Test:

Ojciec Dąbrowskiej Józef Szumski brał udział w powstaniu:
a) wielkopolskim
b) styczniowym
c) śląskim
d) listopadowym
Rozwiązanie

Marcin obiecał pokazać Krysi:
a) Trafalgar Square
b) Tower of London
c) Tamizę
d) Hyde Park
Rozwiązanie

Matka Marcina umarła, gdy ten miał:
a) osiem lat
b) dwa lata
c) sześć lat
d) cztery lata
Rozwiązanie

Kozera w przedstawieniu występował w roli:
a) szlachcica
b) ziemianina
c) ułana
d) szwoleżera
Rozwiązanie

Jako uczeń języka polskiego, Marcin początkowo:
a) przykładał się do nauki
b) był „odporny na wiedzę”
c) lepiej mówił niż pisał po polsku
d) był pilnym uczniem
Rozwiązanie

Brak jest w opowiadaniu informacji:
a) o wyglądzie zewnętrznym postaci
b) o polskiej emigracji
c) o zabytkach Londynu
d) o poszukiwaniu tożsamości
Rozwiązanie

Przy instrumencie podczas prób przedstawienia nauczycielkę zastępowała córka zecera: Wanda
a) Wanda
b) Krysia
c) Zosia
d) Nacia
Rozwiązanie

Marcin pewnego dnia przyniósł na lekcję polskiego:
a) piłkę siatkową
b) piłkę koszykową
c) piłkę futbolową
d) piłkę do rugby
Rozwiązanie

Biały materiał będący elementem dekoracji na przedstawieniu symbolizował:
a) śnieżne pola
b) fragment flagi polskiej
c) jaśniejące niebo
d) łany zboża
Rozwiązanie

Autorka w „Marcinie Kozerze”:
a) subiektywnie przedstawia sytuację
b) unika ocen i subiektywizmu
c) skupia się na przeżyciach wewnętrznych bohaterów
d) ocenia bohaterów
Rozwiązanie


Opisane w opowiadaniu zdarzenia rozgrywają się:
a) przed I wojną światową
b) po I wojnie światowej
c) w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku
d) w trakcie I wojny światowej
Rozwiązanie

Gdy Dąbrowska miała osiemnaście lat, rozpoczęła studia na uniwersytecie w:
a) Belgii
b) Szwajcarii
c) Danii
d) Francji
Rozwiązanie

Występując jako polski żołnierz Kozera miał na głowie:
a) konfederatkę
b) czako
c) kepi
d) rogatywkę
Rozwiązanie

Dąbrowska pracowała w Ministerstwie:
a) Kultury i Sztuki
b) Pracy
c) Rozwoju Gospodarki
d) Rolnictwa
Rozwiązanie

Dąbrowska była tłumaczką literatury:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) rosyjskiej
c) angielskiej
d) duńskiej
Rozwiązanie

Ojciec Marcina - Mateusz Kozera był:
a) stolarzem
b) kuśnierzem
c) mleczarzem
d) krawcem
Rozwiązanie

Miejsce pochodzenia Krysi to:
a) Kutno
b) Łowicz
c) Gąbin
d) Gostynin
Rozwiązanie

Akcja opowiadania dzieje się między innymi w domu dzierżawionym przez:
a) Zrzeszenie Patriotyczne
b) Związek Patriotów
c) Towarzystwo Patriotyczne
d) Stowarzyszenie patriotyczne
Rozwiązanie

Przedstawienie jasełek rozpoczął:
a) Stefan
b) Felek
c) Wicek
d) Władek
Rozwiązanie

Filorecja to:
a) związek socjalistów
b) organizacja niepodległościowa
c) związek rolniczy
d) organizacja młodych literatów
Rozwiązanie

Rodzinna wieś ojca Kozery to:
a) Chrzanowo
b) Strzałkowo
c) Miecze
d) Wójtowo
Rozwiązanie

Rodzice Kozery zmuszeni byli do przymusowej emigracji z powodu:
a) rosyjskiej mentalności
b) żydowskiego pochodzenia
c) braku pracy w Polsce
d) represji zaborców
Rozwiązanie

Swój debiut jako publicystka w „Gazecie Kaliskiej” i „Zaraniu” Dąbrowska miała w roku:
a) 1912
b) 1915
c) 1918
d) 1910
Rozwiązanie

Na placu o nazwie Charles Square mieścił się:
a) Dom Kultury Polskiej
b) Dom Towarzystwa Polskiego
c) Dom Współpracy polsko-angielskiej
d) Dom Polski
Rozwiązanie

Ojciec Marcina - Mateusz, pochodził ze wsi Strzałkowo, położonej:
a) na Mazowszu
b) na Śląsku
c) w Wielkopolsce
d) w Małopolsce
Rozwiązanie

Charles Square to:
a) Muzeum Karola
b) Skwer Karola
c) Planty Karola
d) Plac Karola
Rozwiązanie

Na jakiej lekcji Marcin przyznał głośno, że jest Polakiem?
a) na lekcji języka polskiego
b) na lekcji geografii
c) na lekcji języka angielskiego
d) na lekcji historii
Rozwiązanie

Budynek w którym odbywały się lekcje polskiego pomalowany był na kolor przypominający:
a) kakao
b) bawarkę
c) kawę z mlekiem
d) czekoladę
Rozwiązanie

Pisarka przyłączyła się do wewnętrznej opozycji po roku:
a) 1953
b) 1948
c) 1956
d) 1949
Rozwiązanie

W opowiadaniu Marcin Kozera narracja jest:
a) subiektywna
b) trzecioosobowa
c) pierwszoosobowa
d) przedstawiająca
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies