Test:

Giaur spogląda na miasto, które błyszczy tysiącem świateł z powodu:
a) podpalenia
b) muzułmańskiego święta
c) obchodów Nowego Roku
d) wybuchu powstania
Rozwiązanie

Na czele orszaku Hassana jechał:
a) Tatar
b) Turek
c) Giaur
d) Ormianin
Rozwiązanie

Ojciec Byrona był:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) hulaką
c) kapitanem gwardii
d) człowiekiem niezmiernie przystojnym
Rozwiązanie

Wzór bohatera byronicznego wykorzystany został w zbudowaniu postaci:
a) Pana Tadeusza
b) Konrada Wallenroda
c) Kordiana
d) Wertera
Rozwiązanie

Hassan to:
a) kalif
b) omar
c) basza
d) mułła
Rozwiązanie

Wiemy, że Giaur był:
a) muzułmaninem
b) wyznawcą judaizmu
c) chrześcijaninem
d) katolikiem
Rozwiązanie

Beniowski Słowackiego to przykład:
a) poematu dygresyjnego
b) powieści orientalnej
c) poematu byronicznego
d) powieści poetyckiej
Rozwiązanie

Lordowski tytuł otrzymał Byron:
a) od angielskiego króla
b) za osiągnięcia literackie
c) za zaangażowanie w walkę o wolność
d) w spadku po dziadku
Rozwiązanie

„Giaur” ma budowę:
a) fragmentaryczną
b) zwartą
c) otwartą
d) luźną
Rozwiązanie

Giaur nie był:
a) niepokorny
b) samotny
c) zbuntowany
d) litościwy
Rozwiązanie


Spowiednika przeraża w Giaurze:
a) wygląd
b) dzikość spojrzenia
c) dzikość uczuć
d) dzikość serca
Rozwiązanie

Byron w „Giaurze” skupia się na:
a) opisach przyrody
b) opisie wewnętrznych przeżyć bohaterów
c) opisie wyglądu bohaterów
d) opisie sytuacji geopolitycznej
Rozwiązanie

Przykłedam bohatera byronicznego jest:
a) Pan Tadeusz
b) Kordian
c) Konrad Wallenrod
d) Werter
Rozwiązanie

W „Giaurze”:
a) występuje kilku narratorów
b) występuje dwóch narratorów
c) występuje jeden narrator
d) brak narratora
Rozwiązanie

Byron wspomina w utworze, że mnich przebywa w klasztorze:
a) ponad 6 lat
b) od 6 lat
c) ponad 5 lat
d) od 5 lat
Rozwiązanie

Byronowi zawdzięczamy wprowadzenie do literatury postaci:
a) nosferatu
b) wampira
c) zombi
d) wilkołaka
Rozwiązanie

Jak wygląda opisany pałac Hassana?
a) jest w nim pusto
b) jest zrujnowany
c) jest w nim "gwarno i tłoczno"
d) trwa wielka uczta
Rozwiązanie

Giaur uważał, że:
a) wskrzesi zmarłą kochankę
b) Leila zasłużyła na śmierć z rąk Hassana
c) Leila była niewinna
d) Hassan mylił się zabijając Leilę
Rozwiązanie

Co Giaur przekazuje spowiednikowi?
a) klejnoty
b) srebrną bransoletę
c) pierścień
d) ozdobny sztylet
Rozwiązanie

Leila nie była:
a) żoną Hassana
b) żoną Giaura
c) Gruzinką
d) branką
Rozwiązanie

Przedmowa wskazuje, że opisane wydarzenia rozgrywają się:
a) przed rokiem 1800
b) przed rokiem 1812
c) przed rokiem 1797
d) przed rokiem 1795
Rozwiązanie

Tajemniczy mnich przybył do klasztoru:
a) z zachodu
b) z południa
c) z północy
d) ze wschodu
Rozwiązanie

Dlaczego Byron nazywa "Giaura" wężowym utworem?
a) ponieważ akcja utworu "zwęża się"
b) ponieważ wąż to muzułmański symbol sukcesu
c) ponieważ wiele razy poszerzał urwór
d) ponieważ pisał go po zatruciu jadem wężą
Rozwiązanie

Kogo identyfikowali pierwsi czytelnicy z postacią "Giaura"?
a) autora
b) przyjaciela autora
c) ojca autora
d) brata autora
Rozwiązanie

Do kogo we wstępie kieruje narrator hasło walki o wolność?
a) do Greków
b) do Rzymian
c) do uciśnionych ludów Europy
d) do Boga
Rozwiązanie

Niektórzy twierdzą, że Leila uciekła z Giaurem przebrana za:
a) wojownika
b) pazia
c) Tatara
d) kalifa
Rozwiązanie

Byron zmarł mając zaledwie:
a) 36 lat
b) 38 lat
c) 34 lata
d) 32 lata
Rozwiązanie

Przed śmiercią Giaur:
a) przeklina swoje życie
b) urąga Bogu
c) pozostaje rozdarty wewnetrznie
d) godzi się z Bogiem
Rozwiązanie

George Gordon Noel Byron urodził się w:
a) Madiolanie
b) Paryżu
c) Rzymie
d) Londynie
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies