Test:

Batszeba była matką:
a) Dawida
b) Jonasza
c) Salomona
d) Izaaka
Rozwiązanie

Największą wartością według św. Pawła jest:
a) miłosierdzie
b) wiara
c) nadzieja
d) miłość
Rozwiązanie

Opis stworzenia świata ma strukturę:
a) dziękczynną
b) apokaliptyczną
c) lamentacyjną
d) hymniczną
Rozwiązanie

Kosmiczną całość symbolizowała liczba:
a) trzy
b) siedem
c) dwanaście
d) cztery
Rozwiązanie

Oblubieniec może być:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) kochankiem Oblubienicy
c) Chrystusem
d) Bogiem-Jahwe
Rozwiązanie

Armagedon to inaczej:
a) zagłada ludzkości
b) Sąd Ostateczny
c) objawienie
d) koniec świata
Rozwiązanie

Teofania to:
a) złożenie Bogu ofiary
b) spotkanie człowieka z Bogiem
c) wywyższenie Boga
d) pieśń dziękczynna skierowana do Boga
Rozwiązanie

Do ilu Kościołów Jan skierował Apokalipsę?
a) 3
b) 7
c) 12
d) 4
Rozwiązanie

Ezaw to brat bliźniak:
a) Abrahama
b) Mojżesza
c) Jakuba
d) Izaaka
Rozwiązanie

Symbolicznym zwierzęciem przypisywanym św. Łukaszowi był:
a) lew
b) baran
c) orzeł
d) wół
Rozwiązanie


Autorstwo „Pieśń nad pieśniami” przypisuje się:
a) Salomonowi
b) Koheletowi
c) Izajaszowi
d) Dawidowi
Rozwiązanie

Hiob jest między innymi symbolem:
a) ułomności ludzkich zsyłających na człowieka karę
b) niezłomnej postawy i godności człowieka w chwili próby
c) bezkrytycznej postawy wobec bólu i cierpienia
d) biblijnego męczennika
Rozwiązanie

Wśród Apostołów nie odnajdziemy:
a) Macieja
b) Marka
c) Mateusza
d) Filipa
Rozwiązanie

W słup soli zamieniła się żona:
a) Hioba
b) Abrahama
c) Izajasza
d) Lota
Rozwiązanie

Apokalipsa św. Jana powstała:
a) w II w. n. e.
b) w I w. p.n.e.
c) w I w. n.e.
d) na przełomie I i II w. n. e.
Rozwiązanie

Kto odpieczętował tajemniczą Księgę?
a) Baranek
b) Bóg Ojciec
c) Czterech Jeźdźców
d) Starcy
Rozwiązanie

Umrzeć to inaczej przenieść się na łono:
a) Łazarza
b) Hioba
c) Mojżesza
d) Abrahama
Rozwiązanie

Zamiast ofiary z Izaaka Abraham złożył Bogu w ofierze:
a) owcę
b) jagnię
c) kozła
d) barana
Rozwiązanie

Pan Bóg stworzył ziemię z:
a) bezładu i ciemności
b) połączenia żywiołów
c) niebytu i nicości
d) Chaosu
Rozwiązanie

Św. Paweł stawia miłość ponad:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) mówienie językami aniołów
c) dar prorokowania
d) poznanie całej wiedzy
Rozwiązanie

Herodiada doprowadziła do śmierci:
a) św. Pawła
b) Jana Chrzciciela
c) św. Piotra
d) Judasza
Rozwiązanie

Być na świeczniku oznacza:
a) być kimś popularnym
b) być zapomnianym
c) płonąć ze wstydu
d) być wyśmiewanym przez innych
Rozwiązanie

Pieśń nad Pieśniami nie jest
a) pieśnią weselną
b) pieśnią żałobną
c) pieśnią religijną
d) zbiorem pieśni
Rozwiązanie

Oddanie czegoś wartościowego za coś o niewielkiej wartości to oddanie czegoś za:
a) laskę Mojżesza
b) salomonowy wyrok
c) mannę z nieba
d) miskę soczewicy
Rozwiązanie

Studnia w Biblii jest symbolem:
a) Boga
b) zbawienia
c) grzechu pierworodnego
d) oczyszczenia
Rozwiązanie

Apoteoza to inaczej:
a) pochwała
b) objawienie
c) ubóstwienie
d) misterium
Rozwiązanie

Symbolem płodności służącym do odpędzania złych mocy była:
a) skała
b) lilia
c) laska
d) trzcina
Rozwiązanie

Wierzgać przeciw ościeniowi oznacza:
a) popaść w rozpacz
b) wystosowywać bezpodstawne zarzuty
c) nie zgadzać się z kimś
d) daremnie się buntować
Rozwiązanie

Podczas aktu Stworzenia Pan Bóg stworzył człowieka:
a) szóstego dnia
b) siódmego dnia
c) pierwszego dnia
d) piątego dnia
Rozwiązanie

Hiob został skazany na cierpienia na skutek:
a) grzechu ciężkiego
b) zakładu Boga z Szatanem
c) nadmiernej pychy
d) nadmiernej pokory
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies