Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Biblia

Zwroty frazeologiczne w Biblii


Biblizmy to wyrazy lub związki frazeologiczne mające swoje korzenie w Biblii. Tam pojawiły się po raz pierwszy i za sprawą Pisma Świętego rozpowszechniły się na całym świecie. Ich znaczenie odwołuje się do biblijnych, historii, opowieści, ewangelii czy listów i jest niezmienne. Obok Biblii jednym z głównych źródeł związków frazeologicznych jest mitologia.

Związek frazeologiczny to połączenie dwóch lub więcej wyrazów. Połączenie to ma utrwalone i najczęściej przenośne znaczenie. Każdy z nas codziennie w swoich wypowiedziach używa wielu takich związków, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy. Ze względu na kryterium budowy gramatycznej wyróżniamy trzy typy związków frazeologicznych:
- Wyrażenia – mogą zawierać wszystkie części mowy oprócz osobowych i nieodmiennych form czasownika. Zwykle są to związki współrzędne i podrzędne, w których wyrazem określanym jest rzeczownik lub przymiotnik, a wyrazem określającym rzeczownik, przymiotnik, zaimek, liczebnik, imiesłów przymiotnikowy, wyrażenie przyimkowe lub przysłówek;
- Zwroty – związek frazeologiczny, w skład którego wchodzi czasownik w formie bezokolicznika , imiesłowu lub formy osobowej;
- Frazy – forma związku frazeologicznego, w której występuje podmiot i orzeczenie. – Piotr Bąk, „Gramatyka języka polskiego”

Najpopularniejsze związki frazeologiczne zaczerpnięte z Biblii:

być Alfą i Omegą – bardzo dobrze znać się na czymś, posiadać dużą wiedzę, inaczej Początek i Koniec – pierwsza i ostatnia litera greckiego alfabetu.

zakazany owoc - rzecz niedozwolona, dlatego jeszcze bardziej pociągająca, fascynująca, zerwanie i zjedzenie zakazanego owocu z drzewa poznania dobrego i złego w Raju było przyczyną przepędzenia stamtąd przez Boga pierwszych ludzi.

kainowe znamię - piętno zabójcy, po zabiciu przez Kaina brata Abla z zazdrości o boską przychylność na jego czole pojawiło się znamię.

przenieść się na łono Abrahama – umrzeć.
rozdzierać szaty nad kimś /nad czymś – lamentować, ubolewać z jakiegoś powodu, rozpaczać, potępiać coś – nawiązuje do słów z biblijnej Księgi Estery: „Skoro Marchodeusz dowiedział się o wszystkim, co czyniono, rozdarł szaty i okrył się worem, i [posypał głowę] popiołem, wyszedł na środek miasta i lamentował głośno i gorzko.”

Wieża Babel – miejsce nieporozumień i kłótni spowodowanych „mówieniem różnymi językami”. Odwołuje się do biblijnej opowieści o pomieszaniu przez Boga języków wśród ludzi, którzy budowali tak wielką wieżę, by sięgnąć nieba. Była to kara ich za zuchwałość.

hiobowe wieści – wieści niepomyślne, tragiczne – słowa te nawiązują do postaci Hioba, którego Bóg skazał na niewinne cierpienie – utracił rodzinę, szacunek, doznawał chorób.

zmienić się w słup soli - skamienieć z wrażenia – nawiązuje do zamiany żony Lota w słup soli, gdy odwróciła się i spojrzała podczas ucieczki ku Sodomie, prawdopodobnie zaciekawiona tym, co się tam działo. Wcześniej Bóg zabronił Lotowi i jego rodzinie oglądania się na miasto.

egipskie ciemności – całkowite ciemności, powiedzenie nawiązuje do jednej z plag, jaką Mojżesz rzucił na Egipt.

manna z nieba - niespodziewany ratunek, nieoczekiwany dar, obfitość. Naród izraelski pod wodzą Mojżesza wędrował przez pustynię do Ziemi Obiecanej przez czterdzieści lat. Przez ten czas Bóg co dzień zsyłał wędrowcom pożywienie zwane manną, która spadała z nieba.

czupryna jak u Absaloma – długie, bujne włosy.

miska soczewicy - oznacza oddanie czegoś wartościowego za coś o niewielkiej wartości, nieporównanie mniej cennego. Zwrot nawiązuje do historii głodnego Ezawa, który wrócił po pracy z pola, sprzedał młodszemu bratu swoje prawo do pierworództwa właśnie za miskę soczewicy.

strona:    1    2  

Szybki test:

Symbolem płodności służącym do odpędzania złych mocy była:
a) lilia
b) laska
c) skała
d) trzcina
Rozwiązanie

W słup soli zamieniła się żona:
a) Lota
b) Abrahama
c) Hioba
d) Izajasza
Rozwiązanie

Umrzeć to inaczej przenieść się na łono:
a) Abrahama
b) Łazarza
c) Mojżesza
d) Hioba
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

Inne
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie - analiza i interpretacja
Przypowieść o synu marnotrawnym - analiza i interpretacja
Apokalipsa św. Jana – streszczenie i opracowanie
Hymn o miłości św. Pawła – analiza i interpretacja
Pieśń nad Pieśniami – analiza i interpretacja
Księga Koheleta – streszczenie i opracowanie
Księga Hioba – streszczenie i opracowanie
Opis stworzenia świata i człowieka według Księgi Rodzaju
Podział ksiąg biblijnych
Języki Biblii i przekłady
Gatunki literackie w Biblii
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Symbolika biblijna
Stylizacja biblijna
Biblia jako dzieło kulturotwórcze
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Bibliografia do Biblii
Nawiązania do Biblii w literaturze
Przypowieść jako gatunek literacki
Ewangelia jako gatunek literacki
Psalm jako gatunek literackiPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies