Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Zemsta

Fredro - kalendarium życia

Autor: Karolina Marlga

Hrabia Aleksander Fredro urodził się w bogatej rodzinie szlacheckiej (niegdyś senatorskiej) herbu Bończa. Przyszedł na świat 20 czerwca 1793 roku w Suchowie koło Jarosławia, a zmarł 15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat we Lwowie. Został pochowany w rodzinnej krypcie kościoła w Rudkach koło Lwowa.

Wychowywał się w wielodzietnej rodzinie. Miał ośmioro rodzeństwa. Jego rodzice - Jacek i Marianna – sprowadzili się do Beńkowej Wiszni w 1797 roku. Od tej pory miejsce to stało się domem rodzinny Fredrów.

Kalendarium losów polskiego komediopisarza, pamiętnikarza i poety:

· Fredro nigdy nie uczęszcza do publicznych szkół, pobierając odpowiednie nauki w domu rodzinnym.

Fredro przyznawał, że etap nauki pod okiem guwernera polegał na pamięciowym opanowywaniu wiedzy książkowej. Twierdził: „W młodych latach nie okazywałem zdolności do nauki”, podkreślając, że życiowego doświadczenia zaczął nabierać dopiero później: „Odtąd zaczęła się dla mnie szkoła świata, najpraktyczniejsza, najbardziej urozmaicona”.

· 12 stycznia 1806 roku w pożarze dworu w Beńkowej Wiszni ginie jego matka, Marianna Fredrowa.

· Ojciec postanawia przeprowadzić się z dziećmi do Lwowa.

· Aleksander w 1809 roku, w wieku zaledwie szesnastu lat, zaciąga się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego.

· W 1812 roku bierze udział w kampanii moskiewskiej wraz z wojskiem Napoleona.

Fredro za udział w kampanii moskiewskiej otrzymał order Virtuti Militari. Nie zaprzestał dalszej walki z przeciwnikiem, biorąc jeszcze udział w kampanii pruskiej i francuskiej, za co odznaczono go Krzyżem Legii Honorowej (1814 rok).

· Po abdykacji Napoleona w 1815 roku powraca do Beńkowej Wiszni, gdzie zajmuje się powtórnym zagospodarowaniem rodzinnego majątku.

· Aby nie zrywać z polityką, wstępuje do lubelskiej loży wolnomularskiej.

· W wieku dwudziestu ośmiu lat (w 1821 roku) pisze pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab”.
· Mając trzydzieści jeden lat, otrzymuje tytuł hrabiowski.

· W 1828 roku umiera jego ojciec – Jacek, a on przejmuje i pomnaża odziedziczony majątek.

· Po jedenastu latach starań o rękę ukochanej, żeni się w końcu z rozwódką Zofią hrabiną Skarbkową.

· W 1829 roku zostaje członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

· Gdy wybucha powstanie listopadowe i epidemia cholery, Fredrowie wyjeżdżają do Wiednia.

· W 1832 roku daje schronienie w swoim majątku dwóm powstańcom z Wielkopolski, którzy schronili się w Galicji przed represjami ze strony władz pruskich.

· Po osiemnastu latach pobytu na wsi kupuje dworek z ogrodem na Chorążczyźnie (we Lwowie) i przenosi się tam wraz z rodziną.

· W 1837 roku zostaje ojcem Zofii, późniejszej malarki i literatki.

· W 1848 roku bierze udział we Wiośnie Ludów we Lwowie.

· Rok później do Francji emigruje jego syn – komediopisarz Jan Aleksander.

· Przez pięć lat (1850-1855) z niewielkimi przerwami Fredro przebywa po raz drugi we Francji, gdzie po powstaniu węgierskim schronił się jego syn.

· W 1857 roku osiedla się we Lwowie.

· W 1861 roku zostaje posłem do Sejmu Krajowego.

· Zabiega o budowę w Galicji pierwszej linii kolejowej.

· Organizuje Towarzystwo Kredytowe Ziemskie i Galicyjską Kasę Oszczędności.

· W 1865 roku zostaje ogłoszony honorowym obywatelem miasta Lwowa.

· W 1873 roku zostaje członkiem Akademii Umiejętności.

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Zemsta” Aleksandra Fredry - szczegółowe streszczenie
Kto jest kim w „Zemście”
Plan wydarzeń „Zemsty”
Geneza „Zemsty”
Biografia Aleksandra Fredry
„Zemsta” – sterszczenie w pigułce
Czas i miejsce akcji w „Zemście”
„Zemsta” Fredry bawi czy skłania do refleksji?
Rejent Milczek – charakterystyka szczegółowa
Cześnik charakterystyka szczegółowa
Komizm „Zemsty”
Podaj przykłady manipulacji w „Zemście” Fredry
Humor w „Zemście”
Kompozycja i styl „Zemsty”
Józef Papkin – charakterystyka postaci
Znaczenie tytułu komedii Aleksandra Fredry „Zemsta”
Język „Zemsty”
Jaki morał płynie z „Zemsty” Aleksandra Fredry?
Dlaczego „Zemsta” Fredry to komedia intrygi
Najważniejsze problemy w „Zemście”
Cechy gatunkowe komedii
Historia zemsty w „Zemście”
Charakterystyka pozostałych bohaterów
Wywiad z Papkinem, postacią z „Zemsty" Aleksandra Fredry
Gatunek „Zemsty” Aleksandra Fredry i jego cechy
Jaki jest sens motta utworu „Zemsta” Fredry?
Jak powstała książka Aleksandra Fredry „Zemsta”?
Kto się na kim i za co mści w „Zemście” Aleksandra Fredry?
Charakterystyka Papkina z „Zemsty” Aleksandra Fredry, jako bohatera, który najbardziej śmieszy
Motywy w „Zemście” Fredry
Która z postaci w „Zemście” Fredry wzbudza niechęć i dlaczego?
Kalendarium twórczości Fredry
Symbolika muru i jego rola w „Zemście”
Twórczość Aleksandra Fredry
Przyczyny konfliktu w „Zemście” Aleksandra Fredry
Najważniejsze cytaty z „Zemsty”
Inscenizacje i ekranizacje „Zemsty”
Słynne powiedzonka w „Zemście” Aleksandra Fredry
Bibliografia
Co oznacza skrót JW w „Zemście” Aleksandra Fredry
Czym była Artemiza?
Wyjaśnij cytat: „Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby”
Słynne mury w historii i kulturze
Zinterpretuj słowa Papkina „Jestem Papkin, lew Północy...”
Cytaty z Aleksandra Fredry
Fredro - kalendarium życiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies