Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Zemsta

Biografia Aleksandra Fredry

W 1848 roku wybuchło powstanie węgierskie – Węgry były wówczas wcielone do Austrii i tworzyły wspólną monarchię austro-węgierską, a rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach Galicji, ta zaś należała do zaboru austriackiego, zatem powstanie węgierskie skierowane było przeciwko Austrii. Brał w nim udział syn Aleksandra Fredry – Jan Aleksander, który po zakończeniu działań bojowych, musiał udać się na emigrację do Paryża. Tam często odwiedzał go ojciec, który ponownie zafascynował się teatrem francuskim. Powstały wówczas nowe komedie: Dwie blizny, Ożenić się nie mogę, Wielki człowiek do małych interesów. Na publikację tych utworów pisarz się nie zgodził. Wciąż miał w pamięci słowa krytyki. Tworzył „do szuflady”. Gdy nastała „Wiosna Ludów” (1848) Fredro, mimo podeszłego wieku, wstąpił do lwowskiej Gwardii Narodowej, a następnie jako członek miejscowej Rady Narodowej wygłosił mowę, za którą wytyczono mu proces o zdradę Austro-Węgier i obrazę majestatu. Trybunał apelacyjny po jakimś czasie umorzył sprawę.

Fredro jest pisarzem, który doczekał się uznania za życia. W kręgach ziemiańskich również cieszył się szacunkiem. W 1856 roku we Lwowie zorganizowano uroczyste obchody na jego cześć i uhonorowano członkostwem krakowskiej Akademii Umiejętności oraz medalem pamiątkowym. Do ostatnich dni nie rozstawał się z piórem i drżącą ręką kreślił Zapiski starucha – zbiór aforyzmów i sentencji. Zmarł we Lwowie 15 lipca 1876 r. Pochowano go w rodzinnej krypcie w Rudkach, niedaleko Lwowa.
Krąży plotka, że w latach 70 – tych XX wieku profesor Bogdan Zakrzewski – miłośnik i znawca twórczości Fredry, przebywając w Rudkach, skradł z grobowca poety palec z jego szkieletu. Kości te prawdopodobnie są zamurowane w ścianie kościoła św. Maurycego we Wrocławiu.

Fredro najczęściej ukazuje w utworach gry, jakie ludzie toczą ze sobą w obliczu codzienności: w miłości, w życiu towarzyskim, w interesach. Obrazuje epokę sarmacką, umieszczając akcję w dworkach i salonikach, ale także w karczmach i zajazdach, czyli tam, gdzie można swobodnie obserwować relacje międzyludzkie. Istotnym tematem jest u niego miłość, ale miłość inna niż „preferowana” w epoce romantyzmu, bo szczęśliwa. W późniejszy okresie w twórczości pisarza dominuje tematyka mieszczańska i pojawiają się tak zwane „typy ludzkie”, czyli reprezentanci danego środowiska. W takich kręgach (mieszczańskich) tworzą się intrygi, a atutem staje się pieniądz.


Ważne w dorobku literackim komediopisarza są również bajki dla dzieci, znane przez całe pokolenia najmłodszych: „Małpa w kąpieli”, Paweł i Gaweł”, „Cygan i baba”, „Osiołkowi w żłoby dano”, „Dwa koguty”. Ponadto Fredrze przypisuje się zabawne utwory o zabarwieniu pornograficznym: „Baśń o trzech braciach i królewnie” oraz „XIII Księgę Pana Tadeusza”.

strona:    1    2  


Szybki test:

Młody Fredro:
a) ukończył gimnazjum lwowskie
b) ukończył Liceum Krzemienieckie
c) nigdy nie uczęszczał do szkół
d) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) Galicji
b) zaboru rosyjskiego
c) Austrii
d) zaboru pruskiego
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) szesnastu lat
b) dwudziestu czterech lat
c) osiemnastu lat
d) dwudziestu lat
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

Inne
Cześnik – Maciej Raptusiewicz – charakterystyka szczegółowa
Biografia Aleksandra Fredry
„Zemsta” Aleksandra Fredry - szczegółowe streszczenie
Rejent Milczek – charakterystyka szczegółowa
Geneza „Zemsty”
Józef Papkin – charakterystyka postaci
„Zemsta” jako dramat - cechy komedii
„Zemsta” – sterszczenie w pigułce
Czas i miejsce akcji w „Zemście”
Charakterystyka pozostałych bohaterów
Komizm „Zemsty”
Znaczenie tytułu i motta „Zemsty”
Główne wątki w „Zemście”
Język „Zemsty”
Symbolika muru i jego rola w „Zemście”
Plan wydarzeń „Zemsty”
Twórczość Aleksandra Fredry
Kalendarium twórczości Fredry
Inscenizacje i ekranizacje „Zemsty”
Słynne mury w historii i kulturze
Cytaty z Aleksandra Fredry
Najważniejsze cytaty z „Zemsty”
Bibliografia
Fredro - kalendarium życiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies