Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Marcin Kozera

Czas i miejsce akcji opowiadania „Marcin Kozera”

Autor: Karolina Marlga

Akcja utworu rozgrywa się w Londynie w dzielnicy Charles Square, gdzie dzieci uczą się języka polskiego w Domu Towarzystwa Polskiego. Ich rodzice zmuszeni byli do przymusowej emigracji, ponieważ w Polsce ludzie byli prześladowani represjami zaborców.
Narrator opisuje dokładnie wygląd wyspy: „Daleko stąd z pienistego oceanu wynurza się, jak wiecie, wyspa, na której dumnie powiewa sztandar Anglii. Londyn jest olbrzymią stolicą tego kraju”.

Charles Square, czyli Plac Karola, znajdował się na uboczu stolicy, w „hałaśliwej dzielnicy biedaków”. Ciasno postawione domy były „prawie czarne” od dymów unoszących się z kominów licznych fabryk. Na środku placu, na trawie, która „zieleniła się prześlicznie i jaskrawo aż do Bożego Narodzenia”, rosły drzewa. Narrator pozwala sobie na osobistą uwagę przy opisie wyglądu placu: „Przypuszczam, że drzewa te rosną na Charles Square do dziś dnia, choć tyle rzeczy na świecie się zmieniło i choć nie mogę sobie przypomnieć, jakie to były drzewa”.

W czasie akcji opowiadanie w pobliżu tego placu mieszkało dużo Polaków. Byli to przeważnie robotnicy, którzy pracowali w londyńskich fabrykach od wielu lat, a ich dzieci chodziły do angielskiej szkoły i „powoli zapominały mówić po polsku”. Aby więc nie zapomniały, rodzice posyłali ich wieczorami na Charles Square, do małego, pomalowanego na czekoladowo narożnego domu dzierżawionego przez Towarzystwo Polskie. Tam w pokoju obok dużej sali dzieci uczyły się, bawiły i śpiewały po polsku. Na przytoczenie zasługuje ciekawy i szczegółowy opis wyglądu owego budynku: „Nad jego wejściowymi drzwiami był daszek, jakby ganeczek, a na daszku wielki, drewniany koń czerwonego koloru.

Nie było to może ładne, ale należy przyznać, że czerwony koń miał w sobie niemało życia. Rwał co się zowie z kopyta - w nadaremnej, a jednak niewyczerpanej nadziei, że w końcu uniesie czekoladowy dom i wywiezie go w jaką weselszą stronę świata”
.

Opisane zdarzenia rozgrywają się przed I wojną światową, o czym świadczą pierwsze słowa historii: Działo się to przed pierwszą wojną światową.


Szybki test:

Opisane w opowiadaniu zdarzenia rozgrywają się:
a) w trakcie I wojny światowej
b) po I wojnie światowej
c) przed I wojną światową
d) w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku
Rozwiązanie

Charles Square to:
a) Planty Karola
b) Muzeum Karola
c) Plac Karola
d) Skwer Karola
Rozwiązanie

Rodzice Kozery zmuszeni byli do przymusowej emigracji z powodu:
a) rosyjskiej mentalności
b) represji zaborców
c) żydowskiego pochodzenia
d) braku pracy w Polsce
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

Inne
Czas i miejsce akcji opowiadania „Marcin Kozera”
Biografia Marii Dąbrowskiej
„Marcin Kozera” - streszczenie
Charakterystyka Marcina Kozery
Streszczenie „Marcina Kozery” w pigułce
Problematyka opowiadania „Marcin Kozera”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Marcina Kozery”
„Marcin Kozera” jako przykład opowiadania
Tło historyczne w opowiadaniu „Marcin Kozera”
Motywy literackie w opowiadaniu „Marcin Kozera”
Plan wydarzeń opowiadania „Marcin Kozera”
Cytaty z utworów Marii Dąbrowskiej
Kalendarium twórczości Marii Dąbrowskiej
Najważniejsze cytaty z opowiadania „Marcin Kozera”
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies