Test:

O samobójstwie Jokasty dowiadujemy się od:
a) Chóru
b) Sługi
c) Edypa
d) Posłańca
Rozwiązanie

Drastyczne wydarzenia w „Królu Edypie”:
a) są przedstawione z niezwykłym realizmem
b) są bardzo krwawe
c) rozgrywają się poza akcją właściwą
d) przedstawione są szczegółowo
Rozwiązanie

Sofokles był najpopularniejszym pisarzem epoki:
a) podbojów
b) hellenistycznej
c) złotego wieku
d) czasów państw-miast
Rozwiązanie

Symbolem wiary w „Królu Edypie” jest:
a) Jokasta
b) Tyrezjasz
c) Kapłan
d) Edyp
Rozwiązanie

Kadm to:
a) ojciec Edypa
b) Posłaniec
c) brat Jokasty
d) mitologiczny założyciel Teb
Rozwiązanie

Zasada kalokagathii polegała na:
a) unikaniu scen zbiorowych
b) współgraniu elementów tragedii i komedii
c) wyższości stylu wysokiego nad niskim
d) harmonijnym wychowaniu
Rozwiązanie

W wieku szesnastu lat Sofokles poszedł:
a) do szkoły ateńskiej
b) do wojska
c) do chóru
d) na służbę na dworze cesarza
Rozwiązanie

Kto na Edypie wymógł zwolnienie Kreona?
a) Tyrezjasz
b) Jokasta
c) Posłaniec
d) Kapłan
Rozwiązanie

Edyp rzucił klątwę na:
a) swojego ojca
b) zabójcę Lajosa
c) wróżbitę
d) Kreona
Rozwiązanie

„Mężem jeden więcej mądrości” Chór nazywa:
a) Edypa
b) Lajosa
c) Kreona
d) Tyrezjasza
Rozwiązanie


Na przełomie grudnia i stycznia odbywały się:
a) Antesterie
b) Lenaje
c) Wielkie Dionizje
d) Małe Dionizje
Rozwiązanie

Edyp był biologicznym synem:
a) Lajosa
b) pasterza
c) Polybosa
d) Posłańca
Rozwiązanie

Akcja „Króla Edypa” trwa:
a) jeden dzień
b) do północy
c) trzy dni
d) osiem godzin
Rozwiązanie

Prócz dzieł Sofoklesa zachowanych w całości, zachowało się również około czterystu:
a) fragmentów dramatu satyrowego „Tropiciele”
b) fragmentów komedii „Irydion”
c) fragmentów tragedii „Antigora”
d) fragmentów pieśni tebańskich
Rozwiązanie

Król Edyp po znalezieniu zabójcy Lajosa pragnie:
a) wypuścić go wolno poza granice kraju
b) poświęcić go w ofierze bogom
c) stracić go
d) nagrodzić go
Rozwiązanie

Sofokles zwiększył liczebność chóru z dwunastu do:
a) trzynastu osób
b) osiemnastu osób
c) piętnastu osób
d) dwudziestu osób
Rozwiązanie

W „Królu Edypie” zgodnie z zasadą decorum mamy do czynienia ze stylem:
a) niskim
b) potocznym
c) wysokim
d) gwarowym
Rozwiązanie

Sofokles przyjaźnił się z twórcą demokracji ateńskiej:
a) Platonem
b) Arystotelesem
c) Peryklesem
d) Sokratesem
Rozwiązanie

Uważa się, że Sofokles był autorem w sumie:
a) 90 dramatów
b) ponad 120 dramatów
c) 63 dramatów
d) 55 dramatów
Rozwiązanie

Edyp oskarżył o udział w spisku:
a) wróżbitę i Posłańca
b) Kreona i Sługę
c) Sługę i Posłańca
d) wróżbitę i Kreona
Rozwiązanie

Sługa niegdyś pracował u Lajosa jako:
a) koniuszy
b) pastuch
c) kowal
d) błazen
Rozwiązanie

Wydarzenia „Króla Edypa” rozgrywają się:
a) w głównej sali pałacu
b) na pałacowym dziedzińcu
c) przy bramie do pałacu
d) w sali tronowej pałacu
Rozwiązanie

Sofokles zmarł w 406 roku p.n.e., mając lat:
a) 80
b) 90
c) 60
d) 70
Rozwiązanie

Sofokles żył i tworzył w:
a) III w. p.n.e.
b) V w. p.n.e.
c) IV w. p.n.e.
d) VI w. p.n.e.
Rozwiązanie

Imię Edyp oznacza człowieka:
a) z przekłutymi nogami
b) przeklętego
c) szlachetnego
d) którego los zależy od fatum
Rozwiązanie

Którym synem króla Teb Lajosa i Jokasty był Edyp?
a) Drugim
b) Trzecim
c) Czwartym
d) Pierwszym
Rozwiązanie

Cierpienie Edypa było:
a) sprawiedliwe
b) dopełnieniem przepowiedni
c) zawinione
d) karą
Rozwiązanie

Katharsis dosłownie znaczy:
a) grę aktorską
b) kuluminację
c) maskę teatralną
d) oczyszczenie
Rozwiązanie

Chór, błagając a o łaskę i wsparcie dla ludu tebańskiego, zwraca się do:
a) Ateny, Marsa i Uranosa
b) Hery, Zeusa i Posejdona
c) Zeusa, Artemidy i Hekabe
d) Ateny, Artemidy i Apolla
Rozwiązanie

Pierwszy raz zwycięstwo nad Ajschylosem w zawodach dramatycznych odniósł Sofokles w wieku:
a) 28 lat
b) 24 lat
c) 32 lat
d) 36 lat
Rozwiązanie

Sfinks to uskrzydlony potwór o twarzy:
a) ptaka
b) lwa
c) bóstwa
d) kobiety
Rozwiązanie

„ (...)śmiertelnych / Sztuka wróżenia nie ima się wcale” - to słowa:
a) Chóru
b) Edypa
c) Tyrezjasza
d) Jokasty
Rozwiązanie

Sofokles w konkursie podczas święta Dionizji pierwsze miejsce zajął:
a) 6 razy
b) 12 razy
c) 24 razy
d) 18 razy
Rozwiązanie

Jokasta i Edyp byli małżeństwem:
a) szczęśliwym
b) niekochającym się
c) zawartym z rozsądku
d) nieudanym
Rozwiązanie

„Król Edyp” nie jest opowieścią o:
a) konflikcie praw boskich i ludzkich
b) symbolach starożytności: ślepych wróżbitach, Sfinksie, bogach
c) tragizmie człowieka-marionetki w rękach sił wyższych
d) wypełnianiu się przepowiedni
Rozwiązanie

Komos oznacza:
a) biczowania
b) monologi teatralne
c) śpiewy dziękczynne
d) procesje
Rozwiązanie

Edyp dorastał jako syn Polybosa z Koryntu i Merope z Dorydy, w szczęściu i radości, do chwili, gdy dowiedział się, iż jest:
a) przeklęty
b) podrzutkiem
c) synem króla
d) półbogiem
Rozwiązanie

Jedność miejsca polegała na umiejscowieniu akcji:
a) tylko w jednym miejscu
b) w dokładnie opisanych w didaskaliach miejscach
c) głównie w jednym miejscu
d) w obrębie jednego budynku
Rozwiązanie

Sofokles urodził się:
a) w Sparcie
b) na wyspie Chios
c) w Atenach
d) w Kolonos
Rozwiązanie

Do tragedii trojańskich Sofoklesa zaliczamy:
a) „Filokteta” i „Elektrę”
b) „Króla Edypa” i „Antygonę”
c) „Antygonę” i „Ajasa”
d) „Króla Edypa” i „Edypa w Kolonie”
Rozwiązanie

W ateńskim związku morskim Sofokles był:
a) skarbnikiem
b) oratorem
c) administratorem
d) zarządcą
Rozwiązanie

Nikt nie pomścił śmierci Lajosa, ponieważ:
a) uwagę ludu odciągnął Sfinks
b) zabronił tego nowy monarcha
c) nikt nie cenił go jako władcy
d) ludzie bali się jego zabójcy
Rozwiązanie

Edyp wyłupił sobie oczy:
a) sztyletem z diamentem
b) srebrnymi szpilkami
c) brązowym szpikulcem
d) złotymi sprzączkami
Rozwiązanie

Bohaterowie „Króla Edypa”:
a) przechodzą metamorfozy
b) pochodzą z warstw niskich
c) są postaciami złożonymi
d) nie podlegają transformacjom
Rozwiązanie

Edyp upewnia Kapłana o:
a) swojej miłości do ojczyzny
b) swoim pochodzeniu
c) swojej uczciwości względem skarbca
d) swojej niewinności
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies