Test:

Co Giaur przekazuje spowiednikowi?
a) pierścień
b) ozdobny sztylet
c) srebrną bransoletę
d) klejnoty
Rozwiązanie

Leila nie była:
a) Gruzinką
b) branką
c) żoną Giaura
d) żoną Hassana
Rozwiązanie

Beniowski Słowackiego to przykład:
a) powieści poetyckiej
b) poematu dygresyjnego
c) powieści orientalnej
d) poematu byronicznego
Rozwiązanie

Spowiednika przeraża w Giaurze:
a) wygląd
b) dzikość uczuć
c) dzikość spojrzenia
d) dzikość serca
Rozwiązanie

Byron w „Giaurze” skupia się na:
a) opisie sytuacji geopolitycznej
b) opisie wewnętrznych przeżyć bohaterów
c) opisach przyrody
d) opisie wyglądu bohaterów
Rozwiązanie

Przykłedam bohatera byronicznego jest:
a) Kordian
b) Konrad Wallenrod
c) Pan Tadeusz
d) Werter
Rozwiązanie

Niektórzy twierdzą, że Leila uciekła z Giaurem przebrana za:
a) kalifa
b) Tatara
c) pazia
d) wojownika
Rozwiązanie

Na czele orszaku Hassana jechał:
a) Tatar
b) Ormianin
c) Giaur
d) Turek
Rozwiązanie

Giaur spogląda na miasto, które błyszczy tysiącem świateł z powodu:
a) podpalenia
b) muzułmańskiego święta
c) wybuchu powstania
d) obchodów Nowego Roku
Rozwiązanie

Wzór bohatera byronicznego wykorzystany został w zbudowaniu postaci:
a) Wertera
b) Pana Tadeusza
c) Konrada Wallenroda
d) Kordiana
Rozwiązanie


George Gordon Noel Byron urodził się w:
a) Paryżu
b) Rzymie
c) Madiolanie
d) Londynie
Rozwiązanie

Dlaczego Byron nazywa "Giaura" wężowym utworem?
a) ponieważ akcja utworu "zwęża się"
b) ponieważ wiele razy poszerzał urwór
c) ponieważ wąż to muzułmański symbol sukcesu
d) ponieważ pisał go po zatruciu jadem wężą
Rozwiązanie

Kogo identyfikowali pierwsi czytelnicy z postacią "Giaura"?
a) autora
b) przyjaciela autora
c) brata autora
d) ojca autora
Rozwiązanie

Byron wspomina w utworze, że mnich przebywa w klasztorze:
a) ponad 5 lat
b) od 5 lat
c) ponad 6 lat
d) od 6 lat
Rozwiązanie

Tajemniczy mnich przybył do klasztoru:
a) z południa
b) z północy
c) ze wschodu
d) z zachodu
Rozwiązanie

Ojciec Byrona był:
a) hulaką
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) kapitanem gwardii
d) człowiekiem niezmiernie przystojnym
Rozwiązanie

Przed śmiercią Giaur:
a) przeklina swoje życie
b) godzi się z Bogiem
c) urąga Bogu
d) pozostaje rozdarty wewnetrznie
Rozwiązanie

W „Giaurze”:
a) występuje jeden narrator
b) występuje kilku narratorów
c) brak narratora
d) występuje dwóch narratorów
Rozwiązanie

Lordowski tytuł otrzymał Byron:
a) od angielskiego króla
b) za osiągnięcia literackie
c) za zaangażowanie w walkę o wolność
d) w spadku po dziadku
Rozwiązanie

Byron zmarł mając zaledwie:
a) 36 lat
b) 34 lata
c) 38 lat
d) 32 lata
Rozwiązanie

Jak wygląda opisany pałac Hassana?
a) jest w nim "gwarno i tłoczno"
b) trwa wielka uczta
c) jest w nim pusto
d) jest zrujnowany
Rozwiązanie

„Giaur” ma budowę:
a) otwartą
b) luźną
c) fragmentaryczną
d) zwartą
Rozwiązanie

Byronowi zawdzięczamy wprowadzenie do literatury postaci:
a) zombi
b) wampira
c) wilkołaka
d) nosferatu
Rozwiązanie

Do kogo we wstępie kieruje narrator hasło walki o wolność?
a) do Greków
b) do uciśnionych ludów Europy
c) do Rzymian
d) do Boga
Rozwiązanie

Przedmowa wskazuje, że opisane wydarzenia rozgrywają się:
a) przed rokiem 1800
b) przed rokiem 1795
c) przed rokiem 1812
d) przed rokiem 1797
Rozwiązanie

Wiemy, że Giaur był:
a) muzułmaninem
b) katolikiem
c) wyznawcą judaizmu
d) chrześcijaninem
Rozwiązanie

Giaur uważał, że:
a) Hassan mylił się zabijając Leilę
b) wskrzesi zmarłą kochankę
c) Leila była niewinna
d) Leila zasłużyła na śmierć z rąk Hassana
Rozwiązanie

Giaur nie był:
a) samotny
b) litościwy
c) niepokorny
d) zbuntowany
Rozwiązanie

Hassan to:
a) omar
b) basza
c) kalif
d) mułła
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies