Test:

W Warce nad Pilicą dochodzi do bitwy Czarnieckiego z margrabią:
a) brandenburskim
b) saskim
c) szwedzkim
d) badeńskim
Rozwiązanie

Z rąk Kuklinowskiego Kmicica:
a) uratowali Kiemlicze
b) uratował Soroka
c) uratował Ketling
d) uratował Wołodyjowski
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Krakowie
b) Lublinie
c) Warszawie
d) Lwowie
Rozwiązanie

Aleksandra nie mając wieści o Kmicicu postanowiła:
a) wstąpić do klasztoru
b) wysłać list do króla
c) udać się na dwór hetmański
d) opuścić Litwę
Rozwiązanie

Pierwsze książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku:
a) 1884 roku
b) 1885 roku
c) 1886 roku
d) 1888 roku
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Mazowszu
b) Śląsku
c) Podlasiu
d) Kujawach
Rozwiązanie

Sakowicz to wierny sługa:
a) Kmicica
b) Bogusława Radziwiłła
c) Janusza Radziwiłła
d) Zagłoby
Rozwiązanie

Bójka kmicicowej kompanii z Butrymami nastąpiła w:
a) Upicie
b) Wołmontowiczach
c) Wodoktach
d) Lubiczu
Rozwiązanie

Zagłoba sprowadził chorągwie Wołodyjowskiego dzięki okazaniu:
a) chorągwi Michała
b) szabli Michała
c) listu Michała
d) pierścienia Michała
Rozwiązanie

Strażnikiem trójkąta Wisła-San-szańce po naradzie Czarnieckiego, Lubomirskiego i Sapiehy został:
a) Zagłoba
b) Lubomirski
c) Czarniecki
d) Sapieha
Rozwiązanie


W „Potopie”:
a) Sienkiewicz oczernia postaci, których nie darzył sympatią
b) Sienkiewicz nie ujawnia swoich historycznych sympatii
c) mamy do czynienia z subiektywną oceną faktów przez Sienkiwicza
d) Sienkiewicz jest w 100% obiektywny
Rozwiązanie

Do cech powieści walterskotowskiej, nazywanej też klasyczną nie należy:
a) zbeletryzowanie historii i włączenie jej w obręb literackiej fabuły
b) otwarty i dygresyjny układ zdarzeń
c) realizm jako podstawowa kategoria estetyczna
d) nawiązanie w kompozycji do powieści gotyckiej czy romansu grozy
Rozwiązanie

Oleńka Andrzeja Kmicica przed pierwszym spotkaniem w Wodoktach widziała przed:
a) dziesięciu laty
b) sześciu laty
c) ośmiu laty
d) piętnastu laty
Rozwiązanie

Akcja „Potopu” trwa:
a) od marca 1656 do końca 1657 roku
b) od kwietnia 1655 do końca 1657 roku
c) od stycznia 1655 do jesieni 1657 roku
d) od maja 1655 do wiosny 1657 roku
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) lekarskim
b) filologicznym
c) prawnym
d) historycznym
Rozwiązanie

Aby wiernie odwzorować panujące w epoce obyczaje czy charakter walk, pisarz korzystał z korespondencji hetmana:
a) Pawła Sapiehy
b) Janusza Radziwiłła
c) Jana Chodkiewicza
d) Stanisława Czarnieckiego
Rozwiązanie

Król Rzeczypospolitej obietnicę poprawy losu wiejskiego ludu złożył:
a) w Głogowie
b) w Krakowie
c) w Warszawie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

Stary Kiemlicz zginął:
a) podczas walk o Warszawę
b) w bitwie pod Prostkami
c) podczas starcia ze Szwedami w wąwozie
d) podczas obrony Częstochowy
Rozwiązanie

Anusia Borzobohata-Krasieńska to niedoszła małżonka:
a) Jana Zamoyskiego
b) Longinusa Podbipięty
c) Andrzeja Kmicica
d) Jana Skrzetuskiego
Rozwiązanie

Pisanie drugiej części Trylogii Henryk Sienkiewicz rozpoczął:
a) 1886 roku w Warszawie
b) 1886 roku w Wiedniu
c) 1884 roku w Warszawie
d) 1884 roku w Wiedniu
Rozwiązanie

Czytelnik otrzymuje od Sienkiewicza mało opisów przyrody, których miejsce zajmują:
a) opisy rezydencji i zamków
b) opisy batalistyczne
c) opisy ubiorów i zwyczajów szlacheckich
d) opisy zewnętrzne postaci
Rozwiązanie

Sienkiewicz korzystał przy konstruowaniu „Potopu” ze schematu powieści:
a) Waltera Scotta
b) Mickiewicza
c) George'a Byrona
d) Kraszewskiego
Rozwiązanie

Kiemlicze – dawni towarzysze broni Kmicica zajmowali się:
a) wypasem bydła
b) kradzieżą koni
c) kłusownictwem
d) myślistwem
Rozwiązanie

Strażnikiem Billewiczów w Taurogach był:
a) Bogusław
b) Ketling
c) Soroka
d) Sakowicz
Rozwiązanie

Michała przebywającego w Szczuczynie poinformował o nadchodzącym zagrożeniu i przekazał mu list od Kmicica:
a) Rzędzian
b) Kiemlicz
c) Soroka
d) Skrzetuski
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) czternaście lat
b) piętnaście lat
c) siedemnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Pierwotna nazwa powieści Ogniem i mieczem to:
a) Jastrzębie gniazdo
b) Orle gniazdo
c) Wilcze gniazdo
d) Kukułcze gniazdo
Rozwiązanie

Michał, Zagłoba oraz Skrzetuski mieli być wywiezieni do obozu szwedzkiego do:
a) Kolna
b) Ujścia
c) Birż
d) Szczecina
Rozwiązanie

Po ślubie Andrzej został starostą:
a) upickim
b) laudańskim
c) żmudzkim
d) kiejdańskim
Rozwiązanie

Oleńka i Andrzej wyznali sobie miłość podczas wspólnego kuligu do:
a) Lubicza
b) Mitrunów
c) Upity
d) Wodoktów
Rozwiązanie

„Potop” nie miał:
a) zwiększyć znajomość historii Polski
b) przybliżyć znajomość czasów, gdy Polska była obiektem ataków silniejszych mocarstw
c) ukazać momentów bohaterstwa narodu polskiego
d) oczernić polskich zaborców
Rozwiązanie

Najobszerniejszą częścią cyklu „Trylogia” jest:
a) „Ogniem i mieczem”
b) wszystkie części mają zbliżoną objętość
c) „Potop”
d) „Pan Wołodyjowski”
Rozwiązanie

Helena Skrzetuska z synami, schronili się u znajomego łowczego w:
a) Borach Tucholskich
b) Puszczy Kampinoskiej
c) Lasach Napiwodzko-Romuckich
d) Puszczy Białowieskiej
Rozwiązanie

Na znak odpuszczenia win przez króla Kmicic otrzymał:
a) pierścień
b) oddział tatarski
c) glejt
d) szablę
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez "Gazetę Polską" pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Chin
b) Francji
c) Afryki
d) Stanów Zjednoczonych
Rozwiązanie

Możny ród Billewiczów żył na:
a) Mazowszu
b) Polesiu
c) Podlasiu
d) Żmudzi
Rozwiązanie

„Potop” rozpoczyna się trzecioosobową relacją narracyjną, stylizowaną na:
a) baśń
b) szlachecki herbarz
c) legendę
d) balladę
Rozwiązanie

Kapitulacja wojsk szlacheckich (pospolite ruszenie) nastąpiła:
a) pod Płowcami
b) pod Ujściem
c) w Raciążu
d) w Kiejdanach
Rozwiązanie

Najbogatszym słownictwem Sienkiewicz obdarzył:
a) Jana Onufrego Zagłobę
b) Michała Wołodyjowskiego
c) króla Jana Kazimierza
d) Rocha Kowalskiego
Rozwiązanie

O odpowiedzialnych za masakrę swojej kompanii Kmicic dowiedział się od:
a) Oleńki
b) Rekucia
c) Soroki
d) Kiemlicza
Rozwiązanie

W „Potopie” nie występuje stylizacja:
a) Mickiewiczowska
b) eposowa
c) biblijna
d) „na” Krasińskiego
Rozwiązanie

Podczas kolejnego postoju Karola Gustawa – tym razem na plebanii w Rudniku – w bitwie wsławił się nastoletni chłopiec:
a) Miłosz
b) Michałko
c) Mietek
d) Maćko
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie wymyślił:
a) służby Kmicica w wojsku litewskim pod Sapiehą
b) rozsadzenia kolubryny przez Kmicica podczas obrony Jasnej Góry
c) służby Kmicica u Janusza Radziwiłła
d) miłości Kmicica do Aleksandry Billewiczówny
Rozwiązanie

Szwedzcy posłańcy od Wrzeszczowicza, przybyli wzywając do poddania się klasztoru
a) 8 grudnia
b) 8 lutego
c) 8 listopada
d) 8 stycznia
Rozwiązanie

Kolubryny to:
a) zbiorniki do przechowywania prochu
b) działa burzące
c) pojazdy bojowe
d) katapulty
Rozwiązanie

Budowa „Trylogii” opiera się na zasadzie:
a) „zborczej”
b) „sumy gatunków”
c) „dzielenia gatunków”
d) „sumy zdarzeń”
Rozwiązanie

W „Potopie” nie ma pierwiastka:
a) powieści kryminalnej
b) powieści przygodowej
c) apokryfu średniowiecznego
d) legendy
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) podkarpackim
b) lubelskim
c) świętokrzyskim
d) małopolskim
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Tunezji
b) Egiptu
c) Kenii
d) Maroka
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Głogowej Kmicic przypadkiem spotkał polskiego króla:
a) w kościele
b) na spacerze
c) na przejażdżce
d) w ogrodzie
Rozwiązanie

Ustęp „Przywilejów i konstytucji za panowania Jego Królewskiej Mości Michała I roku Pańskiego 1670” wspomina:
a) Stefana Kmicica
b) Samuela Kmicica
c) Andrzeja Kmicica
d) Jana Kmicica
Rozwiązanie

Na Litwie podczas wojny domowej wojska podzieliły się między Radziwiłła i:
a) Lubomirskiego
b) Wiśniowieckiego
c) Czarnieckiego
d) Sapiehę
Rozwiązanie

„Kmicic” i „Zagłoba” to chyba najpopularniejsze:
a) polskie marki
b) partyzanckie pseudonimy
c) nazwy polskich wódek
d) nazwy akcji powstańczych
Rozwiązanie

Książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów:
a) o szóstej
b) w południe
c) o północy
d) o dwudziestej
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie twierdził, że „Potop”:
a) sił dodaje
b) ma zniechęcić i zrozpaczyć
c) ochotę do życia zagrzewa
d) nadzieję wlewa
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Lwowskiego
c) Jagiellońskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie

Za szwedzkim królem udał się w pościg:
a) Roch Kowalski
b) Wołodyjowski
c) Kmicic
d) Onufry Zagłoba
Rozwiązanie

Do przystąpienia w szeregi szwedzkie namawiał Andrzeja pod Częstochową:
a) Wrzeszczowicz
b) Miller
c) Kuklinowski
d) Radziwiłł
Rozwiązanie

Bitwa pod Prostkami miała miejsce 8 października:
a) 1657 roku
b) 1656 roku
c) 1654 roku
d) 1655 roku
Rozwiązanie

Oskierko podłożył petardę pod bramę zamku w:
a) Lubiężu
b) Raciążu
c) Tykocinie
d) Kiejdanach
Rozwiązanie

Dwa główne w „Potopie” wątki to wątki:
a) historyczno-polityczny i romansowy
b) wojenny i batalistyczny
c) historyczny i podróżniczy
d) przygodowy i miłosny
Rozwiązanie

Gawędy szlacheckiej nie cechuje:
a) dygresyjność
b) koncentracja
c) anegdotyzm
d) amorfizm, czyli luźna, często bezładna budowa fabuły
Rozwiązanie

Gdy król zatrzymał się na odpoczynek pod Karpatami, w jego obozie wybuchła panika wskutek widoku:
a) palonego przez Szwedów Żywca
b) dymu unoszącego się ze strony Lwowa
c) nieprzejezdnego wąwozu
d) wbitych na pal głów oficerów polskich
Rozwiązanie

Kmicic przeszedł duchową przemianę po rozmowie z:
a) królem Janem Kazimierzem
b) księdzem Kordeckim
c) Oleńką
d) Wołodyjowskim
Rozwiązanie

Sienkiewicz:
a) skrupulatnie przedstawia dzieje każdej z nowych postaci
b) wyłącznie w partiach dialogowych wspomina o przeszłości bohaterów
c) nie uznaje poprzedzania wystąpienia postaci podawaniem jej historii
d) nie wspomina o przeszłości bohaterów
Rozwiązanie

Kmicic odziedziczył po podkomorzym Billewiczu majątek:
a) Mitruny
b) Lubicz
c) Wołmontowicze
d) Wodokty
Rozwiązanie

Gdy książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów żołnierze wyrazili swe oburzenie, rzucając:
a) szable
b) buławy
c) rękawice
d) przekleństwa
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Cyprian Bolesław Benedykt
b) Henryk Zygmunt Mikołaj Jan
c) Henryk Adam Aleksander Pius
d) Henryk Juliusz Antoni Karol
Rozwiązanie

Oleńkę Bogusław wywiózł do:
a) Wodoktów
b) Królewca
c) Taurogów
d) Tykocina
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Litwos
b) Wilnos
c) Białos
d) Gajos
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 12 grudnia 1904 roku
b) 23 listopada 1905
c) 10 grudnia 1905 roku
d) 28 listopada 1904 roku
Rozwiązanie

W „Potopie” występuje nagromadzenie:
a) przymiotników
b) rzeczowników
c) czasowników
d) przysłówków
Rozwiązanie

Gdzie Zagłoba został mianowany tymczasowym dowódcą nad obozami:
a) pod Ujściem
b) pod Warszawą
c) pod Białymstokiem
d) pod Tykocinem
Rozwiązanie

Karol Gustaw:
a) po kilku dniach oblężenia zrezygnował z planów przejęcia Zamościa
b) nigdy nie usiłował zdobyć Zamościa
c) zdobył i spalił Zamość
d) przyjechał do Zamościa na zaproszenie Jana Zamoyskiego
Rozwiązanie

Charłamp to:
a) łowczy królewski
b) poważny i cnotliwy pułkownik, biegły i doświadczony żołnierz
c) starosta dzierżawiący od wojewody mazowieckiego Wąsoczę
d) porucznik piatyhorskiej chorągwi litewskiej i dowódca dragonów Janusza Radziwiłła
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wspomnienie
b) Wiry
c) W pustyni i w puszczy
d) Legiony
Rozwiązanie

Kmicic na swą prośbę podjął się dostarczenia korespondencji od Janusza Radziwiłła do:
a) marszałka koronnego Lubomirskiego
b) Harasimowicza
c) króla szwedzkiego
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Szlachta laudańska planowała zeswatać Oleńkę z:
a) Radziwiłłem
b) Wołodyjowskim
c) Kmicicem
d) Kieniewiczem
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Słowackiego
b) Mickiewicza
c) Norwida
d) Kopernika
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) antykwariusza
b) zarządcy
c) bibliotekarza
d) guwernera
Rozwiązanie

Soroka opiekuje się Kmicicem:
a) w leśniczówce
b) w chacie smolarza
c) w domu bartnika
d) w rybakówce
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies