Kalendarium życia Sofoklesa

Na liście 100 najwybitniejszych pisarzy wszech czasów, stworzonej przez Daniela Burt’a, Sofokles zajmuje trzynaste miejsce. Nie jest to bynajmniej pozycja pechowa. Znalazł się przed takimi geniuszami pióra, jak Fiodor Dostojewski, Eurypides czy Molier.

Burt uzasadnił swój wybór tego antycznego twórcy słowami: „W rozważaniach o roli i znaczeniu trzech wielkich tragików greckich Ajschylos jest postrzegany najczęściej jako wielki odkrywca, Eurypides zaś jako obrazoburca i samotnik. Lecz to Sofokles zajmuje centralne miejsce jako genialny technik, mistrz klasycznej formy tragedii. On właśnie dokona... więcej

* * *

Twórczość Sofoklesa

Sofokles był najpopularniejszym pisarzem swego czasu, epoki „złotego wieku” Aten. Dwadzieścia cztery razy zwyciężał Dionizje, w tym osiemnaście razy zajął pierwsze miejsce (nigdy nie schodził poniżej drugiego).

Burt pisze: „W dionizyjskich rywalizacjach Sofokles zastąpił połączone ze sobą tragedie Ajschylosa odrębnymi sztukami na rozmaite tematy, kładąc nacisk na intensywność i jedność dramatycznego oddziaływania; stworzył tym samym wzór podjęty następnie przez nowożytny dramat zachodni. Jeśli Ajschylosowi przypisujemy odkrycie poetyckich i emocjonalnych możliwości tragedi... więcej

* * *

Cytaty o Sofoklesie

Matthew Arnold, To a Friend

…Lecz to dla niego
Specjalna podzięka, bo duszę miał wyważoną.
Od wczesnej młodości aż po późną starość
I nie pozwolił, aby trud był nudny
Ani namiętność nazbyt już szalona.

Który postrzegał życie ze spokojem
I jako całość, tytan scen attyckich,
Piewca Kolonu oraz jego dziecię.


Daniel Burt

W rozważaniach o roli i znaczeniu trzech wielkich tragików greckich Ajschylos jest postrzegany najczęściej jako wielki odkrywca, Eurypides zaś jako obrazoburca i samotnik. Lecz to Sofokles zajmuje centralne miejsce jako genialny technik... więcej

* * *

Cytaty z Sofoklesa

· Bez bólu i cierpienia nie istniejemy.

· Bo ten, kto sądzi, iż sam posiadł mądrość, język i rozum, innym niedosięgłe bliżej poznany - okaże się pusty.

· Cel zamierzony, a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym.

· Człowiek jest tylko tchnieniem i cieniem.

· Człowieka sprawiedliwego poznaje się z czasem, przewrotnego w ciągu jednego dnia.

· Człowiekowi przystoi pragnąć na miarę człowieczą.

· Każda rzecz jest dobra w swoim czasie.

· Kogo Bóg chce zgubić, wpierw mu rozum odbiera.

· Kto nie przeżył tego co ja, niechaj rad mi nie udziela.

· Kto się sp... więcej

* * *

Życiorys Sofoklesa

Sofokles urodził się w Kolonos – podateńskiej wsi około 496 roku. Był utalentowany i wykształcony muzycznie – podkreśla to tradycja starożytna. Komponował muzykę do swoich tragedii, a w młodości grał na kitarze (rodzaj liry), z czego słynął. Ponadto sprawdzał się w roli aktora. W wieku szesnastu lat został wybrany do chłopięcego chóru, który opiewał zwycięstwo pod Salaminą. Podobno nawet mu przewodził.

Pochodził z zamożnego mieszczaństwa. Ojciec był najprawdopodobniej właścicielem wytwórni broni lub nożownikiem. Otrzymał staranne wykształcenie ateńskie dawnego typu, o... więcej

* * *Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies