Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Biblia

Bohaterowie Nowego Testamentu

Autor: Jakub Rudnicki

Jezus Chrystus - Mesjasz, Syn Boży, który stał się człowiekiem, założyciel religii chrześcijańskiej, zaś dla Żydów – fałszywy Mesjasz. Postać historyczna (wspominana przez rzymskich kronikarzy) i zarazem jedna z absolutnie najważniejszych w dziejach europejskiej kultury. Głoszona przez niego idea miłości bliźniego, pokory i wyrozumiałości należy do najważniejszych elementów kultury zachodnioeuropejskiej.

Maria z Nazaretu (Matka Boska) - matka Jezusa Chrystusa, żona Józefa z Nazaretu, jedna z głównych osób w wierze wielu wyznań chrześcijańskich. Według Ewangelii poczęła i urodziła syna pod wpływem Ducha Świętego. Nowonarodzone dziecię otrzymało imię Jezus. Odnalazła także dwunastoletniego Jezusa w świątyni. Wraz z synem uczestniczyła w weselu w Kanie Galilejskiej i była świadkiem pierwszego cudu Chrystusa. Stała również pod krzyżem wraz z Marią Magdaleną oraz Janem i widziała męczeńską śmierć syna na krzyżu. Zgodnie z tradycją katolicką, po śmierci została wraz z ciałem wzięta do nieba.

Maria Magdalena - Maria z Magdali, przyłączyła się do uczniów Jezusa, po tym jak wypedził z niej siedem złych duchów. Pokutująca jawnogrzesznica, której Chrystus wybaczył błędy przeszłości. Do zgromadzonego wokół niej tłumu powiedział: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. Jako pierwsza przybyła do grobu Jezusa. Przypisuje się, że to właśnie jej pierwszej ukazał się zmartwychwstały Chrystus.

Ewangeliści: św. Marek (symbolizuje go lew, kuzyn św. Barnaby, towarzysz św. Pawła, a później św. Piotra), św. Mateusz (symbolizuje go uskrzydlony człowiek, celnik z Kafarnaum, później apostoł Jezusa, uznawany za męczennika), św. Jan (symbolizuje go orzeł, najmłodszy z apostołów Jezusa i umiłowany uczeń, syn Zebedeusza i Salome, brat Jakuba Większego (Starszego) Apostoła, według tradycji chrześcijańskiej „Apokalipsy św. Jana”, był świadkiem wskrzeszenia córki Jaira, tajemnicy przemienienia na Górze Tabor i zmagań Jezusa w Ogrodzie Getsemane) i św. Łukasz (symbolizuje go wół, współpracownik Pawła Apostoła, towarzysz wielu jego wypraw misyjnych, uważany także za autora „Dziejów Apostolskich”, prawdopodobnie pochodził z Antiochii Syryjskiej, był lekarzem) - autorzy czterech Ewangelii Nowego Testamentu, przedstawiających dzieje i naukę Chrystusa. Uznani zostali za świętych.
Łazarz – pochodził z Betanii, patron trędowatych, rzeźników, grabarzy, żebraków. Mieszkał na wschodnim stoku Góry Oliwnej w Lazarium razem z siostrami: Marią i Martą. Według „Ewangelii św. Jana” Chrystus wskrzesił go do życia w cztery dni po jego śmierci.

Dwunastu apostołów: – uczniowie wybrani przez Jezusa, są podobni do dwunastu synów patriarchy Izraela Jakuba, założycieli dwunastu pokoleń Ludu Wybranego. Sa to: Piotr Apostoł, Andrzej, Jakub zwany Większym, Jan Ewangelista, Filip Apostoł, Bartłomiej, Tomasz (zwany Niewiernym), Mateusz Ewangelista (Mateusz Lewi), Szymon Kananejczyk, Jakub zwany Mniejszym, Juda Tadeusz, Judasz Iskariota (jego miejsce zajął Maciej). Byli głównymi odbiorcami nauk Jezusa i świadkami jego cudów. W noc poprzedzającą śmierć Jezusa, spotkali się z nim na wieczerzy paschalnej i towarzyszyli mu w modlitwach w ogrodzie Getsemani.

Św. Piotr Apostoł – inaczej Szymon Piotr, uważany za pierwszego papieża, jego symbolem był pęk kluczy. Według Ewangelii pochodził z Betsaidy nad jeziorem Genezaret. Do ok. 30 roku był rybakiem w Kafarnaum w Galilei, a następnie uczniem i apostołem Jezusa. Piotrowi przypisywane jest autorstwo dwóch listów kanonicznych Nowego Testamentu. Był jednym z najbardziej zaufanych uczniów Jezusa i jako pierwszy uznał go za Mesjasza. Chrystus rzekł do niego: Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

strona:    1    2  

Szybki test:

Symbolicznym zwierzęciem przypisywanym św. Łukaszowi był:
a) wół
b) lew
c) baran
d) orzeł
Rozwiązanie

Wśród Apostołów nie odnajdziemy:
a) Mateusza
b) Filipa
c) Macieja
d) Marka
Rozwiązanie

Herodiada doprowadziła do śmierci:
a) Judasza
b) św. Piotra
c) Jana Chrzciciela
d) św. Pawła
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

Inne
Podział ksiąg biblijnych
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie - analiza i interpretacja
Przypowieść o synu marnotrawnym - analiza i interpretacja
Apokalipsa św. Jana – streszczenie i opracowanie
Hymn o miłości św. Pawła – analiza i interpretacja
Pieśń nad Pieśniami – analiza i interpretacja
Księga Koheleta – streszczenie i opracowanie
Księga Hioba – streszczenie i opracowanie
Opis stworzenia świata i człowieka według Księgi Rodzaju
Języki Biblii i przekłady
Gatunki literackie w Biblii
Symbolika biblijna
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Stylizacja biblijna
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Biblia jako dzieło kulturotwórcze
Bibliografia do Biblii
Nawiązania do Biblii w literaturze
Przypowieść jako gatunek literacki
Ewangelia jako gatunek literacki
Psalm jako gatunek literackiPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies