Test:

Autorstwo „Pieśń nad pieśniami” przypisuje się:
a) Dawidowi
b) Koheletowi
c) Izajaszowi
d) Salomonowi
Rozwiązanie

Hiob został skazany na cierpienia na skutek:
a) grzechu ciężkiego
b) nadmiernej pychy
c) zakładu Boga z Szatanem
d) nadmiernej pokory
Rozwiązanie

Wśród Apostołów nie odnajdziemy:
a) Macieja
b) Mateusza
c) Filipa
d) Marka
Rozwiązanie

Apoteoza to inaczej:
a) ubóstwienie
b) misterium
c) objawienie
d) pochwała
Rozwiązanie

Herodiada doprowadziła do śmierci:
a) św. Piotra
b) św. Pawła
c) Judasza
d) Jana Chrzciciela
Rozwiązanie

Oblubieniec może być:
a) Chrystusem
b) Bogiem-Jahwe
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) kochankiem Oblubienicy
Rozwiązanie

Ezaw to brat bliźniak:
a) Izaaka
b) Jakuba
c) Abrahama
d) Mojżesza
Rozwiązanie

Studnia w Biblii jest symbolem:
a) grzechu pierworodnego
b) Boga
c) zbawienia
d) oczyszczenia
Rozwiązanie

Kto odpieczętował tajemniczą Księgę?
a) Baranek
b) Starcy
c) Bóg Ojciec
d) Czterech Jeźdźców
Rozwiązanie

Do ilu Kościołów Jan skierował Apokalipsę?
a) 4
b) 12
c) 7
d) 3
Rozwiązanie


Armagedon to inaczej:
a) Sąd Ostateczny
b) koniec świata
c) objawienie
d) zagłada ludzkości
Rozwiązanie

Wierzgać przeciw ościeniowi oznacza:
a) nie zgadzać się z kimś
b) daremnie się buntować
c) wystosowywać bezpodstawne zarzuty
d) popaść w rozpacz
Rozwiązanie

Pan Bóg stworzył ziemię z:
a) połączenia żywiołów
b) niebytu i nicości
c) Chaosu
d) bezładu i ciemności
Rozwiązanie

Największą wartością według św. Pawła jest:
a) wiara
b) miłosierdzie
c) miłość
d) nadzieja
Rozwiązanie

W słup soli zamieniła się żona:
a) Lota
b) Izajasza
c) Abrahama
d) Hioba
Rozwiązanie

Oddanie czegoś wartościowego za coś o niewielkiej wartości to oddanie czegoś za:
a) laskę Mojżesza
b) salomonowy wyrok
c) mannę z nieba
d) miskę soczewicy
Rozwiązanie

Św. Paweł stawia miłość ponad:
a) dar prorokowania
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) poznanie całej wiedzy
d) mówienie językami aniołów
Rozwiązanie

Apokalipsa św. Jana powstała:
a) na przełomie I i II w. n. e.
b) w I w. p.n.e.
c) w I w. n.e.
d) w II w. n. e.
Rozwiązanie

Kosmiczną całość symbolizowała liczba:
a) trzy
b) cztery
c) dwanaście
d) siedem
Rozwiązanie

Opis stworzenia świata ma strukturę:
a) apokaliptyczną
b) dziękczynną
c) hymniczną
d) lamentacyjną
Rozwiązanie

Podczas aktu Stworzenia Pan Bóg stworzył człowieka:
a) szóstego dnia
b) siódmego dnia
c) pierwszego dnia
d) piątego dnia
Rozwiązanie

Symbolicznym zwierzęciem przypisywanym św. Łukaszowi był:
a) lew
b) baran
c) orzeł
d) wół
Rozwiązanie

Umrzeć to inaczej przenieść się na łono:
a) Mojżesza
b) Łazarza
c) Hioba
d) Abrahama
Rozwiązanie

Batszeba była matką:
a) Dawida
b) Jonasza
c) Izaaka
d) Salomona
Rozwiązanie

Symbolem płodności służącym do odpędzania złych mocy była:
a) trzcina
b) lilia
c) skała
d) laska
Rozwiązanie

Hiob jest między innymi symbolem:
a) ułomności ludzkich zsyłających na człowieka karę
b) biblijnego męczennika
c) bezkrytycznej postawy wobec bólu i cierpienia
d) niezłomnej postawy i godności człowieka w chwili próby
Rozwiązanie

Teofania to:
a) wywyższenie Boga
b) spotkanie człowieka z Bogiem
c) złożenie Bogu ofiary
d) pieśń dziękczynna skierowana do Boga
Rozwiązanie

Zamiast ofiary z Izaaka Abraham złożył Bogu w ofierze:
a) jagnię
b) owcę
c) kozła
d) barana
Rozwiązanie

Pieśń nad Pieśniami nie jest
a) pieśnią religijną
b) zbiorem pieśni
c) pieśnią żałobną
d) pieśnią weselną
Rozwiązanie

Być na świeczniku oznacza:
a) być wyśmiewanym przez innych
b) płonąć ze wstydu
c) być kimś popularnym
d) być zapomnianym
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies