Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Biblia

Nawiązania do Biblii w literaturze

Autor: Jakub Rudnicki

Nawiązania do Starego Testamentu w literaturze
• Jan Kochanowski „Psałterz Dawidów”
• Anna Kamieńska „Twarze księgi”

Księga Hioba
• Jan Kochanowski „Treny”
• Mikołaj Sęp-Szarzyński „Sonet II”
• Stanisław Chróściński „Job cierpiący”
• Adam Mickiewicz III część „Dziadów”
• Gustaw Herling-Grudziński „Inny świat”, „Wieża”
• Anna Kamieńska „Modlitwa Hioba”, „Hiob i młodzieniec” (z cyklu „Drugie szczęście Hioba”)
• Karol Wojtyła „Hiob”
• Tadeusz Różewicz „Hiob 1957”
• Anna Trojanowska „Hiob”
• Tadeusz Nowak „Spokój”

Pieśń nad Pieśniami
• Karol Wojtyła „Przed sklepem jubilera”
• Umberto Eco „Imię róży”

Nawiązania do Nowego Testamentu w literaturze
• „Bogurodzica”
• Adam Mickiewicz „Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego”
• Michaił Bułhakow „Mistrz i Małgorzata”
• Henryk Sienkiewicz „Quo vadis”

Apokalipsa św. Jana
• Adam Mickiewicz III część „Dziadów”
• Zygmunt Krasiński „Nie-Boska komedia”
• Jan Kasprowicz „Dies Irae”, „Święty Boże”
• Zbigniew Herbert „U wrót doliny”
• Czesław Miłosz „Piosenka o końcu świata”
• Maria Pawlikowska-Jasnorzewska „Modlitwa”

Zobacz inne artykuły:

Inne
Podział ksiąg biblijnych
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie - analiza i interpretacja
Przypowieść o synu marnotrawnym - analiza i interpretacja
Apokalipsa św. Jana – streszczenie i opracowanie
Hymn o miłości św. Pawła – analiza i interpretacja
Pieśń nad Pieśniami – analiza i interpretacja
Księga Koheleta – streszczenie i opracowanie
Księga Hioba – streszczenie i opracowanie
Opis stworzenia świata i człowieka według Księgi Rodzaju
Języki Biblii i przekłady
Gatunki literackie w Biblii
Symbolika biblijna
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Stylizacja biblijna
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Biblia jako dzieło kulturotwórcze
Bibliografia do Biblii
Nawiązania do Biblii w literaturze
Przypowieść jako gatunek literacki
Ewangelia jako gatunek literacki
Psalm jako gatunek literackiPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies