Test:

Byron wspomina w utworze, że mnich przebywa w klasztorze:
a) ponad 6 lat
b) od 6 lat
c) ponad 5 lat
d) od 5 lat
Rozwiązanie

Giaur nie był:
a) niepokorny
b) samotny
c) litościwy
d) zbuntowany
Rozwiązanie

Kogo identyfikowali pierwsi czytelnicy z postacią "Giaura"?
a) brata autora
b) ojca autora
c) przyjaciela autora
d) autora
Rozwiązanie

George Gordon Noel Byron urodził się w:
a) Paryżu
b) Londynie
c) Madiolanie
d) Rzymie
Rozwiązanie

Wzór bohatera byronicznego wykorzystany został w zbudowaniu postaci:
a) Konrada Wallenroda
b) Kordiana
c) Pana Tadeusza
d) Wertera
Rozwiązanie

Co Giaur przekazuje spowiednikowi?
a) klejnoty
b) ozdobny sztylet
c) srebrną bransoletę
d) pierścień
Rozwiązanie

Niektórzy twierdzą, że Leila uciekła z Giaurem przebrana za:
a) Tatara
b) kalifa
c) pazia
d) wojownika
Rozwiązanie

Giaur spogląda na miasto, które błyszczy tysiącem świateł z powodu:
a) muzułmańskiego święta
b) podpalenia
c) obchodów Nowego Roku
d) wybuchu powstania
Rozwiązanie

Tajemniczy mnich przybył do klasztoru:
a) z północy
b) ze wschodu
c) z południa
d) z zachodu
Rozwiązanie

Hassan to:
a) mułła
b) basza
c) kalif
d) omar
Rozwiązanie


Lordowski tytuł otrzymał Byron:
a) za osiągnięcia literackie
b) od angielskiego króla
c) za zaangażowanie w walkę o wolność
d) w spadku po dziadku
Rozwiązanie

Ojciec Byrona był:
a) hulaką
b) kapitanem gwardii
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) człowiekiem niezmiernie przystojnym
Rozwiązanie

„Giaur” ma budowę:
a) luźną
b) fragmentaryczną
c) otwartą
d) zwartą
Rozwiązanie

Beniowski Słowackiego to przykład:
a) powieści orientalnej
b) poematu dygresyjnego
c) powieści poetyckiej
d) poematu byronicznego
Rozwiązanie

Przedmowa wskazuje, że opisane wydarzenia rozgrywają się:
a) przed rokiem 1795
b) przed rokiem 1800
c) przed rokiem 1797
d) przed rokiem 1812
Rozwiązanie

Do kogo we wstępie kieruje narrator hasło walki o wolność?
a) do Boga
b) do Greków
c) do Rzymian
d) do uciśnionych ludów Europy
Rozwiązanie

Leila nie była:
a) branką
b) Gruzinką
c) żoną Hassana
d) żoną Giaura
Rozwiązanie

Przed śmiercią Giaur:
a) pozostaje rozdarty wewnetrznie
b) przeklina swoje życie
c) godzi się z Bogiem
d) urąga Bogu
Rozwiązanie

Spowiednika przeraża w Giaurze:
a) dzikość uczuć
b) dzikość spojrzenia
c) dzikość serca
d) wygląd
Rozwiązanie

Przykłedam bohatera byronicznego jest:
a) Konrad Wallenrod
b) Werter
c) Pan Tadeusz
d) Kordian
Rozwiązanie

Giaur uważał, że:
a) Hassan mylił się zabijając Leilę
b) Leila była niewinna
c) wskrzesi zmarłą kochankę
d) Leila zasłużyła na śmierć z rąk Hassana
Rozwiązanie

W „Giaurze”:
a) występuje kilku narratorów
b) brak narratora
c) występuje dwóch narratorów
d) występuje jeden narrator
Rozwiązanie

Byron w „Giaurze” skupia się na:
a) opisie wewnętrznych przeżyć bohaterów
b) opisach przyrody
c) opisie wyglądu bohaterów
d) opisie sytuacji geopolitycznej
Rozwiązanie

Jak wygląda opisany pałac Hassana?
a) jest w nim "gwarno i tłoczno"
b) jest zrujnowany
c) jest w nim pusto
d) trwa wielka uczta
Rozwiązanie

Dlaczego Byron nazywa "Giaura" wężowym utworem?
a) ponieważ wąż to muzułmański symbol sukcesu
b) ponieważ pisał go po zatruciu jadem wężą
c) ponieważ wiele razy poszerzał urwór
d) ponieważ akcja utworu "zwęża się"
Rozwiązanie

Byronowi zawdzięczamy wprowadzenie do literatury postaci:
a) zombi
b) nosferatu
c) wampira
d) wilkołaka
Rozwiązanie

Na czele orszaku Hassana jechał:
a) Tatar
b) Giaur
c) Turek
d) Ormianin
Rozwiązanie

Wiemy, że Giaur był:
a) katolikiem
b) wyznawcą judaizmu
c) muzułmaninem
d) chrześcijaninem
Rozwiązanie

Byron zmarł mając zaledwie:
a) 38 lat
b) 34 lata
c) 32 lata
d) 36 lat
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies