Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Zemsta

Kto jest kim w „Zemście”

Autor: Jakub Rudnicki

Bohaterowie są reprezentantami trzech epok: saskiej, stanisławowskiej i preromantyzmu (sentymentalizm).

Rejent Milczek – niegdyś palestrant – pracownik wymiaru sprawiedliwości, dorobkiewicz, pieniacz, skryty, obłudny (za jego pokora kryła się szlachecka zawziętość), chciwy i świętoszkowaty, chce zaspokoić wyłącznie własne cele, nie licząc się ze środkami (przekupstwo świadków, zmuszenie syna do zamążpójścia), właściciel połowy zamku, unosi się honorem, jest gotów stracić swój majątek, byleby pogrążyć Cześnika;

Cześnik Raptusiewicz – niegdyś żołnierz konfederacji barskiej i sejmikowy rębajło, od niedawna zamieszkał w zamku, zawadiaka i cechujący się buta i bujnym temperamentem, sprawuje opiekę nad Klarą (ma nad nią nieograniczoną władzę), której zmarły ojciec był drugim właścicielem zamku, nie posiada własnego majątku, nieporadny amant;

Podstolina – trzykrotna wdowa, „krewniaczka” Klary, pragnie pozyskać męża, by nie pozostać w nędzy, lawiruje między Cześnikiem i Rejentem, skłonna do romansów (m. in. z Wacławem), posiada majątek, który jednak ma przejść na Klarę wraz z jej zamążpójściem, łatwo łamie raz dane słowo (zerwanie zaręczyn);

Papkin – żołnierz-samochwała, „lew północy”, jego atrybutem jest szabla Artemiza, pieniacz- fircyk, samochwała, łgarz, karciarz i hulaka, nie posiadał własnego majątku (gitara angielska, kolekcja motyli), żył z pośredniczenia w załatwianiu podejrzanych spraw, wezwany przez Cześnika (wcześniej uratował on Papkina przed wiezieniem), by pośredniczyć w konflikcie z Rejentem i wyswatać go z Podstoliną, tchórzliwy, zarozumiały i głupi, miał wysokie mniemanie o sobie, łatwo wpada w afektację, zależny od innych, na świat patrzy poprzez przeczytane utwory (Don Kichot), „amator papki”, znawca dworskiego obyczaju;

Dyndalski – klient-domownik starej daty, całkowicie oddany swemu patronowi, bezgranicznie wierzący w jego prawość i siłę reki, wielkość rozumu, to sarmata, któremu obcy jest francuski obyczaj;

Wacław – syn Rejenta, bez pamięci zakochany w Klarze, aktywnie dąży do związku z wybranką, dając się nawet wziąć w jasyr, niegdyś amant (uwiódł Podstolinę);

Klara – bratanica Cześnika, śmiała, ale rozsądna, odmawia potajemnej ucieczki z zamku z Wacławem, dziedziczka wielkich dóbr, podejmuje ryzyko, by związać się z ukochanym.


Zobacz inne artykuły:

Inne
„Zemsta” Aleksandra Fredry - szczegółowe streszczenie
Kto jest kim w „Zemście”
Plan wydarzeń „Zemsty”
Geneza „Zemsty”
Biografia Aleksandra Fredry
„Zemsta” – sterszczenie w pigułce
Czas i miejsce akcji w „Zemście”
„Zemsta” Fredry bawi czy skłania do refleksji?
Rejent Milczek – charakterystyka szczegółowa
Cześnik charakterystyka szczegółowa
Komizm „Zemsty”
Podaj przykłady manipulacji w „Zemście” Fredry
Humor w „Zemście”
Kompozycja i styl „Zemsty”
Józef Papkin – charakterystyka postaci
Znaczenie tytułu komedii Aleksandra Fredry „Zemsta”
Język „Zemsty”
Jaki morał płynie z „Zemsty” Aleksandra Fredry?
Dlaczego „Zemsta” Fredry to komedia intrygi
Najważniejsze problemy w „Zemście”
Cechy gatunkowe komedii
Historia zemsty w „Zemście”
Charakterystyka pozostałych bohaterów
Wywiad z Papkinem, postacią z „Zemsty" Aleksandra Fredry
Gatunek „Zemsty” Aleksandra Fredry i jego cechy
Jaki jest sens motta utworu „Zemsta” Fredry?
Jak powstała książka Aleksandra Fredry „Zemsta”?
Kto się na kim i za co mści w „Zemście” Aleksandra Fredry?
Charakterystyka Papkina z „Zemsty” Aleksandra Fredry, jako bohatera, który najbardziej śmieszy
Motywy w „Zemście” Fredry
Która z postaci w „Zemście” Fredry wzbudza niechęć i dlaczego?
Kalendarium twórczości Fredry
Symbolika muru i jego rola w „Zemście”
Twórczość Aleksandra Fredry
Przyczyny konfliktu w „Zemście” Aleksandra Fredry
Najważniejsze cytaty z „Zemsty”
Inscenizacje i ekranizacje „Zemsty”
Słynne powiedzonka w „Zemście” Aleksandra Fredry
Bibliografia
Co oznacza skrót JW w „Zemście” Aleksandra Fredry
Czym była Artemiza?
Wyjaśnij cytat: „Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby”
Słynne mury w historii i kulturze
Zinterpretuj słowa Papkina „Jestem Papkin, lew Północy...”
Cytaty z Aleksandra Fredry
Fredro - kalendarium życiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies