Test:

Gdzie Zagłoba został mianowany tymczasowym dowódcą nad obozami:
a) pod Białymstokiem
b) pod Warszawą
c) pod Ujściem
d) pod Tykocinem
Rozwiązanie

Michała przebywającego w Szczuczynie poinformował o nadchodzącym zagrożeniu i przekazał mu list od Kmicica:
a) Skrzetuski
b) Rzędzian
c) Soroka
d) Kiemlicz
Rozwiązanie

Szwedzcy posłańcy od Wrzeszczowicza, przybyli wzywając do poddania się klasztoru
a) 8 listopada
b) 8 grudnia
c) 8 lutego
d) 8 stycznia
Rozwiązanie

Oleńkę Bogusław wywiózł do:
a) Tykocina
b) Wodoktów
c) Taurogów
d) Królewca
Rozwiązanie

Gdy król zatrzymał się na odpoczynek pod Karpatami, w jego obozie wybuchła panika wskutek widoku:
a) nieprzejezdnego wąwozu
b) palonego przez Szwedów Żywca
c) wbitych na pal głów oficerów polskich
d) dymu unoszącego się ze strony Lwowa
Rozwiązanie

Kmicic przeszedł duchową przemianę po rozmowie z:
a) królem Janem Kazimierzem
b) księdzem Kordeckim
c) Wołodyjowskim
d) Oleńką
Rozwiązanie

Kiemlicze – dawni towarzysze broni Kmicica zajmowali się:
a) kłusownictwem
b) kradzieżą koni
c) myślistwem
d) wypasem bydła
Rozwiązanie

Król Rzeczypospolitej obietnicę poprawy losu wiejskiego ludu złożył:
a) w Krakowie
b) w Warszawie
c) w Głogowie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

Do przystąpienia w szeregi szwedzkie namawiał Andrzeja pod Częstochową:
a) Radziwiłł
b) Wrzeszczowicz
c) Kuklinowski
d) Miller
Rozwiązanie

Kolubryny to:
a) katapulty
b) zbiorniki do przechowywania prochu
c) działa burzące
d) pojazdy bojowe
Rozwiązanie


Oskierko podłożył petardę pod bramę zamku w:
a) Raciążu
b) Tykocinie
c) Kiejdanach
d) Lubiężu
Rozwiązanie

Soroka opiekuje się Kmicicem:
a) w rybakówce
b) w leśniczówce
c) w domu bartnika
d) w chacie smolarza
Rozwiązanie

Stary Kiemlicz zginął:
a) podczas obrony Częstochowy
b) podczas walk o Warszawę
c) w bitwie pod Prostkami
d) podczas starcia ze Szwedami w wąwozie
Rozwiązanie

Z rąk Kuklinowskiego Kmicica:
a) uratował Soroka
b) uratował Ketling
c) uratowali Kiemlicze
d) uratował Wołodyjowski
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Głogowej Kmicic przypadkiem spotkał polskiego króla:
a) w ogrodzie
b) w kościele
c) na spacerze
d) na przejażdżce
Rozwiązanie

Na znak odpuszczenia win przez króla Kmicic otrzymał:
a) oddział tatarski
b) pierścień
c) szablę
d) glejt
Rozwiązanie

Anusia Borzobohata-Krasieńska to niedoszła małżonka:
a) Andrzeja Kmicica
b) Longinusa Podbipięty
c) Jana Zamoyskiego
d) Jana Skrzetuskiego
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies