Biografia Aleksandra Fredry

Pochodził z średniozamożnej szlachty wywodzącej się z arystokracji o czym świadczy jego tytuł hrabiowski. Brał udział w kampanii napoleońskiej. W swej twórczości nawiązywał do późnych czasów stanisławowskich. Był racjonalnym obserwatorem silnie wyczulonym na realia życia codziennego, pierwowzorów tworzonych bohaterów znajdował w swoim otoczeniu. Ukazywał obraz życia społecznego i obyczajowego u schyłku romantyzmu.

„Urodziłem się w Surochowie, w ziemi przemyskiej, z Jacka z Pleszowic i Marii z Dembińskich Fredrów małżonków. Kiedy? Nie wiem dokładnie, bo w owym czasie proboszcze na mokr... więcej

* * *

Kalendarium twórczości Fredry

Komedie i wodewile (wodewil - lekki muzyczny utwór sceniczny o cechach farsy, kpiny):

· 1815 – „Intryga naprędce”, „Damy i huzary” – komedia prozą

· 1818 – „Pan Geldhab”

· 1820 – „Mąż i żona”

· 1822 – „Cudzoziemszczyzna”

· 1825 – „Odludki i poeta”

· 1826 – 1830 - „Komedie” (cztery tomy)

· 1832 – „Śluby panieńskie”, „Pan Jowials... więcej

* * *

Twórczość Aleksandra Fredry

W twórczości Aleksandra Fredry można wyznaczyć dwa okresy – pierwszy dotyczy lat 1818 – 1842, drugi zaś – zaczyna się od 1857, a kończy w 1868 roku.

1818-1842 I okres twórczości:

· 1818 - Pan Geldhab (sztuka wystawiona w 1821).
· 1819 – Zrzędność i przekora
· 1821 – Mąż i żona (sztuka wystawiona w 1821)
· 1822 – Cudzoziemszczyzna; Nowy Don Kiszot
· 1825 – Damy i huzary; Odludki i poeta
· 1826 – Przyjaciele; Gwałtu, co się dzieje!
· 1827 – Dyliżans
· 1831 –... więcej

* * *

Fredro - kalendarium życia

Hrabia Aleksander Fredro urodził się w bogatej rodzinie szlacheckiej (niegdyś senatorskiej) herbu Bończa. Przyszedł na świat 20 czerwca 1793 roku w Suchowie koło Jarosławia, a zmarł 15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat we Lwowie. Został pochowany w rodzinnej krypcie kościoła w Rudkach koło Lwowa.

Wychowywał się w wielodzietnej rodzinie. Miał ośmioro rodzeństwa. Jego rodzice - Jacek i Marianna – sprowadzili się do Beńkowej Wiszni w 1797 roku. Od tej pory miejsce to stało się domem rodzinny Fredrów.

Kalendarium losów polskiego komediopisarza, pamiętnikarza i poety... więcej

* * *Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies