Test:

Herodiada doprowadziła do śmierci:
a) Judasza
b) Jana Chrzciciela
c) św. Pawła
d) św. Piotra
Rozwiązanie

Autorstwo „Pieśń nad pieśniami” przypisuje się:
a) Salomonowi
b) Dawidowi
c) Izajaszowi
d) Koheletowi
Rozwiązanie

Być na świeczniku oznacza:
a) być zapomnianym
b) płonąć ze wstydu
c) być kimś popularnym
d) być wyśmiewanym przez innych
Rozwiązanie

Pieśń nad Pieśniami nie jest
a) pieśnią weselną
b) pieśnią żałobną
c) pieśnią religijną
d) zbiorem pieśni
Rozwiązanie

Wśród Apostołów nie odnajdziemy:
a) Mateusza
b) Marka
c) Filipa
d) Macieja
Rozwiązanie

Teofania to:
a) wywyższenie Boga
b) pieśń dziękczynna skierowana do Boga
c) złożenie Bogu ofiary
d) spotkanie człowieka z Bogiem
Rozwiązanie

W słup soli zamieniła się żona:
a) Izajasza
b) Lota
c) Abrahama
d) Hioba
Rozwiązanie

Oddanie czegoś wartościowego za coś o niewielkiej wartości to oddanie czegoś za:
a) salomonowy wyrok
b) mannę z nieba
c) miskę soczewicy
d) laskę Mojżesza
Rozwiązanie

Zamiast ofiary z Izaaka Abraham złożył Bogu w ofierze:
a) jagnię
b) barana
c) owcę
d) kozła
Rozwiązanie

Batszeba była matką:
a) Izaaka
b) Salomona
c) Dawida
d) Jonasza
Rozwiązanie


Największą wartością według św. Pawła jest:
a) wiara
b) nadzieja
c) miłosierdzie
d) miłość
Rozwiązanie

Apokalipsa św. Jana powstała:
a) na przełomie I i II w. n. e.
b) w I w. n.e.
c) w II w. n. e.
d) w I w. p.n.e.
Rozwiązanie

Studnia w Biblii jest symbolem:
a) zbawienia
b) Boga
c) grzechu pierworodnego
d) oczyszczenia
Rozwiązanie

Kto odpieczętował tajemniczą Księgę?
a) Czterech Jeźdźców
b) Bóg Ojciec
c) Starcy
d) Baranek
Rozwiązanie

Apoteoza to inaczej:
a) ubóstwienie
b) pochwała
c) objawienie
d) misterium
Rozwiązanie

Oblubieniec może być:
a) kochankiem Oblubienicy
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) Chrystusem
d) Bogiem-Jahwe
Rozwiązanie

Podczas aktu Stworzenia Pan Bóg stworzył człowieka:
a) piątego dnia
b) siódmego dnia
c) pierwszego dnia
d) szóstego dnia
Rozwiązanie

Armagedon to inaczej:
a) Sąd Ostateczny
b) objawienie
c) zagłada ludzkości
d) koniec świata
Rozwiązanie

Symbolem płodności służącym do odpędzania złych mocy była:
a) lilia
b) skała
c) trzcina
d) laska
Rozwiązanie

Do ilu Kościołów Jan skierował Apokalipsę?
a) 4
b) 3
c) 7
d) 12
Rozwiązanie

Umrzeć to inaczej przenieść się na łono:
a) Łazarza
b) Abrahama
c) Mojżesza
d) Hioba
Rozwiązanie

Pan Bóg stworzył ziemię z:
a) bezładu i ciemności
b) niebytu i nicości
c) Chaosu
d) połączenia żywiołów
Rozwiązanie

Opis stworzenia świata ma strukturę:
a) dziękczynną
b) hymniczną
c) lamentacyjną
d) apokaliptyczną
Rozwiązanie

Hiob został skazany na cierpienia na skutek:
a) nadmiernej pychy
b) grzechu ciężkiego
c) nadmiernej pokory
d) zakładu Boga z Szatanem
Rozwiązanie

Kosmiczną całość symbolizowała liczba:
a) siedem
b) dwanaście
c) trzy
d) cztery
Rozwiązanie

Wierzgać przeciw ościeniowi oznacza:
a) daremnie się buntować
b) popaść w rozpacz
c) nie zgadzać się z kimś
d) wystosowywać bezpodstawne zarzuty
Rozwiązanie

Hiob jest między innymi symbolem:
a) ułomności ludzkich zsyłających na człowieka karę
b) niezłomnej postawy i godności człowieka w chwili próby
c) biblijnego męczennika
d) bezkrytycznej postawy wobec bólu i cierpienia
Rozwiązanie

Św. Paweł stawia miłość ponad:
a) poznanie całej wiedzy
b) mówienie językami aniołów
c) dar prorokowania
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Ezaw to brat bliźniak:
a) Jakuba
b) Mojżesza
c) Abrahama
d) Izaaka
Rozwiązanie

Symbolicznym zwierzęciem przypisywanym św. Łukaszowi był:
a) wół
b) orzeł
c) lew
d) baran
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies