Test:

Charles Square to:
a) Muzeum Karola
b) Skwer Karola
c) Plac Karola
d) Planty Karola
Rozwiązanie

Autorka w „Marcinie Kozerze”:
a) subiektywnie przedstawia sytuację
b) skupia się na przeżyciach wewnętrznych bohaterów
c) ocenia bohaterów
d) unika ocen i subiektywizmu
Rozwiązanie

Budynek w którym odbywały się lekcje polskiego pomalowany był na kolor przypominający:
a) bawarkę
b) czekoladę
c) kawę z mlekiem
d) kakao
Rozwiązanie

Rodzinna wieś ojca Kozery to:
a) Strzałkowo
b) Chrzanowo
c) Miecze
d) Wójtowo
Rozwiązanie

Brak jest w opowiadaniu informacji:
a) o wyglądzie zewnętrznym postaci
b) o poszukiwaniu tożsamości
c) o polskiej emigracji
d) o zabytkach Londynu
Rozwiązanie

Biały materiał będący elementem dekoracji na przedstawieniu symbolizował:
a) fragment flagi polskiej
b) jaśniejące niebo
c) łany zboża
d) śnieżne pola
Rozwiązanie

Kozera w przedstawieniu występował w roli:
a) szwoleżera
b) ułana
c) ziemianina
d) szlachcica
Rozwiązanie

Jako uczeń języka polskiego, Marcin początkowo:
a) był pilnym uczniem
b) lepiej mówił niż pisał po polsku
c) był „odporny na wiedzę”
d) przykładał się do nauki
Rozwiązanie

Na placu o nazwie Charles Square mieścił się:
a) Dom Kultury Polskiej
b) Dom Współpracy polsko-angielskiej
c) Dom Polski
d) Dom Towarzystwa Polskiego
Rozwiązanie

Na jakiej lekcji Marcin przyznał głośno, że jest Polakiem?
a) na lekcji języka angielskiego
b) na lekcji historii
c) na lekcji języka polskiego
d) na lekcji geografii
Rozwiązanie


Marcin obiecał pokazać Krysi:
a) Trafalgar Square
b) Tamizę
c) Hyde Park
d) Tower of London
Rozwiązanie

Matka Marcina umarła, gdy ten miał:
a) cztery lata
b) sześć lat
c) osiem lat
d) dwa lata
Rozwiązanie

Gdy Dąbrowska miała osiemnaście lat, rozpoczęła studia na uniwersytecie w:
a) Francji
b) Danii
c) Belgii
d) Szwajcarii
Rozwiązanie

Pisarka przyłączyła się do wewnętrznej opozycji po roku:
a) 1953
b) 1949
c) 1948
d) 1956
Rozwiązanie

Miejsce pochodzenia Krysi to:
a) Gostynin
b) Gąbin
c) Łowicz
d) Kutno
Rozwiązanie

W opowiadaniu Marcin Kozera narracja jest:
a) pierwszoosobowa
b) trzecioosobowa
c) przedstawiająca
d) subiektywna
Rozwiązanie

Filorecja to:
a) związek rolniczy
b) związek socjalistów
c) organizacja niepodległościowa
d) organizacja młodych literatów
Rozwiązanie

Rodzice Kozery zmuszeni byli do przymusowej emigracji z powodu:
a) żydowskiego pochodzenia
b) represji zaborców
c) rosyjskiej mentalności
d) braku pracy w Polsce
Rozwiązanie

Ojciec Marcina - Mateusz, pochodził ze wsi Strzałkowo, położonej:
a) na Mazowszu
b) w Wielkopolsce
c) w Małopolsce
d) na Śląsku
Rozwiązanie

Dąbrowska była tłumaczką literatury:
a) angielskiej
b) duńskiej
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) rosyjskiej
Rozwiązanie

Marcin pewnego dnia przyniósł na lekcję polskiego:
a) piłkę siatkową
b) piłkę do rugby
c) piłkę koszykową
d) piłkę futbolową
Rozwiązanie

Dąbrowska pracowała w Ministerstwie:
a) Kultury i Sztuki
b) Pracy
c) Rozwoju Gospodarki
d) Rolnictwa
Rozwiązanie

Przedstawienie jasełek rozpoczął:
a) Wicek
b) Felek
c) Władek
d) Stefan
Rozwiązanie

Występując jako polski żołnierz Kozera miał na głowie:
a) kepi
b) konfederatkę
c) czako
d) rogatywkę
Rozwiązanie

Przy instrumencie podczas prób przedstawienia nauczycielkę zastępowała córka zecera: Wanda
a) Wanda
b) Krysia
c) Nacia
d) Zosia
Rozwiązanie

Ojciec Marcina - Mateusz Kozera był:
a) kuśnierzem
b) stolarzem
c) krawcem
d) mleczarzem
Rozwiązanie

Swój debiut jako publicystka w „Gazecie Kaliskiej” i „Zaraniu” Dąbrowska miała w roku:
a) 1910
b) 1915
c) 1912
d) 1918
Rozwiązanie

Opisane w opowiadaniu zdarzenia rozgrywają się:
a) w trakcie I wojny światowej
b) po I wojnie światowej
c) przed I wojną światową
d) w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku
Rozwiązanie

Ojciec Dąbrowskiej Józef Szumski brał udział w powstaniu:
a) styczniowym
b) wielkopolskim
c) śląskim
d) listopadowym
Rozwiązanie

Akcja opowiadania dzieje się między innymi w domu dzierżawionym przez:
a) Związek Patriotów
b) Towarzystwo Patriotyczne
c) Stowarzyszenie patriotyczne
d) Zrzeszenie Patriotyczne
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies