Czas i miejsce akcji „Romea i Julii”

Czas i przestrzeń w utworze są określone przez informacje odtekstowe, ponieważ tylko z treści dramatu dowiadujemy się o czasie i miejscu akcji.

Czas akcji, obejmujący pięć dni i nocy, jest określony bardzo dokładnie. Pierwsze sceny (bójka służących, rozmowa Benwolia z Romeem) rozgrywają się w poniedziałkowy poranek, a ostatnie (samobójstwo bohaterów, pojednanie zwaśnionych rodów) pięć dni później – w piątek. W niektórych miejscach utworu są informacje o porze dnia, czego przykładem może być scena, gdy Julia obiecuje ukochanemu, że nazajutrz około dziewiątej godziny przyśle do nieg... więcej

* * *

Plan wydarzeń „Romea i Julii”

1. Sprzeczka służących z dwóch zwaśnionych rodów: Montekich i Kapuletich.

2. Rozmowa Romea z Benwoliem o Rozalinie, ukochanej młodego Monteka.

3. Monteki gościem na balu maskowym w domu Kapuleta – wroga jego rodziny.

4. Miłość „od pierwszego wejrzenia” między Montekim a Julią Kapulet.

5. Obietnice bezwarunkowego i bezgranicznego uczucia.

6. Ojciec Laurenty w tajemnicy przed wszystkimi udziela zakochanym ślubu.

7. Śmierć Merkucja, przyjaciela Romea, z ręki Tybalta - krewnego Julii.

8. Zemsta Romea i śmierć Tybalta.

9. Syn Montekich skazany na banicję.

10. Rozpacz Julii.

11. Przygotowania Kapulet... więcej

* * *

Romeo i Julia, czyli ponadczasowi, tragiczni kochankowie

Szekspir stworzył parę młodych ludzi, którzy zakochali się miłością romantyczną „od pierwszego wejrzenia”. Nie zwracając uwagi na konsekwencje tego uczucia, prawie od razu wyznali sobie uczucia i zaplanowali małżeństwo. Ani przez chwilę nie brali pod uwagę możliwości poinformowania o wszystkim swych rodziców, ich miłość była tajemnicą, której pomagali strzec Ojciec Laurenty i Marta.

Gdy nadszedł tragiczny moment wygnania Romea poza granice Werony, jego ukochana (czternastoletnia!) żona nie traciła wiary w połączenie ze swym ukochanym. Mimo gróźb i nalegań ojca na ślub z Parys... więcej

* * *

Dramat szekspirowski a dramat antyczny na przykładzie „Romea i Julii”

William Szekspir wpisał się na zawsze do historii literatury nie tylko z powodu uniwersalnej tematyki poruszanej w swych dramatach, ale również poprzez czynione eksperymenty z kompozycją swych utworów. Ten szesnastowieczny spadkobierca kultury antycznej nie respektował bowiem klasycznych i rygorystycznych zasad w kwestii budowy dzieła.

Pragnąc odmiany i unowocześnienia dramatu, stworzył własny model teatru, nazwany od imienia panującej wówczas królowej Elżbiety teatrem elżbietańskim. Teatr elżbietański jest związany z okresem panowania w Anglii królowej Elżbiety I. Tym mianem określa się dr... więcej

* * *

Struktura i kompozycja „Romea i Julii”

Dramat składa się z pięciu aktów. Jego akcja rozgrywa się przez większość czasu w Weronie (gdzie mieszkają dwa zwaśnione rody), a w piątym akcie na moment przenosi się do Mantui (tam ucieka skazany na banicję Romeo).

Tragedia rozpoczyna się prologiem - chór ogólnie zapowiada historię, która połączyła dwa zwaśnione rody, od wieków pozostające ze sobą w konflikcie. Następnie czytamy opis sceny bójki służących, która pełni funkcję ekspozycyjną.

Prolog to pojęcie zaczerpnięte z dramatu starożytnego, oznacza zapowiedź wydarzeń. Funkcja ekspozycyjna w drama... więcej

* * *

Motywy w dramacie „Romeo i Julia” Szekspira

Motyw zwaśnionych rodów

W dramacie mamy przedstawione dwa zwaśnione i nienawidzące się wzajemnie arystokratyczne rody Werony. Z jednej strony czytamy o wyrozumiałej, pełnej godności i spokoju rodzinie Montekich, darzącej syna Romea ogromną miłością (matka umiera z tęsknoty, gdy Romeo zostaje skazany na banicję) oraz zaufaniem, tolerancyjną wobec jego skłonności do samotności, nieingerującą w jego sprawy, a z drugiej poznajemy ród Kapuletów. Są to ludzie zapalczywi, brutalni i często agresywni, mający bardzo wygórowane wyobrażenie o pozycji swej rodziny w społeczeństwie. Najbardziej jednak ... więcej

* * *

Nawiązania do „Romea i Julii” w kulturze

Dramat „Romeo i Julia” wywarł ogromny wpływ na kulturę, widoczny zarówno w twórczości literackiej, jak i teatralnej czy filmowej. Historia nieszczęśliwych kochanków stała się sztandarowym motywem wielu wierszy, spektakli, filmów, a nawet bajek animowanych. Ideał miłości ponad wszystko, zdolnej do największych poświęceń, miłości „od pierwszego wejrzenia”, który podarował potomności Szekspir, jest nieoceniony.

Najbardziej znanym w polskiej poezji nawiązaniem do szekspirowskiej „tragedii miłości” jest wiersz Cypriana Kamila Norwida „W Weronie... więcej

* * *

Najwazniejsze cytaty z „Romea i Julii”

Benwolio o naturze miłości: „Ślepym w miłości ciemność jest najmilsza”.

O mentalności człowieka o naturze samotnika, outsidera: „(…) próżno szukać / Takiego, co być nie chce znaleziony”.

Romeo o poglądach osób, nie mających doświadczenia w omawianej kwestii:: „Drwi z blizn, kto nigdy nie doświadczył rany” oraz „Nie możesz mówić tam, gdzie nic nie czujesz”.

O miłości silniejszej niż przeciwności losu, niż konwenanse społeczne, o miłości ponad wszystko: „Bo mi ość nie zna żadnych tam i granic; / A co ... więcej

* * *

Bibliografia

1. Helsztyński S., Człowiek ze Stratfordu, Warszawa 1964.

2. Komorowski J., „Romeo i Julia” Williama Shakespeare’a, Warszawa 1990.

3. Kott J., Szkice o Szekspirze, Warszawa 1961.

4. Mroczkowski P., Szekspir elżbietański i żywy, Kraków 1966.

5. Polańczyk D., Romeo i Julia Williama Szekspira, w: „Biblioteczka opracowań”, Zeszyt 14, Lublin 2006.

6. Szkice szekspirowskie, Wybór: W. Chwalewik, Warszawa 1983.

7. Taborski B., Nowy teatr elżbietański, Kraków 1967.

8. Zbierski H., Droga do Werony, Poznań 1966.

9. Zbierski H., William Shakesp... więcej

* * *Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies