Test:

Apoteoza to inaczej:
a) ubóstwienie
b) objawienie
c) misterium
d) pochwała
Rozwiązanie

Do ilu Kościołów Jan skierował Apokalipsę?
a) 3
b) 12
c) 4
d) 7
Rozwiązanie

Hiob jest między innymi symbolem:
a) ułomności ludzkich zsyłających na człowieka karę
b) niezłomnej postawy i godności człowieka w chwili próby
c) biblijnego męczennika
d) bezkrytycznej postawy wobec bólu i cierpienia
Rozwiązanie

Hiob został skazany na cierpienia na skutek:
a) grzechu ciężkiego
b) zakładu Boga z Szatanem
c) nadmiernej pokory
d) nadmiernej pychy
Rozwiązanie

Kto odpieczętował tajemniczą Księgę?
a) Baranek
b) Starcy
c) Czterech Jeźdźców
d) Bóg Ojciec
Rozwiązanie

Podczas aktu Stworzenia Pan Bóg stworzył człowieka:
a) szóstego dnia
b) pierwszego dnia
c) siódmego dnia
d) piątego dnia
Rozwiązanie

Ezaw to brat bliźniak:
a) Abrahama
b) Jakuba
c) Mojżesza
d) Izaaka
Rozwiązanie

Oblubieniec może być:
a) Chrystusem
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) kochankiem Oblubienicy
d) Bogiem-Jahwe
Rozwiązanie

Wierzgać przeciw ościeniowi oznacza:
a) daremnie się buntować
b) popaść w rozpacz
c) wystosowywać bezpodstawne zarzuty
d) nie zgadzać się z kimś
Rozwiązanie

Być na świeczniku oznacza:
a) być kimś popularnym
b) płonąć ze wstydu
c) być wyśmiewanym przez innych
d) być zapomnianym
Rozwiązanie


Św. Paweł stawia miłość ponad:
a) mówienie językami aniołów
b) dar prorokowania
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) poznanie całej wiedzy
Rozwiązanie

Opis stworzenia świata ma strukturę:
a) dziękczynną
b) lamentacyjną
c) hymniczną
d) apokaliptyczną
Rozwiązanie

Symbolicznym zwierzęciem przypisywanym św. Łukaszowi był:
a) orzeł
b) wół
c) baran
d) lew
Rozwiązanie

Studnia w Biblii jest symbolem:
a) oczyszczenia
b) grzechu pierworodnego
c) zbawienia
d) Boga
Rozwiązanie

Oddanie czegoś wartościowego za coś o niewielkiej wartości to oddanie czegoś za:
a) miskę soczewicy
b) mannę z nieba
c) laskę Mojżesza
d) salomonowy wyrok
Rozwiązanie

Batszeba była matką:
a) Jonasza
b) Dawida
c) Izaaka
d) Salomona
Rozwiązanie

Apokalipsa św. Jana powstała:
a) na przełomie I i II w. n. e.
b) w I w. n.e.
c) w II w. n. e.
d) w I w. p.n.e.
Rozwiązanie

Pieśń nad Pieśniami nie jest
a) zbiorem pieśni
b) pieśnią religijną
c) pieśnią weselną
d) pieśnią żałobną
Rozwiązanie

Teofania to:
a) wywyższenie Boga
b) spotkanie człowieka z Bogiem
c) pieśń dziękczynna skierowana do Boga
d) złożenie Bogu ofiary
Rozwiązanie

Autorstwo „Pieśń nad pieśniami” przypisuje się:
a) Salomonowi
b) Izajaszowi
c) Dawidowi
d) Koheletowi
Rozwiązanie

Armagedon to inaczej:
a) zagłada ludzkości
b) Sąd Ostateczny
c) objawienie
d) koniec świata
Rozwiązanie

Największą wartością według św. Pawła jest:
a) miłosierdzie
b) nadzieja
c) miłość
d) wiara
Rozwiązanie

Wśród Apostołów nie odnajdziemy:
a) Filipa
b) Macieja
c) Mateusza
d) Marka
Rozwiązanie

Pan Bóg stworzył ziemię z:
a) bezładu i ciemności
b) Chaosu
c) połączenia żywiołów
d) niebytu i nicości
Rozwiązanie

W słup soli zamieniła się żona:
a) Abrahama
b) Lota
c) Hioba
d) Izajasza
Rozwiązanie

Zamiast ofiary z Izaaka Abraham złożył Bogu w ofierze:
a) jagnię
b) barana
c) owcę
d) kozła
Rozwiązanie

Herodiada doprowadziła do śmierci:
a) Jana Chrzciciela
b) Judasza
c) św. Piotra
d) św. Pawła
Rozwiązanie

Umrzeć to inaczej przenieść się na łono:
a) Abrahama
b) Hioba
c) Mojżesza
d) Łazarza
Rozwiązanie

Symbolem płodności służącym do odpędzania złych mocy była:
a) skała
b) laska
c) lilia
d) trzcina
Rozwiązanie

Kosmiczną całość symbolizowała liczba:
a) dwanaście
b) cztery
c) trzy
d) siedem
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies