Test:

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu czterech lat
b) dwudziestu lat
c) dwudziestu ośmiu lat
d) dwudziestu sześciu lat
Rozwiązanie

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Pan Jowialski”
b) „Trzy po trzy”
c) „Ożenić się nie mogę”
d) „Cudzoziemszczyzna”
Rozwiązanie

Młody Fredro:
a) ukończył gimnazjum lwowskie
b) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
c) nigdy nie uczęszczał do szkół
d) ukończył Liceum Krzemienieckie
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Seweryn Goszczyński
b) Antoni Malczewski
c) Józef Bohdan Zaleski
d) Adam Mickiewicz
Rozwiązanie

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) w Paryżu
b) w Wiedniu
c) w Beńkowej Wiszni
d) we Lwowie
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) powstaniu kościuszkowskim
b) bitwie trzech cesarzy
c) bitwie pod Waterloo
d) kampanii moskiewskiej
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) szesnastu lat
b) osiemnastu lat
c) dwudziestu czterech lat
d) dwudziestu lat
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) Galicji
b) zaboru rosyjskiego
c) zaboru pruskiego
d) Austrii
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies