Test:

W „Potopie” występuje nagromadzenie:
a) rzeczowników
b) przymiotników
c) przysłówków
d) czasowników
Rozwiązanie

Najbogatszym słownictwem Sienkiewicz obdarzył:
a) Jana Onufrego Zagłobę
b) Rocha Kowalskiego
c) króla Jana Kazimierza
d) Michała Wołodyjowskiego
Rozwiązanie

W „Potopie” nie występuje stylizacja:
a) „na” Krasińskiego
b) eposowa
c) Mickiewiczowska
d) biblijna
Rozwiązanie

„Potop” rozpoczyna się trzecioosobową relacją narracyjną, stylizowaną na:
a) balladę
b) szlachecki herbarz
c) legendę
d) baśń
Rozwiązanie

W „Potopie”:
a) Sienkiewicz oczernia postaci, których nie darzył sympatią
b) mamy do czynienia z subiektywną oceną faktów przez Sienkiwicza
c) Sienkiewicz nie ujawnia swoich historycznych sympatii
d) Sienkiewicz jest w 100% obiektywny
Rozwiązanie

Czytelnik otrzymuje od Sienkiewicza mało opisów przyrody, których miejsce zajmują:
a) opisy zewnętrzne postaci
b) opisy ubiorów i zwyczajów szlacheckich
c) opisy batalistyczne
d) opisy rezydencji i zamków
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies