Kiemlicza
d) Rekucia
Rozwiązanie

Kapitulacja wojsk szlacheckich (pospolite ruszenie) nastąpiła:
a) pod Płowcami
b) w Raciążu
c) w Kiejdanach
d) pod Ujściem
Rozwiązanie

Aleksandra nie mając wieści o Kmicicu postanowiła:
a) udać się na dwór hetmański
b) wysłać list do króla
c) wstąpić do klasztoru
d) opuścić Litwę
Rozwiązanie

Gawędy szlacheckiej nie cechuje:
a) amorfizm, czyli luźna, często bezładna budowa fabuły
b) koncentracja
c) anegdotyzm
d) dygresyjność
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Warszawie
b) Lublinie
c) Krakowie
d) Lwowie
Rozwiązanie

„Potop” nie miał:
a) ukazać momentów bohaterstwa narodu polskiego
b) przybliżyć znajomość czasów, gdy Polska była obiektem ataków silniejszych mocarstw
c) zwiększyć znajomość historii Polski
d) oczernić polskich zaborców
Rozwiązanie

Dwa główne w „Potopie” wątki to wątki:
a) historyczno-polityczny i romansowy
b) wojenny i batalistyczny
c) historyczny i podróżniczy
d) przygodowy i miłosny
Rozwiązanie

Zagłoba sprowadził chorągwie Wołodyjowskiego dzięki okazaniu:
a) szabli Michała
b) chorągwi Michała
c) pierścienia Michała
d) listu Michała
Rozwiązanie

Bitwa pod Prostkami miała miejsce 8 października:
a) 1655 roku
b) 1654 roku
c) 1657 roku
d) 1656 roku
Rozwiązanie

Czytelnik otrzymuje od Sienkiewicza mało opisów przyrody, których miejsce zajmują:
a) opisy zewnętrzne postaci
b) opisy rezydencji i zamków
c) opisy ubiorów i zwyczajów szlacheckich
d) opisy batalistyczne
Rozwiązanie

„Kmicic” i „Zagłoba” to chyba najpopularniejsze:
a) nazwy polskich wódek
b) nazwy akcji powstańczych
c) polskie marki
d) partyzanckie pseudonimy
Rozwiązanie

Do cech powieści walterskotowskiej, nazywanej też klasyczną nie należy:
a) nawiązanie w kompozycji do powieści gotyckiej czy romansu grozy
b) realizm jako podstawowa kategoria estetyczna
c) zbeletryzowanie historii i włączenie jej w obręb literackiej fabuły
d) otwarty i dygresyjny układ zdarzeń
Rozwiązanie

Po ślubie Andrzej został starostą:
a) kiejdańskim
b) upickim
c) żmudzkim
d) laudańskim
Rozwiązanie

Sakowicz to wierny sługa:
a) Kmicica
b) Bogusława Radziwiłła
c) Zagłoby
d) Janusza Radziwiłła
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Kopernika
b) Mickiewicza
c) Norwida
d) Słowackiego
Rozwiązanie

Książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów:
a) o szóstej
b) w południe
c) o północy
d) o dwudziestej
Rozwiązanie

Strażnikiem Billewiczów w Taurogach był:
a) Bogusław
b) Soroka
c) Sakowicz
d) Ketling
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) guwernera
b) antykwariusza
c) bibliotekarza
d) zarządcy
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Jagiellońskiego
c) Wileńskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie twierdził, że „Potop”:
a) ochotę do życia zagrzewa
b) ma zniechęcić i zrozpaczyć
c) sił dodaje
d) nadzieję wlewa
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) małopolskim
b) świętokrzyskim
c) podkarpackim
d) lubelskim
Rozwiązanie

Pierwotna nazwa powieści Ogniem i mieczem to:
a) Orle gniazdo
b) Kukułcze gniazdo
c) Wilcze gniazdo
d) Jastrzębie gniazdo
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez "Gazetę Polską" pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Francji
b) Chin
c) Afryki
d) Stanów Zjednoczonych
Rozwiązanie

Z rąk Kuklinowskiego Kmicica:
a) uratował Soroka
b) uratowali Kiemlicze
c) uratował Ketling
d) uratował Wołodyjowski
Rozwiązanie

W Warce nad Pilicą dochodzi do bitwy Czarnieckiego z margrabią:
a) brandenburskim
b) szwedzkim
c) saskim
d) badeńskim
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Juliusz Antoni Karol
b) Henryk Zygmunt Mikołaj Jan
c) Henryk Adam Aleksander Pius
d) Henryk Cyprian Bolesław Benedykt
Rozwiązanie

Bójka kmicicowej kompanii z Butrymami nastąpiła w:
a) Lubiczu
b) Upicie
c) Wodoktach
d) Wołmontowiczach
Rozwiązanie

Kmicic przeszedł duchową przemianę po rozmowie z:
a) Wołodyjowskim
b) królem Janem Kazimierzem
c) księdzem Kordeckim
d) Oleńką
Rozwiązanie

Na znak odpuszczenia win przez króla Kmicic otrzymał:
a) oddział tatarski
b) glejt
c) szablę
d) pierścień
Rozwiązanie

Możny ród Billewiczów żył na:
a) Mazowszu
b) Żmudzi
c) Polesiu
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Sienkiewicz:
a) wyłącznie w partiach dialogowych wspomina o przeszłości bohaterów
b) nie wspomina o przeszłości bohaterów
c) nie uznaje poprzedzania wystąpienia postaci podawaniem jej historii
d) skrupulatnie przedstawia dzieje każdej z nowych postaci
Rozwiązanie

Strażnikiem trójkąta Wisła-San-szańce po naradzie Czarnieckiego, Lubomirskiego i Sapiehy został:
a) Zagłoba
b) Sapieha
c) Lubomirski
d) Czarniecki
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) filologicznym
b) historycznym
c) lekarskim
d) prawnym
Rozwiązanie

Stary Kiemlicz zginął:
a) podczas obrony Częstochowy
b) podczas walk o Warszawę
c) w bitwie pod Prostkami
d) podczas starcia ze Szwedami w wąwozie
Rozwiązanie

Kolubryny to:
a) działa burzące
b) pojazdy bojowe
c) zbiorniki do przechowywania prochu
d) katapulty
Rozwiązanie

Oleńkę Bogusław wywiózł do:
a) Wodoktów
b) Królewca
c) Taurogów
d) Tykocina
Rozwiązanie

Pisanie drugiej części Trylogii Henryk Sienkiewicz rozpoczął:
a) 1886 roku w Warszawie
b) 1884 roku w Wiedniu
c) 1886 roku w Wiedniu
d) 1884 roku w Warszawie
Rozwiązanie

Gdy król zatrzymał się na odpoczynek pod Karpatami, w jego obozie wybuchła panika wskutek widoku:
a) dymu unoszącego się ze strony Lwowa
b) nieprzejezdnego wąwozu
c) palonego przez Szwedów Żywca
d) wbitych na pal głów oficerów polskich
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Głogowej Kmicic przypadkiem spotkał polskiego króla:
a) w kościele
b) na spacerze
c) na przejażdżce
d) w ogrodzie
Rozwiązanie

Michał, Zagłoba oraz Skrzetuski mieli być wywiezieni do obozu szwedzkiego do:
a) Ujścia
b) Szczecina
c) Kolna
d) Birż
Rozwiązanie

Helena Skrzetuska z synami, schronili się u znajomego łowczego w:
a) Puszczy Kampinoskiej
b) Lasach Napiwodzko-Romuckich
c) Puszczy Białowieskiej
d) Borach Tucholskich
Rozwiązanie

Za szwedzkim królem udał się w pościg:
a) Onufry Zagłoba
b) Roch Kowalski
c) Kmicic
d) Wołodyjowski
Rozwiązanie

Najobszerniejszą częścią cyklu „Trylogia” jest:
a) wszystkie części mają zbliżoną objętość
b) „Pan Wołodyjowski”
c) „Ogniem i mieczem”
d) „Potop”
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) piętnaście lat
b) czternaście lat
c) szesnaście lat
d) siedemnaście lat
Rozwiązanie

W „Potopie” nie występuje stylizacja:
a) biblijna
b) eposowa
c) „na” Krasińskiego
d) Mickiewiczowska
Rozwiązanie

Oleńka Andrzeja Kmicica przed pierwszym spotkaniem w Wodoktach widziała przed:
a) piętnastu laty
b) dziesięciu laty
c) sześciu laty
d) ośmiu laty
Rozwiązanie

Karol Gustaw:
a) zdobył i spalił Zamość
b) przyjechał do Zamościa na zaproszenie Jana Zamoyskiego
c) nigdy nie usiłował zdobyć Zamościa
d) po kilku dniach oblężenia zrezygnował z planów przejęcia Zamościa
Rozwiązanie

Kmicic odziedziczył po podkomorzym Billewiczu majątek:
a) Lubicz
b) Wołmontowicze
c) Mitruny
d) Wodokty
Rozwiązanie

Na Litwie podczas wojny domowej wojska podzieliły się między Radziwiłła i:
a) Sapiehę
b) Lubomirskiego
c) Wiśniowieckiego
d) Czarnieckiego
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 12 grudnia 1904 roku
b) 28 listopada 1904 roku
c) 10 grudnia 1905 roku
d) 23 listopada 1905
Rozwiązanie

Gdzie Zagłoba został mianowany tymczasowym dowódcą nad obozami:
a) pod Tykocinem
b) pod Białymstokiem
c) pod Warszawą
d) pod Ujściem
Rozwiązanie

W „Potopie”:
a) mamy do czynienia z subiektywną oceną faktów przez Sienkiwicza
b) Sienkiewicz oczernia postaci, których nie darzył sympatią
c) Sienkiewicz jest w 100% obiektywny
d) Sienkiewicz nie ujawnia swoich historycznych sympatii
Rozwiązanie

Kmicic na swą prośbę podjął się dostarczenia korespondencji od Janusza Radziwiłła do:
a) marszałka koronnego Lubomirskiego
b) króla szwedzkiego
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) Harasimowicza
Rozwiązanie

Akcja „Potopu” trwa:
a) od marca 1656 do końca 1657 roku
b) od stycznia 1655 do jesieni 1657 roku
c) od maja 1655 do wiosny 1657 roku
d) od kwietnia 1655 do końca 1657 roku
Rozwiązanie

Aby wiernie odwzorować panujące w epoce obyczaje czy charakter walk, pisarz korzystał z korespondencji hetmana:
a) Stanisława Czarnieckiego
b) Janusza Radziwiłła
c) Pawła Sapiehy
d) Jana Chodkiewicza
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies