Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Biblia

Bohaterowie Starego TestamentuAdam i Ewa - pierwsi rodzice stworzeni przez Stwórcę. Bóg powierzył im nazywanie wszystkiego co żyje na ziemi i umieścił w rajskim ogrodzie – Edenie. Za namową węża prarodzice spróbowali zakazanego owocu z drzewa poznania dobra i zła. Za nieposłuszeństwo zostali wygnani z raju i odtąd musieli wieść mozolne życie, zmagać się z chorobami, cierpieniami i śmiercią. Byli rodzicami Kaina i Abla.

Kain i Abel – starotestamentowi bracia, synowie Adama i Ewy. Kain był rolnikiem, a Abel, umiłowany syn Adama, pasterzem. Kain złożył w ofierze Bogu płody rolne, zaś młodszy brat ofiarował najlepsze zwierzęta ze swojego stada. Bóg przyjął ofiarę Abla, na ofiarę Kaina nie chciał zaś patrzeć. Abel zostaje zabity przez brata z powodu zazdrości o łaskę Bożą. Stwórca napiętnował Kaina znamieniem mordercy - bratobójcy.

Abraham – jeden z pierwszych patriarchów, bohater „Księgi Rodzaju”, wyprowadził Izraelitów do Kanaan w Palestynie i tu osiedlił. Został wezwany przez Boga do złożenia ofiary ze swego jedynego syna Izaaka (żona Abrahama Sara bardzo długo czekała na urodzenie pierworodnego). Według „Biblii Tysiąclecia” miało to miejsce w Morii. Abraham bez sprzeciwu przygotowuje się do drogi i wraz ze sługami oraz umiłowanym dzieckiem wyrusza we wskazane miejsce. Gdy podniósł nóż nad ciałem związanego syna pojawił się Anioł Pański, który powstrzymał go przed spełnieniem ofiary. Zamiast syna Abraham ofiarował Bogu barana. W dowód uznania Stwórca obdarzył Abrahama licznym potomstwem. Biblijna postać jest symbolem ufności człowieka wobec woli Boga i bezgranicznego poświęcenia.

Hiob (inaczej Job) – bohater „Księgi Hioba”, jednej z siedmiu ksiąg mądrościowych. Na podstawie zakładu Boga i Szatana prawy bohater, cieszący się boską przychy7lnością zostaje wystawiony na próbę. Traci cały swój majątek, dotykają go choroby, zostaje pozbawiony dobrego imienia. Mimo wątpliwości nie sprzeciwia się Bogu i z ufnością przyjmuje wszelkie niezawinione cierpienie. Jest wzorem „męża sprawiedliwego”. Za swą postawę zostaje przez Stwórcę wynagrodzony. Noe - jedyny uczciwy, prawy człowiek wśród grzesznych mieszkańców ziemi. Gdy Bóg postanowił ukarać nieposłusznych ludzi potopem, jedynie Noe wraz z rodziną miał być uratowany. Stwórca rozkazał mu zbudować arkę i skryć się w niej wraz z przedstawicielami wszystkich gatunków świata zwierzęcego. Po potopie na niebie ukazała się tęcza – symbol przymierza z Bogiem, zaś gołąb przyniósł listek oliwny na znak, że wody opadają.

Lot - Pan Bóg pozwolił opuścić mu grzeszną Sodomę wraz z rodziną, jednak żadne z nich nie mogło obejrzeć się za siebie. Symbol kobiecej ciekawości – żona Lota – obejrzała się i została zamieniona w słup soli.

Jakub - syn Izaaka. Kiedy Ezaw, jego starszy o chwilę brat bliźniak, wrócił głodny po pracy, Jakub za miskę soczewicy zyskał od niego prawo pierworództwa, a wraz z tym prawem została mu przyznana przez Boga misja założenia narodu wybranego. Rozgniewany Ezaw gotów był zabić brata, więc Jakub uciekł. W drodze miał sen: zobaczył sięgającą do nieba drabinę pełną aniołów („drabina Jakubowa”). Bóg przyrzekł, że jego potomkowie zamieszkają w kraju, w którym spał. Pewnej nocy Jakub toczy walkę z tajemniczym i potężnym aniołem, którego nie chce puścić, dopóki nie uzyska błogosławieństwa. To od nadanego mu wówczas przez Boga imienia pochodzi nazwa narodu – „Izrael” znaczy dosłownie: ten, który walczył z Bogiem.


Józef - syn Jakuba, wnuk Izaaka. Józef został sprzedany przez własnych braci do niewoli z zazdrości. Miał umiejętność odczytywania snów. Uczynił to na dworze faraona (przepowiedział siedem lat tłustych i siedem chudych, które symbolizowały krowy chude i tłuste). Uratował Egipt i zyskał przychylność władcy. Przebaczył swym braciom i sprowadził do siebie ojca.

strona:    1    2  

Szybki test:

Ezaw to brat bliźniak:
a) Mojżesza
b) Abrahama
c) Izaaka
d) Jakuba
Rozwiązanie

Batszeba była matką:
a) Jonasza
b) Salomona
c) Izaaka
d) Dawida
Rozwiązanie

Zamiast ofiary z Izaaka Abraham złożył Bogu w ofierze:
a) barana
b) owcę
c) kozła
d) jagnię
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

Inne
Przypowieść o synu marnotrawnym - analiza i interpretacja
Apokalipsa św. Jana – streszczenie i opracowanie
Hymn o miłości św. Pawła – analiza i interpretacja
Pieśń nad Pieśniami – analiza i interpretacja
Księga Koheleta – streszczenie i opracowanie
Księga Hioba – streszczenie i opracowanie
Opis stworzenia świata i człowieka według Księgi Rodzaju
Podział ksiąg biblijnych
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie - analiza i interpretacja
Języki Biblii i przekłady
Gatunki literackie w Biblii
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Symbolika biblijna
Stylizacja biblijna
Biblia jako dzieło kulturotwórcze
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Bibliografia do Biblii
Nawiązania do Biblii w literaturze
Przypowieść jako gatunek literacki
Ewangelia jako gatunek literacki
Psalm jako gatunek literackiPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies