Test:

Marcin pewnego dnia przyniósł na lekcję polskiego:
a) piłkę futbolową
b) piłkę do rugby
c) piłkę koszykową
d) piłkę siatkową
Rozwiązanie

Matka Marcina umarła, gdy ten miał:
a) cztery lata
b) dwa lata
c) sześć lat
d) osiem lat
Rozwiązanie

Kozera w przedstawieniu występował w roli:
a) szwoleżera
b) ułana
c) ziemianina
d) szlachcica
Rozwiązanie

Na placu o nazwie Charles Square mieścił się:
a) Dom Towarzystwa Polskiego
b) Dom Polski
c) Dom Kultury Polskiej
d) Dom Współpracy polsko-angielskiej
Rozwiązanie

Przy instrumencie podczas prób przedstawienia nauczycielkę zastępowała córka zecera: Wanda
a) Zosia
b) Wanda
c) Nacia
d) Krysia
Rozwiązanie

Biały materiał będący elementem dekoracji na przedstawieniu symbolizował:
a) fragment flagi polskiej
b) jaśniejące niebo
c) łany zboża
d) śnieżne pola
Rozwiązanie

W opowiadaniu Marcin Kozera narracja jest:
a) subiektywna
b) pierwszoosobowa
c) przedstawiająca
d) trzecioosobowa
Rozwiązanie

Ojciec Marcina - Mateusz Kozera był:
a) mleczarzem
b) krawcem
c) kuśnierzem
d) stolarzem
Rozwiązanie

Przedstawienie jasełek rozpoczął:
a) Wicek
b) Stefan
c) Felek
d) Władek
Rozwiązanie

Rodzinna wieś ojca Kozery to:
a) Wójtowo
b) Miecze
c) Strzałkowo
d) Chrzanowo
Rozwiązanie


Ojciec Dąbrowskiej Józef Szumski brał udział w powstaniu:
a) śląskim
b) styczniowym
c) wielkopolskim
d) listopadowym
Rozwiązanie

Pisarka przyłączyła się do wewnętrznej opozycji po roku:
a) 1953
b) 1956
c) 1948
d) 1949
Rozwiązanie

Ojciec Marcina - Mateusz, pochodził ze wsi Strzałkowo, położonej:
a) na Mazowszu
b) w Małopolsce
c) na Śląsku
d) w Wielkopolsce
Rozwiązanie

Jako uczeń języka polskiego, Marcin początkowo:
a) lepiej mówił niż pisał po polsku
b) przykładał się do nauki
c) był „odporny na wiedzę”
d) był pilnym uczniem
Rozwiązanie

Dąbrowska pracowała w Ministerstwie:
a) Rozwoju Gospodarki
b) Rolnictwa
c) Kultury i Sztuki
d) Pracy
Rozwiązanie

Swój debiut jako publicystka w „Gazecie Kaliskiej” i „Zaraniu” Dąbrowska miała w roku:
a) 1912
b) 1915
c) 1910
d) 1918
Rozwiązanie

Akcja opowiadania dzieje się między innymi w domu dzierżawionym przez:
a) Związek Patriotów
b) Zrzeszenie Patriotyczne
c) Stowarzyszenie patriotyczne
d) Towarzystwo Patriotyczne
Rozwiązanie

Rodzice Kozery zmuszeni byli do przymusowej emigracji z powodu:
a) braku pracy w Polsce
b) żydowskiego pochodzenia
c) represji zaborców
d) rosyjskiej mentalności
Rozwiązanie

Marcin obiecał pokazać Krysi:
a) Tamizę
b) Tower of London
c) Trafalgar Square
d) Hyde Park
Rozwiązanie

Brak jest w opowiadaniu informacji:
a) o polskiej emigracji
b) o poszukiwaniu tożsamości
c) o zabytkach Londynu
d) o wyglądzie zewnętrznym postaci
Rozwiązanie

Filorecja to:
a) związek socjalistów
b) organizacja niepodległościowa
c) organizacja młodych literatów
d) związek rolniczy
Rozwiązanie

Na jakiej lekcji Marcin przyznał głośno, że jest Polakiem?
a) na lekcji języka angielskiego
b) na lekcji języka polskiego
c) na lekcji historii
d) na lekcji geografii
Rozwiązanie

Gdy Dąbrowska miała osiemnaście lat, rozpoczęła studia na uniwersytecie w:
a) Belgii
b) Danii
c) Francji
d) Szwajcarii
Rozwiązanie

Opisane w opowiadaniu zdarzenia rozgrywają się:
a) w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku
b) przed I wojną światową
c) w trakcie I wojny światowej
d) po I wojnie światowej
Rozwiązanie

Występując jako polski żołnierz Kozera miał na głowie:
a) rogatywkę
b) kepi
c) czako
d) konfederatkę
Rozwiązanie

Charles Square to:
a) Skwer Karola
b) Plac Karola
c) Planty Karola
d) Muzeum Karola
Rozwiązanie

Budynek w którym odbywały się lekcje polskiego pomalowany był na kolor przypominający:
a) bawarkę
b) kawę z mlekiem
c) kakao
d) czekoladę
Rozwiązanie

Miejsce pochodzenia Krysi to:
a) Kutno
b) Łowicz
c) Gostynin
d) Gąbin
Rozwiązanie

Dąbrowska była tłumaczką literatury:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) rosyjskiej
c) duńskiej
d) angielskiej
Rozwiązanie

Autorka w „Marcinie Kozerze”:
a) skupia się na przeżyciach wewnętrznych bohaterów
b) subiektywnie przedstawia sytuację
c) unika ocen i subiektywizmu
d) ocenia bohaterów
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies