Test:

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez "Gazetę Polską" pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Chin
b) Stanów Zjednoczonych
c) Afryki
d) Francji
Rozwiązanie

W „Potopie” nie ma pierwiastka:
a) powieści przygodowej
b) legendy
c) powieści kryminalnej
d) apokryfu średniowiecznego
Rozwiązanie

Michała przebywającego w Szczuczynie poinformował o nadchodzącym zagrożeniu i przekazał mu list od Kmicica:
a) Rzędzian
b) Skrzetuski
c) Kiemlicz
d) Soroka
Rozwiązanie

Gdy król zatrzymał się na odpoczynek pod Karpatami, w jego obozie wybuchła panika wskutek widoku:
a) palonego przez Szwedów Żywca
b) nieprzejezdnego wąwozu
c) wbitych na pal głów oficerów polskich
d) dymu unoszącego się ze strony Lwowa
Rozwiązanie

Kiemlicze – dawni towarzysze broni Kmicica zajmowali się:
a) kłusownictwem
b) kradzieżą koni
c) myślistwem
d) wypasem bydła
Rozwiązanie

Kmicic odziedziczył po podkomorzym Billewiczu majątek:
a) Mitruny
b) Lubicz
c) Wołmontowicze
d) Wodokty
Rozwiązanie

Soroka opiekuje się Kmicicem:
a) w rybakówce
b) w leśniczówce
c) w chacie smolarza
d) w domu bartnika
Rozwiązanie

„Potop” rozpoczyna się trzecioosobową relacją narracyjną, stylizowaną na:
a) balladę
b) baśń
c) szlachecki herbarz
d) legendę
Rozwiązanie

Zagłoba sprowadził chorągwie Wołodyjowskiego dzięki okazaniu:
a) pierścienia Michała
b) listu Michała
c) szabli Michała
d) chorągwi Michała
Rozwiązanie

Z rąk Kuklinowskiego Kmicica:
a) uratował Ketling
b) uratowali Kiemlicze
c) uratował Wołodyjowski
d) uratował Soroka
Rozwiązanie


„Kmicic” i „Zagłoba” to chyba najpopularniejsze:
a) nazwy polskich wódek
b) nazwy akcji powstańczych
c) partyzanckie pseudonimy
d) polskie marki
Rozwiązanie

Książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów:
a) o północy
b) o dwudziestej
c) o szóstej
d) w południe
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie wymyślił:
a) miłości Kmicica do Aleksandry Billewiczówny
b) służby Kmicica u Janusza Radziwiłła
c) służby Kmicica w wojsku litewskim pod Sapiehą
d) rozsadzenia kolubryny przez Kmicica podczas obrony Jasnej Góry
Rozwiązanie

Kmicic na swą prośbę podjął się dostarczenia korespondencji od Janusza Radziwiłła do:
a) króla szwedzkiego
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) marszałka koronnego Lubomirskiego
d) Harasimowicza
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Egiptu
b) Maroka
c) Kenii
d) Tunezji
Rozwiązanie

Oskierko podłożył petardę pod bramę zamku w:
a) Lubiężu
b) Tykocinie
c) Raciążu
d) Kiejdanach
Rozwiązanie

Gdzie Zagłoba został mianowany tymczasowym dowódcą nad obozami:
a) pod Białymstokiem
b) pod Warszawą
c) pod Ujściem
d) pod Tykocinem
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) antykwariusza
b) guwernera
c) zarządcy
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Strażnikiem Billewiczów w Taurogach był:
a) Bogusław
b) Soroka
c) Ketling
d) Sakowicz
Rozwiązanie

Oleńka i Andrzej wyznali sobie miłość podczas wspólnego kuligu do:
a) Lubicza
b) Upity
c) Mitrunów
d) Wodoktów
Rozwiązanie

Oleńka Andrzeja Kmicica przed pierwszym spotkaniem w Wodoktach widziała przed:
a) sześciu laty
b) piętnastu laty
c) dziesięciu laty
d) ośmiu laty
Rozwiązanie

Możny ród Billewiczów żył na:
a) Żmudzi
b) Mazowszu
c) Polesiu
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie twierdził, że „Potop”:
a) sił dodaje
b) nadzieję wlewa
c) ma zniechęcić i zrozpaczyć
d) ochotę do życia zagrzewa
Rozwiązanie

Dwa główne w „Potopie” wątki to wątki:
a) przygodowy i miłosny
b) historyczno-polityczny i romansowy
c) historyczny i podróżniczy
d) wojenny i batalistyczny
Rozwiązanie

Do przystąpienia w szeregi szwedzkie namawiał Andrzeja pod Częstochową:
a) Wrzeszczowicz
b) Miller
c) Radziwiłł
d) Kuklinowski
Rozwiązanie

Kapitulacja wojsk szlacheckich (pospolite ruszenie) nastąpiła:
a) w Raciążu
b) pod Płowcami
c) w Kiejdanach
d) pod Ujściem
Rozwiązanie

Stary Kiemlicz zginął:
a) podczas starcia ze Szwedami w wąwozie
b) w bitwie pod Prostkami
c) podczas obrony Częstochowy
d) podczas walk o Warszawę
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lwowie
b) Lublinie
c) Warszawie
d) Krakowie
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) piętnaście lat
b) siedemnaście lat
c) czternaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Bitwa pod Prostkami miała miejsce 8 października:
a) 1655 roku
b) 1654 roku
c) 1657 roku
d) 1656 roku
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Mickiewicza
b) Norwida
c) Słowackiego
d) Kopernika
Rozwiązanie

Pierwotna nazwa powieści Ogniem i mieczem to:
a) Orle gniazdo
b) Jastrzębie gniazdo
c) Wilcze gniazdo
d) Kukułcze gniazdo
Rozwiązanie

Gawędy szlacheckiej nie cechuje:
a) amorfizm, czyli luźna, często bezładna budowa fabuły
b) koncentracja
c) anegdotyzm
d) dygresyjność
Rozwiązanie

Budowa „Trylogii” opiera się na zasadzie:
a) „zborczej”
b) „dzielenia gatunków”
c) „sumy zdarzeń”
d) „sumy gatunków”
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Kujawach
b) Śląsku
c) Mazowszu
d) Podlasiu
Rozwiązanie

Gdy książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów żołnierze wyrazili swe oburzenie, rzucając:
a) rękawice
b) przekleństwa
c) buławy
d) szable
Rozwiązanie

Sakowicz to wierny sługa:
a) Zagłoby
b) Bogusława Radziwiłła
c) Janusza Radziwiłła
d) Kmicica
Rozwiązanie

Do cech powieści walterskotowskiej, nazywanej też klasyczną nie należy:
a) otwarty i dygresyjny układ zdarzeń
b) zbeletryzowanie historii i włączenie jej w obręb literackiej fabuły
c) realizm jako podstawowa kategoria estetyczna
d) nawiązanie w kompozycji do powieści gotyckiej czy romansu grozy
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Legiony
b) Wspomnienie
c) W pustyni i w puszczy
d) Wiry
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) filologicznym
b) prawnym
c) lekarskim
d) historycznym
Rozwiązanie

Strażnikiem trójkąta Wisła-San-szańce po naradzie Czarnieckiego, Lubomirskiego i Sapiehy został:
a) Zagłoba
b) Czarniecki
c) Lubomirski
d) Sapieha
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Wileńskiego
b) Jagiellońskiego
c) Warszawskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie

Sienkiewicz:
a) nie wspomina o przeszłości bohaterów
b) nie uznaje poprzedzania wystąpienia postaci podawaniem jej historii
c) wyłącznie w partiach dialogowych wspomina o przeszłości bohaterów
d) skrupulatnie przedstawia dzieje każdej z nowych postaci
Rozwiązanie

Aleksandra nie mając wieści o Kmicicu postanowiła:
a) wysłać list do króla
b) wstąpić do klasztoru
c) udać się na dwór hetmański
d) opuścić Litwę
Rozwiązanie

W „Potopie”:
a) Sienkiewicz oczernia postaci, których nie darzył sympatią
b) Sienkiewicz jest w 100% obiektywny
c) Sienkiewicz nie ujawnia swoich historycznych sympatii
d) mamy do czynienia z subiektywną oceną faktów przez Sienkiwicza
Rozwiązanie

Ustęp „Przywilejów i konstytucji za panowania Jego Królewskiej Mości Michała I roku Pańskiego 1670” wspomina:
a) Jana Kmicica
b) Samuela Kmicica
c) Andrzeja Kmicica
d) Stefana Kmicica
Rozwiązanie

Charłamp to:
a) łowczy królewski
b) starosta dzierżawiący od wojewody mazowieckiego Wąsoczę
c) porucznik piatyhorskiej chorągwi litewskiej i dowódca dragonów Janusza Radziwiłła
d) poważny i cnotliwy pułkownik, biegły i doświadczony żołnierz
Rozwiązanie

Anusia Borzobohata-Krasieńska to niedoszła małżonka:
a) Jana Zamoyskiego
b) Jana Skrzetuskiego
c) Longinusa Podbipięty
d) Andrzeja Kmicica
Rozwiązanie

Helena Skrzetuska z synami, schronili się u znajomego łowczego w:
a) Puszczy Białowieskiej
b) Puszczy Kampinoskiej
c) Lasach Napiwodzko-Romuckich
d) Borach Tucholskich
Rozwiązanie

Oleńkę Bogusław wywiózł do:
a) Królewca
b) Wodoktów
c) Tykocina
d) Taurogów
Rozwiązanie

Za szwedzkim królem udał się w pościg:
a) Wołodyjowski
b) Roch Kowalski
c) Kmicic
d) Onufry Zagłoba
Rozwiązanie

Akcja „Potopu” trwa:
a) od marca 1656 do końca 1657 roku
b) od stycznia 1655 do jesieni 1657 roku
c) od maja 1655 do wiosny 1657 roku
d) od kwietnia 1655 do końca 1657 roku
Rozwiązanie

Pierwsze książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku:
a) 1884 roku
b) 1885 roku
c) 1886 roku
d) 1888 roku
Rozwiązanie

Sienkiewicz korzystał przy konstruowaniu „Potopu” ze schematu powieści:
a) Waltera Scotta
b) Mickiewicza
c) Kraszewskiego
d) George'a Byrona
Rozwiązanie

Szlachta laudańska planowała zeswatać Oleńkę z:
a) Kmicicem
b) Radziwiłłem
c) Wołodyjowskim
d) Kieniewiczem
Rozwiązanie

Najobszerniejszą częścią cyklu „Trylogia” jest:
a) „Potop”
b) wszystkie części mają zbliżoną objętość
c) „Ogniem i mieczem”
d) „Pan Wołodyjowski”
Rozwiązanie

Pisanie drugiej części Trylogii Henryk Sienkiewicz rozpoczął:
a) 1886 roku w Warszawie
b) 1884 roku w Wiedniu
c) 1886 roku w Wiedniu
d) 1884 roku w Warszawie
Rozwiązanie

Kmicic przeszedł duchową przemianę po rozmowie z:
a) Wołodyjowskim
b) księdzem Kordeckim
c) królem Janem Kazimierzem
d) Oleńką
Rozwiązanie

O odpowiedzialnych za masakrę swojej kompanii Kmicic dowiedział się od:
a) Soroki
b) Rekucia
c) Oleńki
d) Kiemlicza
Rozwiązanie

Na znak odpuszczenia win przez króla Kmicic otrzymał:
a) szablę
b) pierścień
c) oddział tatarski
d) glejt
Rozwiązanie

Na Litwie podczas wojny domowej wojska podzieliły się między Radziwiłła i:
a) Sapiehę
b) Czarnieckiego
c) Lubomirskiego
d) Wiśniowieckiego
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 12 grudnia 1904 roku
b) 10 grudnia 1905 roku
c) 23 listopada 1905
d) 28 listopada 1904 roku
Rozwiązanie

„Potop” nie miał:
a) przybliżyć znajomość czasów, gdy Polska była obiektem ataków silniejszych mocarstw
b) zwiększyć znajomość historii Polski
c) oczernić polskich zaborców
d) ukazać momentów bohaterstwa narodu polskiego
Rozwiązanie

Po ślubie Andrzej został starostą:
a) upickim
b) kiejdańskim
c) laudańskim
d) żmudzkim
Rozwiązanie

Michał, Zagłoba oraz Skrzetuski mieli być wywiezieni do obozu szwedzkiego do:
a) Birż
b) Ujścia
c) Kolna
d) Szczecina
Rozwiązanie

Najbogatszym słownictwem Sienkiewicz obdarzył:
a) Jana Onufrego Zagłobę
b) Michała Wołodyjowskiego
c) Rocha Kowalskiego
d) króla Jana Kazimierza
Rozwiązanie

Karol Gustaw:
a) zdobył i spalił Zamość
b) po kilku dniach oblężenia zrezygnował z planów przejęcia Zamościa
c) przyjechał do Zamościa na zaproszenie Jana Zamoyskiego
d) nigdy nie usiłował zdobyć Zamościa
Rozwiązanie

W „Potopie” nie występuje stylizacja:
a) eposowa
b) „na” Krasińskiego
c) biblijna
d) Mickiewiczowska
Rozwiązanie

Szwedzcy posłańcy od Wrzeszczowicza, przybyli wzywając do poddania się klasztoru
a) 8 grudnia
b) 8 listopada
c) 8 stycznia
d) 8 lutego
Rozwiązanie

Podczas kolejnego postoju Karola Gustawa – tym razem na plebanii w Rudniku – w bitwie wsławił się nastoletni chłopiec:
a) Mietek
b) Miłosz
c) Maćko
d) Michałko
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) świętokrzyskim
b) lubelskim
c) małopolskim
d) podkarpackim
Rozwiązanie

Bójka kmicicowej kompanii z Butrymami nastąpiła w:
a) Lubiczu
b) Wołmontowiczach
c) Upicie
d) Wodoktach
Rozwiązanie

W Warce nad Pilicą dochodzi do bitwy Czarnieckiego z margrabią:
a) badeńskim
b) brandenburskim
c) saskim
d) szwedzkim
Rozwiązanie

W „Potopie” występuje nagromadzenie:
a) przymiotników
b) przysłówków
c) rzeczowników
d) czasowników
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Głogowej Kmicic przypadkiem spotkał polskiego króla:
a) w ogrodzie
b) w kościele
c) na przejażdżce
d) na spacerze
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Gajos
b) Białos
c) Wilnos
d) Litwos
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Juliusz Antoni Karol
b) Henryk Zygmunt Mikołaj Jan
c) Henryk Cyprian Bolesław Benedykt
d) Henryk Adam Aleksander Pius
Rozwiązanie

Kolubryny to:
a) działa burzące
b) katapulty
c) zbiorniki do przechowywania prochu
d) pojazdy bojowe
Rozwiązanie

Czytelnik otrzymuje od Sienkiewicza mało opisów przyrody, których miejsce zajmują:
a) opisy zewnętrzne postaci
b) opisy ubiorów i zwyczajów szlacheckich
c) opisy batalistyczne
d) opisy rezydencji i zamków
Rozwiązanie

Aby wiernie odwzorować panujące w epoce obyczaje czy charakter walk, pisarz korzystał z korespondencji hetmana:
a) Jana Chodkiewicza
b) Pawła Sapiehy
c) Stanisława Czarnieckiego
d) Janusza Radziwiłła
Rozwiązanie

Król Rzeczypospolitej obietnicę poprawy losu wiejskiego ludu złożył:
a) w Głogowie
b) w Krakowie
c) w Warszawie
d) we Lwowie
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies