Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Zemsta

Najważniejsze problemy w „Zemście”

Autor: Jakub Rudnicki

motyw zemsty – zemsta kończy się nietypowo – ślubem dwojga młodych, co zażegnuje konflikt między dwoma właścicielami zamku Rejentem i Cześnikiem o mur graniczny, świat szlachecki pełen jest samowoli, gwałtów i nadużyć prawnych – Rejent by zemścić się na Cześniku w poczuciu bezkarności preparuje zeznania murarzy, odmawiając im zapłaty, Cześnik organizuje pobicie majstrów, a po odbiciu mu Podstoliny planuje samosąd – zajazd na Rejtana, a także swata Wacława i Klarę – na złość – jak mniema - konkurentowi;

szlachecki świat (pożegnanie z sarmatyzmem) – łączy elementy oświeceniowe, romantyczne i realistyczne, ukazuje zarys odchodzącego świata (podobnie „Pan Tadeusz”), drobiazgowo ilustruje obyczajowość polskiej szlachty (didaskalia informują o strojach, uzbrojeniu, wnętrzach) postawy gwałtownego Cześnika, jak i podstępnego Rejenta pokazują, że świat szlachecki cechuje chwiejność zasad moralnych, przedstawione postaci głównie przywary, Fredro obnaża je, jednak nie próbuje skompromitować sarmackiego świata , autor z ciepłem i pobłażliwością przedstawia obraz dawnego życia szlacheckiego, ich czyny ocenia z dystansu, choć nie ukrywa wad i sprzeczności tkwiących w sarmatyzmie;

ludzkie słabości – Cześnika i Rejenta cechują liczne wady, gdyby nie humor z jakim zostali przedstawieni, byliby postaciami odpychającymi, Fredro wytyka pieniactwo, upór, wyrachowanie, egoizm, skłonność do awantur i intryg, porywczość, małość intelektualna i moralna, słabość charakteru, obłuda oraz krętactwo. Fredro łagodzi ten negatywny obraz poprzez humor;

gra z konwencją literacką – szlachecki zamek jest miejscem wydarzeń komicznych (brak tajemniczości, grozy starych ruin), Fredro parodiuje mentalność szlachecką, a także kpi z romantycznego motywu niespełnionej miłości dwojga kochanków, wprowadza karykaturę trubadura i dzielnego rycerza starającego się o rękę wybranki (Papkin niczym Don Kichot),miłość Wacława i Klary to nawiązanie do Romea i Julii i tragicznej miłości między potomkami skonfliktowanych rodów.


Zobacz inne artykuły:

Inne
„Zemsta” Aleksandra Fredry - szczegółowe streszczenie
Kto jest kim w „Zemście”
Plan wydarzeń „Zemsty”
Geneza „Zemsty”
Biografia Aleksandra Fredry
„Zemsta” – sterszczenie w pigułce
Czas i miejsce akcji w „Zemście”
„Zemsta” Fredry bawi czy skłania do refleksji?
Rejent Milczek – charakterystyka szczegółowa
Cześnik charakterystyka szczegółowa
Komizm „Zemsty”
Podaj przykłady manipulacji w „Zemście” Fredry
Humor w „Zemście”
Kompozycja i styl „Zemsty”
Józef Papkin – charakterystyka postaci
Znaczenie tytułu komedii Aleksandra Fredry „Zemsta”
Język „Zemsty”
Jaki morał płynie z „Zemsty” Aleksandra Fredry?
Dlaczego „Zemsta” Fredry to komedia intrygi
Najważniejsze problemy w „Zemście”
Cechy gatunkowe komedii
Historia zemsty w „Zemście”
Charakterystyka pozostałych bohaterów
Wywiad z Papkinem, postacią z „Zemsty" Aleksandra Fredry
Gatunek „Zemsty” Aleksandra Fredry i jego cechy
Jaki jest sens motta utworu „Zemsta” Fredry?
Jak powstała książka Aleksandra Fredry „Zemsta”?
Kto się na kim i za co mści w „Zemście” Aleksandra Fredry?
Charakterystyka Papkina z „Zemsty” Aleksandra Fredry, jako bohatera, który najbardziej śmieszy
Motywy w „Zemście” Fredry
Która z postaci w „Zemście” Fredry wzbudza niechęć i dlaczego?
Kalendarium twórczości Fredry
Symbolika muru i jego rola w „Zemście”
Twórczość Aleksandra Fredry
Przyczyny konfliktu w „Zemście” Aleksandra Fredry
Najważniejsze cytaty z „Zemsty”
Inscenizacje i ekranizacje „Zemsty”
Słynne powiedzonka w „Zemście” Aleksandra Fredry
Bibliografia
Co oznacza skrót JW w „Zemście” Aleksandra Fredry
Czym była Artemiza?
Wyjaśnij cytat: „Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby”
Słynne mury w historii i kulturze
Zinterpretuj słowa Papkina „Jestem Papkin, lew Północy...”
Cytaty z Aleksandra Fredry
Fredro - kalendarium życiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies