Test:

Oddanie czegoś wartościowego za coś o niewielkiej wartości to oddanie czegoś za:
a) laskę Mojżesza
b) mannę z nieba
c) miskę soczewicy
d) salomonowy wyrok
Rozwiązanie

Armagedon to inaczej:
a) Sąd Ostateczny
b) koniec świata
c) objawienie
d) zagłada ludzkości
Rozwiązanie

Apoteoza to inaczej:
a) pochwała
b) misterium
c) ubóstwienie
d) objawienie
Rozwiązanie

W słup soli zamieniła się żona:
a) Lota
b) Hioba
c) Izajasza
d) Abrahama
Rozwiązanie

Opis stworzenia świata ma strukturę:
a) apokaliptyczną
b) lamentacyjną
c) dziękczynną
d) hymniczną
Rozwiązanie

Być na świeczniku oznacza:
a) być zapomnianym
b) być wyśmiewanym przez innych
c) płonąć ze wstydu
d) być kimś popularnym
Rozwiązanie

Hiob został skazany na cierpienia na skutek:
a) nadmiernej pokory
b) zakładu Boga z Szatanem
c) nadmiernej pychy
d) grzechu ciężkiego
Rozwiązanie

Ezaw to brat bliźniak:
a) Mojżesza
b) Jakuba
c) Izaaka
d) Abrahama
Rozwiązanie

Największą wartością według św. Pawła jest:
a) wiara
b) nadzieja
c) miłosierdzie
d) miłość
Rozwiązanie

Kto odpieczętował tajemniczą Księgę?
a) Baranek
b) Bóg Ojciec
c) Starcy
d) Czterech Jeźdźców
Rozwiązanie


Symbolicznym zwierzęciem przypisywanym św. Łukaszowi był:
a) orzeł
b) wół
c) baran
d) lew
Rozwiązanie

Pieśń nad Pieśniami nie jest
a) pieśnią religijną
b) zbiorem pieśni
c) pieśnią żałobną
d) pieśnią weselną
Rozwiązanie

Symbolem płodności służącym do odpędzania złych mocy była:
a) trzcina
b) laska
c) lilia
d) skała
Rozwiązanie

Wierzgać przeciw ościeniowi oznacza:
a) wystosowywać bezpodstawne zarzuty
b) popaść w rozpacz
c) daremnie się buntować
d) nie zgadzać się z kimś
Rozwiązanie

Zamiast ofiary z Izaaka Abraham złożył Bogu w ofierze:
a) owcę
b) kozła
c) jagnię
d) barana
Rozwiązanie

Autorstwo „Pieśń nad pieśniami” przypisuje się:
a) Izajaszowi
b) Koheletowi
c) Salomonowi
d) Dawidowi
Rozwiązanie

Do ilu Kościołów Jan skierował Apokalipsę?
a) 7
b) 3
c) 12
d) 4
Rozwiązanie

Batszeba była matką:
a) Dawida
b) Jonasza
c) Salomona
d) Izaaka
Rozwiązanie

Teofania to:
a) spotkanie człowieka z Bogiem
b) wywyższenie Boga
c) pieśń dziękczynna skierowana do Boga
d) złożenie Bogu ofiary
Rozwiązanie

Wśród Apostołów nie odnajdziemy:
a) Filipa
b) Mateusza
c) Marka
d) Macieja
Rozwiązanie

Pan Bóg stworzył ziemię z:
a) połączenia żywiołów
b) niebytu i nicości
c) bezładu i ciemności
d) Chaosu
Rozwiązanie

Podczas aktu Stworzenia Pan Bóg stworzył człowieka:
a) pierwszego dnia
b) szóstego dnia
c) siódmego dnia
d) piątego dnia
Rozwiązanie

Umrzeć to inaczej przenieść się na łono:
a) Mojżesza
b) Hioba
c) Abrahama
d) Łazarza
Rozwiązanie

Herodiada doprowadziła do śmierci:
a) Judasza
b) św. Pawła
c) Jana Chrzciciela
d) św. Piotra
Rozwiązanie

Oblubieniec może być:
a) Bogiem-Jahwe
b) Chrystusem
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) kochankiem Oblubienicy
Rozwiązanie

Apokalipsa św. Jana powstała:
a) w I w. n.e.
b) w II w. n. e.
c) na przełomie I i II w. n. e.
d) w I w. p.n.e.
Rozwiązanie

Kosmiczną całość symbolizowała liczba:
a) siedem
b) trzy
c) cztery
d) dwanaście
Rozwiązanie

Studnia w Biblii jest symbolem:
a) grzechu pierworodnego
b) zbawienia
c) Boga
d) oczyszczenia
Rozwiązanie

Św. Paweł stawia miłość ponad:
a) mówienie językami aniołów
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) dar prorokowania
d) poznanie całej wiedzy
Rozwiązanie

Hiob jest między innymi symbolem:
a) niezłomnej postawy i godności człowieka w chwili próby
b) bezkrytycznej postawy wobec bólu i cierpienia
c) ułomności ludzkich zsyłających na człowieka karę
d) biblijnego męczennika
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies