Test:

Do przystąpienia w szeregi szwedzkie namawiał Andrzeja pod Częstochową:
a) Wrzeszczowicz
b) Miller
c) Kuklinowski
d) Radziwiłł
Rozwiązanie

Czytelnik otrzymuje od Sienkiewicza mało opisów przyrody, których miejsce zajmują:
a) opisy batalistyczne
b) opisy rezydencji i zamków
c) opisy zewnętrzne postaci
d) opisy ubiorów i zwyczajów szlacheckich
Rozwiązanie

W „Potopie” nie ma pierwiastka:
a) legendy
b) apokryfu średniowiecznego
c) powieści przygodowej
d) powieści kryminalnej
Rozwiązanie

Charłamp to:
a) starosta dzierżawiący od wojewody mazowieckiego Wąsoczę
b) porucznik piatyhorskiej chorągwi litewskiej i dowódca dragonów Janusza Radziwiłła
c) łowczy królewski
d) poważny i cnotliwy pułkownik, biegły i doświadczony żołnierz
Rozwiązanie

O odpowiedzialnych za masakrę swojej kompanii Kmicic dowiedział się od:
a) Soroki
b) Kiemlicza
c) Rekucia
d) Oleńki
Rozwiązanie

Sienkiewicz korzystał przy konstruowaniu „Potopu” ze schematu powieści:
a) Mickiewicza
b) Waltera Scotta
c) George'a Byrona
d) Kraszewskiego
Rozwiązanie

Stary Kiemlicz zginął:
a) podczas obrony Częstochowy
b) w bitwie pod Prostkami
c) podczas walk o Warszawę
d) podczas starcia ze Szwedami w wąwozie
Rozwiązanie

Oskierko podłożył petardę pod bramę zamku w:
a) Lubiężu
b) Kiejdanach
c) Tykocinie
d) Raciążu
Rozwiązanie

Po ślubie Andrzej został starostą:
a) kiejdańskim
b) żmudzkim
c) laudańskim
d) upickim
Rozwiązanie

Michał, Zagłoba oraz Skrzetuski mieli być wywiezieni do obozu szwedzkiego do:
a) Ujścia
b) Kolna
c) Szczecina
d) Birż
Rozwiązanie


Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Norwida
b) Słowackiego
c) Kopernika
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wspomnienie
b) W pustyni i w puszczy
c) Legiony
d) Wiry
Rozwiązanie

W „Potopie”:
a) Sienkiewicz nie ujawnia swoich historycznych sympatii
b) Sienkiewicz jest w 100% obiektywny
c) mamy do czynienia z subiektywną oceną faktów przez Sienkiwicza
d) Sienkiewicz oczernia postaci, których nie darzył sympatią
Rozwiązanie

Budowa „Trylogii” opiera się na zasadzie:
a) „sumy gatunków”
b) „sumy zdarzeń”
c) „dzielenia gatunków”
d) „zborczej”
Rozwiązanie

Strażnikiem trójkąta Wisła-San-szańce po naradzie Czarnieckiego, Lubomirskiego i Sapiehy został:
a) Czarniecki
b) Sapieha
c) Zagłoba
d) Lubomirski
Rozwiązanie

Helena Skrzetuska z synami, schronili się u znajomego łowczego w:
a) Lasach Napiwodzko-Romuckich
b) Puszczy Białowieskiej
c) Puszczy Kampinoskiej
d) Borach Tucholskich
Rozwiązanie

Aby wiernie odwzorować panujące w epoce obyczaje czy charakter walk, pisarz korzystał z korespondencji hetmana:
a) Janusza Radziwiłła
b) Jana Chodkiewicza
c) Pawła Sapiehy
d) Stanisława Czarnieckiego
Rozwiązanie

Król Rzeczypospolitej obietnicę poprawy losu wiejskiego ludu złożył:
a) we Lwowie
b) w Warszawie
c) w Krakowie
d) w Głogowie
Rozwiązanie

Ustęp „Przywilejów i konstytucji za panowania Jego Królewskiej Mości Michała I roku Pańskiego 1670” wspomina:
a) Samuela Kmicica
b) Andrzeja Kmicica
c) Jana Kmicica
d) Stefana Kmicica
Rozwiązanie

„Potop” rozpoczyna się trzecioosobową relacją narracyjną, stylizowaną na:
a) legendę
b) szlachecki herbarz
c) balladę
d) baśń
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Mazowszu
b) Podlasiu
c) Kujawach
d) Śląsku
Rozwiązanie

Kmicic odziedziczył po podkomorzym Billewiczu majątek:
a) Mitruny
b) Wodokty
c) Wołmontowicze
d) Lubicz
Rozwiązanie

Sakowicz to wierny sługa:
a) Bogusława Radziwiłła
b) Kmicica
c) Janusza Radziwiłła
d) Zagłoby
Rozwiązanie

Podczas kolejnego postoju Karola Gustawa – tym razem na plebanii w Rudniku – w bitwie wsławił się nastoletni chłopiec:
a) Michałko
b) Miłosz
c) Maćko
d) Mietek
Rozwiązanie

Na Litwie podczas wojny domowej wojska podzieliły się między Radziwiłła i:
a) Sapiehę
b) Wiśniowieckiego
c) Lubomirskiego
d) Czarnieckiego
Rozwiązanie

Oleńka Andrzeja Kmicica przed pierwszym spotkaniem w Wodoktach widziała przed:
a) ośmiu laty
b) piętnastu laty
c) sześciu laty
d) dziesięciu laty
Rozwiązanie

Zagłoba sprowadził chorągwie Wołodyjowskiego dzięki okazaniu:
a) pierścienia Michała
b) listu Michała
c) chorągwi Michała
d) szabli Michała
Rozwiązanie

Oleńkę Bogusław wywiózł do:
a) Taurogów
b) Królewca
c) Tykocina
d) Wodoktów
Rozwiązanie

Aleksandra nie mając wieści o Kmicicu postanowiła:
a) wysłać list do króla
b) udać się na dwór hetmański
c) wstąpić do klasztoru
d) opuścić Litwę
Rozwiązanie

Pierwsze książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku:
a) 1885 roku
b) 1884 roku
c) 1888 roku
d) 1886 roku
Rozwiązanie

„Potop” nie miał:
a) zwiększyć znajomość historii Polski
b) oczernić polskich zaborców
c) ukazać momentów bohaterstwa narodu polskiego
d) przybliżyć znajomość czasów, gdy Polska była obiektem ataków silniejszych mocarstw
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) prawnym
b) filologicznym
c) lekarskim
d) historycznym
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lublinie
b) Warszawie
c) Krakowie
d) Lwowie
Rozwiązanie

Najobszerniejszą częścią cyklu „Trylogia” jest:
a) wszystkie części mają zbliżoną objętość
b) „Pan Wołodyjowski”
c) „Potop”
d) „Ogniem i mieczem”
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Tunezji
b) Egiptu
c) Kenii
d) Maroka
Rozwiązanie

Oleńka i Andrzej wyznali sobie miłość podczas wspólnego kuligu do:
a) Mitrunów
b) Wodoktów
c) Upity
d) Lubicza
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Adam Aleksander Pius
b) Henryk Cyprian Bolesław Benedykt
c) Henryk Zygmunt Mikołaj Jan
d) Henryk Juliusz Antoni Karol
Rozwiązanie

Strażnikiem Billewiczów w Taurogach był:
a) Soroka
b) Ketling
c) Bogusław
d) Sakowicz
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 23 listopada 1905
b) 28 listopada 1904 roku
c) 10 grudnia 1905 roku
d) 12 grudnia 1904 roku
Rozwiązanie

Gdy król zatrzymał się na odpoczynek pod Karpatami, w jego obozie wybuchła panika wskutek widoku:
a) dymu unoszącego się ze strony Lwowa
b) palonego przez Szwedów Żywca
c) nieprzejezdnego wąwozu
d) wbitych na pal głów oficerów polskich
Rozwiązanie

Bójka kmicicowej kompanii z Butrymami nastąpiła w:
a) Upicie
b) Lubiczu
c) Wołmontowiczach
d) Wodoktach
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) piętnaście lat
b) czternaście lat
c) siedemnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Michała przebywającego w Szczuczynie poinformował o nadchodzącym zagrożeniu i przekazał mu list od Kmicica:
a) Soroka
b) Skrzetuski
c) Rzędzian
d) Kiemlicz
Rozwiązanie

Z rąk Kuklinowskiego Kmicica:
a) uratował Ketling
b) uratowali Kiemlicze
c) uratował Wołodyjowski
d) uratował Soroka
Rozwiązanie

Gawędy szlacheckiej nie cechuje:
a) koncentracja
b) dygresyjność
c) amorfizm, czyli luźna, często bezładna budowa fabuły
d) anegdotyzm
Rozwiązanie

W Warce nad Pilicą dochodzi do bitwy Czarnieckiego z margrabią:
a) szwedzkim
b) badeńskim
c) brandenburskim
d) saskim
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) bibliotekarza
b) zarządcy
c) antykwariusza
d) guwernera
Rozwiązanie

Kapitulacja wojsk szlacheckich (pospolite ruszenie) nastąpiła:
a) pod Płowcami
b) w Kiejdanach
c) w Raciążu
d) pod Ujściem
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Białos
b) Wilnos
c) Litwos
d) Gajos
Rozwiązanie

Pierwotna nazwa powieści Ogniem i mieczem to:
a) Jastrzębie gniazdo
b) Wilcze gniazdo
c) Orle gniazdo
d) Kukułcze gniazdo
Rozwiązanie

Możny ród Billewiczów żył na:
a) Polesiu
b) Podlasiu
c) Mazowszu
d) Żmudzi
Rozwiązanie

Soroka opiekuje się Kmicicem:
a) w chacie smolarza
b) w leśniczówce
c) w domu bartnika
d) w rybakówce
Rozwiązanie

Kolubryny to:
a) działa burzące
b) katapulty
c) pojazdy bojowe
d) zbiorniki do przechowywania prochu
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie wymyślił:
a) służby Kmicica w wojsku litewskim pod Sapiehą
b) rozsadzenia kolubryny przez Kmicica podczas obrony Jasnej Góry
c) służby Kmicica u Janusza Radziwiłła
d) miłości Kmicica do Aleksandry Billewiczówny
Rozwiązanie

Najbogatszym słownictwem Sienkiewicz obdarzył:
a) Jana Onufrego Zagłobę
b) Michała Wołodyjowskiego
c) króla Jana Kazimierza
d) Rocha Kowalskiego
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) podkarpackim
b) świętokrzyskim
c) lubelskim
d) małopolskim
Rozwiązanie

Karol Gustaw:
a) po kilku dniach oblężenia zrezygnował z planów przejęcia Zamościa
b) przyjechał do Zamościa na zaproszenie Jana Zamoyskiego
c) zdobył i spalił Zamość
d) nigdy nie usiłował zdobyć Zamościa
Rozwiązanie

Do cech powieści walterskotowskiej, nazywanej też klasyczną nie należy:
a) nawiązanie w kompozycji do powieści gotyckiej czy romansu grozy
b) realizm jako podstawowa kategoria estetyczna
c) zbeletryzowanie historii i włączenie jej w obręb literackiej fabuły
d) otwarty i dygresyjny układ zdarzeń
Rozwiązanie

Książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów:
a) o szóstej
b) w południe
c) o północy
d) o dwudziestej
Rozwiązanie

Sienkiewicz:
a) wyłącznie w partiach dialogowych wspomina o przeszłości bohaterów
b) skrupulatnie przedstawia dzieje każdej z nowych postaci
c) nie uznaje poprzedzania wystąpienia postaci podawaniem jej historii
d) nie wspomina o przeszłości bohaterów
Rozwiązanie

„Kmicic” i „Zagłoba” to chyba najpopularniejsze:
a) nazwy akcji powstańczych
b) partyzanckie pseudonimy
c) nazwy polskich wódek
d) polskie marki
Rozwiązanie

W „Potopie” nie występuje stylizacja:
a) eposowa
b) Mickiewiczowska
c) biblijna
d) „na” Krasińskiego
Rozwiązanie

W „Potopie” występuje nagromadzenie:
a) rzeczowników
b) przysłówków
c) czasowników
d) przymiotników
Rozwiązanie

Anusia Borzobohata-Krasieńska to niedoszła małżonka:
a) Longinusa Podbipięty
b) Jana Skrzetuskiego
c) Jana Zamoyskiego
d) Andrzeja Kmicica
Rozwiązanie

Za szwedzkim królem udał się w pościg:
a) Roch Kowalski
b) Kmicic
c) Onufry Zagłoba
d) Wołodyjowski
Rozwiązanie

Kmicic na swą prośbę podjął się dostarczenia korespondencji od Janusza Radziwiłła do:
a) Harasimowicza
b) marszałka koronnego Lubomirskiego
c) króla szwedzkiego
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Pisanie drugiej części Trylogii Henryk Sienkiewicz rozpoczął:
a) 1886 roku w Warszawie
b) 1886 roku w Wiedniu
c) 1884 roku w Wiedniu
d) 1884 roku w Warszawie
Rozwiązanie

Gdy książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów żołnierze wyrazili swe oburzenie, rzucając:
a) rękawice
b) buławy
c) przekleństwa
d) szable
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez "Gazetę Polską" pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Francji
b) Stanów Zjednoczonych
c) Chin
d) Afryki
Rozwiązanie

Na znak odpuszczenia win przez króla Kmicic otrzymał:
a) glejt
b) szablę
c) oddział tatarski
d) pierścień
Rozwiązanie

Szwedzcy posłańcy od Wrzeszczowicza, przybyli wzywając do poddania się klasztoru
a) 8 listopada
b) 8 stycznia
c) 8 grudnia
d) 8 lutego
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Głogowej Kmicic przypadkiem spotkał polskiego króla:
a) w ogrodzie
b) na spacerze
c) w kościele
d) na przejażdżce
Rozwiązanie

Kiemlicze – dawni towarzysze broni Kmicica zajmowali się:
a) kradzieżą koni
b) wypasem bydła
c) kłusownictwem
d) myślistwem
Rozwiązanie

Szlachta laudańska planowała zeswatać Oleńkę z:
a) Kmicicem
b) Kieniewiczem
c) Wołodyjowskim
d) Radziwiłłem
Rozwiązanie

Akcja „Potopu” trwa:
a) od stycznia 1655 do jesieni 1657 roku
b) od maja 1655 do wiosny 1657 roku
c) od marca 1656 do końca 1657 roku
d) od kwietnia 1655 do końca 1657 roku
Rozwiązanie

Gdzie Zagłoba został mianowany tymczasowym dowódcą nad obozami:
a) pod Warszawą
b) pod Ujściem
c) pod Tykocinem
d) pod Białymstokiem
Rozwiązanie

Bitwa pod Prostkami miała miejsce 8 października:
a) 1655 roku
b) 1654 roku
c) 1656 roku
d) 1657 roku
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Warszawskiego
c) Lwowskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie twierdził, że „Potop”:
a) ochotę do życia zagrzewa
b) nadzieję wlewa
c) ma zniechęcić i zrozpaczyć
d) sił dodaje
Rozwiązanie

Dwa główne w „Potopie” wątki to wątki:
a) historyczno-polityczny i romansowy
b) historyczny i podróżniczy
c) przygodowy i miłosny
d) wojenny i batalistyczny
Rozwiązanie

Kmicic przeszedł duchową przemianę po rozmowie z:
a) Oleńką
b) Wołodyjowskim
c) królem Janem Kazimierzem
d) księdzem Kordeckim
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies