Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Zemsta

Gatunek „Zemsty” Aleksandra Fredry i jego cechy

Autor: Jakub Rudnicki

„Zemsta” Aleksandra Fredry to komedia. Zgodnie z zasadą utwory takie powinny przede wszystkim bawić i śmieszyć. W dramacie bawią zarówno poszczególne postacie, ich język, a także sytuacje jakie się rozgrywają.

„Zemstę” możemy nazwać komedią obyczajową. Pokazuje ona obyczaje, jakie panowały w czasach życia Fredry. Istniała wówczas jeszcze szlachta. Jej przedstawiciele mieli wiele wad i to o nich w śmieszny sposób pisze Fredro.

W utworze możemy wyróżnić też trzy rodzaje komizmu. Komizm postaci polega na tym, że bohaterowie przedstawieni są w sposób karykaturalny. Ich wady zostają wyolbrzymione. Sprawia to, że wyobrażając sobie poszczególne postacie śmiejemy się na sam ich widok. Bawi przede wszystkim Papkin ubrany w sposób francuski. Nosi on perukę z warkoczem. Jego przechwałki okazują się kłamstwem. Tak naprawdę Papkin to wieki tchórz.

Kolejny typ komizmu w „Zemście” to komizm sytuacyjny. Poszczególne sceny przypominają występy kabaretowe. Bohaterów spotykają nieoczekiwane wypadki. Często są one sprzeczne z planami postaci. W „Zemście” bawi też język (komizm słowny). Żarty, powiedzonka, dowcipne dialogi to elementy komedii.

„Zemsta” to także komedia charakterów. Główną zasadą utworu Fredry jest kontrast charakterów głównych postaci – Rejenta i Cześnika. Ich spór jest tak siny, ponieważ są bardzo innymi ludźmi.
W utworze występuje wiele intryg i spisków. Wszytko jednak kończy się pomyślnie. Zakochani młodzi biorą ślub. Podstolina dostaje pieniądze. Papkin dowiaduje się, że nie został otruty. Cześnik i Rejent godzą się.

Chociaż utwór Fredry przede wszystkim śmieszy, to jednak możemy brać z niego naukę. Poprzez wyśmianie złych cech bohaterów pokazuje, jak nie powinno się postępować.

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Zemsta” Aleksandra Fredry - szczegółowe streszczenie
Kto jest kim w „Zemście”
Plan wydarzeń „Zemsty”
Geneza „Zemsty”
Biografia Aleksandra Fredry
„Zemsta” – sterszczenie w pigułce
Czas i miejsce akcji w „Zemście”
„Zemsta” Fredry bawi czy skłania do refleksji?
Rejent Milczek – charakterystyka szczegółowa
Cześnik charakterystyka szczegółowa
Komizm „Zemsty”
Podaj przykłady manipulacji w „Zemście” Fredry
Humor w „Zemście”
Kompozycja i styl „Zemsty”
Józef Papkin – charakterystyka postaci
Znaczenie tytułu komedii Aleksandra Fredry „Zemsta”
Język „Zemsty”
Jaki morał płynie z „Zemsty” Aleksandra Fredry?
Dlaczego „Zemsta” Fredry to komedia intrygi
Najważniejsze problemy w „Zemście”
Cechy gatunkowe komedii
Historia zemsty w „Zemście”
Charakterystyka pozostałych bohaterów
Wywiad z Papkinem, postacią z „Zemsty" Aleksandra Fredry
Gatunek „Zemsty” Aleksandra Fredry i jego cechy
Jaki jest sens motta utworu „Zemsta” Fredry?
Jak powstała książka Aleksandra Fredry „Zemsta”?
Kto się na kim i za co mści w „Zemście” Aleksandra Fredry?
Charakterystyka Papkina z „Zemsty” Aleksandra Fredry, jako bohatera, który najbardziej śmieszy
Motywy w „Zemście” Fredry
Która z postaci w „Zemście” Fredry wzbudza niechęć i dlaczego?
Kalendarium twórczości Fredry
Symbolika muru i jego rola w „Zemście”
Twórczość Aleksandra Fredry
Przyczyny konfliktu w „Zemście” Aleksandra Fredry
Najważniejsze cytaty z „Zemsty”
Inscenizacje i ekranizacje „Zemsty”
Słynne powiedzonka w „Zemście” Aleksandra Fredry
Bibliografia
Co oznacza skrót JW w „Zemście” Aleksandra Fredry
Czym była Artemiza?
Wyjaśnij cytat: „Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby”
Słynne mury w historii i kulturze
Zinterpretuj słowa Papkina „Jestem Papkin, lew Północy...”
Cytaty z Aleksandra Fredry
Fredro - kalendarium życiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies