Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Król Edyp

Twórczość Sofoklesa

Sofokles był najpopularniejszym pisarzem swego czasu, epoki „złotego wieku” Aten. Dwadzieścia cztery razy zwyciężał Dionizje, w tym osiemnaście razy zajął pierwsze miejsce (nigdy nie schodził poniżej drugiego).

Burt pisze: „W dionizyjskich rywalizacjach Sofokles zastąpił połączone ze sobą tragedie Ajschylosa odrębnymi sztukami na rozmaite tematy, kładąc nacisk na intensywność i jedność dramatycznego oddziaływania; stworzył tym samym wzór podjęty następnie przez nowożytny dramat zachodni. Jeśli Ajschylosowi przypisujemy odkrycie poetyckich i emocjonalnych możliwości tragedii, musimy przyznać, że to wyrafinowanie i mistrzostwo techniczne Sofoklesa ustaliły wzorzec, według którego ta forma wyrazu oceniana jest od V wieku p.n.e.”.

Dionizje to uroczystości ku czci Dionizosa, boga winnej latorośli. Dzieliły się na Wielkie (obchodzone wiosną w mieście) oraz Małe (wiejskie na przełomie grudnia i stycznia w Attyce). Podczas Wielkich i Małych Dionizji składano w ofierze kozła, a jego krwią polewano korzenie winnej latorośli. Przez następne dni miały miejsce pochody zwane komos.

Tworzył przez sześćdziesiąt dwa lata życia (468r. p.n.e. – 406r. p.n.e.). Nie można jednak dokładnie odtworzyć etapów jego artystycznego dojrzewania, ponieważ z ponad stu dwudziestu napisanych przez niego dramatów (około dziewięćdziesiąt tragedii oraz około trzydzieści dramatów satyrowych) - tylko siedem ocalało w całości.

Był twórcą wielu scenicznych innowacji:

· Pierwszy wprowadził do tragedii greckiej trzeciego aktora. Dzięki temu zabiegowi możliwe stało się przedstawianie bardziej złożonych sytuacji dramatycznych i głębszej analizy psychologicznej.
· Wprowadził na scenę dekoracje.
· Zwiększył liczbę członków chóru z 12 do 15.
· Zwiększył kompetencje przewodnika chóru.
· Zminimalizował bezpośredni wpływ bogów na losy bohaterów.
· Odszedł od trylogii tragicznych (trzech tragedii opowiadających jedną historię, będących składnikiem "tetralogii" - trzy komedie oraz dramat satyrowy) na rzecz traktowania każdej tragedii jako zamkniętej całości.


Miał powiedzieć: „ja przedstawiam ludzi takimi jakimi być powinni, Eurypides zaś, jakimi są”.

Ocalałe sztuki – dramaty moralne i religijne:

1. Ajas (najstarsza tragedia z zachowanych),
2. Antygona (442 p.n.e),
3. Król Edyp (429 p.n.e. - 426 p.n.e.),
4. Elektra (416 p.n.e.),
5. Kobiety z Trachis (lub Trachinki) (416 p.n.e.),
6. Filoktet (409 p.n.e.),
7. Edyp w Kolonie (ostatnie dzieło pisarza, wydane 5 lat po jego śmierci, opowiadające o życiu Edypa i Antygony na wygnaniu).

Ze względu na miejsce akcji, tragedie te układają się w dwa cykle:
1. trojański (Ajas, Filoktet, Elektra),
2. tebański (Król Edyp, Edyp w Kolonie, Antygona).

Prócz tych dzieł, zachowało się również około czterystu fragmentów dramatu satyrowego Tropiciele.

Polskich tłumaczeń wszystkich zachowanych tragedii Sofoklesa dokonali:

- Zygmunt Węclewski (1875),
- Kazimierz Kaszewski (1888),
- Kazimierz Morawski (1916).

Prócz tego, przekłady pojedynczych utworów zrealizowali:
- Wincenty Smaczniński (1850 - Antygona),
- Jan Czubek (1881 - Antygona),
- Tadeusz Węclewski, (1931 - Antygona)


Szybki test:

Sofokles był najpopularniejszym pisarzem epoki:
a) złotego wieku
b) hellenistycznej
c) czasów państw-miast
d) podbojów
Rozwiązanie

Do tragedii trojańskich Sofoklesa zaliczamy:
a) „Filokteta” i „Elektrę”
b) „Króla Edypa” i „Edypa w Kolonie”
c) „Króla Edypa” i „Antygonę”
d) „Antygonę” i „Ajasa”
Rozwiązanie

Sofokles w konkursie podczas święta Dionizji pierwsze miejsce zajął:
a) 24 razy
b) 18 razy
c) 12 razy
d) 6 razy
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Król Edyp” – streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Króla Edypa” w pigułce
Streszczenie mitu rodu Labdakidów
Życiorys Sofoklesa
Czas i miejsce akcji „Króla Edypa”
Problematyka „Króla Edypa” Sofoklesa
Cechy dramatu antycznego na przykładzie struktury i kompozycji „Króla Edypa”
Motywy literackie w „Królu Edypie”
Motyw cierpienia w „Królu Edypie”
Plan wydarzeń „Króla Edypa” Sofoklesa
Poszukiwanie ostatecznej prawdy w dramacie „Król Edyp”
Niepewność ludzkiego losu na przykładzie losów Edypa
Słowniczek pojęć z zakresu tragedii antycznej
Nawiązania do „Króla Edypa”
Rola przeznaczenia na przykładzie dramatu Sofoklesa „Król Edyp”
Dzieje Edypa
Kalendarium życia Sofoklesa
Twórczość Sofoklesa
Cytaty z Sofoklesa
Cytaty o Sofoklesie
Najważniejsze cytaty z „Króla Edypa”
Bibliografia
Bohaterowie
Edyp – charakterystyka bohatera
Kreon – charakterystyka postaci
Jokasta – charakterystyka postaci
Charakterystyka pozostałych bohaterówPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies