Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Zemsta

„Zemsta” jako dramat - cechy komedii

Dramat jest obok epiki i liryki jednym z trzech rodzajów literackich. Sytuuje się na pograniczu literatury i teatru - jest przeznaczony do wystawienia na scenie, a wywodzi się ze starożytnych greckich obrzędów związanych ze świętem boga wina – Dionizosa. (dramat antyczny). Wystawiano wówczas na scenie teatru greckiego sztuki (tragedie, komedie polityczne), w których główną postacią był kozioł – wyobrażany jako bożek Pan (symboliczny bóg strzegący pasterzy i ich trzód o tułowiu i twarzy mężczyzny, z rogami, ogonem i brodą) opowiadający historię, mit.

Zewnętrzna budowa dramatu

Cechami odróżniającymi dramat od epiki i liryki są:

- brak osoby wypowiadającej czyli narratora lub podmiotu lirycznego,

- obiektywizacja świata przedstawionego – nie zależy on od narratora czy podmiotu lirycznego,

- centralna rola akcji – brak refleksji i komentarzy odautorskich – akcja jest wyrażona w dialogach i monologach (poszczególne kwestie postaci),

- charakterystyka bohaterów dokonuje się poprzez ich działania (brak opisów) lub też charakteryzują je inne postacie dramatu na zasadzie wypowiedzi o nich – wszelkie dane dotyczące wyglądu postaci, komentarze ich zachowań, ewentualne wskazówki dotyczące sytuacji na scenie ujęte są w didaskaliach – czyli tekście pobocznym o charakterze informacyjnym,

- tekst jest zbudowany z dialogów i podzielony na role (wypowiadają się poszczególni bohaterowie).

Dramat przedstawia bohaterów uwikłanych w konflikty, których nie potrafią rozwiązać. Jeżeli zakończenie dramatu nie przynosi żadnego rozwiązania i kończy się źle - tragicznie, mamy do czynienia z tragedią, jeżeli problem zostaje rozwiązany i wszystko kończy się dobrze – jest to komedia. Tak w prosty sposób można sklasyfikować dramat i wyodrębnić jego cechy.

Główne odmiany dramatu to tragedia i komedia, choć w połowie XIX wieku granice te stały się płynne. Przykładowe typy dramatu: dramat antyczny, dramat romantyczny, dramat poetycki, dramat absurdu, dramat mieszczański, dramat liturgiczny, dramat psychologiczny, dramat realistyczny i dramat historyczny. Do gatunków dramatycznych zaliczymy również operę, operetkę, misterium, tragikomedię.


Podsumowanie i zestawienie z „Zemstą” cech dramatu:

- podział na akty i sceny:
Akt I: 8 scen
Akt II: 9 scen
Akt III: 7 scen
Akt IV: 13 scen.


- tekst poboczny – didaskalia; przykład:
„Papkin, po francusku ubrany, przy szpadzie; krótkie spodnie, buty okrągłe do pół łydki, tupet i harcopf, kapelusz stosowany – pod pachą parę pistoletów, zawsze prędko mówi” (z Aktu I, sceny 2)
- podział na role: Cześnik, Rejent, Podstolina, Wacław, Klara, Papkin i in.

- brak narratora – wypowiedzi samych bohaterów:
„Papkin: Patrz Cześniku – poznasz przecie...
Cześnik: Cóż mam poznać?
Papkin: Wystrzelony, / Wypalony
Dyndalski: Gdzieś na wrony.”


- kreowanie świata poprzez dialogi i monologi; przykład monologu z zaznaczeniem didaskaliów typu: „na stronie”: Podstolina:
„Od Cześnika ma zlecenie
I zachodzi tak z daleka
Tam, gdzie go się dawno czeka.
Głupi mędrek.”


- zasada trzech jedności (w dawniejszych czasach) - akcja trwająca 24 godziny, jedno miejsce wydarzeń, jeden problem: akcja w „Zemście” toczy się w ciągu jednego dnia, dotyczy jednego miejsca: zamku należący do Cześnika i Rejenta i zbudowana jest wokół jednego nadrzędnego problemu: sporu o mur graniczny.

Budowa wewnętrzna dramatu – cechy komedii na przykładzie „Zemsty”:

strona:    1    2    3  


Szybki test:

Punkt kulminacyjny „Zemsty” następuje, gdy:
a) do domu Cześnika wchodzi Rejent
b) Wacław żeni się z Klarą
c) Cześnik dyktuje list Dyndalskiemu
d) Cześnik wyzywa na pojedynek Rejenta
Rozwiązanie

Hreczkosiej to:
a) prostak
b) chłop
c) psubrat
d) awanturnik
Rozwiązanie

Nadrzędny problem „Zemsty” to:
a) rozważania Papkina
b) miłość Klary i Wacława
c) zaręczyny Cześnika i Hanny
d) spór o mur graniczny
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

Inne
Biografia Aleksandra Fredry
„Zemsta” Aleksandra Fredry - szczegółowe streszczenie
Cześnik – Maciej Raptusiewicz – charakterystyka szczegółowa
Geneza „Zemsty”
Rejent Milczek – charakterystyka szczegółowa
„Zemsta” jako dramat - cechy komedii
„Zemsta” – sterszczenie w pigułce
Czas i miejsce akcji w „Zemście”
Józef Papkin – charakterystyka postaci
Komizm „Zemsty”
Znaczenie tytułu i motta „Zemsty”
Główne wątki w „Zemście”
Charakterystyka pozostałych bohaterów
Język „Zemsty”
Symbolika muru i jego rola w „Zemście”
Plan wydarzeń „Zemsty”
Kalendarium twórczości Fredry
Inscenizacje i ekranizacje „Zemsty”
Twórczość Aleksandra Fredry
Słynne mury w historii i kulturze
Cytaty z Aleksandra Fredry
Najważniejsze cytaty z „Zemsty”
Fredro - kalendarium życia
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies