Test:

Chór, błagając a o łaskę i wsparcie dla ludu tebańskiego, zwraca się do:
a) Ateny, Artemidy i Apolla
b) Ateny, Marsa i Uranosa
c) Hery, Zeusa i Posejdona
d) Zeusa, Artemidy i Hekabe
Rozwiązanie

Sofokles zmarł w 406 roku p.n.e., mając lat:
a) 60
b) 80
c) 90
d) 70
Rozwiązanie

Sfinks to uskrzydlony potwór o twarzy:
a) kobiety
b) lwa
c) ptaka
d) bóstwa
Rozwiązanie

Imię Edyp oznacza człowieka:
a) z przekłutymi nogami
b) szlachetnego
c) którego los zależy od fatum
d) przeklętego
Rozwiązanie

Sofokles był najpopularniejszym pisarzem epoki:
a) złotego wieku
b) podbojów
c) hellenistycznej
d) czasów państw-miast
Rozwiązanie

Na przełomie grudnia i stycznia odbywały się:
a) Lenaje
b) Antesterie
c) Małe Dionizje
d) Wielkie Dionizje
Rozwiązanie

Zasada kalokagathii polegała na:
a) harmonijnym wychowaniu
b) współgraniu elementów tragedii i komedii
c) unikaniu scen zbiorowych
d) wyższości stylu wysokiego nad niskim
Rozwiązanie

Uważa się, że Sofokles był autorem w sumie:
a) ponad 120 dramatów
b) 90 dramatów
c) 55 dramatów
d) 63 dramatów
Rozwiązanie

Kadm to:
a) mitologiczny założyciel Teb
b) Posłaniec
c) brat Jokasty
d) ojciec Edypa
Rozwiązanie

Sofokles urodził się:
a) w Kolonos
b) na wyspie Chios
c) w Sparcie
d) w Atenach
Rozwiązanie


Symbolem wiary w „Królu Edypie” jest:
a) Jokasta
b) Kapłan
c) Tyrezjasz
d) Edyp
Rozwiązanie

Sofokles w konkursie podczas święta Dionizji pierwsze miejsce zajął:
a) 12 razy
b) 24 razy
c) 18 razy
d) 6 razy
Rozwiązanie

Prócz dzieł Sofoklesa zachowanych w całości, zachowało się również około czterystu:
a) fragmentów pieśni tebańskich
b) fragmentów komedii „Irydion”
c) fragmentów tragedii „Antigora”
d) fragmentów dramatu satyrowego „Tropiciele”
Rozwiązanie

Sofokles zwiększył liczebność chóru z dwunastu do:
a) trzynastu osób
b) osiemnastu osób
c) dwudziestu osób
d) piętnastu osób
Rozwiązanie

Wydarzenia „Króla Edypa” rozgrywają się:
a) przy bramie do pałacu
b) w sali tronowej pałacu
c) na pałacowym dziedzińcu
d) w głównej sali pałacu
Rozwiązanie

Edyp był biologicznym synem:
a) Posłańca
b) pasterza
c) Lajosa
d) Polybosa
Rozwiązanie

W wieku szesnastu lat Sofokles poszedł:
a) do wojska
b) na służbę na dworze cesarza
c) do chóru
d) do szkoły ateńskiej
Rozwiązanie

Do tragedii trojańskich Sofoklesa zaliczamy:
a) „Króla Edypa” i „Antygonę”
b) „Antygonę” i „Ajasa”
c) „Króla Edypa” i „Edypa w Kolonie”
d) „Filokteta” i „Elektrę”
Rozwiązanie

Komos oznacza:
a) procesje
b) biczowania
c) monologi teatralne
d) śpiewy dziękczynne
Rozwiązanie

Jokasta i Edyp byli małżeństwem:
a) szczęśliwym
b) zawartym z rozsądku
c) niekochającym się
d) nieudanym
Rozwiązanie

W „Królu Edypie” zgodnie z zasadą decorum mamy do czynienia ze stylem:
a) niskim
b) wysokim
c) gwarowym
d) potocznym
Rozwiązanie

Katharsis dosłownie znaczy:
a) maskę teatralną
b) grę aktorską
c) oczyszczenie
d) kuluminację
Rozwiązanie

Sługa niegdyś pracował u Lajosa jako:
a) kowal
b) pastuch
c) błazen
d) koniuszy
Rozwiązanie

Nikt nie pomścił śmierci Lajosa, ponieważ:
a) ludzie bali się jego zabójcy
b) nikt nie cenił go jako władcy
c) uwagę ludu odciągnął Sfinks
d) zabronił tego nowy monarcha
Rozwiązanie

W ateńskim związku morskim Sofokles był:
a) skarbnikiem
b) administratorem
c) oratorem
d) zarządcą
Rozwiązanie

Cierpienie Edypa było:
a) karą
b) zawinione
c) dopełnieniem przepowiedni
d) sprawiedliwe
Rozwiązanie

Drastyczne wydarzenia w „Królu Edypie”:
a) rozgrywają się poza akcją właściwą
b) przedstawione są szczegółowo
c) są bardzo krwawe
d) są przedstawione z niezwykłym realizmem
Rozwiązanie

Sofokles przyjaźnił się z twórcą demokracji ateńskiej:
a) Peryklesem
b) Sokratesem
c) Platonem
d) Arystotelesem
Rozwiązanie

„ (...)śmiertelnych / Sztuka wróżenia nie ima się wcale” - to słowa:
a) Edypa
b) Tyrezjasza
c) Jokasty
d) Chóru
Rozwiązanie

Edyp dorastał jako syn Polybosa z Koryntu i Merope z Dorydy, w szczęściu i radości, do chwili, gdy dowiedział się, iż jest:
a) synem króla
b) podrzutkiem
c) półbogiem
d) przeklęty
Rozwiązanie

Bohaterowie „Króla Edypa”:
a) przechodzą metamorfozy
b) pochodzą z warstw niskich
c) są postaciami złożonymi
d) nie podlegają transformacjom
Rozwiązanie

Pierwszy raz zwycięstwo nad Ajschylosem w zawodach dramatycznych odniósł Sofokles w wieku:
a) 32 lat
b) 36 lat
c) 28 lat
d) 24 lat
Rozwiązanie

Edyp oskarżył o udział w spisku:
a) wróżbitę i Kreona
b) Kreona i Sługę
c) Sługę i Posłańca
d) wróżbitę i Posłańca
Rozwiązanie

O samobójstwie Jokasty dowiadujemy się od:
a) Posłańca
b) Edypa
c) Chóru
d) Sługi
Rozwiązanie

Kto na Edypie wymógł zwolnienie Kreona?
a) Kapłan
b) Posłaniec
c) Tyrezjasz
d) Jokasta
Rozwiązanie

Którym synem króla Teb Lajosa i Jokasty był Edyp?
a) Trzecim
b) Pierwszym
c) Drugim
d) Czwartym
Rozwiązanie

Edyp upewnia Kapłana o:
a) swojej uczciwości względem skarbca
b) swojej miłości do ojczyzny
c) swojej niewinności
d) swoim pochodzeniu
Rozwiązanie

Król Edyp po znalezieniu zabójcy Lajosa pragnie:
a) stracić go
b) poświęcić go w ofierze bogom
c) wypuścić go wolno poza granice kraju
d) nagrodzić go
Rozwiązanie

Sofokles żył i tworzył w:
a) VI w. p.n.e.
b) IV w. p.n.e.
c) V w. p.n.e.
d) III w. p.n.e.
Rozwiązanie

Edyp rzucił klątwę na:
a) Kreona
b) wróżbitę
c) zabójcę Lajosa
d) swojego ojca
Rozwiązanie

„Mężem jeden więcej mądrości” Chór nazywa:
a) Kreona
b) Tyrezjasza
c) Edypa
d) Lajosa
Rozwiązanie

Akcja „Króla Edypa” trwa:
a) jeden dzień
b) do północy
c) trzy dni
d) osiem godzin
Rozwiązanie

„Król Edyp” nie jest opowieścią o:
a) tragizmie człowieka-marionetki w rękach sił wyższych
b) wypełnianiu się przepowiedni
c) konflikcie praw boskich i ludzkich
d) symbolach starożytności: ślepych wróżbitach, Sfinksie, bogach
Rozwiązanie

Jedność miejsca polegała na umiejscowieniu akcji:
a) głównie w jednym miejscu
b) w dokładnie opisanych w didaskaliach miejscach
c) tylko w jednym miejscu
d) w obrębie jednego budynku
Rozwiązanie

Edyp wyłupił sobie oczy:
a) złotymi sprzączkami
b) sztyletem z diamentem
c) brązowym szpikulcem
d) srebrnymi szpilkami
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies