Test:

W opowiadaniu Marcin Kozera narracja jest:
a) trzecioosobowa
b) subiektywna
c) przedstawiająca
d) pierwszoosobowa
Rozwiązanie

Gdy Dąbrowska miała osiemnaście lat, rozpoczęła studia na uniwersytecie w:
a) Szwajcarii
b) Danii
c) Belgii
d) Francji
Rozwiązanie

Opisane w opowiadaniu zdarzenia rozgrywają się:
a) w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku
b) w trakcie I wojny światowej
c) po I wojnie światowej
d) przed I wojną światową
Rozwiązanie

Ojciec Marcina - Mateusz, pochodził ze wsi Strzałkowo, położonej:
a) na Śląsku
b) na Mazowszu
c) w Wielkopolsce
d) w Małopolsce
Rozwiązanie

Na jakiej lekcji Marcin przyznał głośno, że jest Polakiem?
a) na lekcji języka angielskiego
b) na lekcji historii
c) na lekcji języka polskiego
d) na lekcji geografii
Rozwiązanie

Dąbrowska była tłumaczką literatury:
a) duńskiej
b) rosyjskiej
c) angielskiej
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Charles Square to:
a) Plac Karola
b) Muzeum Karola
c) Skwer Karola
d) Planty Karola
Rozwiązanie

Marcin pewnego dnia przyniósł na lekcję polskiego:
a) piłkę futbolową
b) piłkę koszykową
c) piłkę siatkową
d) piłkę do rugby
Rozwiązanie

Miejsce pochodzenia Krysi to:
a) Łowicz
b) Gostynin
c) Kutno
d) Gąbin
Rozwiązanie

Przedstawienie jasełek rozpoczął:
a) Felek
b) Stefan
c) Władek
d) Wicek
Rozwiązanie


Rodzice Kozery zmuszeni byli do przymusowej emigracji z powodu:
a) braku pracy w Polsce
b) żydowskiego pochodzenia
c) represji zaborców
d) rosyjskiej mentalności
Rozwiązanie

Występując jako polski żołnierz Kozera miał na głowie:
a) rogatywkę
b) kepi
c) czako
d) konfederatkę
Rozwiązanie

Biały materiał będący elementem dekoracji na przedstawieniu symbolizował:
a) śnieżne pola
b) fragment flagi polskiej
c) jaśniejące niebo
d) łany zboża
Rozwiązanie

Dąbrowska pracowała w Ministerstwie:
a) Rolnictwa
b) Pracy
c) Kultury i Sztuki
d) Rozwoju Gospodarki
Rozwiązanie

Brak jest w opowiadaniu informacji:
a) o zabytkach Londynu
b) o poszukiwaniu tożsamości
c) o polskiej emigracji
d) o wyglądzie zewnętrznym postaci
Rozwiązanie

Ojciec Marcina - Mateusz Kozera był:
a) krawcem
b) stolarzem
c) kuśnierzem
d) mleczarzem
Rozwiązanie

Jako uczeń języka polskiego, Marcin początkowo:
a) lepiej mówił niż pisał po polsku
b) był „odporny na wiedzę”
c) był pilnym uczniem
d) przykładał się do nauki
Rozwiązanie

Rodzinna wieś ojca Kozery to:
a) Miecze
b) Wójtowo
c) Chrzanowo
d) Strzałkowo
Rozwiązanie

Autorka w „Marcinie Kozerze”:
a) ocenia bohaterów
b) unika ocen i subiektywizmu
c) subiektywnie przedstawia sytuację
d) skupia się na przeżyciach wewnętrznych bohaterów
Rozwiązanie

Kozera w przedstawieniu występował w roli:
a) szwoleżera
b) ułana
c) szlachcica
d) ziemianina
Rozwiązanie

Marcin obiecał pokazać Krysi:
a) Tower of London
b) Trafalgar Square
c) Hyde Park
d) Tamizę
Rozwiązanie

Matka Marcina umarła, gdy ten miał:
a) osiem lat
b) sześć lat
c) dwa lata
d) cztery lata
Rozwiązanie

Filorecja to:
a) związek socjalistów
b) związek rolniczy
c) organizacja młodych literatów
d) organizacja niepodległościowa
Rozwiązanie

Pisarka przyłączyła się do wewnętrznej opozycji po roku:
a) 1948
b) 1953
c) 1956
d) 1949
Rozwiązanie

Swój debiut jako publicystka w „Gazecie Kaliskiej” i „Zaraniu” Dąbrowska miała w roku:
a) 1910
b) 1915
c) 1918
d) 1912
Rozwiązanie

Ojciec Dąbrowskiej Józef Szumski brał udział w powstaniu:
a) śląskim
b) styczniowym
c) listopadowym
d) wielkopolskim
Rozwiązanie

Akcja opowiadania dzieje się między innymi w domu dzierżawionym przez:
a) Zrzeszenie Patriotyczne
b) Związek Patriotów
c) Towarzystwo Patriotyczne
d) Stowarzyszenie patriotyczne
Rozwiązanie

Na placu o nazwie Charles Square mieścił się:
a) Dom Towarzystwa Polskiego
b) Dom Kultury Polskiej
c) Dom Polski
d) Dom Współpracy polsko-angielskiej
Rozwiązanie

Przy instrumencie podczas prób przedstawienia nauczycielkę zastępowała córka zecera: Wanda
a) Krysia
b) Nacia
c) Zosia
d) Wanda
Rozwiązanie

Budynek w którym odbywały się lekcje polskiego pomalowany był na kolor przypominający:
a) kawę z mlekiem
b) kakao
c) bawarkę
d) czekoladę
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies