Test:

„He, he, he! Pani barska!” - jest to nawiązanie do autentycznego wydarzenia – konfederacji barskiej z:
a) 1712 roku
b) 1721 roku
c) 1772 roku
d) 1768 roku
Rozwiązanie

Papkin do zamku Cześnika przybywa ubrany według mody:
a) rosyjskiej
b) włoskiej
c) angielskiej
d) francuskiej
Rozwiązanie

Młody Fredro:
a) ukończył Liceum Krzemienieckie
b) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
c) nigdy nie uczęszczał do szkół
d) ukończył gimnazjum lwowskie
Rozwiązanie

Nadrzędny problem „Zemsty” to:
a) rozważania Papkina
b) spór o mur graniczny
c) miłość Klary i Wacława
d) zaręczyny Cześnika i Hanny
Rozwiązanie

Wacław, by zapewnić sobie bywanie w stołecznym towarzystwie, podawał się za Rodosława - litewskiego:
a) barona
b) hrabiego
c) księcia
d) wojewodę
Rozwiązanie

Słowa o kobietach: „A my, dumni władcy świata (...) Za tym cieniem, co ulata, Całe życie, z chwili w chwilę, Przepędzamy jak motyle.” – wypowiada:
a) Cześnik
b) Wacław
c) Papkin
d) Rejent
Rozwiązanie

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Trzy po trzy”
b) „Ożenić się nie mogę”
c) „Cudzoziemszczyzna”
d) „Pan Jowialski”
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Adam Mickiewicz
b) Seweryn Goszczyński
c) Antoni Malczewski
d) Józef Bohdan Zaleski
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) bitwie pod Waterloo
b) bitwie trzech cesarzy
c) kampanii moskiewskiej
d) powstaniu kościuszkowskim
Rozwiązanie

Zgodnie z testamentem Papkina Raptusiewiczównie przypada w udziale angielska gitara i:
a) zbiór chusteczek
b) złota podkowa
c) kolekcja motyli
d) flaszka po szkockim trunku
Rozwiązanie


Walka między Cześnikiem a Rejentem ma się odbyć w okolicy „trzech kopców w Czarnym Lesie” o godzinie:
a) szóstej
b) czwartej
c) ósmej
d) dwunastej
Rozwiązanie

Szabla Papkina to słynna:
a) Arsteda
b) Ajatella
c) Artemiza
d) Akerbuza
Rozwiązanie

Śmigalski to:
a) wojewoda
b) sędzia
c) marszałek
d) dworzanin
Rozwiązanie

Fredro „osadził” akcję „Zemsty”:
a) pod koniec XVII wieku
b) na początku XVIII wieku
c) w połowie XVIII wieku
d) w końcu XVIII wieku
Rozwiązanie

Wacław pojmany przez Papkina podaje się za:
a) sędziego
b) komisarza
c) rejenta
d) podstolego
Rozwiązanie

Hreczkosiej to:
a) prostak
b) chłop
c) awanturnik
d) psubrat
Rozwiązanie

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) w Wiedniu
b) we Lwowie
c) w Beńkowej Wiszni
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Akta procesów sądowych, które odnalazł Fredro na zamku w Odrzykoniu pochodziły z wieku:
a) XVI
b) XVII
c) XVI
d) XVIII
Rozwiązanie

Komizm postaci w „Zemście” polega na:
a) ukazaniu bohaterów z różnych warstw społecznych
b) nadaniu bohaterom dziwacznych imion
c) skontrastowaniu bohaterów
d) upodobnieniu postaci do rzeczywistych typów charakterologicznych
Rozwiązanie

Raptus to człowiek:
a) milkliwy
b) szczęśliwy
c) gwałtowny
d) zaskoczony
Rozwiązanie

Dwóch autentycznych, sprzeczających się ze sobą właścicieli zamku w Odrzykoniu to:
a) wojewoda i kasztelan
b) posesor i sędzia
c) rejent i asesor
d) radca i koniuszy
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) Austrii
b) zaboru pruskiego
c) Galicji
d) zaboru rosyjskiego
Rozwiązanie

Papkin by zostać mężem Klary miał milczeć przez:
a) rok i sześć dni
b) dwa miesiące
c) dziesięć miesięcy
d) sześć miesięcy
Rozwiązanie

Wacław poznał Podstolinę:
a) na raucie
b) w muzeum
c) na balu
d) w bibliotece
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) dwudziestu lat
b) szesnastu lat
c) dwudziestu czterech lat
d) osiemnastu lat
Rozwiązanie

W „Zemście”:
a) występuje narrator zbiorowy
b) narrator wypowiada się w trzeciej osobie
c) brak jest narratora
d) narrator rzadko zaznacza swoją obecność
Rozwiązanie

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu sześciu lat
b) dwudziestu czterech lat
c) dwudziestu lat
d) dwudziestu ośmiu lat
Rozwiązanie

Na przyjęcie weselne Cześnika gości zaprasza:
a) Dyndalski
b) Papkin
c) Śmigalski
d) Wacław
Rozwiązanie

Dyndalski to:
a) sługa Cześnika
b) komisarz
c) sługa Rejenta
d) murarz
Rozwiązanie

Cześnik każe posłać po Wacława:
a) Rózię
b) Basię
c) Józię
d) Kasię
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny „Zemsty” następuje, gdy:
a) Wacław żeni się z Klarą
b) Cześnik wyzywa na pojedynek Rejenta
c) Cześnik dyktuje list Dyndalskiemu
d) do domu Cześnika wchodzi Rejent
Rozwiązanie

Małżonka Fredry wniosła mu w posagu połowę zamku w Odrzykoniu pod:
a) Kaliszem
b) Krosnem
c) Kolsztynem
d) Krasiczynem
Rozwiązanie

Klara zgodnie z intercyzą zobowiązuje się zapłacić Podstolinie sumę umówionych:
a) dwustu tysięcy
b) pięciuset tysięcy
c) pięćdziesięciu tysięcy
d) stu tysięcy
Rozwiązanie

Cześnik na wesele każe przyozdobić stół imionami nowożeńców: Maciej – Hanna z wyeksponowanymi sercami – symbolem miłości i napisem:
a) Vivat
b) Sto lat
c) Niech żyje
d) Na zdrowie
Rozwiązanie

Karabela to:
a) część stroju szlacheckiego
b) broń
c) określenie kobiety
d) napój
Rozwiązanie

Intercyza to:
a) umowa majątkowa
b) umowa przedślubna
c) umowa graniczna
d) umowa własnościowa
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies