Test:

Możny ród Billewiczów żył na:
a) Żmudzi
b) Polesiu
c) Podlasiu
d) Mazowszu
Rozwiązanie

Najbogatszym słownictwem Sienkiewicz obdarzył:
a) króla Jana Kazimierza
b) Jana Onufrego Zagłobę
c) Rocha Kowalskiego
d) Michała Wołodyjowskiego
Rozwiązanie

Akcja „Potopu” trwa:
a) od stycznia 1655 do jesieni 1657 roku
b) od maja 1655 do wiosny 1657 roku
c) od kwietnia 1655 do końca 1657 roku
d) od marca 1656 do końca 1657 roku
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 12 grudnia 1904 roku
b) 23 listopada 1905
c) 10 grudnia 1905 roku
d) 28 listopada 1904 roku
Rozwiązanie

Karol Gustaw:
a) zdobył i spalił Zamość
b) nigdy nie usiłował zdobyć Zamościa
c) po kilku dniach oblężenia zrezygnował z planów przejęcia Zamościa
d) przyjechał do Zamościa na zaproszenie Jana Zamoyskiego
Rozwiązanie

Książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów:
a) o dwudziestej
b) w południe
c) o szóstej
d) o północy
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) filologicznym
b) historycznym
c) prawnym
d) lekarskim
Rozwiązanie

W „Potopie”:
a) Sienkiewicz oczernia postaci, których nie darzył sympatią
b) mamy do czynienia z subiektywną oceną faktów przez Sienkiwicza
c) Sienkiewicz jest w 100% obiektywny
d) Sienkiewicz nie ujawnia swoich historycznych sympatii
Rozwiązanie

Szwedzcy posłańcy od Wrzeszczowicza, przybyli wzywając do poddania się klasztoru
a) 8 stycznia
b) 8 grudnia
c) 8 listopada
d) 8 lutego
Rozwiązanie

Król Rzeczypospolitej obietnicę poprawy losu wiejskiego ludu złożył:
a) w Krakowie
b) w Głogowie
c) w Warszawie
d) we Lwowie
Rozwiązanie


Gdy książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów żołnierze wyrazili swe oburzenie, rzucając:
a) buławy
b) szable
c) rękawice
d) przekleństwa
Rozwiązanie

Budowa „Trylogii” opiera się na zasadzie:
a) „dzielenia gatunków”
b) „sumy gatunków”
c) „sumy zdarzeń”
d) „zborczej”
Rozwiązanie

Podczas kolejnego postoju Karola Gustawa – tym razem na plebanii w Rudniku – w bitwie wsławił się nastoletni chłopiec:
a) Michałko
b) Miłosz
c) Maćko
d) Mietek
Rozwiązanie

Pierwsze książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku:
a) 1885 roku
b) 1886 roku
c) 1888 roku
d) 1884 roku
Rozwiązanie

Za szwedzkim królem udał się w pościg:
a) Roch Kowalski
b) Onufry Zagłoba
c) Kmicic
d) Wołodyjowski
Rozwiązanie

Gawędy szlacheckiej nie cechuje:
a) dygresyjność
b) amorfizm, czyli luźna, często bezładna budowa fabuły
c) koncentracja
d) anegdotyzm
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) piętnaście lat
b) siedemnaście lat
c) czternaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez "Gazetę Polską" pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Afryki
b) Stanów Zjednoczonych
c) Chin
d) Francji
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie twierdził, że „Potop”:
a) ochotę do życia zagrzewa
b) nadzieję wlewa
c) sił dodaje
d) ma zniechęcić i zrozpaczyć
Rozwiązanie

Oskierko podłożył petardę pod bramę zamku w:
a) Tykocinie
b) Raciążu
c) Lubiężu
d) Kiejdanach
Rozwiązanie

Michał, Zagłoba oraz Skrzetuski mieli być wywiezieni do obozu szwedzkiego do:
a) Birż
b) Szczecina
c) Kolna
d) Ujścia
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Słowackiego
b) Mickiewicza
c) Norwida
d) Kopernika
Rozwiązanie

Ustęp „Przywilejów i konstytucji za panowania Jego Królewskiej Mości Michała I roku Pańskiego 1670” wspomina:
a) Samuela Kmicica
b) Stefana Kmicica
c) Jana Kmicica
d) Andrzeja Kmicica
Rozwiązanie

Stary Kiemlicz zginął:
a) podczas obrony Częstochowy
b) podczas starcia ze Szwedami w wąwozie
c) podczas walk o Warszawę
d) w bitwie pod Prostkami
Rozwiązanie

Do cech powieści walterskotowskiej, nazywanej też klasyczną nie należy:
a) zbeletryzowanie historii i włączenie jej w obręb literackiej fabuły
b) nawiązanie w kompozycji do powieści gotyckiej czy romansu grozy
c) otwarty i dygresyjny układ zdarzeń
d) realizm jako podstawowa kategoria estetyczna
Rozwiązanie

Sakowicz to wierny sługa:
a) Janusza Radziwiłła
b) Bogusława Radziwiłła
c) Zagłoby
d) Kmicica
Rozwiązanie

Kiemlicze – dawni towarzysze broni Kmicica zajmowali się:
a) kradzieżą koni
b) wypasem bydła
c) myślistwem
d) kłusownictwem
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Kujawach
b) Podlasiu
c) Mazowszu
d) Śląsku
Rozwiązanie

Oleńka i Andrzej wyznali sobie miłość podczas wspólnego kuligu do:
a) Upity
b) Lubicza
c) Wodoktów
d) Mitrunów
Rozwiązanie

Kmicic odziedziczył po podkomorzym Billewiczu majątek:
a) Lubicz
b) Mitruny
c) Wołmontowicze
d) Wodokty
Rozwiązanie

Dwa główne w „Potopie” wątki to wątki:
a) historyczny i podróżniczy
b) historyczno-polityczny i romansowy
c) przygodowy i miłosny
d) wojenny i batalistyczny
Rozwiązanie

Gdzie Zagłoba został mianowany tymczasowym dowódcą nad obozami:
a) pod Ujściem
b) pod Warszawą
c) pod Tykocinem
d) pod Białymstokiem
Rozwiązanie

Kapitulacja wojsk szlacheckich (pospolite ruszenie) nastąpiła:
a) w Raciążu
b) pod Ujściem
c) pod Płowcami
d) w Kiejdanach
Rozwiązanie

Zagłoba sprowadził chorągwie Wołodyjowskiego dzięki okazaniu:
a) listu Michała
b) szabli Michała
c) chorągwi Michała
d) pierścienia Michała
Rozwiązanie

Najobszerniejszą częścią cyklu „Trylogia” jest:
a) wszystkie części mają zbliżoną objętość
b) „Potop”
c) „Ogniem i mieczem”
d) „Pan Wołodyjowski”
Rozwiązanie

Bitwa pod Prostkami miała miejsce 8 października:
a) 1655 roku
b) 1656 roku
c) 1654 roku
d) 1657 roku
Rozwiązanie

Strażnikiem Billewiczów w Taurogach był:
a) Bogusław
b) Sakowicz
c) Ketling
d) Soroka
Rozwiązanie

Kmicic przeszedł duchową przemianę po rozmowie z:
a) Oleńką
b) księdzem Kordeckim
c) Wołodyjowskim
d) królem Janem Kazimierzem
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Maroka
b) Tunezji
c) Kenii
d) Egiptu
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) W pustyni i w puszczy
b) Wiry
c) Legiony
d) Wspomnienie
Rozwiązanie

Strażnikiem trójkąta Wisła-San-szańce po naradzie Czarnieckiego, Lubomirskiego i Sapiehy został:
a) Sapieha
b) Czarniecki
c) Lubomirski
d) Zagłoba
Rozwiązanie

Bójka kmicicowej kompanii z Butrymami nastąpiła w:
a) Upicie
b) Lubiczu
c) Wołmontowiczach
d) Wodoktach
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie wymyślił:
a) służby Kmicica w wojsku litewskim pod Sapiehą
b) służby Kmicica u Janusza Radziwiłła
c) rozsadzenia kolubryny przez Kmicica podczas obrony Jasnej Góry
d) miłości Kmicica do Aleksandry Billewiczówny
Rozwiązanie

Na znak odpuszczenia win przez króla Kmicic otrzymał:
a) pierścień
b) szablę
c) glejt
d) oddział tatarski
Rozwiązanie

W „Potopie” występuje nagromadzenie:
a) przysłówków
b) przymiotników
c) czasowników
d) rzeczowników
Rozwiązanie

Po ślubie Andrzej został starostą:
a) laudańskim
b) upickim
c) kiejdańskim
d) żmudzkim
Rozwiązanie

Aleksandra nie mając wieści o Kmicicu postanowiła:
a) udać się na dwór hetmański
b) opuścić Litwę
c) wstąpić do klasztoru
d) wysłać list do króla
Rozwiązanie

Pierwotna nazwa powieści Ogniem i mieczem to:
a) Wilcze gniazdo
b) Orle gniazdo
c) Jastrzębie gniazdo
d) Kukułcze gniazdo
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Głogowej Kmicic przypadkiem spotkał polskiego króla:
a) w ogrodzie
b) w kościele
c) na przejażdżce
d) na spacerze
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Warszawie
b) Lublinie
c) Lwowie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Aby wiernie odwzorować panujące w epoce obyczaje czy charakter walk, pisarz korzystał z korespondencji hetmana:
a) Pawła Sapiehy
b) Janusza Radziwiłła
c) Jana Chodkiewicza
d) Stanisława Czarnieckiego
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) bibliotekarza
b) guwernera
c) zarządcy
d) antykwariusza
Rozwiązanie

O odpowiedzialnych za masakrę swojej kompanii Kmicic dowiedział się od:
a) Soroki
b) Rekucia
c) Kiemlicza
d) Oleńki
Rozwiązanie

Oleńkę Bogusław wywiózł do:
a) Tykocina
b) Wodoktów
c) Taurogów
d) Królewca
Rozwiązanie

Charłamp to:
a) starosta dzierżawiący od wojewody mazowieckiego Wąsoczę
b) porucznik piatyhorskiej chorągwi litewskiej i dowódca dragonów Janusza Radziwiłła
c) łowczy królewski
d) poważny i cnotliwy pułkownik, biegły i doświadczony żołnierz
Rozwiązanie

W „Potopie” nie ma pierwiastka:
a) apokryfu średniowiecznego
b) legendy
c) powieści przygodowej
d) powieści kryminalnej
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Zygmunt Mikołaj Jan
b) Henryk Juliusz Antoni Karol
c) Henryk Cyprian Bolesław Benedykt
d) Henryk Adam Aleksander Pius
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Warszawskiego
c) Lwowskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie

Michała przebywającego w Szczuczynie poinformował o nadchodzącym zagrożeniu i przekazał mu list od Kmicica:
a) Skrzetuski
b) Soroka
c) Rzędzian
d) Kiemlicz
Rozwiązanie

Kolubryny to:
a) zbiorniki do przechowywania prochu
b) katapulty
c) pojazdy bojowe
d) działa burzące
Rozwiązanie

Czytelnik otrzymuje od Sienkiewicza mało opisów przyrody, których miejsce zajmują:
a) opisy zewnętrzne postaci
b) opisy rezydencji i zamków
c) opisy ubiorów i zwyczajów szlacheckich
d) opisy batalistyczne
Rozwiązanie

W Warce nad Pilicą dochodzi do bitwy Czarnieckiego z margrabią:
a) szwedzkim
b) brandenburskim
c) saskim
d) badeńskim
Rozwiązanie

Szlachta laudańska planowała zeswatać Oleńkę z:
a) Radziwiłłem
b) Kieniewiczem
c) Wołodyjowskim
d) Kmicicem
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) małopolskim
b) lubelskim
c) podkarpackim
d) świętokrzyskim
Rozwiązanie

Kmicic na swą prośbę podjął się dostarczenia korespondencji od Janusza Radziwiłła do:
a) Harasimowicza
b) króla szwedzkiego
c) marszałka koronnego Lubomirskiego
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Do przystąpienia w szeregi szwedzkie namawiał Andrzeja pod Częstochową:
a) Miller
b) Wrzeszczowicz
c) Kuklinowski
d) Radziwiłł
Rozwiązanie

W „Potopie” nie występuje stylizacja:
a) „na” Krasińskiego
b) biblijna
c) Mickiewiczowska
d) eposowa
Rozwiązanie

Oleńka Andrzeja Kmicica przed pierwszym spotkaniem w Wodoktach widziała przed:
a) sześciu laty
b) ośmiu laty
c) piętnastu laty
d) dziesięciu laty
Rozwiązanie

„Potop” rozpoczyna się trzecioosobową relacją narracyjną, stylizowaną na:
a) baśń
b) legendę
c) balladę
d) szlachecki herbarz
Rozwiązanie

Sienkiewicz korzystał przy konstruowaniu „Potopu” ze schematu powieści:
a) Mickiewicza
b) Waltera Scotta
c) Kraszewskiego
d) George'a Byrona
Rozwiązanie

Gdy król zatrzymał się na odpoczynek pod Karpatami, w jego obozie wybuchła panika wskutek widoku:
a) palonego przez Szwedów Żywca
b) nieprzejezdnego wąwozu
c) wbitych na pal głów oficerów polskich
d) dymu unoszącego się ze strony Lwowa
Rozwiązanie

Sienkiewicz:
a) nie wspomina o przeszłości bohaterów
b) nie uznaje poprzedzania wystąpienia postaci podawaniem jej historii
c) skrupulatnie przedstawia dzieje każdej z nowych postaci
d) wyłącznie w partiach dialogowych wspomina o przeszłości bohaterów
Rozwiązanie

Anusia Borzobohata-Krasieńska to niedoszła małżonka:
a) Longinusa Podbipięty
b) Andrzeja Kmicica
c) Jana Skrzetuskiego
d) Jana Zamoyskiego
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Białos
b) Wilnos
c) Litwos
d) Gajos
Rozwiązanie

Soroka opiekuje się Kmicicem:
a) w rybakówce
b) w leśniczówce
c) w chacie smolarza
d) w domu bartnika
Rozwiązanie

„Kmicic” i „Zagłoba” to chyba najpopularniejsze:
a) nazwy polskich wódek
b) partyzanckie pseudonimy
c) polskie marki
d) nazwy akcji powstańczych
Rozwiązanie

Pisanie drugiej części Trylogii Henryk Sienkiewicz rozpoczął:
a) 1886 roku w Wiedniu
b) 1884 roku w Warszawie
c) 1884 roku w Wiedniu
d) 1886 roku w Warszawie
Rozwiązanie

Na Litwie podczas wojny domowej wojska podzieliły się między Radziwiłła i:
a) Czarnieckiego
b) Wiśniowieckiego
c) Sapiehę
d) Lubomirskiego
Rozwiązanie

„Potop” nie miał:
a) zwiększyć znajomość historii Polski
b) oczernić polskich zaborców
c) ukazać momentów bohaterstwa narodu polskiego
d) przybliżyć znajomość czasów, gdy Polska była obiektem ataków silniejszych mocarstw
Rozwiązanie

Z rąk Kuklinowskiego Kmicica:
a) uratował Ketling
b) uratował Soroka
c) uratowali Kiemlicze
d) uratował Wołodyjowski
Rozwiązanie

Helena Skrzetuska z synami, schronili się u znajomego łowczego w:
a) Lasach Napiwodzko-Romuckich
b) Borach Tucholskich
c) Puszczy Kampinoskiej
d) Puszczy Białowieskiej
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies