Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Biblia

Bibliografia do Biblii


„Pismo Święte Starego i Nowego Testament”, oprac. zespół biblistów polskich pod red. K. Dynarskiego, Poznań 1984.

1. Bardski K., „W kręgu symboli biblijnych”, Kraków 2010.
2. „Biblia i jej kultura: Jezus i Nowy Testament”, pod red. M. Quesnela i P. Grusona, Ząbki 2008.
3. „Biblia i jej kultura: Stary Testament”, pod red. M. Quesnela i P. Grusona, Ząbki 2008.
4. „Encyklopedia Biblii: źródła, historia, tradycja”, red. nauk. J. Drane, Warszawa 2000.
5. Filipiak M., „Człowiek współczesny a Stary Testament”, Lublin 1983.
6. Hanelt T., „Antologia postaci biblijnych: Stary Testament”, Poznań 2008.
7. Harrington W. J., „Klucz do Biblii”, Warszawa 1984.
8. Hergesel T., „Zrozumieć Biblię”, Kraków 1992.
9. Jankowski A., „Zasady interpretacji Pisma świętego, Kraków 1973.

10. Jankowski A., „Królestwo Boże w przypowieściach”, Tyniec 1997.
11. Jelonek T., „Biblia w kulturze świata”, Kraków 2007.
12. Jelonek T., „Wprowadzenie do Nowego Testamentu”, Kraków 2008.
13. Kremer J., „Czytać Biblię, ale jak?”, Lublin 1988.
14. Kodell J., „Klucz do Pisma Świętego”, Kraków 2003.
15. Kudasiewicz J., „Biblia – historia – nauka”, Kraków 1985.
16. Kudasiewicz J., „Jezus historii i Chrystus wiary (Jak rozumieć Pismo Święte)”, Lublin 1987.
17. Kudasiewicz J., „Stary Testament w świetle współczesnej krytyki”, Kraków 1965.
18. Lpple A., „Od egzegezy do katechezy: Stary Testament”, Warszawa 1985.
19. Lpple A., „Od Księgi Rodzaju do Ewangelii. Wprowadzenie do lektury Pisma Świętego”, Kraków 1983.
20. Lohfink G., „Rozumieć Biblię: wprowadzenie do krytyki form literackich”, Warszawa 1987.

21. Lurker M., „Słownik obrazów i symboli biblijnych”, Poznań 1989.
22. Łach S., „Księga Rodzaju”, Poznań 1962.
23. Romaniuk K., „Biblia lepiej rozumiana w przekazie duszpasterskim”, Warszawa 1988.
24. „Słownik wiedzy biblijnej”, pod red. B. M. Metzgera i M. D. Coogana, Warszawa 1999.
25. Świderkówna A., „Prawie wszystko o Biblii”, Warszawa 2002.
26. Świderkówna A., „Rozmowy o Biblii”, Warszawa 1994.
27. Świderkówna A., „Rozmowy o biblii. Opowieści i przypowieści”, Warszawa 2006.
28. Ziółkowski Z., „Najtrudniejsze stronice Biblii”, Warszawa 1989.
29. Ziółkowski Z., „Spotkania z Biblią”, Poznań 1969.
30. Zubek M., „Księga nad księgami: o Biblii inaczej”, Kraków 2003.


Zobacz inne artykuły:

Inne
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie - analiza i interpretacja
Przypowieść o synu marnotrawnym - analiza i interpretacja
Apokalipsa św. Jana – streszczenie i opracowanie
Hymn o miłości św. Pawła – analiza i interpretacja
Pieśń nad Pieśniami – analiza i interpretacja
Księga Koheleta – streszczenie i opracowanie
Księga Hioba – streszczenie i opracowanie
Opis stworzenia świata i człowieka według Księgi Rodzaju
Podział ksiąg biblijnych
Języki Biblii i przekłady
Gatunki literackie w Biblii
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Symbolika biblijna
Stylizacja biblijna
Biblia jako dzieło kulturotwórcze
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Bibliografia do Biblii
Nawiązania do Biblii w literaturze
Przypowieść jako gatunek literacki
Ewangelia jako gatunek literacki
Psalm jako gatunek literackiPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies