Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Śluby panieńskie

Kompozycja i struktura „Ślubów panieńskich”Komediodramat Aleksandra Fredry jest literackim dowodem na mistrzostwo pióra pisarza i poety, który nie miał sobie równych w budowaniu komediowej akcji, a jego dzieła na trwałe zapisały się w polskim dorobku kulturalnym dzięki taki cechom, jak skomplikowana i inteligentna intryga, nie mająca sobie równych kreacja postaci, wartka akcja czy dowcipne i błyskotliwe dialogi.

Akcja pięcioaktowego komediodramatu rozgrywa się wokół skomplikowanej intrygi, a napięcie dramatyczne oparte jest na wielu konfliktach, ujawniających się w świecie przedstawionym.

Utwór „wciąga” czytelnika, który od pierwszej sceny jest ciekawy dalszych losów Gustawa i innych mieszkańców oraz gości dworku pani Dobrójskiej. Przyczyny dużego zainteresowania, jakim cieszyła i cieszy się komedia, tkwią jej odmienności w porównaniu z utworami innych romantycznych klasycznych dramatów.

Uważam, że współcześni Fredrze, jak również obecni odbiorcy Ślubów byli po prostu zmęczeni konfliktami tragicznymi, w jakie uwikłani byli bohaterowie „Dziadów” czy „Nie-Boskiej komedii”. Choć w omawianym utworze także występują odmienne racje i pragnienia postaci, to jednak nikt nie buntował się przed zaplanowanym przez „dorosłych” małżeństwem, co było charakterystycznym motywem romantycznych dramatów. Cieszy to, że brak u Fredry istotnych, niemożliwych do rozwiązania konfliktów moralnych, majątkowych, politycznych, a jedynymi barierami były te ukształtowane przed spuściznę romantyzmu, czyli mylne rozumienie pojęcia miłość czy małżeństwa.

Fredro położył duży nacisk na wierne ukazanie psychicznej strony ludzkiej natury. Akcja utworu jest zawiązana wokół zmiany nastawienia głównych bohaterek do spraw miłości i małżeństwa, z naciskiem na psychologizm. W komedii dokładnie śledzimy narodziny i dojrzewanie do miłości, co jeszcze bardziej podnosi wartość dzieła.

Rozwój akcji komedii intrygi i charakterów można graficznie przedstawić w kształcie litery U. Utwór rozpoczyna się w momencie, gdy decyzja o małżeństwie Gucia i Anieli została podjęta przez Radosta i Dobrójska, bez pytania o zdanie młodych. Mamy więc do czynienia na początku z wydarzeniami o negatywnym charakterze. Na szczęście potem wszystkie ujemne emocje opadają, by ustąpić miejsca faktom coraz pogodniejszym. Zakończeniem dramatu jest pomyślne. Radosny finał jest możliwy, ponieważ przeszkody i zakazy są pozorne. Brak jest negatywnych czynników zewnętrznych (występują jedynie przeszkody wewnętrzne, tkwiące w człowieku, a nie na przykład różnicach społecznych). Bohaterowie dojrzewają, są dynamiczni, odrzucają fałszywe i mylne poglądy o miłości i małżeństwie na rzecz zaufania i wiary w szczęście. Struktura komedii

Komediodramat liczy pięć aktów, z których pierwszy składa się z dziesięciu scen (pełni rolę ekspozycji dramatu), drugi – dziewięć, trzeci – sześć, czwarty – 9, a piąty – osiem scen.

Wątki akcji związane są z kreacjami bohaterów i rozwijają się wokół postaci. Wątek główny zawiązany został wokół poczynań Gustawa, zmierzającego do złamania ślubów dziewcząt i przekonania, że małżeństwo to nie „zakucie w kajdany”. Wątek poboczny to losy płaczliwego zalotnika Albina i przekornej Klary oraz kilkakrotne wspomnienie niespełnionej miłości Radosta i Dobrójskiej (rozdzielonych w młodości decyzja rodziców).

Składnikiem zawiązującym akcję jest odwieczny motyw walki płci, który pisarz unowocześnił i jeszcze bardziej skomplikował. Gustaw na początku dzieła jest reprezentantem rozsądnego działania, podczas gdy panienki kierują się emocjami i ślubami. Obecny jest również odwieczny konflikt pokoleń, lecz w nowej wersji. W porównaniu na przykład z komediami Moliera, w których młodzi musieli przełamywać opór dorosłych, by się pobrać, konflikt fredrowski jest mniej tragiczny. Radost i Dobrójska są przychylnie nastawieni do Gucia i Anieli, cierpliwie czekając, aż młodzieniec oficjalnie się oświadczy.

strona:    1    2  

Szybki test:

W komedii Fredry:
a) brak jest nacisku na wierne ukazanie psychicznej strony ludzkiej natury
b) dokładnie śledzimy narodziny i dojrzewanie do miłości
c) brak jest psychologizmu
d) nie następuje zmiana nastawienia głównych bohaterek do spraw miłości i małżeństwa
Rozwiązanie

Komediodramat liczy:
a) sześć aktów
b) pięć aktów
c) sześć aktów
d) trzy akty
Rozwiązanie

Rozwój akcji komedii intrygi i charakterów można graficznie przedstawić w kształcie litery:
a) A
b) U
c) O
d) V
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Śluby panieńskie” – streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Ślubów panieńskich” w pigułce
Geneza „Ślubów panieńskich”
Życiorys Fredry
„Śluby panieńskie” jako komedia intrygi i charakteru
Czas i miejsce akcji „Ślubów panieńskich”
Problematyka „Ślubów panieńskich”
Język utworu i rodzaje komizmu w „Ślubach panieńskich”
Kompozycja i struktura „Ślubów panieńskich”
Tytuł komedii Fredry
„Śluby panieńskie” - komedia romantyczna czy antyromantyczna?
Szczegółowy plan wydarzeń „Ślubów panieńskich”
Aleksander Fredro – kalendarium życia
Motywy w „Ślubach panieńskich”
Szlachecka obyczajowość w „Ślubach panieńskich”
Motto „Ślubów panieńskich”
Twórczość Aleksandra Fredry
Słynne cytaty z utworów Aleksandra Fredry
Najważniejsze cytaty w „Ślubach panieńskich”
Bibliografia
Bohaterowie
Albin – charakterystyka postaci
Gustaw – charakterystyka postaci
Aniela – charakterystyka postaci
Klara – charakterystyka postaci
Pani Dobrójska – charakterystyka postaci
Radost – charakterystyka postaciPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies