Test:

Książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów:
a) o dwudziestej
b) o północy
c) w południe
d) o szóstej
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Norwida
b) Słowackiego
c) Mickiewicza
d) Kopernika
Rozwiązanie

Król Rzeczypospolitej obietnicę poprawy losu wiejskiego ludu złożył:
a) w Krakowie
b) w Głogowie
c) w Warszawie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

Sienkiewicz:
a) nie wspomina o przeszłości bohaterów
b) skrupulatnie przedstawia dzieje każdej z nowych postaci
c) wyłącznie w partiach dialogowych wspomina o przeszłości bohaterów
d) nie uznaje poprzedzania wystąpienia postaci podawaniem jej historii
Rozwiązanie

Oleńkę Bogusław wywiózł do:
a) Wodoktów
b) Tykocina
c) Królewca
d) Taurogów
Rozwiązanie

Aleksandra nie mając wieści o Kmicicu postanowiła:
a) wysłać list do króla
b) wstąpić do klasztoru
c) udać się na dwór hetmański
d) opuścić Litwę
Rozwiązanie

Możny ród Billewiczów żył na:
a) Żmudzi
b) Mazowszu
c) Podlasiu
d) Polesiu
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez "Gazetę Polską" pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Chin
b) Stanów Zjednoczonych
c) Francji
d) Afryki
Rozwiązanie

Pierwsze książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku:
a) 1888 roku
b) 1886 roku
c) 1884 roku
d) 1885 roku
Rozwiązanie

O odpowiedzialnych za masakrę swojej kompanii Kmicic dowiedział się od:
a) Soroki
b) Oleńki
c) Kiemlicza
d) Rekucia
Rozwiązanie


Oskierko podłożył petardę pod bramę zamku w:
a) Lubiężu
b) Kiejdanach
c) Raciążu
d) Tykocinie
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wspomnienie
b) Legiony
c) Wiry
d) W pustyni i w puszczy
Rozwiązanie

Z rąk Kuklinowskiego Kmicica:
a) uratował Soroka
b) uratował Ketling
c) uratował Wołodyjowski
d) uratowali Kiemlicze
Rozwiązanie

Aby wiernie odwzorować panujące w epoce obyczaje czy charakter walk, pisarz korzystał z korespondencji hetmana:
a) Stanisława Czarnieckiego
b) Jana Chodkiewicza
c) Pawła Sapiehy
d) Janusza Radziwiłła
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Głogowej Kmicic przypadkiem spotkał polskiego króla:
a) na spacerze
b) w kościele
c) w ogrodzie
d) na przejażdżce
Rozwiązanie

Szwedzcy posłańcy od Wrzeszczowicza, przybyli wzywając do poddania się klasztoru
a) 8 lutego
b) 8 listopada
c) 8 grudnia
d) 8 stycznia
Rozwiązanie

W „Potopie” nie ma pierwiastka:
a) legendy
b) powieści przygodowej
c) apokryfu średniowiecznego
d) powieści kryminalnej
Rozwiązanie

Stary Kiemlicz zginął:
a) podczas walk o Warszawę
b) w bitwie pod Prostkami
c) podczas starcia ze Szwedami w wąwozie
d) podczas obrony Częstochowy
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Cyprian Bolesław Benedykt
b) Henryk Zygmunt Mikołaj Jan
c) Henryk Juliusz Antoni Karol
d) Henryk Adam Aleksander Pius
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie wymyślił:
a) miłości Kmicica do Aleksandry Billewiczówny
b) służby Kmicica w wojsku litewskim pod Sapiehą
c) rozsadzenia kolubryny przez Kmicica podczas obrony Jasnej Góry
d) służby Kmicica u Janusza Radziwiłła
Rozwiązanie

Czytelnik otrzymuje od Sienkiewicza mało opisów przyrody, których miejsce zajmują:
a) opisy batalistyczne
b) opisy rezydencji i zamków
c) opisy zewnętrzne postaci
d) opisy ubiorów i zwyczajów szlacheckich
Rozwiązanie

Michał, Zagłoba oraz Skrzetuski mieli być wywiezieni do obozu szwedzkiego do:
a) Kolna
b) Szczecina
c) Ujścia
d) Birż
Rozwiązanie

Kmicic na swą prośbę podjął się dostarczenia korespondencji od Janusza Radziwiłła do:
a) króla szwedzkiego
b) marszałka koronnego Lubomirskiego
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) Harasimowicza
Rozwiązanie

Do przystąpienia w szeregi szwedzkie namawiał Andrzeja pod Częstochową:
a) Kuklinowski
b) Miller
c) Wrzeszczowicz
d) Radziwiłł
Rozwiązanie

Szlachta laudańska planowała zeswatać Oleńkę z:
a) Wołodyjowskim
b) Kmicicem
c) Radziwiłłem
d) Kieniewiczem
Rozwiązanie

Bitwa pod Prostkami miała miejsce 8 października:
a) 1657 roku
b) 1655 roku
c) 1654 roku
d) 1656 roku
Rozwiązanie

Gawędy szlacheckiej nie cechuje:
a) amorfizm, czyli luźna, często bezładna budowa fabuły
b) anegdotyzm
c) koncentracja
d) dygresyjność
Rozwiązanie

Soroka opiekuje się Kmicicem:
a) w leśniczówce
b) w chacie smolarza
c) w domu bartnika
d) w rybakówce
Rozwiązanie

Na Litwie podczas wojny domowej wojska podzieliły się między Radziwiłła i:
a) Wiśniowieckiego
b) Sapiehę
c) Czarnieckiego
d) Lubomirskiego
Rozwiązanie

Za szwedzkim królem udał się w pościg:
a) Onufry Zagłoba
b) Roch Kowalski
c) Kmicic
d) Wołodyjowski
Rozwiązanie

Gdzie Zagłoba został mianowany tymczasowym dowódcą nad obozami:
a) pod Tykocinem
b) pod Warszawą
c) pod Białymstokiem
d) pod Ujściem
Rozwiązanie

W „Potopie” występuje nagromadzenie:
a) czasowników
b) przysłówków
c) rzeczowników
d) przymiotników
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) lekarskim
b) historycznym
c) prawnym
d) filologicznym
Rozwiązanie

„Potop” rozpoczyna się trzecioosobową relacją narracyjną, stylizowaną na:
a) baśń
b) szlachecki herbarz
c) balladę
d) legendę
Rozwiązanie

Pisanie drugiej części Trylogii Henryk Sienkiewicz rozpoczął:
a) 1886 roku w Warszawie
b) 1886 roku w Wiedniu
c) 1884 roku w Wiedniu
d) 1884 roku w Warszawie
Rozwiązanie

Strażnikiem Billewiczów w Taurogach był:
a) Sakowicz
b) Bogusław
c) Ketling
d) Soroka
Rozwiązanie

Do cech powieści walterskotowskiej, nazywanej też klasyczną nie należy:
a) nawiązanie w kompozycji do powieści gotyckiej czy romansu grozy
b) zbeletryzowanie historii i włączenie jej w obręb literackiej fabuły
c) otwarty i dygresyjny układ zdarzeń
d) realizm jako podstawowa kategoria estetyczna
Rozwiązanie

Anusia Borzobohata-Krasieńska to niedoszła małżonka:
a) Jana Zamoyskiego
b) Longinusa Podbipięty
c) Andrzeja Kmicica
d) Jana Skrzetuskiego
Rozwiązanie

Strażnikiem trójkąta Wisła-San-szańce po naradzie Czarnieckiego, Lubomirskiego i Sapiehy został:
a) Sapieha
b) Lubomirski
c) Zagłoba
d) Czarniecki
Rozwiązanie

„Kmicic” i „Zagłoba” to chyba najpopularniejsze:
a) partyzanckie pseudonimy
b) nazwy polskich wódek
c) nazwy akcji powstańczych
d) polskie marki
Rozwiązanie

Gdy król zatrzymał się na odpoczynek pod Karpatami, w jego obozie wybuchła panika wskutek widoku:
a) wbitych na pal głów oficerów polskich
b) nieprzejezdnego wąwozu
c) palonego przez Szwedów Żywca
d) dymu unoszącego się ze strony Lwowa
Rozwiązanie

Najobszerniejszą częścią cyklu „Trylogia” jest:
a) „Pan Wołodyjowski”
b) „Ogniem i mieczem”
c) „Potop”
d) wszystkie części mają zbliżoną objętość
Rozwiązanie

Najbogatszym słownictwem Sienkiewicz obdarzył:
a) Rocha Kowalskiego
b) króla Jana Kazimierza
c) Michała Wołodyjowskiego
d) Jana Onufrego Zagłobę
Rozwiązanie

Oleńka i Andrzej wyznali sobie miłość podczas wspólnego kuligu do:
a) Mitrunów
b) Wodoktów
c) Upity
d) Lubicza
Rozwiązanie

W „Potopie” nie występuje stylizacja:
a) eposowa
b) „na” Krasińskiego
c) biblijna
d) Mickiewiczowska
Rozwiązanie

Podczas kolejnego postoju Karola Gustawa – tym razem na plebanii w Rudniku – w bitwie wsławił się nastoletni chłopiec:
a) Michałko
b) Miłosz
c) Mietek
d) Maćko
Rozwiązanie

Po ślubie Andrzej został starostą:
a) żmudzkim
b) upickim
c) kiejdańskim
d) laudańskim
Rozwiązanie

Karol Gustaw:
a) po kilku dniach oblężenia zrezygnował z planów przejęcia Zamościa
b) zdobył i spalił Zamość
c) nigdy nie usiłował zdobyć Zamościa
d) przyjechał do Zamościa na zaproszenie Jana Zamoyskiego
Rozwiązanie

Gdy książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów żołnierze wyrazili swe oburzenie, rzucając:
a) buławy
b) szable
c) przekleństwa
d) rękawice
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie twierdził, że „Potop”:
a) nadzieję wlewa
b) ma zniechęcić i zrozpaczyć
c) ochotę do życia zagrzewa
d) sił dodaje
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 28 listopada 1904 roku
b) 12 grudnia 1904 roku
c) 23 listopada 1905
d) 10 grudnia 1905 roku
Rozwiązanie

Dwa główne w „Potopie” wątki to wątki:
a) historyczny i podróżniczy
b) przygodowy i miłosny
c) wojenny i batalistyczny
d) historyczno-polityczny i romansowy
Rozwiązanie

Kmicic odziedziczył po podkomorzym Billewiczu majątek:
a) Wodokty
b) Lubicz
c) Wołmontowicze
d) Mitruny
Rozwiązanie

Sienkiewicz korzystał przy konstruowaniu „Potopu” ze schematu powieści:
a) Kraszewskiego
b) George'a Byrona
c) Mickiewicza
d) Waltera Scotta
Rozwiązanie

Oleńka Andrzeja Kmicica przed pierwszym spotkaniem w Wodoktach widziała przed:
a) sześciu laty
b) piętnastu laty
c) ośmiu laty
d) dziesięciu laty
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Wilnos
b) Białos
c) Litwos
d) Gajos
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Podlasiu
b) Śląsku
c) Mazowszu
d) Kujawach
Rozwiązanie

Michała przebywającego w Szczuczynie poinformował o nadchodzącym zagrożeniu i przekazał mu list od Kmicica:
a) Soroka
b) Kiemlicz
c) Rzędzian
d) Skrzetuski
Rozwiązanie

Na znak odpuszczenia win przez króla Kmicic otrzymał:
a) szablę
b) glejt
c) pierścień
d) oddział tatarski
Rozwiązanie

Bójka kmicicowej kompanii z Butrymami nastąpiła w:
a) Upicie
b) Wołmontowiczach
c) Wodoktach
d) Lubiczu
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Tunezji
b) Maroka
c) Egiptu
d) Kenii
Rozwiązanie

Akcja „Potopu” trwa:
a) od stycznia 1655 do jesieni 1657 roku
b) od maja 1655 do wiosny 1657 roku
c) od kwietnia 1655 do końca 1657 roku
d) od marca 1656 do końca 1657 roku
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Krakowie
b) Lublinie
c) Lwowie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Zagłoba sprowadził chorągwie Wołodyjowskiego dzięki okazaniu:
a) chorągwi Michała
b) szabli Michała
c) pierścienia Michała
d) listu Michała
Rozwiązanie

W „Potopie”:
a) Sienkiewicz jest w 100% obiektywny
b) mamy do czynienia z subiektywną oceną faktów przez Sienkiwicza
c) Sienkiewicz oczernia postaci, których nie darzył sympatią
d) Sienkiewicz nie ujawnia swoich historycznych sympatii
Rozwiązanie

Kolubryny to:
a) pojazdy bojowe
b) katapulty
c) działa burzące
d) zbiorniki do przechowywania prochu
Rozwiązanie

Ustęp „Przywilejów i konstytucji za panowania Jego Królewskiej Mości Michała I roku Pańskiego 1670” wspomina:
a) Samuela Kmicica
b) Andrzeja Kmicica
c) Stefana Kmicica
d) Jana Kmicica
Rozwiązanie

Budowa „Trylogii” opiera się na zasadzie:
a) „sumy zdarzeń”
b) „zborczej”
c) „dzielenia gatunków”
d) „sumy gatunków”
Rozwiązanie

W Warce nad Pilicą dochodzi do bitwy Czarnieckiego z margrabią:
a) badeńskim
b) saskim
c) szwedzkim
d) brandenburskim
Rozwiązanie

Pierwotna nazwa powieści Ogniem i mieczem to:
a) Jastrzębie gniazdo
b) Wilcze gniazdo
c) Orle gniazdo
d) Kukułcze gniazdo
Rozwiązanie

Kapitulacja wojsk szlacheckich (pospolite ruszenie) nastąpiła:
a) pod Ujściem
b) w Raciążu
c) pod Płowcami
d) w Kiejdanach
Rozwiązanie

Sakowicz to wierny sługa:
a) Janusza Radziwiłła
b) Bogusława Radziwiłła
c) Kmicica
d) Zagłoby
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) guwernera
b) zarządcy
c) antykwariusza
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Kmicic przeszedł duchową przemianę po rozmowie z:
a) księdzem Kordeckim
b) Oleńką
c) Wołodyjowskim
d) królem Janem Kazimierzem
Rozwiązanie

Kiemlicze – dawni towarzysze broni Kmicica zajmowali się:
a) wypasem bydła
b) kradzieżą koni
c) kłusownictwem
d) myślistwem
Rozwiązanie

„Potop” nie miał:
a) oczernić polskich zaborców
b) zwiększyć znajomość historii Polski
c) przybliżyć znajomość czasów, gdy Polska była obiektem ataków silniejszych mocarstw
d) ukazać momentów bohaterstwa narodu polskiego
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) siedemnaście lat
b) szesnaście lat
c) czternaście lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Jagiellońskiego
c) Lwowskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie

Charłamp to:
a) starosta dzierżawiący od wojewody mazowieckiego Wąsoczę
b) poważny i cnotliwy pułkownik, biegły i doświadczony żołnierz
c) porucznik piatyhorskiej chorągwi litewskiej i dowódca dragonów Janusza Radziwiłła
d) łowczy królewski
Rozwiązanie

Helena Skrzetuska z synami, schronili się u znajomego łowczego w:
a) Puszczy Białowieskiej
b) Lasach Napiwodzko-Romuckich
c) Borach Tucholskich
d) Puszczy Kampinoskiej
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) małopolskim
b) lubelskim
c) podkarpackim
d) świętokrzyskim
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies