Test:

Klara zgodnie z intercyzą zobowiązuje się zapłacić Podstolinie sumę umówionych:
a) dwustu tysięcy
b) stu tysięcy
c) pięćdziesięciu tysięcy
d) pięciuset tysięcy
Rozwiązanie

Szabla Papkina to słynna:
a) Arsteda
b) Artemiza
c) Akerbuza
d) Ajatella
Rozwiązanie

„He, he, he! Pani barska!” - jest to nawiązanie do autentycznego wydarzenia – konfederacji barskiej z:
a) 1712 roku
b) 1772 roku
c) 1768 roku
d) 1721 roku
Rozwiązanie

Papkin by zostać mężem Klary miał milczeć przez:
a) sześć miesięcy
b) rok i sześć dni
c) dziesięć miesięcy
d) dwa miesiące
Rozwiązanie

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu ośmiu lat
b) dwudziestu lat
c) dwudziestu czterech lat
d) dwudziestu sześciu lat
Rozwiązanie

Papkin do zamku Cześnika przybywa ubrany według mody:
a) włoskiej
b) francuskiej
c) angielskiej
d) rosyjskiej
Rozwiązanie

Karabela to:
a) określenie kobiety
b) napój
c) broń
d) część stroju szlacheckiego
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) zaboru rosyjskiego
b) Austrii
c) Galicji
d) zaboru pruskiego
Rozwiązanie

Młody Fredro:
a) nigdy nie uczęszczał do szkół
b) ukończył gimnazjum lwowskie
c) ukończył Liceum Krzemienieckie
d) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
Rozwiązanie

Walka między Cześnikiem a Rejentem ma się odbyć w okolicy „trzech kopców w Czarnym Lesie” o godzinie:
a) czwartej
b) dwunastej
c) ósmej
d) szóstej
Rozwiązanie


Cześnik na wesele każe przyozdobić stół imionami nowożeńców: Maciej – Hanna z wyeksponowanymi sercami – symbolem miłości i napisem:
a) Niech żyje
b) Vivat
c) Sto lat
d) Na zdrowie
Rozwiązanie

Fredro „osadził” akcję „Zemsty”:
a) pod koniec XVII wieku
b) w połowie XVIII wieku
c) w końcu XVIII wieku
d) na początku XVIII wieku
Rozwiązanie

Hreczkosiej to:
a) chłop
b) prostak
c) awanturnik
d) psubrat
Rozwiązanie

W „Zemście”:
a) występuje narrator zbiorowy
b) brak jest narratora
c) narrator wypowiada się w trzeciej osobie
d) narrator rzadko zaznacza swoją obecność
Rozwiązanie

Dwóch autentycznych, sprzeczających się ze sobą właścicieli zamku w Odrzykoniu to:
a) posesor i sędzia
b) rejent i asesor
c) radca i koniuszy
d) wojewoda i kasztelan
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Antoni Malczewski
b) Seweryn Goszczyński
c) Adam Mickiewicz
d) Józef Bohdan Zaleski
Rozwiązanie

Na przyjęcie weselne Cześnika gości zaprasza:
a) Śmigalski
b) Papkin
c) Dyndalski
d) Wacław
Rozwiązanie

Raptus to człowiek:
a) milkliwy
b) szczęśliwy
c) gwałtowny
d) zaskoczony
Rozwiązanie

Małżonka Fredry wniosła mu w posagu połowę zamku w Odrzykoniu pod:
a) Kolsztynem
b) Krosnem
c) Kaliszem
d) Krasiczynem
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) dwudziestu czterech lat
b) szesnastu lat
c) dwudziestu lat
d) osiemnastu lat
Rozwiązanie

Słowa o kobietach: „A my, dumni władcy świata (...) Za tym cieniem, co ulata, Całe życie, z chwili w chwilę, Przepędzamy jak motyle.” – wypowiada:
a) Rejent
b) Wacław
c) Papkin
d) Cześnik
Rozwiązanie

Wacław, by zapewnić sobie bywanie w stołecznym towarzystwie, podawał się za Rodosława - litewskiego:
a) hrabiego
b) księcia
c) barona
d) wojewodę
Rozwiązanie

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Ożenić się nie mogę”
b) „Trzy po trzy”
c) „Cudzoziemszczyzna”
d) „Pan Jowialski”
Rozwiązanie

Dyndalski to:
a) sługa Rejenta
b) komisarz
c) sługa Cześnika
d) murarz
Rozwiązanie

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) w Beńkowej Wiszni
b) w Wiedniu
c) we Lwowie
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Zgodnie z testamentem Papkina Raptusiewiczównie przypada w udziale angielska gitara i:
a) złota podkowa
b) kolekcja motyli
c) zbiór chusteczek
d) flaszka po szkockim trunku
Rozwiązanie

Nadrzędny problem „Zemsty” to:
a) spór o mur graniczny
b) zaręczyny Cześnika i Hanny
c) miłość Klary i Wacława
d) rozważania Papkina
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny „Zemsty” następuje, gdy:
a) Cześnik wyzywa na pojedynek Rejenta
b) Cześnik dyktuje list Dyndalskiemu
c) do domu Cześnika wchodzi Rejent
d) Wacław żeni się z Klarą
Rozwiązanie

Akta procesów sądowych, które odnalazł Fredro na zamku w Odrzykoniu pochodziły z wieku:
a) XVII
b) XVI
c) XVI
d) XVIII
Rozwiązanie

Wacław pojmany przez Papkina podaje się za:
a) rejenta
b) komisarza
c) sędziego
d) podstolego
Rozwiązanie

Komizm postaci w „Zemście” polega na:
a) skontrastowaniu bohaterów
b) nadaniu bohaterom dziwacznych imion
c) upodobnieniu postaci do rzeczywistych typów charakterologicznych
d) ukazaniu bohaterów z różnych warstw społecznych
Rozwiązanie

Śmigalski to:
a) wojewoda
b) sędzia
c) marszałek
d) dworzanin
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) bitwie trzech cesarzy
b) bitwie pod Waterloo
c) kampanii moskiewskiej
d) powstaniu kościuszkowskim
Rozwiązanie

Intercyza to:
a) umowa własnościowa
b) umowa graniczna
c) umowa majątkowa
d) umowa przedślubna
Rozwiązanie

Wacław poznał Podstolinę:
a) na raucie
b) w muzeum
c) na balu
d) w bibliotece
Rozwiązanie

Cześnik każe posłać po Wacława:
a) Józię
b) Basię
c) Rózię
d) Kasię
Rozwiązanie



Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies