Test:

Zwłoki do Instytutu Anatomicznego pochodziły z:
a) obozu koncentracyjnego w Stuthoffie
b) z egzekucji z całego Pomorza
c) szpitala psychiatrycznego
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Michał P. przeżył w Chełmnie, ponieważ:
a) najciężej ze wszystkich pracował
b) zabił swojego oprawcę
c) został kapo
d) uciekł
Rozwiązanie

U wejścia do pałacu w Chełmnie widniał napis:
a) Zakład Uzdrowiskowy
b) Zakład Poprawczy
c) Zakład Kąpielowy
d) Zakład Karny
Rozwiązanie

W Ravensbrck kobieta z opowiadania „Dno”:
a) pracowała w fabryce amunicji
b) dostawała przyzwoite racje żywności
c) była nękana zastrzykami
d) stała na "wizie"
Rozwiązanie

Pierwsze getto na terenach polskich powstało 28 października 1939 roku w:
a) Chełmnie
b) Skarżysku - Kamiennej
c) Oświęcimiu
d) Piotrkowie Trybunalskim
Rozwiązanie

W kwaterze, która ma zostać przeznaczona na żydowskie ambulatorium Dwojra jest:
a) recepcjonistką
b) salową
c) pielęgniarką
d) sprzątaczką
Rozwiązanie

Drugi – tęgawy, profesor uzasadniał postępowanie Spannera:
a) tym, że Spanner był członkiem partii
b) faktem, że Niemcy przeżywały wówczas wielki brak tłuszczów
c) dobrem nauki
d) chęcią zdobycia nagrody naukowej
Rozwiązanie

Styl „Medalionów” jest:
a) metaforyczny
b) barwny
c) przytłaczający
d) oszczędny
Rozwiązanie

Dlaczego ludzie nie pomogli kobiecie, która uciekła z transportu?
a) wszystkie odpowiedzi są przwdziwe
b) kobieta była Żydówką
c) bali się
d) kobieta leżała w widocznym miejscu
Rozwiązanie

Debiutancki wiersz poetki miał tytuł:
a) Wierzę
b) Podziwiam
c) Pamiętam
d) Kocham
Rozwiązanie


„Uniwersytet Latający” to:
a) miejsce spotkań młodych ludzi
b) nieformalna szkoła wyższa
c) szkoła dla absolwentek kierunków humanistycznych
d) szkoła ucząca czarnej magii
Rozwiązanie

Podczas życia w okupowanej Warszawie Nałkowska:
a) zajmowała się działalnością dobroczynną
b) szmuglowała bimber
c) sprzedawała bieliznę
d) prowadziła sklep tytoniowy
Rozwiązanie

Na terytorium lasu Żuchowskiego dwie kobiety prosiły o:
a) wskazanie im miejsca pochówku zmarłych
b) możliwość zapalenia zniczy
c) odprawienie mszy
d) przyspieszenie ekshumacji
Rozwiązanie

Martyrologia to:
a) męczeństwo
b) wymordowanie
c) eksterminacja
d) wyniszczenie
Rozwiązanie

Fragmentaryczność „Medalionów”:
a) jest niepotrzebna
b) uświadamia rozległość hitlerowskich krzywd
c) wpływa na zrozumienie utworu
d) powoduje nieczytelność opowiadań
Rozwiązanie

Utwór „Kobieta cmentarna” dotyczy głównie:
a) cmentarza powązkowskiego
b) obozu w Ravensbrck
c) obozu w Chełmnie
d) terenu getta
Rozwiązanie

Wacław Nałkowski, ojciec Zofii był:
a) biologiem
b) geografem
c) historykiem
d) matematykiem
Rozwiązanie

Nałkowska w „Medalionach”:
a) unika wypowiedzi odautorskich
b) szeroko komentuje opisywane historię
c) analizuje psychikę bohaterów
d) skupia się na wyglądzie zewnętrznym bohaterów
Rozwiązanie

Przesłuchiwany w opowiadaniu "Doktor Spanner" był:
a) elblążaninem
b) szczecinianinem
c) gdańszczaninem
d) torunianinem
Rozwiązanie

Kobieta z opowiadania "Dno" od ludzi wymaga jedynie:
a) miłosierdzia
b) życzliwości
c) wdzięczności
d) podziwu
Rozwiązanie

Młody mężczyzna przyniósł kobiecie, która uciekła z transportu:
a) wódkę i papierosy
b) obiad
c) lekarstwa
d) mleko
Rozwiązanie

Bohaterka opowiadania "Wiza" jest ubrana w:
a) szary płaszcz
b) mundur esesmanki
c) kolorową suknię
d) obozowe odzienie w pasy
Rozwiązanie

Eksterminacja to:
a) odnalezienie określonych grup ludności
b) przesiedlenie określonych grup ludności
c) wysiedlenie określonych grup ludności
d) wyniszczenie określonych grup ludności
Rozwiązanie

Idea przymusowego zamknięcia Żydów za murami gett, po raz pierwszy wprowadzona została w
a) XIX wieku
b) XX wieku
c) XV wieku
d) XVI wieku
Rozwiązanie

Dlaczego pewien lekarz, profesor uniwersytetu w Budapeszcie, przeżył?
a) bo nie łudził się nadzieją ocalenia
b) bo pomagał innym
c) bo do końca wierzył w ocalenie
d) bo miał silny charakter
Rozwiązanie

Zofia Nałkowska promowała m.in.:
a) Brunona Schulza
b) Franza Kafkę
c) Witolda Gombrowicza
d) Czesława Miłosza
Rozwiązanie

Dwojra Zielona w Skarżysku – Kamiennej pracowała w:
a) fabryce amunicji
b) fabryce konserw
c) szwalni
d) garbiarni
Rozwiązanie

Bohaterowie „Medalionów”:
a) reprezentują wszystkie ofiary hitleryzmu
b) mają zindywidualizowane cechy
c) są szczegółowo opisani
d) są wykształconymi ludźmi
Rozwiązanie

Akcja opowiadania "Doktor Spanner" rozgrywa się w:
a) marcu
b) kwietniu
c) czerwcu
d) maju
Rozwiązanie

Kobieta z opowiadania "Dno" żałuje, że:
a) nie pamięta nazwisk, imion
b) nie zemściła się na oprawcach
c) nie przeżyła jej matka
d) nie może odnaleźć męża
Rozwiązanie

Bohaterka opowiadania "Wiza" chce pojechać do Gdańska by:
a) zobaczyć morze
b) dostać się na statek do USA
c) spotkać się z przyjaciółką
d) odwiedzić rodzinę
Rozwiązanie

Wiza to::
a) łąka pod lasem
b) przepustka obozowa
c) plac obozowy
d) miejsce apelu w obozie
Rozwiązanie

Opowiadania Nałkowskiej są z pogranicza:
a) prozy naukowej
b) komentarza publicystycznego
c) eseju
d) felietonu
Rozwiązanie

Selekcji dzieci w obozie dokonywano na podstawie:
a) zdrowia
b) wieku
c) pochodzenia
d) wzrostu
Rozwiązanie

Stary pałac w Chełmnie był użyty jako:
a) obóz pracy
b) getto
c) miejsce przeładunku więźniów
d) brama architektoniczna
Rozwiązanie

Dwojra Zielona straciła oko, gdy Niemcy urządzili sobie zabawę sylwestrową pierwszego stycznia:
a) 1944 roku
b) 1942 roku
c) 1943 roku
d) 1945 roku
Rozwiązanie

„Medaliony” zostały wydane w:
a) 1945 roku
b) 1947 roku
c) 1946 roku
d) 1944 roku
Rozwiązanie

Kobieta cmentarna wspomina:
a) ludzi skaczących z okien
b) pracę w fabryce amunicji
c) tortury obozowe
d) egzekucję 100 Żydów
Rozwiązanie

„Marynarz” bez głowy miał wytatuowany na piersi:
a) kotwicę
b) nazwę ukochanego portu
c) nagą kobietę
d) kontur statku
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies