Test:

Akcja komedii rozgrywa się:
a) wiosną
b) jesienią
c) zimą
d) latem
Rozwiązanie

Rozwój akcji komedii intrygi i charakterów można graficznie przedstawić w kształcie litery:
a) U
b) V
c) A
d) O
Rozwiązanie

Aleksander Fredro rozpoczął pisanie komediowego utworu dramatycznego pod koniec:
a) 1826 roku
b) 1830 roku
c) 1828 roku
d) 1832 roku
Rozwiązanie

Miejscem akcji jest wieś położona pod:
a) Lwowem
b) Kijowem
c) Krakowem
d) Lublinem
Rozwiązanie

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) w Wiedniu
b) w Beńkowej Wiszni
c) we Lwowie
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Akcja komedii obejmuje nie więcej, niż:
a) jedną dobę
b) dwa dni
c) dwanaście godzin
d) sześć godzin
Rozwiązanie

Akcja dramatu rozgrywa się w:
a) II połowie XIX wieku
b) II połowie XVIII wieku
c) I połowie XIX wieku
d) I połowie XVIII wieku
Rozwiązanie

Według teorii magnetyzmu człowiek posiada zdolność oddziaływania na innych za pomocą:
a) gestów
b) urody
c) magnesu
d) duchowej siły
Rozwiązanie

Albin starał się o Klarę od:
a) roku
b) pół roku
c) 5 lat
d) 2 lat
Rozwiązanie

Klara zapewnia Radosta, że będzie żoną:
a) najokrutniejszą
b) najwspanialszą
c) najwybredniejszą
d) najgorszą
Rozwiązanie


Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) szesnastu lat
b) dwudziestu czterech lat
c) dwudziestu lat
d) osiemnastu lat
Rozwiązanie

Śluby panieńskie dziecinnymi zamiarami:
a) nazwała Dobrójska
b) nazwał Radost
c) nazwała Aniela
d) nazwał Gustaw
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) Galicji
b) zaboru rosyjskiego
c) zaboru pruskiego
d) Austrii
Rozwiązanie

Gustawa z „nieplanowanej” drzemki budzi:
a) Dobrójska
b) Klara
c) Aniela
d) Radost
Rozwiązanie

Bohaterowie mówią językiem charakterystycznym dla:
a) inteligencji
b) mieszczaństwa
c) arystokracji
d) ziemiaństwa
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) kampanii moskiewskiej
b) bitwie trzech cesarzy
c) bitwie pod Waterloo
d) powstaniu kościuszkowskim
Rozwiązanie

Albin dowiedziawszy się, że Radost chce poślubić Klarę:
a) pragnie wyzwać go na pojedynek
b) ucieka z domu Dobrójskiej
c) chce się otruć
d) planuje otrucie konkurenta
Rozwiązanie

Gustaw nazwał Klarę:
a) jaszczureczką
b) muszką
c) żmijką
d) żabką
Rozwiązanie

Gustaw nie buntował się wobec:
a) zaplanowanemu życiu przy boku niekochanej
b) monotonności wiejskiej
c) przewidywalności zalotów
d) Radosta
Rozwiązanie

„Śluby panieńskie” nie nosiły tytułu:
a) Magnetyzm
b) Nienawiść mężczyzn
c) Magnetyzm serca
d) Nienawiść serca
Rozwiązanie

Według rad Gustawa Albin by zyskać względy Klary miał:
a) błagać ją o litość
b) wyjechać
c) milczeć
d) wyrzucić jej nieczułość
Rozwiązanie

Fredro:
a) nigdy nie uczęszczał do szkół
b) ukończył Liceum Krzemienieckie
c) ukończył gimnazjum lwowskie
d) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
Rozwiązanie

Aleksander Fredo w „Ślubach panieńskich”:
a) ma na celu krytykę
b) jest subtelny i inteligentny
c) jest złośliwy
d) ma na celu wyśmiewanie
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Józef Bohdan Zaleski
b) Adam Mickiewicz
c) Seweryn Goszczyński
d) Antoni Malczewski
Rozwiązanie

Ojciec Klary cenił:
a) złoto
b) prawdziwe uczucie
c) prawdomówność
d) pieniądze
Rozwiązanie

Dorożka Radosta była zaprzężona do kobyły o maści:
a) kasztanowej
b) siwej
c) dereszowatej
d) pstrokatej
Rozwiązanie

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu ośmiu lat
b) dwudziestu lat
c) dwudziestu sześciu lat
d) dwudziestu czterech lat
Rozwiązanie

Rzekoma oblubienica Gustawa miała na imię:
a) Adela
b) Klara
c) Hanna
d) Aniela
Rozwiązanie

Komedię „Intryga naprędce” wystawił teatr we Lwowie w roku:
a) 1812
b) 1817
c) 1815
d) 1820
Rozwiązanie

Panicz Gustaw obiecał Janowi powrót o:
a) pierwszej w nocy
b) czwartej w nocy
c) trzeciej w nocy
d) drugiej w nocy
Rozwiązanie

Aniela nazwała mężczyzn rodem:
a) gadów
b) wilków
c) węży
d) krokodyli
Rozwiązanie

Na dowód skaleczenia Jan zawiązuje Gustawowi na prawej dłoni chustkę:
a) błękitną
b) białą
c) czerwoną
d) czarną
Rozwiązanie

„Śluby panieńskie” nie są przykładem:
a) komedii szekspirowskiej
b) komedii intrygi
c) komedii charakteru
d) komedii antyromantycznej
Rozwiązanie

Najtrudniejszym zadaniem w życiu Albina było:
a) odkochanie się w Klarze
b) oświadczenie się
c) zachowanie milczenia
d) zezłoszczenie się na Klarę
Rozwiązanie

Bohaterowie Fredry:
a) buntują się przeciw światu
b) pragną popełnić samobójstwo
c) kochają od pierwszego wejrzenia
d) stopniowo dorastają do kochania
Rozwiązanie

W komedii Fredry:
a) brak jest nacisku na wierne ukazanie psychicznej strony ludzkiej natury
b) dokładnie śledzimy narodziny i dojrzewanie do miłości
c) nie następuje zmiana nastawienia głównych bohaterek do spraw miłości i małżeństwa
d) brak jest psychologizmu
Rozwiązanie

Premiera komedii odbyła się w teatrze:
a) warszawskim
b) lwowskim
c) lubelskim
d) krakowskim
Rozwiązanie

Karczma, do której udawał się Gucio nosiła nazwę:
a) „Pod siwym Rumakiem”
b) „Pod kapitańskim Hakiem”
c) „Pod czarnym Orłem”
d) „Pod złotą Papugą”
Rozwiązanie

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Ożenić się nie mogę”
b) „Cudzoziemszczyzna”
c) „Pan Jowialski”
d) „Trzy po trzy”
Rozwiązanie

Komediodramat liczy:
a) trzy akty
b) pięć aktów
c) sześć aktów
d) sześć aktów
Rozwiązanie

Fredro głównego bohatera komedii nazwał tak samo, jak miał na imię bohater dzieła:
a) Adama Mickiewicza
b) Zygmunta Krasińkiego
c) Juliusza Słowackiego
d) Ignacego Krasickiego
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies