Test:

Do cech powieści walterskotowskiej, nazywanej też klasyczną nie należy:
a) nawiązanie w kompozycji do powieści gotyckiej czy romansu grozy
b) zbeletryzowanie historii i włączenie jej w obręb literackiej fabuły
c) otwarty i dygresyjny układ zdarzeń
d) realizm jako podstawowa kategoria estetyczna
Rozwiązanie

Do przystąpienia w szeregi szwedzkie namawiał Andrzeja pod Częstochową:
a) Kuklinowski
b) Radziwiłł
c) Wrzeszczowicz
d) Miller
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie wymyślił:
a) miłości Kmicica do Aleksandry Billewiczówny
b) służby Kmicica w wojsku litewskim pod Sapiehą
c) rozsadzenia kolubryny przez Kmicica podczas obrony Jasnej Góry
d) służby Kmicica u Janusza Radziwiłła
Rozwiązanie

Pierwotna nazwa powieści Ogniem i mieczem to:
a) Wilcze gniazdo
b) Jastrzębie gniazdo
c) Orle gniazdo
d) Kukułcze gniazdo
Rozwiązanie

Kiemlicze – dawni towarzysze broni Kmicica zajmowali się:
a) wypasem bydła
b) kłusownictwem
c) myślistwem
d) kradzieżą koni
Rozwiązanie

Możny ród Billewiczów żył na:
a) Żmudzi
b) Mazowszu
c) Podlasiu
d) Polesiu
Rozwiązanie

Gawędy szlacheckiej nie cechuje:
a) amorfizm, czyli luźna, często bezładna budowa fabuły
b) koncentracja
c) anegdotyzm
d) dygresyjność
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) lubelskim
b) świętokrzyskim
c) małopolskim
d) podkarpackim
Rozwiązanie

Sienkiewicz korzystał przy konstruowaniu „Potopu” ze schematu powieści:
a) Mickiewicza
b) Waltera Scotta
c) George'a Byrona
d) Kraszewskiego
Rozwiązanie

Stary Kiemlicz zginął:
a) w bitwie pod Prostkami
b) podczas obrony Częstochowy
c) podczas walk o Warszawę
d) podczas starcia ze Szwedami w wąwozie
Rozwiązanie


Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Śląsku
b) Podlasiu
c) Kujawach
d) Mazowszu
Rozwiązanie

W „Potopie” nie występuje stylizacja:
a) Mickiewiczowska
b) „na” Krasińskiego
c) biblijna
d) eposowa
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Głogowej Kmicic przypadkiem spotkał polskiego króla:
a) na przejażdżce
b) na spacerze
c) w kościele
d) w ogrodzie
Rozwiązanie

W „Potopie” występuje nagromadzenie:
a) rzeczowników
b) przysłówków
c) przymiotników
d) czasowników
Rozwiązanie

Na Litwie podczas wojny domowej wojska podzieliły się między Radziwiłła i:
a) Wiśniowieckiego
b) Lubomirskiego
c) Sapiehę
d) Czarnieckiego
Rozwiązanie

Bójka kmicicowej kompanii z Butrymami nastąpiła w:
a) Wołmontowiczach
b) Wodoktach
c) Lubiczu
d) Upicie
Rozwiązanie

Strażnikiem Billewiczów w Taurogach był:
a) Ketling
b) Sakowicz
c) Bogusław
d) Soroka
Rozwiązanie

Gdy książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów żołnierze wyrazili swe oburzenie, rzucając:
a) buławy
b) przekleństwa
c) szable
d) rękawice
Rozwiązanie

Oleńka i Andrzej wyznali sobie miłość podczas wspólnego kuligu do:
a) Upity
b) Wodoktów
c) Lubicza
d) Mitrunów
Rozwiązanie

Sienkiewicz:
a) wyłącznie w partiach dialogowych wspomina o przeszłości bohaterów
b) skrupulatnie przedstawia dzieje każdej z nowych postaci
c) nie uznaje poprzedzania wystąpienia postaci podawaniem jej historii
d) nie wspomina o przeszłości bohaterów
Rozwiązanie

Gdy król zatrzymał się na odpoczynek pod Karpatami, w jego obozie wybuchła panika wskutek widoku:
a) wbitych na pal głów oficerów polskich
b) nieprzejezdnego wąwozu
c) dymu unoszącego się ze strony Lwowa
d) palonego przez Szwedów Żywca
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 23 listopada 1905
b) 10 grudnia 1905 roku
c) 12 grudnia 1904 roku
d) 28 listopada 1904 roku
Rozwiązanie

Pierwsze książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku:
a) 1888 roku
b) 1884 roku
c) 1886 roku
d) 1885 roku
Rozwiązanie

O odpowiedzialnych za masakrę swojej kompanii Kmicic dowiedział się od:
a) Soroki
b) Oleńki
c) Kiemlicza
d) Rekucia
Rozwiązanie

Kmicic odziedziczył po podkomorzym Billewiczu majątek:
a) Wodokty
b) Mitruny
c) Lubicz
d) Wołmontowicze
Rozwiązanie

Pisanie drugiej części Trylogii Henryk Sienkiewicz rozpoczął:
a) 1886 roku w Warszawie
b) 1884 roku w Wiedniu
c) 1886 roku w Wiedniu
d) 1884 roku w Warszawie
Rozwiązanie

Czytelnik otrzymuje od Sienkiewicza mało opisów przyrody, których miejsce zajmują:
a) opisy zewnętrzne postaci
b) opisy batalistyczne
c) opisy ubiorów i zwyczajów szlacheckich
d) opisy rezydencji i zamków
Rozwiązanie

Po ślubie Andrzej został starostą:
a) upickim
b) kiejdańskim
c) żmudzkim
d) laudańskim
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie twierdził, że „Potop”:
a) ma zniechęcić i zrozpaczyć
b) nadzieję wlewa
c) ochotę do życia zagrzewa
d) sił dodaje
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Juliusz Antoni Karol
b) Henryk Zygmunt Mikołaj Jan
c) Henryk Adam Aleksander Pius
d) Henryk Cyprian Bolesław Benedykt
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Tunezji
b) Egiptu
c) Kenii
d) Maroka
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) guwernera
b) zarządcy
c) bibliotekarza
d) antykwariusza
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez "Gazetę Polską" pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Afryki
b) Chin
c) Francji
d) Stanów Zjednoczonych
Rozwiązanie

Król Rzeczypospolitej obietnicę poprawy losu wiejskiego ludu złożył:
a) w Warszawie
b) w Głogowie
c) w Krakowie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Lwowskiego
b) Jagiellońskiego
c) Warszawskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie

Szwedzcy posłańcy od Wrzeszczowicza, przybyli wzywając do poddania się klasztoru
a) 8 stycznia
b) 8 listopada
c) 8 grudnia
d) 8 lutego
Rozwiązanie

Aleksandra nie mając wieści o Kmicicu postanowiła:
a) wstąpić do klasztoru
b) wysłać list do króla
c) udać się na dwór hetmański
d) opuścić Litwę
Rozwiązanie

W „Potopie”:
a) Sienkiewicz nie ujawnia swoich historycznych sympatii
b) Sienkiewicz jest w 100% obiektywny
c) mamy do czynienia z subiektywną oceną faktów przez Sienkiwicza
d) Sienkiewicz oczernia postaci, których nie darzył sympatią
Rozwiązanie

Oleńka Andrzeja Kmicica przed pierwszym spotkaniem w Wodoktach widziała przed:
a) dziesięciu laty
b) sześciu laty
c) piętnastu laty
d) ośmiu laty
Rozwiązanie

Kmicic przeszedł duchową przemianę po rozmowie z:
a) Wołodyjowskim
b) Oleńką
c) królem Janem Kazimierzem
d) księdzem Kordeckim
Rozwiązanie

Michał, Zagłoba oraz Skrzetuski mieli być wywiezieni do obozu szwedzkiego do:
a) Ujścia
b) Szczecina
c) Kolna
d) Birż
Rozwiązanie

Kapitulacja wojsk szlacheckich (pospolite ruszenie) nastąpiła:
a) w Kiejdanach
b) pod Ujściem
c) w Raciążu
d) pod Płowcami
Rozwiązanie

Oskierko podłożył petardę pod bramę zamku w:
a) Kiejdanach
b) Lubiężu
c) Raciążu
d) Tykocinie
Rozwiązanie

Najbogatszym słownictwem Sienkiewicz obdarzył:
a) Rocha Kowalskiego
b) króla Jana Kazimierza
c) Jana Onufrego Zagłobę
d) Michała Wołodyjowskiego
Rozwiązanie

Za szwedzkim królem udał się w pościg:
a) Kmicic
b) Roch Kowalski
c) Onufry Zagłoba
d) Wołodyjowski
Rozwiązanie

Ustęp „Przywilejów i konstytucji za panowania Jego Królewskiej Mości Michała I roku Pańskiego 1670” wspomina:
a) Jana Kmicica
b) Andrzeja Kmicica
c) Stefana Kmicica
d) Samuela Kmicica
Rozwiązanie

„Potop” nie miał:
a) przybliżyć znajomość czasów, gdy Polska była obiektem ataków silniejszych mocarstw
b) ukazać momentów bohaterstwa narodu polskiego
c) zwiększyć znajomość historii Polski
d) oczernić polskich zaborców
Rozwiązanie

Michała przebywającego w Szczuczynie poinformował o nadchodzącym zagrożeniu i przekazał mu list od Kmicica:
a) Rzędzian
b) Skrzetuski
c) Kiemlicz
d) Soroka
Rozwiązanie

Charłamp to:
a) porucznik piatyhorskiej chorągwi litewskiej i dowódca dragonów Janusza Radziwiłła
b) starosta dzierżawiący od wojewody mazowieckiego Wąsoczę
c) poważny i cnotliwy pułkownik, biegły i doświadczony żołnierz
d) łowczy królewski
Rozwiązanie

Soroka opiekuje się Kmicicem:
a) w domu bartnika
b) w leśniczówce
c) w chacie smolarza
d) w rybakówce
Rozwiązanie

Sakowicz to wierny sługa:
a) Janusza Radziwiłła
b) Zagłoby
c) Kmicica
d) Bogusława Radziwiłła
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Słowackiego
b) Mickiewicza
c) Kopernika
d) Norwida
Rozwiązanie

Kolubryny to:
a) pojazdy bojowe
b) zbiorniki do przechowywania prochu
c) działa burzące
d) katapulty
Rozwiązanie

W Warce nad Pilicą dochodzi do bitwy Czarnieckiego z margrabią:
a) saskim
b) badeńskim
c) szwedzkim
d) brandenburskim
Rozwiązanie

Bitwa pod Prostkami miała miejsce 8 października:
a) 1656 roku
b) 1657 roku
c) 1654 roku
d) 1655 roku
Rozwiązanie

Zagłoba sprowadził chorągwie Wołodyjowskiego dzięki okazaniu:
a) listu Michała
b) chorągwi Michała
c) pierścienia Michała
d) szabli Michała
Rozwiązanie

Z rąk Kuklinowskiego Kmicica:
a) uratował Wołodyjowski
b) uratował Ketling
c) uratowali Kiemlicze
d) uratował Soroka
Rozwiązanie

Gdzie Zagłoba został mianowany tymczasowym dowódcą nad obozami:
a) pod Ujściem
b) pod Warszawą
c) pod Białymstokiem
d) pod Tykocinem
Rozwiązanie

„Kmicic” i „Zagłoba” to chyba najpopularniejsze:
a) polskie marki
b) partyzanckie pseudonimy
c) nazwy polskich wódek
d) nazwy akcji powstańczych
Rozwiązanie

Kmicic na swą prośbę podjął się dostarczenia korespondencji od Janusza Radziwiłła do:
a) Harasimowicza
b) marszałka koronnego Lubomirskiego
c) króla szwedzkiego
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Szlachta laudańska planowała zeswatać Oleńkę z:
a) Radziwiłłem
b) Wołodyjowskim
c) Kieniewiczem
d) Kmicicem
Rozwiązanie

Oleńkę Bogusław wywiózł do:
a) Wodoktów
b) Taurogów
c) Królewca
d) Tykocina
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) lekarskim
b) filologicznym
c) prawnym
d) historycznym
Rozwiązanie

Strażnikiem trójkąta Wisła-San-szańce po naradzie Czarnieckiego, Lubomirskiego i Sapiehy został:
a) Sapieha
b) Zagłoba
c) Czarniecki
d) Lubomirski
Rozwiązanie

Na znak odpuszczenia win przez króla Kmicic otrzymał:
a) szablę
b) glejt
c) pierścień
d) oddział tatarski
Rozwiązanie

Dwa główne w „Potopie” wątki to wątki:
a) historyczny i podróżniczy
b) wojenny i batalistyczny
c) przygodowy i miłosny
d) historyczno-polityczny i romansowy
Rozwiązanie

„Potop” rozpoczyna się trzecioosobową relacją narracyjną, stylizowaną na:
a) balladę
b) baśń
c) szlachecki herbarz
d) legendę
Rozwiązanie

Aby wiernie odwzorować panujące w epoce obyczaje czy charakter walk, pisarz korzystał z korespondencji hetmana:
a) Pawła Sapiehy
b) Janusza Radziwiłła
c) Stanisława Czarnieckiego
d) Jana Chodkiewicza
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Litwos
b) Białos
c) Wilnos
d) Gajos
Rozwiązanie

W „Potopie” nie ma pierwiastka:
a) legendy
b) apokryfu średniowiecznego
c) powieści przygodowej
d) powieści kryminalnej
Rozwiązanie

Podczas kolejnego postoju Karola Gustawa – tym razem na plebanii w Rudniku – w bitwie wsławił się nastoletni chłopiec:
a) Miłosz
b) Mietek
c) Michałko
d) Maćko
Rozwiązanie

Akcja „Potopu” trwa:
a) od maja 1655 do wiosny 1657 roku
b) od marca 1656 do końca 1657 roku
c) od stycznia 1655 do jesieni 1657 roku
d) od kwietnia 1655 do końca 1657 roku
Rozwiązanie

Książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów:
a) o szóstej
b) w południe
c) o dwudziestej
d) o północy
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) piętnaście lat
b) siedemnaście lat
c) szesnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Helena Skrzetuska z synami, schronili się u znajomego łowczego w:
a) Puszczy Białowieskiej
b) Borach Tucholskich
c) Puszczy Kampinoskiej
d) Lasach Napiwodzko-Romuckich
Rozwiązanie

Karol Gustaw:
a) przyjechał do Zamościa na zaproszenie Jana Zamoyskiego
b) zdobył i spalił Zamość
c) nigdy nie usiłował zdobyć Zamościa
d) po kilku dniach oblężenia zrezygnował z planów przejęcia Zamościa
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Legiony
b) Wiry
c) Wspomnienie
d) W pustyni i w puszczy
Rozwiązanie

Najobszerniejszą częścią cyklu „Trylogia” jest:
a) „Pan Wołodyjowski”
b) „Potop”
c) wszystkie części mają zbliżoną objętość
d) „Ogniem i mieczem”
Rozwiązanie

Anusia Borzobohata-Krasieńska to niedoszła małżonka:
a) Jana Zamoyskiego
b) Jana Skrzetuskiego
c) Andrzeja Kmicica
d) Longinusa Podbipięty
Rozwiązanie

Budowa „Trylogii” opiera się na zasadzie:
a) „dzielenia gatunków”
b) „sumy zdarzeń”
c) „zborczej”
d) „sumy gatunków”
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lwowie
b) Warszawie
c) Krakowie
d) Lublinie
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies