Test:

Zgodnie z testamentem Papkina Raptusiewiczównie przypada w udziale angielska gitara i:
a) flaszka po szkockim trunku
b) złota podkowa
c) zbiór chusteczek
d) kolekcja motyli
Rozwiązanie

Młody Fredro:
a) ukończył Liceum Krzemienieckie
b) nigdy nie uczęszczał do szkół
c) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
d) ukończył gimnazjum lwowskie
Rozwiązanie

Walka między Cześnikiem a Rejentem ma się odbyć w okolicy „trzech kopców w Czarnym Lesie” o godzinie:
a) szóstej
b) dwunastej
c) ósmej
d) czwartej
Rozwiązanie

Małżonka Fredry wniosła mu w posagu połowę zamku w Odrzykoniu pod:
a) Kaliszem
b) Krosnem
c) Krasiczynem
d) Kolsztynem
Rozwiązanie

Akta procesów sądowych, które odnalazł Fredro na zamku w Odrzykoniu pochodziły z wieku:
a) XVIII
b) XVII
c) XVI
d) XVI
Rozwiązanie

Śmigalski to:
a) marszałek
b) sędzia
c) wojewoda
d) dworzanin
Rozwiązanie

Słowa o kobietach: „A my, dumni władcy świata (...) Za tym cieniem, co ulata, Całe życie, z chwili w chwilę, Przepędzamy jak motyle.” – wypowiada:
a) Rejent
b) Wacław
c) Papkin
d) Cześnik
Rozwiązanie

Dyndalski to:
a) sługa Cześnika
b) sługa Rejenta
c) komisarz
d) murarz
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny „Zemsty” następuje, gdy:
a) Wacław żeni się z Klarą
b) do domu Cześnika wchodzi Rejent
c) Cześnik dyktuje list Dyndalskiemu
d) Cześnik wyzywa na pojedynek Rejenta
Rozwiązanie

Raptus to człowiek:
a) zaskoczony
b) gwałtowny
c) milkliwy
d) szczęśliwy
Rozwiązanie


Papkin do zamku Cześnika przybywa ubrany według mody:
a) angielskiej
b) rosyjskiej
c) włoskiej
d) francuskiej
Rozwiązanie

Na przyjęcie weselne Cześnika gości zaprasza:
a) Papkin
b) Dyndalski
c) Śmigalski
d) Wacław
Rozwiązanie

W „Zemście”:
a) występuje narrator zbiorowy
b) narrator wypowiada się w trzeciej osobie
c) brak jest narratora
d) narrator rzadko zaznacza swoją obecność
Rozwiązanie

Cześnik każe posłać po Wacława:
a) Basię
b) Kasię
c) Rózię
d) Józię
Rozwiązanie

Wacław pojmany przez Papkina podaje się za:
a) komisarza
b) podstolego
c) sędziego
d) rejenta
Rozwiązanie

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu czterech lat
b) dwudziestu ośmiu lat
c) dwudziestu sześciu lat
d) dwudziestu lat
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) bitwie trzech cesarzy
b) bitwie pod Waterloo
c) kampanii moskiewskiej
d) powstaniu kościuszkowskim
Rozwiązanie

Komizm postaci w „Zemście” polega na:
a) skontrastowaniu bohaterów
b) upodobnieniu postaci do rzeczywistych typów charakterologicznych
c) ukazaniu bohaterów z różnych warstw społecznych
d) nadaniu bohaterom dziwacznych imion
Rozwiązanie

Dwóch autentycznych, sprzeczających się ze sobą właścicieli zamku w Odrzykoniu to:
a) radca i koniuszy
b) wojewoda i kasztelan
c) posesor i sędzia
d) rejent i asesor
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) zaboru rosyjskiego
b) Austrii
c) zaboru pruskiego
d) Galicji
Rozwiązanie

Karabela to:
a) określenie kobiety
b) broń
c) część stroju szlacheckiego
d) napój
Rozwiązanie

Wacław, by zapewnić sobie bywanie w stołecznym towarzystwie, podawał się za Rodosława - litewskiego:
a) hrabiego
b) barona
c) księcia
d) wojewodę
Rozwiązanie

Fredro „osadził” akcję „Zemsty”:
a) w połowie XVIII wieku
b) na początku XVIII wieku
c) pod koniec XVII wieku
d) w końcu XVIII wieku
Rozwiązanie

Intercyza to:
a) umowa własnościowa
b) umowa przedślubna
c) umowa majątkowa
d) umowa graniczna
Rozwiązanie

Cześnik na wesele każe przyozdobić stół imionami nowożeńców: Maciej – Hanna z wyeksponowanymi sercami – symbolem miłości i napisem:
a) Vivat
b) Niech żyje
c) Sto lat
d) Na zdrowie
Rozwiązanie

Szabla Papkina to słynna:
a) Akerbuza
b) Arsteda
c) Artemiza
d) Ajatella
Rozwiązanie

Nadrzędny problem „Zemsty” to:
a) rozważania Papkina
b) miłość Klary i Wacława
c) zaręczyny Cześnika i Hanny
d) spór o mur graniczny
Rozwiązanie

„He, he, he! Pani barska!” - jest to nawiązanie do autentycznego wydarzenia – konfederacji barskiej z:
a) 1712 roku
b) 1721 roku
c) 1768 roku
d) 1772 roku
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) szesnastu lat
b) dwudziestu lat
c) dwudziestu czterech lat
d) osiemnastu lat
Rozwiązanie

Papkin by zostać mężem Klary miał milczeć przez:
a) sześć miesięcy
b) rok i sześć dni
c) dziesięć miesięcy
d) dwa miesiące
Rozwiązanie

Klara zgodnie z intercyzą zobowiązuje się zapłacić Podstolinie sumę umówionych:
a) pięciuset tysięcy
b) dwustu tysięcy
c) stu tysięcy
d) pięćdziesięciu tysięcy
Rozwiązanie

Hreczkosiej to:
a) chłop
b) psubrat
c) prostak
d) awanturnik
Rozwiązanie

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) w Beńkowej Wiszni
b) we Lwowie
c) w Wiedniu
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Trzy po trzy”
b) „Cudzoziemszczyzna”
c) „Pan Jowialski”
d) „Ożenić się nie mogę”
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Józef Bohdan Zaleski
b) Seweryn Goszczyński
c) Antoni Malczewski
d) Adam Mickiewicz
Rozwiązanie

Wacław poznał Podstolinę:
a) w bibliotece
b) w muzeum
c) na balu
d) na raucie
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies