Test:

Miejscem akcji jest wieś położona pod:
a) Krakowem
b) Lwowem
c) Lublinem
d) Kijowem
Rozwiązanie

Dorożka Radosta była zaprzężona do kobyły o maści:
a) siwej
b) pstrokatej
c) kasztanowej
d) dereszowatej
Rozwiązanie

Aniela nazwała mężczyzn rodem:
a) wilków
b) gadów
c) krokodyli
d) węży
Rozwiązanie

Aleksander Fredo w „Ślubach panieńskich”:
a) jest subtelny i inteligentny
b) ma na celu krytykę
c) jest złośliwy
d) ma na celu wyśmiewanie
Rozwiązanie

Aleksander Fredro rozpoczął pisanie komediowego utworu dramatycznego pod koniec:
a) 1826 roku
b) 1832 roku
c) 1830 roku
d) 1828 roku
Rozwiązanie

Bohaterowie Fredry:
a) pragną popełnić samobójstwo
b) buntują się przeciw światu
c) stopniowo dorastają do kochania
d) kochają od pierwszego wejrzenia
Rozwiązanie

Gustaw nie buntował się wobec:
a) zaplanowanemu życiu przy boku niekochanej
b) przewidywalności zalotów
c) monotonności wiejskiej
d) Radosta
Rozwiązanie

Fredro głównego bohatera komedii nazwał tak samo, jak miał na imię bohater dzieła:
a) Ignacego Krasickiego
b) Juliusza Słowackiego
c) Adama Mickiewicza
d) Zygmunta Krasińkiego
Rozwiązanie

„Śluby panieńskie” nie są przykładem:
a) komedii intrygi
b) komedii antyromantycznej
c) komedii charakteru
d) komedii szekspirowskiej
Rozwiązanie

Panicz Gustaw obiecał Janowi powrót o:
a) drugiej w nocy
b) trzeciej w nocy
c) czwartej w nocy
d) pierwszej w nocy
Rozwiązanie


Akcja komedii obejmuje nie więcej, niż:
a) sześć godzin
b) jedną dobę
c) dwanaście godzin
d) dwa dni
Rozwiązanie

Klara zapewnia Radosta, że będzie żoną:
a) najgorszą
b) najwybredniejszą
c) najwspanialszą
d) najokrutniejszą
Rozwiązanie

Na dowód skaleczenia Jan zawiązuje Gustawowi na prawej dłoni chustkę:
a) czerwoną
b) błękitną
c) białą
d) czarną
Rozwiązanie

Rozwój akcji komedii intrygi i charakterów można graficznie przedstawić w kształcie litery:
a) O
b) V
c) A
d) U
Rozwiązanie

Gustawa z „nieplanowanej” drzemki budzi:
a) Radost
b) Aniela
c) Klara
d) Dobrójska
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) bitwie pod Waterloo
b) bitwie trzech cesarzy
c) kampanii moskiewskiej
d) powstaniu kościuszkowskim
Rozwiązanie

Według rad Gustawa Albin by zyskać względy Klary miał:
a) błagać ją o litość
b) wyrzucić jej nieczułość
c) wyjechać
d) milczeć
Rozwiązanie

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) w Paryżu
b) we Lwowie
c) w Wiedniu
d) w Beńkowej Wiszni
Rozwiązanie

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu czterech lat
b) dwudziestu lat
c) dwudziestu sześciu lat
d) dwudziestu ośmiu lat
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Adam Mickiewicz
b) Antoni Malczewski
c) Józef Bohdan Zaleski
d) Seweryn Goszczyński
Rozwiązanie

Karczma, do której udawał się Gucio nosiła nazwę:
a) „Pod złotą Papugą”
b) „Pod siwym Rumakiem”
c) „Pod kapitańskim Hakiem”
d) „Pod czarnym Orłem”
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) dwudziestu lat
b) dwudziestu czterech lat
c) osiemnastu lat
d) szesnastu lat
Rozwiązanie

W komedii Fredry:
a) brak jest psychologizmu
b) dokładnie śledzimy narodziny i dojrzewanie do miłości
c) brak jest nacisku na wierne ukazanie psychicznej strony ludzkiej natury
d) nie następuje zmiana nastawienia głównych bohaterek do spraw miłości i małżeństwa
Rozwiązanie

Komedię „Intryga naprędce” wystawił teatr we Lwowie w roku:
a) 1817
b) 1812
c) 1820
d) 1815
Rozwiązanie

Najtrudniejszym zadaniem w życiu Albina było:
a) odkochanie się w Klarze
b) zezłoszczenie się na Klarę
c) oświadczenie się
d) zachowanie milczenia
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) Galicji
b) Austrii
c) zaboru pruskiego
d) zaboru rosyjskiego
Rozwiązanie

Albin starał się o Klarę od:
a) 5 lat
b) pół roku
c) 2 lat
d) roku
Rozwiązanie

Bohaterowie mówią językiem charakterystycznym dla:
a) mieszczaństwa
b) inteligencji
c) ziemiaństwa
d) arystokracji
Rozwiązanie

Śluby panieńskie dziecinnymi zamiarami:
a) nazwał Radost
b) nazwała Dobrójska
c) nazwała Aniela
d) nazwał Gustaw
Rozwiązanie

Gustaw nazwał Klarę:
a) jaszczureczką
b) muszką
c) żmijką
d) żabką
Rozwiązanie

Komediodramat liczy:
a) pięć aktów
b) sześć aktów
c) sześć aktów
d) trzy akty
Rozwiązanie

Akcja dramatu rozgrywa się w:
a) II połowie XIX wieku
b) I połowie XVIII wieku
c) II połowie XVIII wieku
d) I połowie XIX wieku
Rozwiązanie

Fredro:
a) ukończył Liceum Krzemienieckie
b) ukończył gimnazjum lwowskie
c) nigdy nie uczęszczał do szkół
d) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
Rozwiązanie

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Pan Jowialski”
b) „Cudzoziemszczyzna”
c) „Trzy po trzy”
d) „Ożenić się nie mogę”
Rozwiązanie

„Śluby panieńskie” nie nosiły tytułu:
a) Nienawiść serca
b) Nienawiść mężczyzn
c) Magnetyzm
d) Magnetyzm serca
Rozwiązanie

Rzekoma oblubienica Gustawa miała na imię:
a) Aniela
b) Hanna
c) Klara
d) Adela
Rozwiązanie

Ojciec Klary cenił:
a) prawdziwe uczucie
b) prawdomówność
c) pieniądze
d) złoto
Rozwiązanie

Akcja komedii rozgrywa się:
a) jesienią
b) wiosną
c) latem
d) zimą
Rozwiązanie

Premiera komedii odbyła się w teatrze:
a) lubelskim
b) krakowskim
c) warszawskim
d) lwowskim
Rozwiązanie

Albin dowiedziawszy się, że Radost chce poślubić Klarę:
a) pragnie wyzwać go na pojedynek
b) chce się otruć
c) planuje otrucie konkurenta
d) ucieka z domu Dobrójskiej
Rozwiązanie

Według teorii magnetyzmu człowiek posiada zdolność oddziaływania na innych za pomocą:
a) gestów
b) duchowej siły
c) magnesu
d) urody
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies