Test:

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Ożenić się nie mogę”
b) „Trzy po trzy”
c) „Cudzoziemszczyzna”
d) „Pan Jowialski”
Rozwiązanie

Komedię „Intryga naprędce” wystawił teatr we Lwowie w roku:
a) 1815
b) 1817
c) 1820
d) 1812
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Antoni Malczewski
b) Seweryn Goszczyński
c) Adam Mickiewicz
d) Józef Bohdan Zaleski
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) Austrii
b) Galicji
c) zaboru pruskiego
d) zaboru rosyjskiego
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies