Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Król Edyp

Cytaty o Sofoklesie

Matthew Arnold, To a Friend

…Lecz to dla niego
Specjalna podzięka, bo duszę miał wyważoną.
Od wczesnej młodości aż po późną starość
I nie pozwolił, aby trud był nudny
Ani namiętność nazbyt już szalona.

Który postrzegał życie ze spokojem
I jako całość, tytan scen attyckich,
Piewca Kolonu oraz jego dziecię.Daniel Burt

W rozważaniach o roli i znaczeniu trzech wielkich tragików greckich Ajschylos jest postrzegany najczęściej jako wielki odkrywca, Eurypides zaś jako obrazoburca i samotnik. Lecz to Sofokles zajmuje centralne miejsce jako genialny technik, mistrz klasycznej formy tragedii. On właśnie dokonał syntezy etycznych i religijnych fascynacji Ajschylosa z psychologiczną głębią Eurypidesa, spajając je w wielką, spełnioną sztukę.

Sofokles był pierwszym dramatopisarzem, który osiągnął tak głęboką wiedzę o naturze uniwersum i ludzkiej zdolności sprostania jego wyzwaniom. Doświadczając okrutnie swoich bohaterów, uczynił przeciwności instrumentem odkrycia, które wciąż wywołuje zdumienie i współczucie widowni.


Bernard Knox

Sofokles po raz pierwszy ukazuje nam postać, którą rozpoznajemy jako «bohatera tragicznego» - człowieka, który bez pomocy bogów i w obliczu ludzkiej opozycji podejmuje decyzję pochodzącą z samej głębi jego jednostkowej natury, jego physis, a następnie na oślep, gwałtownie, heroicznie podtrzymuje ją aż do samozagłady.


Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Król Edyp” – streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Króla Edypa” w pigułce
Streszczenie mitu rodu Labdakidów
Życiorys Sofoklesa
Czas i miejsce akcji „Króla Edypa”
Problematyka „Króla Edypa” Sofoklesa
Cechy dramatu antycznego na przykładzie struktury i kompozycji „Króla Edypa”
Motywy literackie w „Królu Edypie”
Motyw cierpienia w „Królu Edypie”
Plan wydarzeń „Króla Edypa” Sofoklesa
Poszukiwanie ostatecznej prawdy w dramacie „Król Edyp”
Niepewność ludzkiego losu na przykładzie losów Edypa
Słowniczek pojęć z zakresu tragedii antycznej
Nawiązania do „Króla Edypa”
Rola przeznaczenia na przykładzie dramatu Sofoklesa „Król Edyp”
Dzieje Edypa
Kalendarium życia Sofoklesa
Twórczość Sofoklesa
Cytaty z Sofoklesa
Cytaty o Sofoklesie
Najważniejsze cytaty z „Króla Edypa”
Bibliografia
Bohaterowie
Edyp – charakterystyka bohatera
Kreon – charakterystyka postaci
Jokasta – charakterystyka postaci
Charakterystyka pozostałych bohaterówPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies