Test:

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu sześciu lat
b) dwudziestu lat
c) dwudziestu czterech lat
d) dwudziestu ośmiu lat
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) szesnastu lat
b) dwudziestu lat
c) dwudziestu czterech lat
d) osiemnastu lat
Rozwiązanie

Młody Fredro:
a) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
b) nigdy nie uczęszczał do szkół
c) ukończył gimnazjum lwowskie
d) ukończył Liceum Krzemienieckie
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) bitwie pod Waterloo
b) bitwie trzech cesarzy
c) kampanii moskiewskiej
d) powstaniu kościuszkowskim
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Józef Bohdan Zaleski
b) Antoni Malczewski
c) Seweryn Goszczyński
d) Adam Mickiewicz
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) zaboru pruskiego
b) Austrii
c) zaboru rosyjskiego
d) Galicji
Rozwiązanie

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Cudzoziemszczyzna”
b) „Trzy po trzy”
c) „Ożenić się nie mogę”
d) „Pan Jowialski”
Rozwiązanie

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) w Paryżu
b) w Beńkowej Wiszni
c) w Wiedniu
d) we Lwowie
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies