Test:

Ojciec Marcina - Mateusz Kozera był:
a) kuśnierzem
b) krawcem
c) stolarzem
d) mleczarzem
Rozwiązanie

Kozera w przedstawieniu występował w roli:
a) ziemianina
b) ułana
c) szlachcica
d) szwoleżera
Rozwiązanie

Na placu o nazwie Charles Square mieścił się:
a) Dom Towarzystwa Polskiego
b) Dom Współpracy polsko-angielskiej
c) Dom Polski
d) Dom Kultury Polskiej
Rozwiązanie

Jako uczeń języka polskiego, Marcin początkowo:
a) był „odporny na wiedzę”
b) lepiej mówił niż pisał po polsku
c) był pilnym uczniem
d) przykładał się do nauki
Rozwiązanie

Charles Square to:
a) Skwer Karola
b) Muzeum Karola
c) Plac Karola
d) Planty Karola
Rozwiązanie

Przedstawienie jasełek rozpoczął:
a) Stefan
b) Felek
c) Wicek
d) Władek
Rozwiązanie

Opisane w opowiadaniu zdarzenia rozgrywają się:
a) w trakcie I wojny światowej
b) w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku
c) po I wojnie światowej
d) przed I wojną światową
Rozwiązanie

Biały materiał będący elementem dekoracji na przedstawieniu symbolizował:
a) jaśniejące niebo
b) łany zboża
c) śnieżne pola
d) fragment flagi polskiej
Rozwiązanie

Dąbrowska była tłumaczką literatury:
a) duńskiej
b) rosyjskiej
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) angielskiej
Rozwiązanie

Rodzice Kozery zmuszeni byli do przymusowej emigracji z powodu:
a) rosyjskiej mentalności
b) represji zaborców
c) żydowskiego pochodzenia
d) braku pracy w Polsce
Rozwiązanie


Występując jako polski żołnierz Kozera miał na głowie:
a) czako
b) rogatywkę
c) konfederatkę
d) kepi
Rozwiązanie

Ojciec Marcina - Mateusz, pochodził ze wsi Strzałkowo, położonej:
a) w Wielkopolsce
b) na Mazowszu
c) na Śląsku
d) w Małopolsce
Rozwiązanie

Na jakiej lekcji Marcin przyznał głośno, że jest Polakiem?
a) na lekcji języka polskiego
b) na lekcji języka angielskiego
c) na lekcji geografii
d) na lekcji historii
Rozwiązanie

Pisarka przyłączyła się do wewnętrznej opozycji po roku:
a) 1949
b) 1956
c) 1948
d) 1953
Rozwiązanie

Brak jest w opowiadaniu informacji:
a) o poszukiwaniu tożsamości
b) o polskiej emigracji
c) o wyglądzie zewnętrznym postaci
d) o zabytkach Londynu
Rozwiązanie

Akcja opowiadania dzieje się między innymi w domu dzierżawionym przez:
a) Stowarzyszenie patriotyczne
b) Zrzeszenie Patriotyczne
c) Związek Patriotów
d) Towarzystwo Patriotyczne
Rozwiązanie

Matka Marcina umarła, gdy ten miał:
a) sześć lat
b) cztery lata
c) osiem lat
d) dwa lata
Rozwiązanie

Przy instrumencie podczas prób przedstawienia nauczycielkę zastępowała córka zecera: Wanda
a) Wanda
b) Zosia
c) Nacia
d) Krysia
Rozwiązanie

Autorka w „Marcinie Kozerze”:
a) unika ocen i subiektywizmu
b) subiektywnie przedstawia sytuację
c) ocenia bohaterów
d) skupia się na przeżyciach wewnętrznych bohaterów
Rozwiązanie

Miejsce pochodzenia Krysi to:
a) Kutno
b) Gąbin
c) Gostynin
d) Łowicz
Rozwiązanie

Rodzinna wieś ojca Kozery to:
a) Miecze
b) Wójtowo
c) Strzałkowo
d) Chrzanowo
Rozwiązanie

Dąbrowska pracowała w Ministerstwie:
a) Rozwoju Gospodarki
b) Kultury i Sztuki
c) Rolnictwa
d) Pracy
Rozwiązanie

Marcin obiecał pokazać Krysi:
a) Hyde Park
b) Trafalgar Square
c) Tamizę
d) Tower of London
Rozwiązanie

Swój debiut jako publicystka w „Gazecie Kaliskiej” i „Zaraniu” Dąbrowska miała w roku:
a) 1915
b) 1918
c) 1912
d) 1910
Rozwiązanie

Marcin pewnego dnia przyniósł na lekcję polskiego:
a) piłkę futbolową
b) piłkę siatkową
c) piłkę koszykową
d) piłkę do rugby
Rozwiązanie

W opowiadaniu Marcin Kozera narracja jest:
a) pierwszoosobowa
b) przedstawiająca
c) subiektywna
d) trzecioosobowa
Rozwiązanie

Budynek w którym odbywały się lekcje polskiego pomalowany był na kolor przypominający:
a) kakao
b) bawarkę
c) czekoladę
d) kawę z mlekiem
Rozwiązanie

Ojciec Dąbrowskiej Józef Szumski brał udział w powstaniu:
a) listopadowym
b) śląskim
c) wielkopolskim
d) styczniowym
Rozwiązanie

Filorecja to:
a) związek rolniczy
b) związek socjalistów
c) organizacja młodych literatów
d) organizacja niepodległościowa
Rozwiązanie

Gdy Dąbrowska miała osiemnaście lat, rozpoczęła studia na uniwersytecie w:
a) Belgii
b) Szwajcarii
c) Francji
d) Danii
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies