Bohaterowie Starego Testamentu

Adam i Ewa - pierwsi rodzice stworzeni przez Stwórcę. Bóg powierzył im nazywanie wszystkiego co żyje na ziemi i umieścił w rajskim ogrodzie – Edenie. Za namową węża prarodzice spróbowali zakazanego owocu z drzewa poznania dobra i zła. Za nieposłuszeństwo zostali wygnani z raju i odtąd musieli wieść mozolne życie, zmagać się z chorobami, cierpieniami i śmiercią. Byli rodzicami Kaina i Abla.

Kain i Abel – starotestamentowi bracia, synowie Adama i Ewy. Kain był rolnikiem, a Abel, umiłowany syn Adama, pasterzem. Kain złożył w ofierze Bogu płody rolne, zaś młodszy brat ofiarował najleps... więcej

* * *

Bohaterowie Nowego Testamentu

Jezus Chrystus - Mesjasz, Syn Boży, który stał się człowiekiem, założyciel religii chrześcijańskiej, zaś dla Żydów – fałszywy Mesjasz. Postać historyczna (wspominana przez rzymskich kronikarzy) i zarazem jedna z absolutnie najważniejszych w dziejach europejskiej kultury. Głoszona przez niego idea miłości bliźniego, pokory i wyrozumiałości należy do najważniejszych elementów kultury zachodnioeuropejskiej.

Maria z Nazaretu (Matka Boska) - matka Jezusa Chrystusa, żona Józefa z Nazaretu, jedna z głównych osób w wierze wielu wyznań chrześcijańskich. Według Ewangelii poczęła i urodz... więcej

* * *Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies