Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Giaur

Nowatorstwo twórczości ByronaByronowi zawdzięczamy:

- ukształtowanie wzorca romantycznego poety, charakteryzującego się nieprzeciętnym i niepohamowanym indywidualizmem, przy czym jednak nieszczęśliwego, skłóconego ze społeczeństwem i samotnie walczącego o prawo do wolności jednostki, do nieskrępowanego wyrażania swych poglądów i realizowania swych pragnień. Taki wzór na trwałe zawitał do literatury światowej (odnajdziemy go na przykład w „Kordianie” Juliusza Słowackiego”),


- stworzenie nowego typu romantycznego bohatera, nazwanego byronicznym, oraz postawy niosącej miano byronizmu, Innymi postawami w romantyzmie były werteryzm oraz wallenrodyzm. Obie bardzo różniły się od byronizmu. Pierwsza została zaczerpnięta z dzieła Goethego „Cierpienia młodego Wertera” i charakteryzowała się tym, że bohater był człowiekiem pełnym emocji, wręcz nadwrażliwym, nieszczęśliwie zakochanym. Pozorny spokój znajdował w pięknie natury, lecz w końcu rozczarowanie światem prowadziło go do samobójstwa. Z kolei wallenrodyzm to postawa zaczerpnięta z dzieła Adama Mickiewicza "Konrad Wallenrod”, polegająca na walce o słuszną ideę, w której trzeba było postępować w sposób nieetyczny (na przykład stosując spisek, szantaż czy zdradę).


- rozpropagowanie takich gatunków literackich, jak powieść poetycka (później to „Konrad Wallenrod” Adama Mickiewicza) czy poemat dygresyjny (na przykład „Beniowski” tego samego polskiego autora czy „Eugeniusz Oniegin” pióra Aleksandra Puszkina),


- wprowadzenie mody na orientalizm, zarówno w literaturze, jak i w ubiorze, będącej wyrazem romantycznej fascynacji egzotyką wschodnich krain,


- model nieszczęśliwej, romantycznej miłości (jedynej na całe życie, zakończonej tragicznie),


- wprowadzenie motywu wampira do literatury. Po zabójstwie Hassana jeden z narratorów przepowiedział dalszy los Giaura: „Lecz wprzód zostaniesz na ziemi upiorem / I trup twój, z grobu wyłażąc wieczorem, / Pójdzie nawiedzać krainę rodzinną, / Powinowatych spijać krew niewinną. / Tam, na rodzeństwo własne zajuszony, / Wyssiesz krew swojej siostry, córki, żony; / Ścierw twój zasilisz cudzym życia zdrojem, Chciwie pić będziesz, brzydząc się napojem. / A twe ofiary rozstając się z światem” – wiara w upiory była powszechna na Wschodzie, a Byron przemycił ją jako jeden z pierwszych autorów do Europy.


Szybki test:

Byronowi zawdzięczamy wprowadzenie do literatury postaci:
a) nosferatu
b) wampira
c) zombi
d) wilkołaka
Rozwiązanie

Wzór bohatera byronicznego wykorzystany został w zbudowaniu postaci:
a) Pana Tadeusza
b) Wertera
c) Konrada Wallenroda
d) Kordiana
Rozwiązanie

Beniowski Słowackiego to przykład:
a) powieści poetyckiej
b) poematu dygresyjnego
c) poematu byronicznego
d) powieści orientalnej
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Giaur” - streszczenie szczegółowe
Giaur - charakterystyka szczegółowa
Problematyka „Giaura”
Biografia Byrona
„Walka o wolność, gdy się raz zaczyna, / Z ojca krwią spada dziedzictwem na syna”, czyli byronowskie rozważania o wolności
Pozostali bohaterowie „Giaura”
Kompozycja „Giaura”
Znaczenie tytłu utworu
Wpływ „Giaura” na polską literaturę romantyczną
Nowatorstwo twórczości Byrona
Kalendarium twórczości Byrona
Plan wydarzeń „Giaura”
O Byronie powiedzieli...
Chronologiczny plan wydarzeń „Giaura”
Najważniejsze cytaty
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies