Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Giaur

Biografia Byrona

Autor: Karolina Marlga

„Zbudziłem się pewnego ranka i znalazłem, że stałem się sławny”, czyli biografia George’a Gordona Byrona

Lord George Gordon Noel Byron to postać szczególnie barwna, o której krążyły najbardziej skandaliczne i fantastyczne legendy… jeszcze za jego życia! Przyczyniła się do tego z pewnością osobowość nieposkromionego i nieokiełznanego poety. W jego życiu ciągłe rozrywki, romanse, przeplatały się z publikacją utworów, w których piętnował zaściankowość społeczeństwa osiemnastego wieku, jego zasady i sztuczne konwenanse.

To jemu zawdzięczamy rozpropagowanie takich gatunków, jak powieść poetycka czy poemat dygresyjny, wprowadzenie mody na orientalizm, jak również stworzenie nowego typu bohatera – byronicznego i romantycznej postawy – byronizmu.

Byronizm
To nazwa romantycznej postawy stworzonej przez Byrona, widocznej zarówno w jego poematach, jak i w jego własnym charakterze, w którym ironiczne i krytyczne, prześmiewcze podejście do otaczającego go świata wiązało się ściśle z aktywnym łamaniem norm wytworzonych i akceptowanych przez społeczeństwo. Byronizm cechują: bunt, rozpacz, tajemniczość, osamotnienie, wewnętrzne rozdarcie, zainteresowanie problemem miłości, łamanie obowiązujących praw, tragizm i nieprzeciętność jednostki.

Losy poety wielokrotnie posłużyły za scenariusz filmowy. Dlaczego? Ponieważ nieczęsto zdarza się, by ktoś, kto nie urodził się lordem i bogaczem, stał się wyrafinowanym arystokratą, lubującym się we wszelakich rozrywkach tego stanu, zarówno umysłowych, jak i cielesnych.

Jego ojciec, zwany „Szalonym Johnem” – hulaka bez żadnych moralnych zasad, a zarazem kapitan gwardii i człowiek niezmiernie przystojny, ożenił się drugi już raz, tym razem dla pieniędzy, z Katarzyną Gordon, wywodzącą się ze starej szkockiej rodziny. Matka Geore’a była namiętną, ale jednocześnie niezrównoważoną kobietą. Z powodu połączenia dwóch tak wybuchowych, różnych i silnych charakterów - małżeństwo Byronów rozpadło się bardzo szybko (podobno czarę goryczy przechylił fakt, iż przystojny John roztrwonił cały majątek Katarzyny).
Zapiski rodu George’a Byrona sięgają XI wieku, a dokładniej czasów Wilhelma Zdobywcy.

Chłopiec urodził się tuż przed wybuchem rewolucji burżuazyjnej we Francji, 22 stycznia 1788 roku w Londynie. Od początku jego życia los nie był dla niego łaskawy - przyszedł na świat z uszkodzoną stopą, a lata wczesnego dzieciństwa spędził w ubóstwie w Szkocji, nękany złośliwymi uwagami otoczenia z powodu widocznego kalectwa. Na szczęście wszystko diametralnie się zmieniło, gdy skończył jedenaście lat. Wówczas nastąpiła ogromna zmiana, która odcisnęła duży wpływ na jego przyszłym życiu. Byron bowiem otrzymał lordowski tytuł i majątek w spadku po zmarłym dziadku stryjecznym (podobno awanturniku, „niegodziwym lordzie” i pijaku). Tak jak jego ojciec i dziadek, zaczął prowadzić barwne i „wyuzdane” życie. Nie chciał już mieszkać w ojczyźnie swej matki, przeniósł się do Anglii i zamieszkał w Newstead w pobliżu Nottingham.

Zaczął uczyć się w Harrow, a po dwóch latach rozpoczął studia w Trinity College w Cambridge. Ten etap jego życia to przykład losów młodego bon vivanta.

Tak jak inni bon vivanci, posiadał wystarczające środki finansowe, by ulegać wszelkim możliwym nałogom i pokusom, pragnieniom często wywołującym zgorszenie i ostracyzm, czego przykładem może być romans ze swoją przyrodnią siostrą Augustą Leigh.

Byron był płodnym twórcą. Wracając po nocach spędzonych w towarzystwie kobiet o podejrzanej reputacji, po godzinach spędzonych na rozpuście i hulankach, w swym mieszkaniu zasiadał do pisania. Co dziwne, ukształtował sobie w ten sposób nawyk pisania w godzinach rannych. W tym okresie również bardzo dużo czytał, lubując się w dziełach starożytnych klasyków, które znał na pamięć.

strona:    1    2  

Szybki test:

Byron zmarł mając zaledwie:
a) 34 lata
b) 38 lat
c) 36 lat
d) 32 lata
Rozwiązanie

George Gordon Noel Byron urodził się w:
a) Paryżu
b) Rzymie
c) Madiolanie
d) Londynie
Rozwiązanie

Ojciec Byrona był:
a) kapitanem gwardii
b) człowiekiem niezmiernie przystojnym
c) hulaką
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Giaur” - streszczenie szczegółowe
Giaur - charakterystyka szczegółowa
Problematyka „Giaura”
„Walka o wolność, gdy się raz zaczyna, / Z ojca krwią spada dziedzictwem na syna”, czyli byronowskie rozważania o wolności
Biografia Byrona
Wpływ „Giaura” na polską literaturę romantyczną
Pozostali bohaterowie „Giaura”
Kompozycja „Giaura”
Znaczenie tytłu utworu
Nowatorstwo twórczości Byrona
Kalendarium twórczości Byrona
Plan wydarzeń „Giaura”
O Byronie powiedzieli...
Najważniejsze cytaty
Chronologiczny plan wydarzeń „Giaura”
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies