Test:

Prócz dzieł Sofoklesa zachowanych w całości, zachowało się również około czterystu:
a) fragmentów komedii „Irydion”
b) fragmentów tragedii „Antigora”
c) fragmentów dramatu satyrowego „Tropiciele”
d) fragmentów pieśni tebańskich
Rozwiązanie

Sofokles urodził się:
a) w Sparcie
b) w Kolonos
c) na wyspie Chios
d) w Atenach
Rozwiązanie

„Król Edyp” nie jest opowieścią o:
a) symbolach starożytności: ślepych wróżbitach, Sfinksie, bogach
b) wypełnianiu się przepowiedni
c) konflikcie praw boskich i ludzkich
d) tragizmie człowieka-marionetki w rękach sił wyższych
Rozwiązanie

O samobójstwie Jokasty dowiadujemy się od:
a) Edypa
b) Sługi
c) Posłańca
d) Chóru
Rozwiązanie

Kto na Edypie wymógł zwolnienie Kreona?
a) Jokasta
b) Tyrezjasz
c) Kapłan
d) Posłaniec
Rozwiązanie

Edyp wyłupił sobie oczy:
a) złotymi sprzączkami
b) brązowym szpikulcem
c) srebrnymi szpilkami
d) sztyletem z diamentem
Rozwiązanie

Edyp oskarżył o udział w spisku:
a) Kreona i Sługę
b) wróżbitę i Kreona
c) wróżbitę i Posłańca
d) Sługę i Posłańca
Rozwiązanie

Sofokles zmarł w 406 roku p.n.e., mając lat:
a) 70
b) 90
c) 60
d) 80
Rozwiązanie

Chór, błagając a o łaskę i wsparcie dla ludu tebańskiego, zwraca się do:
a) Ateny, Marsa i Uranosa
b) Hery, Zeusa i Posejdona
c) Ateny, Artemidy i Apolla
d) Zeusa, Artemidy i Hekabe
Rozwiązanie

Nikt nie pomścił śmierci Lajosa, ponieważ:
a) uwagę ludu odciągnął Sfinks
b) zabronił tego nowy monarcha
c) nikt nie cenił go jako władcy
d) ludzie bali się jego zabójcy
Rozwiązanie


W ateńskim związku morskim Sofokles był:
a) administratorem
b) skarbnikiem
c) oratorem
d) zarządcą
Rozwiązanie

Uważa się, że Sofokles był autorem w sumie:
a) ponad 120 dramatów
b) 55 dramatów
c) 90 dramatów
d) 63 dramatów
Rozwiązanie

„ (...)śmiertelnych / Sztuka wróżenia nie ima się wcale” - to słowa:
a) Jokasty
b) Edypa
c) Chóru
d) Tyrezjasza
Rozwiązanie

Sofokles przyjaźnił się z twórcą demokracji ateńskiej:
a) Arystotelesem
b) Sokratesem
c) Peryklesem
d) Platonem
Rozwiązanie

Którym synem króla Teb Lajosa i Jokasty był Edyp?
a) Czwartym
b) Trzecim
c) Pierwszym
d) Drugim
Rozwiązanie

Edyp upewnia Kapłana o:
a) swojej uczciwości względem skarbca
b) swojej niewinności
c) swoim pochodzeniu
d) swojej miłości do ojczyzny
Rozwiązanie

Król Edyp po znalezieniu zabójcy Lajosa pragnie:
a) wypuścić go wolno poza granice kraju
b) poświęcić go w ofierze bogom
c) stracić go
d) nagrodzić go
Rozwiązanie

Na przełomie grudnia i stycznia odbywały się:
a) Wielkie Dionizje
b) Małe Dionizje
c) Antesterie
d) Lenaje
Rozwiązanie

Do tragedii trojańskich Sofoklesa zaliczamy:
a) „Króla Edypa” i „Edypa w Kolonie”
b) „Filokteta” i „Elektrę”
c) „Króla Edypa” i „Antygonę”
d) „Antygonę” i „Ajasa”
Rozwiązanie

Imię Edyp oznacza człowieka:
a) przeklętego
b) którego los zależy od fatum
c) szlachetnego
d) z przekłutymi nogami
Rozwiązanie

Drastyczne wydarzenia w „Królu Edypie”:
a) są bardzo krwawe
b) rozgrywają się poza akcją właściwą
c) są przedstawione z niezwykłym realizmem
d) przedstawione są szczegółowo
Rozwiązanie

Pierwszy raz zwycięstwo nad Ajschylosem w zawodach dramatycznych odniósł Sofokles w wieku:
a) 36 lat
b) 32 lat
c) 28 lat
d) 24 lat
Rozwiązanie

W wieku szesnastu lat Sofokles poszedł:
a) do szkoły ateńskiej
b) do wojska
c) do chóru
d) na służbę na dworze cesarza
Rozwiązanie

Sofokles żył i tworzył w:
a) III w. p.n.e.
b) V w. p.n.e.
c) VI w. p.n.e.
d) IV w. p.n.e.
Rozwiązanie

Kadm to:
a) ojciec Edypa
b) brat Jokasty
c) mitologiczny założyciel Teb
d) Posłaniec
Rozwiązanie

Cierpienie Edypa było:
a) karą
b) sprawiedliwe
c) zawinione
d) dopełnieniem przepowiedni
Rozwiązanie

Bohaterowie „Króla Edypa”:
a) są postaciami złożonymi
b) nie podlegają transformacjom
c) pochodzą z warstw niskich
d) przechodzą metamorfozy
Rozwiązanie

„Mężem jeden więcej mądrości” Chór nazywa:
a) Edypa
b) Kreona
c) Lajosa
d) Tyrezjasza
Rozwiązanie

Jedność miejsca polegała na umiejscowieniu akcji:
a) w dokładnie opisanych w didaskaliach miejscach
b) głównie w jednym miejscu
c) tylko w jednym miejscu
d) w obrębie jednego budynku
Rozwiązanie

Sługa niegdyś pracował u Lajosa jako:
a) błazen
b) kowal
c) pastuch
d) koniuszy
Rozwiązanie

Wydarzenia „Króla Edypa” rozgrywają się:
a) w głównej sali pałacu
b) na pałacowym dziedzińcu
c) w sali tronowej pałacu
d) przy bramie do pałacu
Rozwiązanie

Symbolem wiary w „Królu Edypie” jest:
a) Jokasta
b) Kapłan
c) Edyp
d) Tyrezjasz
Rozwiązanie

Zasada kalokagathii polegała na:
a) harmonijnym wychowaniu
b) wyższości stylu wysokiego nad niskim
c) współgraniu elementów tragedii i komedii
d) unikaniu scen zbiorowych
Rozwiązanie

Katharsis dosłownie znaczy:
a) grę aktorską
b) oczyszczenie
c) maskę teatralną
d) kuluminację
Rozwiązanie

Jokasta i Edyp byli małżeństwem:
a) nieudanym
b) szczęśliwym
c) zawartym z rozsądku
d) niekochającym się
Rozwiązanie

Sofokles w konkursie podczas święta Dionizji pierwsze miejsce zajął:
a) 18 razy
b) 24 razy
c) 6 razy
d) 12 razy
Rozwiązanie

Sofokles był najpopularniejszym pisarzem epoki:
a) podbojów
b) czasów państw-miast
c) złotego wieku
d) hellenistycznej
Rozwiązanie

W „Królu Edypie” zgodnie z zasadą decorum mamy do czynienia ze stylem:
a) potocznym
b) wysokim
c) niskim
d) gwarowym
Rozwiązanie

Sfinks to uskrzydlony potwór o twarzy:
a) kobiety
b) bóstwa
c) ptaka
d) lwa
Rozwiązanie

Edyp był biologicznym synem:
a) pasterza
b) Posłańca
c) Lajosa
d) Polybosa
Rozwiązanie

Edyp rzucił klątwę na:
a) zabójcę Lajosa
b) wróżbitę
c) swojego ojca
d) Kreona
Rozwiązanie

Sofokles zwiększył liczebność chóru z dwunastu do:
a) trzynastu osób
b) osiemnastu osób
c) piętnastu osób
d) dwudziestu osób
Rozwiązanie

Komos oznacza:
a) biczowania
b) śpiewy dziękczynne
c) procesje
d) monologi teatralne
Rozwiązanie

Edyp dorastał jako syn Polybosa z Koryntu i Merope z Dorydy, w szczęściu i radości, do chwili, gdy dowiedział się, iż jest:
a) półbogiem
b) synem króla
c) przeklęty
d) podrzutkiem
Rozwiązanie

Akcja „Króla Edypa” trwa:
a) jeden dzień
b) trzy dni
c) osiem godzin
d) do północy
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies