Test:

Pierwotna nazwa powieści Ogniem i mieczem to:
a) Kukułcze gniazdo
b) Orle gniazdo
c) Jastrzębie gniazdo
d) Wilcze gniazdo
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Wileńskiego
b) Lwowskiego
c) Jagiellońskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Maroka
b) Tunezji
c) Kenii
d) Egiptu
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Wiry
b) Legiony
c) Wspomnienie
d) W pustyni i w puszczy
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) prawnym
b) filologicznym
c) lekarskim
d) historycznym
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Słowackiego
b) Kopernika
c) Mickiewicza
d) Norwida
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Śląsku
b) Podlasiu
c) Mazowszu
d) Kujawach
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 23 listopada 1905
b) 12 grudnia 1904 roku
c) 28 listopada 1904 roku
d) 10 grudnia 1905 roku
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) guwernera
b) zarządcy
c) antykwariusza
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez "Gazetę Polską" pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Chin
b) Francji
c) Stanów Zjednoczonych
d) Afryki
Rozwiązanie


11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Lwowie
b) Krakowie
c) Warszawie
d) Lublinie
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) czternaście lat
b) piętnaście lat
c) siedemnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Juliusz Antoni Karol
b) Henryk Cyprian Bolesław Benedykt
c) Henryk Zygmunt Mikołaj Jan
d) Henryk Adam Aleksander Pius
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Wilnos
b) Litwos
c) Białos
d) Gajos
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) podkarpackim
b) lubelskim
c) świętokrzyskim
d) małopolskim
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies