Test:

Na przyjęcie weselne Cześnika gości zaprasza:
a) Papkin
b) Wacław
c) Dyndalski
d) Śmigalski
Rozwiązanie

„He, he, he! Pani barska!” - jest to nawiązanie do autentycznego wydarzenia – konfederacji barskiej z:
a) 1772 roku
b) 1721 roku
c) 1712 roku
d) 1768 roku
Rozwiązanie

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Pan Jowialski”
b) „Cudzoziemszczyzna”
c) „Ożenić się nie mogę”
d) „Trzy po trzy”
Rozwiązanie

Śmigalski to:
a) sędzia
b) wojewoda
c) dworzanin
d) marszałek
Rozwiązanie

Papkin do zamku Cześnika przybywa ubrany według mody:
a) włoskiej
b) angielskiej
c) francuskiej
d) rosyjskiej
Rozwiązanie

Dwóch autentycznych, sprzeczających się ze sobą właścicieli zamku w Odrzykoniu to:
a) posesor i sędzia
b) rejent i asesor
c) radca i koniuszy
d) wojewoda i kasztelan
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Antoni Malczewski
b) Józef Bohdan Zaleski
c) Seweryn Goszczyński
d) Adam Mickiewicz
Rozwiązanie

Raptus to człowiek:
a) szczęśliwy
b) milkliwy
c) gwałtowny
d) zaskoczony
Rozwiązanie

Nadrzędny problem „Zemsty” to:
a) spór o mur graniczny
b) rozważania Papkina
c) miłość Klary i Wacława
d) zaręczyny Cześnika i Hanny
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) kampanii moskiewskiej
b) powstaniu kościuszkowskim
c) bitwie pod Waterloo
d) bitwie trzech cesarzy
Rozwiązanie


Młody Fredro:
a) ukończył gimnazjum lwowskie
b) ukończył Liceum Krzemienieckie
c) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
d) nigdy nie uczęszczał do szkół
Rozwiązanie

Zgodnie z testamentem Papkina Raptusiewiczównie przypada w udziale angielska gitara i:
a) kolekcja motyli
b) zbiór chusteczek
c) flaszka po szkockim trunku
d) złota podkowa
Rozwiązanie

Wacław poznał Podstolinę:
a) na raucie
b) na balu
c) w muzeum
d) w bibliotece
Rozwiązanie

Słowa o kobietach: „A my, dumni władcy świata (...) Za tym cieniem, co ulata, Całe życie, z chwili w chwilę, Przepędzamy jak motyle.” – wypowiada:
a) Cześnik
b) Rejent
c) Papkin
d) Wacław
Rozwiązanie

W „Zemście”:
a) występuje narrator zbiorowy
b) narrator rzadko zaznacza swoją obecność
c) narrator wypowiada się w trzeciej osobie
d) brak jest narratora
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) zaboru pruskiego
b) Galicji
c) Austrii
d) zaboru rosyjskiego
Rozwiązanie

Karabela to:
a) napój
b) broń
c) część stroju szlacheckiego
d) określenie kobiety
Rozwiązanie

Hreczkosiej to:
a) psubrat
b) awanturnik
c) prostak
d) chłop
Rozwiązanie

Klara zgodnie z intercyzą zobowiązuje się zapłacić Podstolinie sumę umówionych:
a) pięciuset tysięcy
b) pięćdziesięciu tysięcy
c) stu tysięcy
d) dwustu tysięcy
Rozwiązanie

Papkin by zostać mężem Klary miał milczeć przez:
a) rok i sześć dni
b) dziesięć miesięcy
c) sześć miesięcy
d) dwa miesiące
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny „Zemsty” następuje, gdy:
a) Wacław żeni się z Klarą
b) Cześnik wyzywa na pojedynek Rejenta
c) Cześnik dyktuje list Dyndalskiemu
d) do domu Cześnika wchodzi Rejent
Rozwiązanie

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) w Wiedniu
b) we Lwowie
c) w Paryżu
d) w Beńkowej Wiszni
Rozwiązanie

Akta procesów sądowych, które odnalazł Fredro na zamku w Odrzykoniu pochodziły z wieku:
a) XVI
b) XVIII
c) XVI
d) XVII
Rozwiązanie

Wacław pojmany przez Papkina podaje się za:
a) podstolego
b) sędziego
c) rejenta
d) komisarza
Rozwiązanie

Dyndalski to:
a) murarz
b) sługa Cześnika
c) sługa Rejenta
d) komisarz
Rozwiązanie

Cześnik na wesele każe przyozdobić stół imionami nowożeńców: Maciej – Hanna z wyeksponowanymi sercami – symbolem miłości i napisem:
a) Sto lat
b) Niech żyje
c) Na zdrowie
d) Vivat
Rozwiązanie

Szabla Papkina to słynna:
a) Akerbuza
b) Arsteda
c) Ajatella
d) Artemiza
Rozwiązanie

Intercyza to:
a) umowa przedślubna
b) umowa majątkowa
c) umowa graniczna
d) umowa własnościowa
Rozwiązanie

Walka między Cześnikiem a Rejentem ma się odbyć w okolicy „trzech kopców w Czarnym Lesie” o godzinie:
a) dwunastej
b) ósmej
c) czwartej
d) szóstej
Rozwiązanie

Fredro „osadził” akcję „Zemsty”:
a) w połowie XVIII wieku
b) na początku XVIII wieku
c) w końcu XVIII wieku
d) pod koniec XVII wieku
Rozwiązanie

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu sześciu lat
b) dwudziestu ośmiu lat
c) dwudziestu lat
d) dwudziestu czterech lat
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) szesnastu lat
b) dwudziestu lat
c) dwudziestu czterech lat
d) osiemnastu lat
Rozwiązanie

Wacław, by zapewnić sobie bywanie w stołecznym towarzystwie, podawał się za Rodosława - litewskiego:
a) hrabiego
b) księcia
c) barona
d) wojewodę
Rozwiązanie

Małżonka Fredry wniosła mu w posagu połowę zamku w Odrzykoniu pod:
a) Krosnem
b) Krasiczynem
c) Kaliszem
d) Kolsztynem
Rozwiązanie

Cześnik każe posłać po Wacława:
a) Basię
b) Rózię
c) Kasię
d) Józię
Rozwiązanie

Komizm postaci w „Zemście” polega na:
a) upodobnieniu postaci do rzeczywistych typów charakterologicznych
b) ukazaniu bohaterów z różnych warstw społecznych
c) skontrastowaniu bohaterów
d) nadaniu bohaterom dziwacznych imion
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies