Test:

Symbolicznym zwierzęciem przypisywanym św. Łukaszowi był:
a) wół
b) baran
c) lew
d) orzeł
Rozwiązanie

Pan Bóg stworzył ziemię z:
a) bezładu i ciemności
b) Chaosu
c) połączenia żywiołów
d) niebytu i nicości
Rozwiązanie

Hiob jest między innymi symbolem:
a) ułomności ludzkich zsyłających na człowieka karę
b) biblijnego męczennika
c) bezkrytycznej postawy wobec bólu i cierpienia
d) niezłomnej postawy i godności człowieka w chwili próby
Rozwiązanie

Armagedon to inaczej:
a) koniec świata
b) zagłada ludzkości
c) objawienie
d) Sąd Ostateczny
Rozwiązanie

Wierzgać przeciw ościeniowi oznacza:
a) popaść w rozpacz
b) daremnie się buntować
c) wystosowywać bezpodstawne zarzuty
d) nie zgadzać się z kimś
Rozwiązanie

Św. Paweł stawia miłość ponad:
a) mówienie językami aniołów
b) dar prorokowania
c) poznanie całej wiedzy
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Batszeba była matką:
a) Salomona
b) Izaaka
c) Jonasza
d) Dawida
Rozwiązanie

Podczas aktu Stworzenia Pan Bóg stworzył człowieka:
a) piątego dnia
b) pierwszego dnia
c) szóstego dnia
d) siódmego dnia
Rozwiązanie

Pieśń nad Pieśniami nie jest
a) pieśnią religijną
b) zbiorem pieśni
c) pieśnią weselną
d) pieśnią żałobną
Rozwiązanie

Zamiast ofiary z Izaaka Abraham złożył Bogu w ofierze:
a) owcę
b) barana
c) kozła
d) jagnię
Rozwiązanie


Hiob został skazany na cierpienia na skutek:
a) grzechu ciężkiego
b) nadmiernej pokory
c) zakładu Boga z Szatanem
d) nadmiernej pychy
Rozwiązanie

Studnia w Biblii jest symbolem:
a) grzechu pierworodnego
b) zbawienia
c) oczyszczenia
d) Boga
Rozwiązanie

Kosmiczną całość symbolizowała liczba:
a) cztery
b) trzy
c) siedem
d) dwanaście
Rozwiązanie

Opis stworzenia świata ma strukturę:
a) dziękczynną
b) apokaliptyczną
c) lamentacyjną
d) hymniczną
Rozwiązanie

Wśród Apostołów nie odnajdziemy:
a) Mateusza
b) Marka
c) Macieja
d) Filipa
Rozwiązanie

Apokalipsa św. Jana powstała:
a) w II w. n. e.
b) w I w. n.e.
c) w I w. p.n.e.
d) na przełomie I i II w. n. e.
Rozwiązanie

W słup soli zamieniła się żona:
a) Hioba
b) Izajasza
c) Lota
d) Abrahama
Rozwiązanie

Oblubieniec może być:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) kochankiem Oblubienicy
c) Bogiem-Jahwe
d) Chrystusem
Rozwiązanie

Teofania to:
a) spotkanie człowieka z Bogiem
b) pieśń dziękczynna skierowana do Boga
c) wywyższenie Boga
d) złożenie Bogu ofiary
Rozwiązanie

Umrzeć to inaczej przenieść się na łono:
a) Abrahama
b) Łazarza
c) Mojżesza
d) Hioba
Rozwiązanie

Herodiada doprowadziła do śmierci:
a) św. Pawła
b) Judasza
c) Jana Chrzciciela
d) św. Piotra
Rozwiązanie

Do ilu Kościołów Jan skierował Apokalipsę?
a) 3
b) 7
c) 4
d) 12
Rozwiązanie

Autorstwo „Pieśń nad pieśniami” przypisuje się:
a) Salomonowi
b) Koheletowi
c) Dawidowi
d) Izajaszowi
Rozwiązanie

Ezaw to brat bliźniak:
a) Mojżesza
b) Jakuba
c) Abrahama
d) Izaaka
Rozwiązanie

Kto odpieczętował tajemniczą Księgę?
a) Baranek
b) Bóg Ojciec
c) Czterech Jeźdźców
d) Starcy
Rozwiązanie

Oddanie czegoś wartościowego za coś o niewielkiej wartości to oddanie czegoś za:
a) miskę soczewicy
b) laskę Mojżesza
c) salomonowy wyrok
d) mannę z nieba
Rozwiązanie

Symbolem płodności służącym do odpędzania złych mocy była:
a) skała
b) trzcina
c) laska
d) lilia
Rozwiązanie

Apoteoza to inaczej:
a) objawienie
b) ubóstwienie
c) misterium
d) pochwała
Rozwiązanie

Największą wartością według św. Pawła jest:
a) nadzieja
b) miłosierdzie
c) wiara
d) miłość
Rozwiązanie

Być na świeczniku oznacza:
a) płonąć ze wstydu
b) być zapomnianym
c) być kimś popularnym
d) być wyśmiewanym przez innych
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies