Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Zemsta

Słynne mury w historii i kulturze

Autor: Ewa Petniak

Mury Jerycha – Stary Testament prezentuje opowieść o podboju miasta Jerycho. Po śmierci Mojżesza Naród Wybrany pod wodzą Jozuego stanął u bram potężnie obwarowanego Jerycha. Przez sześć dni wojsko żydowskie niezmordowanie okrążało miasto, dmuchając w trąby, aż siódmego dnia, po siódmym okrążeniu mury miasta rozpadły się.

Mur Zachodni czyli Ściana Płaczu – jest jedyną zachowaną po dzień dzisiejszy pozostałością Świątyni Jerozolimskiej wzniesionej w latach 966 – 959 p.n.e. przez króla Salomona na wzgórzu Moria, na tak zwanej „Świętej Skale”. Jest to najświętsze miejsce judaizmu. Spotykają się tu jego wyznawcy, ale nie tylko. Ściana Płaczu stanowi cel wielu podróży, pielgrzymek i wędrówek. Jej nazwa pochodzi od tego, że przybywający pod mur Żydzi opłakują zniszczenie Świątyni i swoje wygnanie, przy tym modlą się, czytają Talmud (świętą księgę), a w szczeliny skalnych bloków wkładają niewielkie karteczki z wypisanymi prośbami.

Obecnie, by karteczki trafiały do szczelin, nie trzeba nawet wyjeżdżać do Izraela. Dzięki pomysłowości pewnej firmy telekomunikacyjnej, „petycje” (prośby) można wysyłać faksem, a pracownicy spółki codziennie „dostarczają” do świętego miejsca setki takich przesyłek
Pod Ścianą Płaczu modlił się w 2000 roku papież Jan Paweł II. To wydarzenie miało także wymowę symboliczną – oznaczało akceptację i wspólnotę z braćmi innego wyznania czynioną przez głowę kościoła katolickiego.

Mur Chiński – należy do murów obronnych, jest zaopatrzony w bramy i wieże. Miał ochraniać Chińczyków przed najazdami ludów z Wielkiego Stepu (Hunów, Persów, Mongołów). Mur Chiński w swojej głównej części, nie licząc bocznych odgałęzień liczy ponad 2400 kilometrów (odległość równa odległości między Londynem a Moskwą). Ciągnie się od morza Pohaj na północny wschód od Pekinu poprzez Chiny Północne aż do pustyni Gobi. Jego budowę rozpoczęto w 214 r. p.n.e., choć pierwsze odcinki zaczęły powstawać już w VI w. p.n.e., ale była to tylko inicjatywa nadgranicznej ludności. Bardziej zwarty kształt zapragnął nadać „strzępiastej” – fragmentarycznej budowli pierwszy cesarz Chin – Qin Shi Huang w III w. p.n.e. Początkowo w budowie brało udział 300 tysięcy ludzi, ale siły te okazały się niewystarczające, wówczas „dostarczano” robotników z więzień oraz rekrutów. Szacuje się, że w akcję tworzenia fortyfikacji zaangażowanych było ponad 3,5 miliona osób, to jest około 70% ludności ówczesnych Chin. Katorżnicza praca pociągała za sobą ofiary, oblicza się, że było ich około miliona.Budowla utrzymana jest w stylu antycznym chińskim, a wykonana z kamienia i cegły.
7 lipca 2007 roku została wpisana w rejestr siedmiu nowych cudów świata.
Mur Berliński – to system umocnień i zapór o długości 155 kilometrów. Wykonany z betonu, dodatkowo umocniony systemem okopów, drutem kolczastym i minami. Dzielił stolicę ówczesnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej na Berlin Zachodni i Berlin Wschodni. Powstał w 1969 roku z inicjatywy władz NRD, a miał „hamować” masowe wyjazdy ludności na Zachód. Zdarzały się próby ucieczki i „przebicia” przez mur, ale były na ogół chybione. Około 240 osób poniosło śmierć podczas prób przekraczania obiektu. Pierwszą z nich był Rudolf Urban, który zginął już szóstego dnia (czyli 19 sierpnia 1961 roku) od momentu wydania zakazu o przekraczaniu granicy.
Przez blisko trzydzieści lat komunikacja między dwoma częściami miasta odbywała się poprzez silnie strzeżone przejścia.
Obalanie blokady, która stała się symbolem wewnętrznych napięć narodowych, politycznych oraz „sygnaturą” izolacji i przemocy względem tych, którzy chcieli opuścić kraj, rozpoczęło się w listopadzie 1989 roku, a trwało do października 1990 roku. Kawałki betonu, pozostałe po demontażu muru, zaczęły pełnić funkcję pamiątek.

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Zemsta” Aleksandra Fredry - szczegółowe streszczenie
Kto jest kim w „Zemście”
Plan wydarzeń „Zemsty”
Geneza „Zemsty”
Biografia Aleksandra Fredry
„Zemsta” – sterszczenie w pigułce
Czas i miejsce akcji w „Zemście”
„Zemsta” Fredry bawi czy skłania do refleksji?
Rejent Milczek – charakterystyka szczegółowa
Cześnik charakterystyka szczegółowa
Komizm „Zemsty”
Podaj przykłady manipulacji w „Zemście” Fredry
Humor w „Zemście”
Kompozycja i styl „Zemsty”
Józef Papkin – charakterystyka postaci
Znaczenie tytułu komedii Aleksandra Fredry „Zemsta”
Język „Zemsty”
Jaki morał płynie z „Zemsty” Aleksandra Fredry?
Dlaczego „Zemsta” Fredry to komedia intrygi
Najważniejsze problemy w „Zemście”
Cechy gatunkowe komedii
Historia zemsty w „Zemście”
Charakterystyka pozostałych bohaterów
Wywiad z Papkinem, postacią z „Zemsty" Aleksandra Fredry
Gatunek „Zemsty” Aleksandra Fredry i jego cechy
Jaki jest sens motta utworu „Zemsta” Fredry?
Jak powstała książka Aleksandra Fredry „Zemsta”?
Kto się na kim i za co mści w „Zemście” Aleksandra Fredry?
Charakterystyka Papkina z „Zemsty” Aleksandra Fredry, jako bohatera, który najbardziej śmieszy
Motywy w „Zemście” Fredry
Która z postaci w „Zemście” Fredry wzbudza niechęć i dlaczego?
Kalendarium twórczości Fredry
Symbolika muru i jego rola w „Zemście”
Twórczość Aleksandra Fredry
Przyczyny konfliktu w „Zemście” Aleksandra Fredry
Najważniejsze cytaty z „Zemsty”
Inscenizacje i ekranizacje „Zemsty”
Słynne powiedzonka w „Zemście” Aleksandra Fredry
Bibliografia
Co oznacza skrót JW w „Zemście” Aleksandra Fredry
Czym była Artemiza?
Wyjaśnij cytat: „Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby”
Słynne mury w historii i kulturze
Zinterpretuj słowa Papkina „Jestem Papkin, lew Północy...”
Cytaty z Aleksandra Fredry
Fredro - kalendarium życiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies