Test:

Dąbrowska była tłumaczką literatury:
a) duńskiej
b) angielskiej
c) rosyjskiej
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Na jakiej lekcji Marcin przyznał głośno, że jest Polakiem?
a) na lekcji języka angielskiego
b) na lekcji historii
c) na lekcji geografii
d) na lekcji języka polskiego
Rozwiązanie

Kozera w przedstawieniu występował w roli:
a) szlachcica
b) szwoleżera
c) ziemianina
d) ułana
Rozwiązanie

Występując jako polski żołnierz Kozera miał na głowie:
a) kepi
b) rogatywkę
c) konfederatkę
d) czako
Rozwiązanie

Ojciec Marcina - Mateusz, pochodził ze wsi Strzałkowo, położonej:
a) w Wielkopolsce
b) w Małopolsce
c) na Śląsku
d) na Mazowszu
Rozwiązanie

Swój debiut jako publicystka w „Gazecie Kaliskiej” i „Zaraniu” Dąbrowska miała w roku:
a) 1915
b) 1910
c) 1912
d) 1918
Rozwiązanie

Przedstawienie jasełek rozpoczął:
a) Władek
b) Felek
c) Wicek
d) Stefan
Rozwiązanie

Rodzice Kozery zmuszeni byli do przymusowej emigracji z powodu:
a) braku pracy w Polsce
b) żydowskiego pochodzenia
c) represji zaborców
d) rosyjskiej mentalności
Rozwiązanie

Filorecja to:
a) związek socjalistów
b) organizacja młodych literatów
c) związek rolniczy
d) organizacja niepodległościowa
Rozwiązanie

Miejsce pochodzenia Krysi to:
a) Łowicz
b) Gąbin
c) Gostynin
d) Kutno
Rozwiązanie


Autorka w „Marcinie Kozerze”:
a) subiektywnie przedstawia sytuację
b) skupia się na przeżyciach wewnętrznych bohaterów
c) ocenia bohaterów
d) unika ocen i subiektywizmu
Rozwiązanie

Gdy Dąbrowska miała osiemnaście lat, rozpoczęła studia na uniwersytecie w:
a) Szwajcarii
b) Danii
c) Belgii
d) Francji
Rozwiązanie

Ojciec Dąbrowskiej Józef Szumski brał udział w powstaniu:
a) listopadowym
b) wielkopolskim
c) styczniowym
d) śląskim
Rozwiązanie

Rodzinna wieś ojca Kozery to:
a) Wójtowo
b) Chrzanowo
c) Strzałkowo
d) Miecze
Rozwiązanie

Przy instrumencie podczas prób przedstawienia nauczycielkę zastępowała córka zecera: Wanda
a) Zosia
b) Nacia
c) Krysia
d) Wanda
Rozwiązanie

Marcin obiecał pokazać Krysi:
a) Tamizę
b) Hyde Park
c) Trafalgar Square
d) Tower of London
Rozwiązanie

Akcja opowiadania dzieje się między innymi w domu dzierżawionym przez:
a) Zrzeszenie Patriotyczne
b) Stowarzyszenie patriotyczne
c) Towarzystwo Patriotyczne
d) Związek Patriotów
Rozwiązanie

Brak jest w opowiadaniu informacji:
a) o poszukiwaniu tożsamości
b) o zabytkach Londynu
c) o wyglądzie zewnętrznym postaci
d) o polskiej emigracji
Rozwiązanie

Ojciec Marcina - Mateusz Kozera był:
a) kuśnierzem
b) stolarzem
c) krawcem
d) mleczarzem
Rozwiązanie

Opisane w opowiadaniu zdarzenia rozgrywają się:
a) w trakcie I wojny światowej
b) w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku
c) po I wojnie światowej
d) przed I wojną światową
Rozwiązanie

Biały materiał będący elementem dekoracji na przedstawieniu symbolizował:
a) jaśniejące niebo
b) łany zboża
c) fragment flagi polskiej
d) śnieżne pola
Rozwiązanie

Dąbrowska pracowała w Ministerstwie:
a) Rolnictwa
b) Kultury i Sztuki
c) Pracy
d) Rozwoju Gospodarki
Rozwiązanie

Budynek w którym odbywały się lekcje polskiego pomalowany był na kolor przypominający:
a) bawarkę
b) kakao
c) kawę z mlekiem
d) czekoladę
Rozwiązanie

Marcin pewnego dnia przyniósł na lekcję polskiego:
a) piłkę koszykową
b) piłkę do rugby
c) piłkę futbolową
d) piłkę siatkową
Rozwiązanie

W opowiadaniu Marcin Kozera narracja jest:
a) pierwszoosobowa
b) przedstawiająca
c) trzecioosobowa
d) subiektywna
Rozwiązanie

Matka Marcina umarła, gdy ten miał:
a) osiem lat
b) sześć lat
c) cztery lata
d) dwa lata
Rozwiązanie

Pisarka przyłączyła się do wewnętrznej opozycji po roku:
a) 1953
b) 1949
c) 1956
d) 1948
Rozwiązanie

Charles Square to:
a) Plac Karola
b) Skwer Karola
c) Planty Karola
d) Muzeum Karola
Rozwiązanie

Jako uczeń języka polskiego, Marcin początkowo:
a) był pilnym uczniem
b) lepiej mówił niż pisał po polsku
c) był „odporny na wiedzę”
d) przykładał się do nauki
Rozwiązanie

Na placu o nazwie Charles Square mieścił się:
a) Dom Towarzystwa Polskiego
b) Dom Polski
c) Dom Kultury Polskiej
d) Dom Współpracy polsko-angielskiej
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies